Articol

OUG nr. 7/2020 – modificarea și completarea OUG nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat și pentru stabilirea unor măsuri privind investițiile publice

GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANȚA DE URGENTA pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat și pentru stabilirea unor măsuri privind investițiile publice Având în vedere obiectivul asumat prin Programul de guvernare, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 22/2019 pentru acordarea încrederii Guvernului, pentru evitarea dublei competențe în ceea ce privește...

Articol

OUG nr. 9/2020 – aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat

GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANȚĂ DE URGENTĂ privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat Având în vedere situația identificată la nivelul sistemului educațional preuniversitar, în care un număr mare de elevi se află în situație de abandon școlar ca urmare a condițiilor...

Articol

Decizia ICCJ nr. 20/2019. Concurs real de infracțiuni. Infracțiunea de contrabandă calificată. Constituirea unui grup infracțional organizat.

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE Șl JUSTIȚIE COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ DECIZIA Nr. 20 din 29 octombrie 2019 Dosar nr. 1.989/1/2019 conexat cu Dosarul nr. 2.018/1/2019 Daniel Grădinaru — președintele Secției penale a Înaltei Curți de Casație și Justiție — președintele completului Marius Dan Foitoș —judecător la Secția penală Alexandra...

Articol

Art. 1081. Transmiterea execuţiunii

(1) Puterile executorului testamentar nu pot fi transmise. (2) Misiunea executorului testamentar numit în considerarea unei funcţii determinate poate fi continuată de către persoana care preia acea funcţie.

Drept comercial și statutar
Project

Drept comercial și statutar

În domeniul dreptului comercial, munca noastră presupune consultanță și asistență juridică privind înființarea, organizarea și funcționarea societăților comerciale și organizațiilor non-profit, precum și modificări intervenite în activitatea acestora: schimbări sediu social, prelungire sediu social, înfiinţare punct de lucru, fuziuni, divizări, modificări de capital social, vânzare/achiziţie părți sociale etc;

Dreptul proprietății intelectuale și litigii
Project

Dreptul proprietății intelectuale și litigii

Serviciile noastre se concretizează și prin redactarea contractelor din domeniul proprietății intelectuale - marci, indicatii geografice, inventii, desene si modele industriale, drepturi de autor, etc, dar și prin consultanță specializată în probleme juridice are se intersectează cu alte ramuri de drept, precum dreptul civil și dreptul penal, precum cazurile de protecție și exploatare a dreptului la propria imagine.

Contencios administrativ și fiscal
Project

Contencios administrativ și fiscal

În contencios administrativ se judecă litigii privind acte administrative emise sau încheiate de autorităţile publice locale sau centrale, precum și de alte instituții publice. Domeniul contenciosului administrativ este foarte complex și presupune cunoștințe specializate în domeniul dreptului administrativ și fiscal, dar și o bună cunoaștere a legilor care reglementează marea majoritate a raporturilor de drept public care au loc între cetățeni și instituțiile publice sau între instituțiile publice între ele.

Dreptul familiei și protecția copilului
Project

Dreptul familiei și protecția copilului

Cabinetul nostru de avocat asigură servicii avocațiale pentru toate problemele de dreptul familiei, precum divorțuri, încredințări de minori, pensie de întreținere, stabilirea autoritatății părintești, stabilirea locuinței minorului, stabilirea unui program de vizitare, ordin de protecție, suplinire consimțământ părinte, răpire înternațională de minori etc.

Drepturile consumatorilor
Project

Drepturile consumatorilor

Observăm cu stupoare că în ultima perioadă, atât la nivel naţional cât şi la nivel comunitar, instanţele de judecată competente, au fost asaltate cu mii de cereri de chemare în judecată, formulate de persoane fizice împotriva unor persoane juridice sau instituţii cu care aceştia au contractat diferite contracte de consum, care prin conţinutul lor îi dezavantajau în mod vădit. Conţinutul dezavantajos al contractului semnat de consumator este reprezentat de anumite clauze considerate ca fiind abuzive şi care, prin punerea lor în aplicare creează “un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor “.