Articol

Concurs de infracţiuni. Contopire. Competenţă exclusivă

Concurs de infracţiuni. Contopire. Competenţă exclusivă Competentă să soluţioneze cererea de contopire a pedepselor în cazul concursului de infracţiuni, formulată de condamnatul aflat în stare de deţinere, este instanţa în a cărei rază teritorială se află locul de deţinere, corespunzătoare instanţei de executare a ultimei hotărâri, competenţa fiind exclusivă, nu alternativă. C.S.J, secţia penală, decizia...

Articol

Contopire de pedepse. Conflict negativ de competenţă. Interpretarea termenului de „ultima hotărâre” din conţinutul art 449 alin. (2) C.proc.pen.

Contopire de pedepse. Conflict negativ de competenţă. Interpretarea termenului de „ultima hotărâre” din conţinutul art 449 alin. (2) C.proc.pen. Instanţa competentă să dispună asupra modificării pedepsei este instanţa de executare a ultimei hotărâri sau, în cazul în care cel condamnat se află în stare de deţinere, instanţa corespunzătoare în a cărei rază teritorială se află...

Articol

Somaţie de plată. Obligarea debitorului la plata penalităţilor convenţionale în cuantum de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere, aferente preţului neachitat, la plata dobânzilor comerciale legale aferente preţului neachitat şi la plata contravalorii taxei pentru rezilierea contractului înainte de termen. Caracterul abuziv al clauzelor

Somaţie de plată. Obligarea debitorului la plata penalităţilor convenţionale în cuantum de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere, aferente preţului neachitat, la plata dobânzilor comerciale legale aferente preţului neachitat şi la plata contravalorii taxei pentru rezilierea contractului înainte de termen. Caracterul abuziv al clauzelor. În urma examinării clauzei inserate în contractul încheiat între părţi, cu...

Articol

Contract având ca obiect prestarea serviciilor de telefonie mobilă. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a clauzei penale potrivit căreia pentru sumele neplătite la termen, clientul va plăti penalităţi de 1% pentru fiecare zi de întârziere până la plata întregii sume

Contract având ca obiect prestarea serviciilor de telefonie mobilă. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a clauzei penale potrivit căreia pentru sumele neplătite la termen, clientul va plăti penalităţi de 1% pentru fiecare zi de întârziere până la plata întregii sume Stabilirea prin contract a unei penalităţi de 1% pe zi de întârziere contravine dispoziţiilor imperative...

Articol

Contract având ca obiect prestarea serviciilor de internet. Acţiune în constatarea caracterului abuziv al 9 clauzelor contractuale privind rezilierea şi perceperea de penalităţi de întârziere de 1% pentru neefectuarea plăţii la termen. Calitate procesuală activă a persoanei juridice care beneficiază, în temeiul unui contract încheiat cu un comerciant, de produsele sau serviciile furnizate de acesta. Aplicarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 193/2000

Contract având ca obiect prestarea serviciilor de internet. Acţiune în constatarea caracterului abuziv al 9 clauzelor contractuale privind rezilierea şi perceperea de penalităţi de întârziere de 1% pentru neefectuarea plăţii la termen. Calitate procesuală activă a persoanei juridice care beneficiază, în temeiul unui contract încheiat cu un comerciant, de produsele sau serviciile furnizate de acesta....

Articol

Sesizare formulată de către un beneficiar (societate comercială) al serviciilor de internet/comunicaţii de date de IP şi acces la reţea. Nerespectarea procedurii speciale reglementate de dispoziţiile art. 8-14 din Legea nr. 193/2000. Lipsa calităţii de consumator

Sesizare formulată de către un beneficiar (societate comercială) al serviciilor de internet/comunicaţii de date de IP şi acces la reţea. Nerespectarea procedurii speciale reglementate de dispoziţiile art. 8-14 din Legea nr. 193/2000. Lipsa calităţii de consumator Dispoziţiile art. 8-14 din Legea nr. 193/2000 prevăd o anume procedură în cadrul căreia se pot solicita aplicarea sancţiunii...

Articol

Contract având ca obiect prestarea serviciilor de telefonie mobilă. Forţa obligatorie a contractului. Penalităţi de întârziere. Posibilitatea depăşirii cuantumului debitului principal, faţă de dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 469/ 2002^^1 Inaplicabilitatea Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive dintre comercianţi şi consumatori. Calitatea de consumator

Contract având ca obiect prestarea serviciilor de telefonie mobilă. Forţa obligatorie a contractului. Penalităţi de întârziere. Posibilitatea depăşirii cuantumului debitului principal, faţă de dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 469/ 2002^^1 Inaplicabilitatea Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive dintre comercianţi şi consumatori. Calitatea de consumator Prin contractul având ca obiect prestări servicii de telefonie mobilă,...

Articol

Contract de vânzare-cumpărare încheiat anterior anuiui 1989. Aprecierea bunei-credinţe

Contract de vânzare-cumpărare încheiat anterior anuiui 1989. Aprecierea bunei-credinţe În contextul analizării bunei-credinţe, nu se poate concepe că, în conjunctura dinaintea anului 198^ cumpărătorii ar fi putut avea vreun dubiu cu privire la dreptul de proprietate ai statului, cu atât mai mult cu cât acest drept fusese şi înscris în cartea funciară, conform art. 17...

Articol

Cerere pentru acordare de despăgubiri adresată Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 112/1995

Cerere pentru acordare de despăgubiri adresată Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 112/1995 Buna-credintă a terţilor dobânditori este reţinută în condiţiile în care foştii proprietari nu şi-au manifestat intenţia de a revendica imobilul din litigiu înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 112/1995 şi nici nu s-au conformat dispoziţiilor acestei legi de a solicita restituirea...

Articol

Necesitatea dovedirii calităţii de constru verificării bunei sau relei-credinţe

Necesitatea dovedirii calităţii de constru verificării bunei sau relei-credinţe. În condiţiile în care partea nu a intenţionat sau nu a putut să se conformeze obligaţiilor de natură probatorie care îi reveneau conform art. 1169 C. civ., astfel încât nu a demonstrat prin mijloace de probă concludente dacă şi în ce măsură a existat o contribuţie...