Articol

Judecătoria Alba Iulia. Admiterea cererii de constatare a dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune

Judecătoria Alba Iulia. Admiterea cererii de constatare a dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune Judecătoria Alba Iulia. SENTINȚA CIVILĂ Nr. 1496/2020 Ședința publică de la 05 August 2020 Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele: Suprafața de teren a cărei uzucapiune se dorește a se constata de către instanță în favoarea reclamantului 321 mp.,...

Articol

Judecătoria Alba Iulia. Cerere de sistare a stării de indiviziune

Cerere de sistare a stării de indiviziune JUDECĂTORIA ALBA IULIA   SENTINȚA CIVILĂ Nr. 1305/2020 Ședința publică de la 20 Iulie 2020 Analizând actele și lucrările cauzei, instanța reține următoarele: Prin Decizia civilă nr.136/A/2012 a Tribunalului A   , Secția I Civilă, pronunțată în dosar nr.XXXXXXXXXXXXX, astfel cum a fost îndreptată prin Încheierea nr.128/CC/A/2015 și modificată...

Articol

Anularea certificatului de urbanism și eliminarea acordului autentic al vecinilor din acesta

Anularea certificatului de urbanism și eliminarea acordului autentic al vecinilor din acesta TRIBUNALUL A___ SECȚIA A II-A CIVILĂ, DE C_________ ADMINISTRATIV, FISCAL ȘI DE INSOLVENȚĂ   SENTINTA Nr. 134/ C__/ 2020 Ședința   publică de la 20 Mai 2020 Analizând actele și lucrările cauzei, instanța a reținut următoarele: Reclamantul este nemulțumit de faptul că, deși...

Articol

Obligarea Casei Județene de Pensii la emiterea unei noi decizii de pensionare care să valorifice veniturile din adeverință

Tribunalul Alba. Anularea deciziei de suspendare a contractului de muncă și acordarea despăgubirilor. TRIBUNALUL ALBA SECȚIA I CIVILĂ SENTINȚA CIVILĂ Nr. 1124/2020 Ședința publică de la 23 Iulie 2020 An alizând actele și lucrările dosarulu i , instanța reține următoarele: Prin rezoluția instanței din data de 2 2 .04.2020 s-a dispus, în baza dispozițiil or...

Articol

Tribunalul Alba. Anularea deciziei de suspendare a contractului de muncă și acordarea despăgubirilor.

Tribunalul Alba. Anularea deciziei de suspendare a contractului de muncă și acordarea despăgubirilor. TRIBUNALUL ALBA SECȚIA I CIVILĂ SENTINȚA CIVILĂ Nr. 1124/2020 Ședința publică de la 23 Iulie 2020 An alizând actele și lucrările dosarulu i , instanța reține următoarele: Prin rezoluția instanței din data de 2 2 .04.2020 s-a dispus, în baza dispozițiil or...

Articol

Tribunalul Alba. Respingerea apelului formulat împotriva hotarârii de emitere a ordinului de protecție

Tribunalul Alba. Respingerea apelului formulat împotriva hotarârii de emitere a ordinului de protecție TRIBUNALUL A___ SECȚIA I CIVILĂ DECIZIA CIVILĂ Nr. 318 /A /2020 Ședința publică din 10.09. 2020 Analizând legalitatea și temeinicia hotărârii atacate în raport de criticile invocate, se con stată că apelul este nefondat, urmând a fi respins. Conform art. 23 din...

Articol

Art. 9 Dreptul la libertate şi siguranţă

(1) În cursul procesului penal este garantat dreptul oricărei persoane la libertate şi siguranţă.(2) Orice măsură privativă sau restrictivă de libertate se dispune în mod excepţional şi doar în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.(3) Orice persoană arestată are dreptul de a fi informată în cel mai scurt timp şi într-o limbă pe care...

Articol

Art. 7 Obligativitatea punerii în mişcare şi a exercitării acţiunii penale

(1) Procurorul este obligat să pună în mişcare şi să exercite acţiunea penală din oficiu atunci când există probe din care rezultă săvârşirea unei infracţiuni şi nu există vreo cauză legală de împiedicare, alta decât cele prevăzute la alin. (2) şi (3).(2) În cazurile şi în condiţiile prevăzute expres de lege, procurorul poate renunţa la...

Articol

Art. 13 Aplicarea legii procesuale penale în timp şi spaţiu

(1) Legea procesuală penală se aplică în procesul penal actelor efectuate şi măsurilor dispuse, de la intrarea ei în vigoare şi până în momentul ieşirii din vigoare, cu excepţia situaţiilor prevăzute în dispoziţiile tranzitorii.(2) Legea procesuală penală română se aplică actelor efectuate şi măsurilor dispuse pe teritoriul României, cu excepţiile prevăzute de lege.

Articol

Art. 6 Ne bis in idem

Nicio persoană nu poate fi urmărită sau judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni atunci când faţă de acea persoană s-a pronunţat anterior o hotărâre penală definitivă cu privire la aceeaşi faptă, chiar şi sub altă încadrare juridică.