Articol

Obligarea pârâtului la plata cheltuielilor comune de întreținere comune

JUDECĂTORIA TÎRGU M____ SECȚIA CIVILĂ Dosar nr. 8465 /320/201 9 SENTINȚA CIVILĂ NR. 1490/2020 Ședința publică din data de 05.06.2020 Instanța constituită din: PREȘEDINTE: R_____-A______ G_______ GREFI ER: M______ O_____ Pe rol fiind judecarea acțiunii civile formulată de reclamanta ASOCIAȚIA DE P__________ NR.209 în contradictoriu cu pârâta Z______ M____ V_______ având ca obiect pretenții ....

Articol

Anularea deciziei de pensionare și recalcularea pensiei cu luarea in calcul a stagiului complet de cotizare de 20 ani și a punctajului mediu anual aferent acestui stagiu de cotizare

TRIBUNALUL MURES SECȚIA CIVILĂ Sentința civilă nr. 440 Ședința publică din data de 09 i ulie 2020 Co mpletul compus din: PREȘEDINTE V_______ T_____ Asistent Judiciar C_____ A____ M____ Asistent Judiciar C_________ E_____-U___ Grefier A___ E_____ C_____ Pe rol judecarea cauzei litigiu de asigurări sociale, formulată de reclamantul Ș____ C_____ , cu domiciliul în Reghin,...

Articol

Anularea Certificatului de încadrare în grad și emiterea unui certificat de încadrare în grad de handicap accentuat

TRIBUNALUL MURES SECȚIA C_________ ADMINISTRATIV ȘI FISCAL SENTINȚA Nr. 233/2020 Ședința publică de l a 02 Iulie 2020 Completul compus din: PREȘEDINTE C______ B_____ R___ Grefier C_______ T____ Pe rol se află judecarea cauzei formulate în contencios administrativ și fiscal privind pe reclamanta R___ E__ în contradictoriu cu pârâta C______ DE E_______ A P ERSOANELOR...

Articol

Tâlhărie calificată – Tribunalul Mureș

SENTINȚA PENALĂ Nr. 88 Ședința publică d in data de 20 Iulie 2020 Completul compus din: Președinte: I____ P____ Grefier: A_____ P_____ Din partea Ministerului Public s-a prezentat, la judecarea cauzei, domnul procuror C______ G_______, din cadrul Parchetului de pe lângă T_________ M____ Pe rol fiind pronunțarea soluției dată în cauza penală privind pe inculpații...

Articol

Suspendare decizie de delegare la secția de boli infecțioase-Ordonanță președințială. Tribunalul Mureș

SENTINȚA CIVILĂ Nr. 536 Ședința publică de la 21 Iulie 2020 Complet ul compus din: PREȘEDINTE C______ S________ Asistent Judiciar A_____ A______ Asistent Judiciar C_________ E_____-U___ Grefier C______ S____ Pe rol judecarea cererii de ordonanță președințială formulată de reclamantul G____ N______-T____ cu CNP xxxxxxxxxxxxx domiciliat în mun.Tg.M____, _________________, nr.61, _______________, în contradictoriu cu pârâtul S_______...

Articol

Obligarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție de a stabili salariul la nivelul salariului aferent funcției de specialist din cadrul Ministerului Public,

SENTINȚA Nr. 232/2020 Ședința publică de la 02 Iulie 2020 Completul compus din: PREȘEDINTE C______ B_____ R___ Grefier C_______ T____ Pe rol se află judecarea cauzei formulate în contencios administrativ și fiscal privind pe reclamantul U___ I____ în contradictoriu cu pârâții PARCHETUL DE PE L____ T_________ M____ și PARCHETUL DE PE L____ I_____ C____ DE...

Articol

Contract de prestări servicii având ca obiect obligaţia prestatorului de facilitare a întocmirii dosarului de prezentare şi depunerea diligentelor obţinerii vizei U.K.

Contract de prestări servicii având ca obiect obligaţia prestatorului de facilitare a întocmirii dosarului de prezentare şi depunerea diligentelor obţinerii vizei U.K. Obligaţie de mijloace, şi nu de rezultat. Clauză penală stabilită de comun acord de ambele părţi. Lipsa caracterului abuziv al clauzei. O clauză nu este considerată abuzivă decât dacă prin ea însăşi creează,...

Articol

Contract de asigurare. Acţiune privind obligarea asigurătorului la plata despăgubirilor constând în indemnizaţia de asigurare şi dobânda legală.

Contract de asigurare. Acţiune privind obliga asigurătorului la plata despăgubirilor constând în indemnizaţia de asigurare şi dobânda legală. Lipsa autorizaţiei de construire a imobilului asigurat distrus în incendiu. Clauză contractuală ce exclude acordarea despăgubirilor în cazul în care imobilul este construit fără autorizaţie de construire. Caracterul abuziv al clauzei. Lipsa consimţământului asiguratului pentru aplicarea prevederilor...

Articol

Accesul la fonduri comunitare de coerenţă şi structurale. Reducerea contribuţiei. Condiţii. Drepturi câştigate. Termen rezonabil

Atunci când contribuţia comunitară nu este folosită în condiţiile fixate prin decizia de acordare a acestei contrbuţii, Comisa poate lua măsura suspendări, reduceri sau suprimării sale, după ce a dat Statului membru implicat posibilitatea de a-şi prezenta observaţiile (art. 24 din Regulamentul CEE nr. 4253/88). Decizia de aprobare a cererii pentru obţinerea contribuţiei comunitare face...