Articol

Contestație la executare. Prescripția dreptului de a cerere executarea silită. Judecătoria Cluj Napoca

JUDECĂTORIA CLUJ-N_____ CIVIL Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX ÎNCHEIERE CIVILĂ NR. 3017/2020 Ședința publică din 8 Iulie 2020 Instanța constituită din: JUDECĂTOR: F______ M_____ GREFIER: M_____ M____ Pe rol fiind soluționarea cererii de chemare în judecată formulată de contestatorul G______ S_____ M____ în contradictoriu cu intimata P______________ S___, având ca obiect contestație la executare. La apelul nominal...

Articol

Cerere de restituire taxă timbru. Respingerea cererii. Judecătoria Cluj Napoca

JUDECĂTORIA CLUJ-N_____ CIVIL SENTINTA CIVILA NR . 3126/2020 Ședința Came rei de Consiliu de la 14 i ulie 2020 Completul compus din: PREȘEDINTE E________-E____ P____ Grefier T______ A_____ Pe rol judecarea cauzei civile privind pe petentii M______ D___-A____ si M______ E____ având ca obiect compensare taxa de timbru cu obliga tii fiscale Judecarea cererii s-a...

Articol

Contestatie la executare prin care se repun în discuție motivele unei hotărâri judecătorești definitive. Inadmisibilitate

JUDECATORI A CLUJ-Napoca SECȚIA CIVILĂ Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX   ÎNCHEIEREA CIVILĂ NR. 2795/2020 Ședința publică din data de 01.07.2020   Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele: În fapt , la data de 28.11.2007 între BANCPOST SA, în calitate de împrumutător, și intimații S_____ T_____ și S_____ G_______, în calitate de împrumutați, s-a încheiat...

Articol

Acțiune de majorare a pensiei de întreținere – Judecătoria Cluj Napoca

JUDECĂTORIA CLUJ-Napoca SECȚIA CIVILĂ Prezentul document este supus reglementărilor aflate sub incidența Regulamentului U.E. 2016/679 Dosar nr. XXXXXXXXXXXX SENTINȚA CIVILĂ NR.2961/2020 Ședința publica din data de 07 iulie 2020 Instanța compusa din: JUDECĂTOR: A_______ M______ M___ GREFIER: C_____ S________ Pe rol se afla soluționarea cauzei civile privind pe reclamanții G_____ R___ C_______ prin G_____ L_______...

Articol

Acțiune în vederea transcrierii transmiterii dreptului de proprietate asupra autoturismului

JUDECATORIA CLUJ Napoca SECTIA CIVILA Document supus reglementărilor aflate sub incidența Regulamentului U.E. 2016/679 DOSAR CIVIL NR. XXXXXXXXXXXXXX SENTINȚA CIVILA NR. 2826/2020 Ședința Publică 01 iulie 2020 Instanța constituită din: JUDECĂTOR : A____ N____ GREFIER: Z___ E___ F____ Pe rol se află soluționarea acțiunii civile formulate de reclamanta T____ B____ C______ C______ în contradictoriu cu...

Articol

Cerere de contestare a măsurii izolării pe Legea nr.136/2020- Judecătoria Târgu Mureș

Cerere de contestare a măsurii izolării pe Legea nr.136/2020 JUDECĂTORIA TÂRGU M____ SECȚIA CIVILĂ Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX Sentința civilă nr. 2472 Ședința camerei de consiliu din data de 24.07.2020 Instanța constituită din: PREȘEDINTE: Ș______-SCHWARTZ C_____ NA GREFIER: R_____ M______ Pe rol judecarea cauzei de minori și familie, formulată de petenții L_____ E____, L_____ K_____ V_____,...

Articol

Respingerea cererii de liberare condiționată pentru o abatere disciplinară prin folosirea violenței

ROMÂNIA JUDECĂTORIA T____ M____ SECȚIA PENALĂ SENTINȚA PENALĂ NR. 509 Ședința publică din data de 1 5 iunie 2020 Completul de judecată constituit din: PREȘEDINTE: R____ S_____ GREFIER: P_______ C______ R_____ Ministerul Public a fost reprezentat de procuror A_____ T____ de la Parchetul de pe lângă Judecătoria T____ M____. Pe rol se află judecarea asupra...

Articol

Contestație la executare cu privire la indisponibilizarea sumelor poprite de către terțul poprit

JUDECĂTORIA TÎRGU-M____ SECȚIA CIVILĂ Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX ÎNCHEIEREA CIVILĂ NR. 1506 Ședința publică din data de 5 iunie 2020 Instanța constituită din: PREȘEDINTE: S____ P____ GREFIER: I____ M____ CER GHIZAN Pe rol se află judecarea contestației la executare formulată de contestatoarea F____ C_______, în contradictoriu cu intimații B____ T___________ S.A., Z__ S______ A_____ și Z__...

Articol

Contestație la executare împotriva Kruk România

JUDECĂTORIA TÂRGU M___ Ș CIVIL INCHEIERE CIVILĂ Nr. 1883/2020 Ș edin ț a publică de la 24 Iunie 2020 Completul compus din: PRE Ș EDINTE A________ A____ Grefier M____ M_______ Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe contestator F_____ A____ în contradictoriu cu intimat K___ R______ SA având ca obiect contesta ț ie la...

Articol

Obligarea la plata sumelor de bani rezultate din Contractul de activitate sportivă avizat de Federația Română de baschet

JUDECĂTORIA T____-M___ Ș Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX SENTIN Ț A CIVILĂ NR. 1577 Ș edin ț a publică din data de 09 iunie 2020 Instan ț a constituită din: PRE Ș EDINTE: S_____ S____ GREFIER: M______-E____ M_______ Pe rol judecarea cauzei civile formulată de reclamantul K___ I_____ CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în Tg-M___ ș , Bld....