Articol

Anularea Certificatului de încadrare în grad și emiterea unui certificat de încadrare în grad de handicap accentuat

TRIBUNALUL MURES SECȚIA C_________ ADMINISTRATIV ȘI FISCAL SENTINȚA Nr. 233/2020 Ședința publică de l a 02 Iulie 2020 Completul compus din: PREȘEDINTE C______ B_____ R___ Grefier C_______ T____ Pe rol se află judecarea cauzei formulate în contencios administrativ și fiscal privind pe reclamanta R___ E__ în contradictoriu cu pârâta C______ DE E_______ A P ERSOANELOR...

Articol

Tâlhărie calificată – Tribunalul Mureș

SENTINȚA PENALĂ Nr. 88 Ședința publică d in data de 20 Iulie 2020 Completul compus din: Președinte: I____ P____ Grefier: A_____ P_____ Din partea Ministerului Public s-a prezentat, la judecarea cauzei, domnul procuror C______ G_______, din cadrul Parchetului de pe lângă T_________ M____ Pe rol fiind pronunțarea soluției dată în cauza penală privind pe inculpații...

Articol

Suspendare decizie de delegare la secția de boli infecțioase-Ordonanță președințială. Tribunalul Mureș

SENTINȚA CIVILĂ Nr. 536 Ședința publică de la 21 Iulie 2020 Complet ul compus din: PREȘEDINTE C______ S________ Asistent Judiciar A_____ A______ Asistent Judiciar C_________ E_____-U___ Grefier C______ S____ Pe rol judecarea cererii de ordonanță președințială formulată de reclamantul G____ N______-T____ cu CNP xxxxxxxxxxxxx domiciliat în mun.Tg.M____, _________________, nr.61, _______________, în contradictoriu cu pârâtul S_______...

Articol

Obligarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție de a stabili salariul la nivelul salariului aferent funcției de specialist din cadrul Ministerului Public,

SENTINȚA Nr. 232/2020 Ședința publică de la 02 Iulie 2020 Completul compus din: PREȘEDINTE C______ B_____ R___ Grefier C_______ T____ Pe rol se află judecarea cauzei formulate în contencios administrativ și fiscal privind pe reclamantul U___ I____ în contradictoriu cu pârâții PARCHETUL DE PE L____ T_________ M____ și PARCHETUL DE PE L____ I_____ C____ DE...

Articol

Contract de prestări servicii având ca obiect obligaţia prestatorului de facilitare a întocmirii dosarului de prezentare şi depunerea diligentelor obţinerii vizei U.K.

Contract de prestări servicii având ca obiect obligaţia prestatorului de facilitare a întocmirii dosarului de prezentare şi depunerea diligentelor obţinerii vizei U.K. Obligaţie de mijloace, şi nu de rezultat. Clauză penală stabilită de comun acord de ambele părţi. Lipsa caracterului abuziv al clauzei. O clauză nu este considerată abuzivă decât dacă prin ea însăşi creează,...

Articol

Contract de asigurare. Acţiune privind obligarea asigurătorului la plata despăgubirilor constând în indemnizaţia de asigurare şi dobânda legală.

Contract de asigurare. Acţiune privind obliga asigurătorului la plata despăgubirilor constând în indemnizaţia de asigurare şi dobânda legală. Lipsa autorizaţiei de construire a imobilului asigurat distrus în incendiu. Clauză contractuală ce exclude acordarea despăgubirilor în cazul în care imobilul este construit fără autorizaţie de construire. Caracterul abuziv al clauzei. Lipsa consimţământului asiguratului pentru aplicarea prevederilor...

Articol

Accesul la fonduri comunitare de coerenţă şi structurale. Reducerea contribuţiei. Condiţii. Drepturi câştigate. Termen rezonabil

Atunci când contribuţia comunitară nu este folosită în condiţiile fixate prin decizia de acordare a acestei contrbuţii, Comisa poate lua măsura suspendări, reduceri sau suprimării sale, după ce a dat Statului membru implicat posibilitatea de a-şi prezenta observaţiile (art. 24 din Regulamentul CEE nr. 4253/88). Decizia de aprobare a cererii pentru obţinerea contribuţiei comunitare face...

Articol

Accesorii pentru contribuţia la fondul NUASS în absenţa unui contract încheiat între CAS şi persoana care obţine venituri din activităţi independente

Reglementarea dreptului de a fi infoimat (aii. 222 din Legea nr. 95/2006) este menită să asigure transparenţa sistemului de asigurări de sănătate şi nu susţine existenţa unei obligaţii în sarcina caselor de asigurări de sănătate de a comunica asiguraţilor date şi informări cu privire la întinderea contribuţiei personale şi a modalităţilor de plată, din oficiu...

Articol

Audiovizual. Publicitate comparativă şi înşelătoare. 2. Spot publicitar. Dreptul de control al CNA. Decizie prin care se solicită oprirea de la difuzare a unui spot publicitar. 3.Interes legitim. Promovarea acţiunii privind anularea actului administrativ de către un terţ vătămat

Audiovizual. Publicitate comparativă şi înşelătoare. 2. Spot publicitar. Dreptul de control al CNA. Decizie prin care se solicită oprirea de la difuzare a unui spot publicitar. 3.Interes legitim. Promovarea acţiunii privind anularea actului administrativ de către un terţ vătămat 1. Spotul publicitar prin care se face trimitere directă la un anumit furnizor de telefonie fixă...

Articol

Somaţie de plată. Obligarea debitorului la plata penalităţilor convenţionale în cuantum de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere, aferente preţului neachitat, la plata dobânzilor comerciale legale aferente preţului neachitat şi la plata contravalorii taxei pentru rezilierea contractului înainte de termen. Caracterul abuziv al clauzelor

În urma examinării clauzei inserate în contractul încheiat între părţi, cu privire la plata penalităţilor de întârziere datorate pentru neplata la scadenţă a contravalorii serviciilor prestate de creditoare într-un cuantum ce poate depăşi cuantumul debitului principal, asupra cărora sunt calculate, instanţa a apreciat că aceasta este o clauză abuzivă, impusă unilateral de către creditoare, care...