Articol

Art. 2181. Executarea şi poprirea

(1) Numai soldul creditor rezultat la încheierea contului curent poate fi supus executării sau popririi pornite contra unuia dintre curentişti. (2) Creditorii oricăruia dintre curentişti pot solicita instanţei să dispună, pe cale de ordonanţă preşedinţială, încheierea înainte de termen a contului curent, pentru executarea sau poprirea soldului rezultat în favoarea curentistului debitor.

Articol

Art. 1641. Pieirea sau înstrăinarea bunului

În cazul pieirii totale sau înstrăinării bunului supus restituirii, debitorul obligaţiei de restituire este ţinut să plătească valoarea bunului, considerată fie la momentul primirii sale, fie la acela al pierderii ori al înstrăinării, în funcţie de cea mai mică dintre aceste valori. Dacă debitorul este de rea-credinţă ori obligaţia de restituire provine din culpa sa,...

OG nr. 5/2020 – modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
Articol

OG nr. 5/2020 – modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 262/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă. Art. I. — Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată...

Articol

Art. 1441. Bunurile care constituie amintiri de familie

(1) Constituie amintiri de familie bunurile ce au aparţinut membrilor familiei şi stau mărturie istoriei acesteia. (2) Sunt incluse în această categorie bunuri precum corespondenţa purtată de membrii familiei, arhivele familiale, decoraţiile, armele de colecţie, portretele de familie, documentele, precum şi orice alte bunuri cu semnificaţie morală deosebită pentru respectiva familie.

Articol

OG nr. 6/2020 – modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I pozițiile 5 și 7 din Legea nr. 262/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță. Art. I. —...

Articol

OG nr. 7/2020 – modificarea și completarea Legii muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003

GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANȚĂ privind modificarea și completarea Legii muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003 În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VII.2 din Legea nr. 262/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță. Articol unic. — Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată...

Articol

Art. 2351. Bunurile inalienabile sau insesizabile

(1) Bunurile inalienabile sau insesizabile nu pot fi ipotecate. (2) Ipotecarea bunurilor inalienabile sau insesizabile va fi valabilă ca ipotecă asupra unui bun viitor, în situaţiile în care bunul în cauză este afectat de o inalienabilitate sau insesizabilitate convenţională.