Articol

Contestație la executare cu privire la indisponibilizarea sumelor poprite de către terțul poprit

JUDECĂTORIA TÎRGU-M____ SECȚIA CIVILĂ Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX ÎNCHEIEREA CIVILĂ NR. 1506 Ședința publică din data de 5 iunie 2020 Instanța constituită din: PREȘEDINTE: S____ P____ GREFIER: I____ M____ CER GHIZAN Pe rol se află judecarea contestației la executare formulată de contestatoarea F____ C_______, în contradictoriu cu intimații B____ T___________ S.A., Z__ S______ A_____ și Z__...

Articol

Contestație la executare împotriva Kruk România

JUDECĂTORIA TÂRGU M___ Ș CIVIL INCHEIERE CIVILĂ Nr. 1883/2020 Ș edin ț a publică de la 24 Iunie 2020 Completul compus din: PRE Ș EDINTE A________ A____ Grefier M____ M_______ Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe contestator F_____ A____ în contradictoriu cu intimat K___ R______ SA având ca obiect contesta ț ie la...

Articol

Obligarea la plata sumelor de bani rezultate din Contractul de activitate sportivă avizat de Federația Română de baschet

JUDECĂTORIA T____-M___ Ș Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX SENTIN Ț A CIVILĂ NR. 1577 Ș edin ț a publică din data de 09 iunie 2020 Instan ț a constituită din: PRE Ș EDINTE: S_____ S____ GREFIER: M______-E____ M_______ Pe rol judecarea cauzei civile formulată de reclamantul K___ I_____ CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în Tg-M___ ș , Bld....

Articol

Cerere privind emiterea unei ordonanțe de plată

UDECĂTORIA TÂRGU M___ Ș CIVIL Sentin ț a civilă nr. 1890/2020 Ș edin ț a publică din data de 24.06.2020 Instan ț a constituită din: PRE Ș EDINTE: Ș EULEAN-SCHWARTZ C_______ GREFIER: ROXA NA M___ Ș AN Pe rol judecarea cauzei Litigii cu profesioni ș tii privind pe creditor __________________ ș i pe debitor _______________________...

Articol

Obligarea pârâtului la plata cheltuielilor comune de întreținere comune

JUDECĂTORIA TÎRGU M____ SECȚIA CIVILĂ Dosar nr. 8465 /320/201 9 SENTINȚA CIVILĂ NR. 1490/2020 Ședința publică din data de 05.06.2020 Instanța constituită din: PREȘEDINTE: R_____-A______ G_______ GREFI ER: M______ O_____ Pe rol fiind judecarea acțiunii civile formulată de reclamanta ASOCIAȚIA DE P__________ NR.209 în contradictoriu cu pârâta Z______ M____ V_______ având ca obiect pretenții ....

Articol

Anularea deciziei de pensionare și recalcularea pensiei cu luarea in calcul a stagiului complet de cotizare de 20 ani și a punctajului mediu anual aferent acestui stagiu de cotizare

TRIBUNALUL MURES SECȚIA CIVILĂ Sentința civilă nr. 440 Ședința publică din data de 09 i ulie 2020 Co mpletul compus din: PREȘEDINTE V_______ T_____ Asistent Judiciar C_____ A____ M____ Asistent Judiciar C_________ E_____-U___ Grefier A___ E_____ C_____ Pe rol judecarea cauzei litigiu de asigurări sociale, formulată de reclamantul Ș____ C_____ , cu domiciliul în Reghin,...

Articol

Anularea Certificatului de încadrare în grad și emiterea unui certificat de încadrare în grad de handicap accentuat

TRIBUNALUL MURES SECȚIA C_________ ADMINISTRATIV ȘI FISCAL SENTINȚA Nr. 233/2020 Ședința publică de l a 02 Iulie 2020 Completul compus din: PREȘEDINTE C______ B_____ R___ Grefier C_______ T____ Pe rol se află judecarea cauzei formulate în contencios administrativ și fiscal privind pe reclamanta R___ E__ în contradictoriu cu pârâta C______ DE E_______ A P ERSOANELOR...

Articol

Tâlhărie calificată – Tribunalul Mureș

SENTINȚA PENALĂ Nr. 88 Ședința publică d in data de 20 Iulie 2020 Completul compus din: Președinte: I____ P____ Grefier: A_____ P_____ Din partea Ministerului Public s-a prezentat, la judecarea cauzei, domnul procuror C______ G_______, din cadrul Parchetului de pe lângă T_________ M____ Pe rol fiind pronunțarea soluției dată în cauza penală privind pe inculpații...