Articol

Contract având ca obiect prestarea serviciilor de telefonie mobilă. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a clauzei penale potrivit căreia pentru sumele neplătite la termen, clientul va plăti penalităţi de 1% pentru fiecare zi de întârziere până la plata întregii sume

Contract având ca obiect prestarea serviciilor de telefonie mobilă. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a clauzei penale potrivit căreia pentru sumele neplătite la termen, clientul va plăti penalităţi de 1% pentru fiecare zi de întârziere până la plata întregii sume Stabilirea prin contract a unei penalităţi de 1% pe zi de întârziere contravine dispoziţiilor imperative...

Articol

Contract având ca obiect prestarea serviciilor de internet. Acţiune în constatarea caracterului abuziv al 9 clauzelor contractuale privind rezilierea şi perceperea de penalităţi de întârziere de 1% pentru neefectuarea plăţii la termen. Calitate procesuală activă a persoanei juridice care beneficiază, în temeiul unui contract încheiat cu un comerciant, de produsele sau serviciile furnizate de acesta. Aplicarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 193/2000

Contract având ca obiect prestarea serviciilor de internet. Acţiune în constatarea caracterului abuziv al 9 clauzelor contractuale privind rezilierea şi perceperea de penalităţi de întârziere de 1% pentru neefectuarea plăţii la termen. Calitate procesuală activă a persoanei juridice care beneficiază, în temeiul unui contract încheiat cu un comerciant, de produsele sau serviciile furnizate de acesta....

Articol

Sesizare formulată de către un beneficiar (societate comercială) al serviciilor de internet/comunicaţii de date de IP şi acces la reţea. Nerespectarea procedurii speciale reglementate de dispoziţiile art. 8-14 din Legea nr. 193/2000. Lipsa calităţii de consumator

Sesizare formulată de către un beneficiar (societate comercială) al serviciilor de internet/comunicaţii de date de IP şi acces la reţea. Nerespectarea procedurii speciale reglementate de dispoziţiile art. 8-14 din Legea nr. 193/2000. Lipsa calităţii de consumator Dispoziţiile art. 8-14 din Legea nr. 193/2000 prevăd o anume procedură în cadrul căreia se pot solicita aplicarea sancţiunii...

Articol

Contract având ca obiect prestarea serviciilor de telefonie mobilă. Forţa obligatorie a contractului. Penalităţi de întârziere. Posibilitatea depăşirii cuantumului debitului principal, faţă de dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 469/ 2002^^1 Inaplicabilitatea Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive dintre comercianţi şi consumatori. Calitatea de consumator

Contract având ca obiect prestarea serviciilor de telefonie mobilă. Forţa obligatorie a contractului. Penalităţi de întârziere. Posibilitatea depăşirii cuantumului debitului principal, faţă de dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 469/ 2002^^1 Inaplicabilitatea Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive dintre comercianţi şi consumatori. Calitatea de consumator Prin contractul având ca obiect prestări servicii de telefonie mobilă,...

Articol

Contract de vânzare-cumpărare încheiat anterior anuiui 1989. Aprecierea bunei-credinţe

Contract de vânzare-cumpărare încheiat anterior anuiui 1989. Aprecierea bunei-credinţe În contextul analizării bunei-credinţe, nu se poate concepe că, în conjunctura dinaintea anului 198^ cumpărătorii ar fi putut avea vreun dubiu cu privire la dreptul de proprietate ai statului, cu atât mai mult cu cât acest drept fusese şi înscris în cartea funciară, conform art. 17...

Articol

Cerere pentru acordare de despăgubiri adresată Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 112/1995

Cerere pentru acordare de despăgubiri adresată Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 112/1995 Buna-credintă a terţilor dobânditori este reţinută în condiţiile în care foştii proprietari nu şi-au manifestat intenţia de a revendica imobilul din litigiu înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 112/1995 şi nici nu s-au conformat dispoziţiilor acestei legi de a solicita restituirea...

Articol

Necesitatea dovedirii calităţii de constru verificării bunei sau relei-credinţe

Necesitatea dovedirii calităţii de constru verificării bunei sau relei-credinţe. În condiţiile în care partea nu a intenţionat sau nu a putut să se conformeze obligaţiilor de natură probatorie care îi reveneau conform art. 1169 C. civ., astfel încât nu a demonstrat prin mijloace de probă concludente dacă şi în ce măsură a existat o contribuţie...

Articol

Construcţii edificate pe terenul altei persoane. Existenţa unei hotărâri anterioare privind dreptul de proprietate. Buna sau reaua-credintă a constructorului

Construcţii edificate pe terenul altei persoane. Existenţa unei hotărâri anterioare privind dreptul de proprietate. Buna sau reaua-credintă a constructorului. în cazul în care într-un alt litigiu, finalizat prin soluţie irevocabilă, s-a stabilit că pârâtul nu are nici un titlu asupra terenului, reiterarea dreptului de proprietate derivând din contractul de cumpărare analizat în litigiul anterior nu...

Articol

Situaţia în care statul a mai edificat un etaj (constituind o unitate locativă) după preluare, pe care l-a şi înstrăinat anterior desfiinţării titlului de preluare a restului de construcţie şi a terenului aferent

Situaţia în care statul a mai edificat un etaj (constituind o unitate locativă) după preluare, pe care l-a şi înstrăinat anterior desfiinţării titlului de preluare a restului de construcţie şi a terenului aferent. Este răsturnată prezumţia de proprietate prevăzută de art. 492 C. civ., potrivit căreia proprietarul terenului este şi proprietarul construcţiei, în condiţiile în...

Articol

Litigiu prin care s-a constituit servitutea de trecere, purtat între beneficiar şi autorul constructorului care împiedică folosirea acesteia. Criterii de apreciere a bunei / relei-credinţe a constructorului pe terenul asupra căruia s-a constituit servitutea de trecere

Litigiu prin care s-a constituit servitutea de trecere, purtat între beneficiar şi autorul constructorului care împiedică folosirea acesteia. Criterii de apreciere a bunei / relei-credinţe a constructorului pe terenul asupra căruia s-a constituit servitutea de trecere. Articolul 576 C. civ. defineşte servitutea ca fiind p sarcină impusă asupra unui imobii pentru uzui şi utiiitatea altui...