Articol

Cerere de punere sub tutelă pentru lipsa discernământului

JUDECĂTORIA C___-N_____ CIVIL   Cod ECLI    ECLI:RO:JDCLJ:2020:001.xxxxxx Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX Prezentul document este supus reglementărilor aflate sub incidența Regulamentului.U.E. nr. 2016/679.   SENTINȚA CIVILĂ Nr. 3134/2020 Ședința   publică din 14 Iulie 2020 Instanța compusă din: JUDECĂTOR: A_______ M__ GREFIER: R_____ L___ Ministerul Public reprezentat de procuror K____ BARTOK S_____ din cadrul Parchetului de pe...

Articol

Cerere de obligare a pârâtului la plata unor despăgubiri pentru lipsa de folosință a unei teren

JUDECĂTORIA C___-N_____ SECȚIA CIVILĂ Dosar nr. xxxxx /211/201 9 Prezentul document este supus reglementărilor aflate sub incidența Regulamentului U.E.2016/679 SENTINȚA CIVILĂ Nr.2942/2020 Ședința publică din 6 iulie 2020 Instanța constituită din: PREȘEDINTE: C____ T____ GREFIER: A____-T______ R____ Pe rol se află judecarea cauzei civile înaintată de reclamanta FUNDAȚIA C________ în contradictoriu cu pârâtul M_________ C___-N_____,...

Articol

Cerere de obligare la plata serviciilor de colectare, transport și depozitare reziduuri menajere și/sau industriale

JUDECATORIA CLUJ N_____ SECTIA CIVILA Document supus reglementărilor aflate sub incidența Regulamentului U.E. 2016/679 DOSAR CIVIL NR. XXXXXXXXXXXXX SENTINȚĂ CIVILĂ NR. 2817/2020 Ședința Publică din 01 iulie 2020 Complet constituit din : JUDECATOR : A____ N____ GREFIER : Z___ E___ F____ Pe rol se află pronunțarea hotărârii in dosarul civil cu numărul mai sus menționat,...

Articol

Cerere de transcriere a transmiterii dreptului de proprietate pentru un autovehicul

JUDECATORIA CLUJ N_____ SECTIA CIVILA Document supus reglementărilor aflate sub incidența Regulamentului U.E. 2016/679 DOSAR CIVIL NR. XXXXXXXXXXXXXX SENTINȚĂ CIVILĂ NR. 2818/2020 Ședința Publică din 01 iulie 2020 Complet constituit din : JUDECATOR : A____ N____ GREFIER : Z___ E___ F____ Pe rol se află pronunțarea hotărârii in dosarul civil cu numărul mai sus menționat,...

Articol

Obligarea la desființarea lucrărilor executate fără autorizație de construire. Respingerea cererii.

JUDECĂTORIA C___-N_____ CIVIL Prezentul document este supus reglementărilor aflate sub incidența Regulamentului U.E. 2016/679 Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX SENTINȚA CIVILĂ NR. 2890/2020 Ședința publică din data de 03.07.2020 Completul compus din: PREȘEDINTE : R_____ D__ GREFIER: A___ M_____ D____ Pentru astăzi fiind amânată pronunțarea acțiunii civile privind pe reclamant P_______ M___________ C___-N_____ și pe pârâții L______...

Articol

Înscrierea în Cartea Funciară a cererii de validare a popririi. Caracter neîntemeiat. Judecătoria Cluj Napoca

JUDECĂTORIA C___-N_____ SECȚIA CIVILĂ Prezentul document este supus reglementărilor aflate sub incidența Regulamentului U.E. 2016/679 Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX SENTINTA CIVILA NR. 2811/2020 Ședința publică din data de 1 iulie 2020 Instanța constituită din: JUDECĂTOR: N_______ F______ B_______ GREFIER: A___ ȘEROMOV Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe petenta C________ L__ in contradictoriu cu intimații...

Articol

Contestație la executare. Excepția lipsei de creditor. Judecătoria Cluj Napoca

JUDECATORIA CLUJ-N_____ SECȚIA CIVILĂ Dosar nr.XXXXXXXXXXXXXX ÎNCHEIEREACIVILĂ NR. 3168/2020 Ședința publică din data de 15.07.2020 Instanța constituita din: PREȘEDINTE:C_____-V___ D____ M____ GREFIER: V_______ I____ R_____ Pe rol fiind pronunțarea asupra cererii de chemare în judecată formulate de contestatorul B_____ F_____ în contradictoriu cu intimata I____________ L__ , având ca obiect contestație la executare. Dezbaterile asupra...

Articol

Contestație la executare. Prescripția dreptului de a cerere executarea silită. Judecătoria Cluj Napoca

JUDECĂTORIA CLUJ-N_____ CIVIL Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX ÎNCHEIERE CIVILĂ NR. 3017/2020 Ședința publică din 8 Iulie 2020 Instanța constituită din: JUDECĂTOR: F______ M_____ GREFIER: M_____ M____ Pe rol fiind soluționarea cererii de chemare în judecată formulată de contestatorul G______ S_____ M____ în contradictoriu cu intimata P______________ S___, având ca obiect contestație la executare. La apelul nominal...

Articol

Cerere de restituire taxă timbru. Respingerea cererii. Judecătoria Cluj Napoca

JUDECĂTORIA CLUJ-N_____ CIVIL SENTINTA CIVILA NR . 3126/2020 Ședința Came rei de Consiliu de la 14 i ulie 2020 Completul compus din: PREȘEDINTE E________-E____ P____ Grefier T______ A_____ Pe rol judecarea cauzei civile privind pe petentii M______ D___-A____ si M______ E____ având ca obiect compensare taxa de timbru cu obliga tii fiscale Judecarea cererii s-a...

Articol

Contestatie la executare prin care se repun în discuție motivele unei hotărâri judecătorești definitive. Inadmisibilitate

JUDECATORI A CLUJ-Napoca SECȚIA CIVILĂ Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX   ÎNCHEIEREA CIVILĂ NR. 2795/2020 Ședința publică din data de 01.07.2020   Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele: În fapt , la data de 28.11.2007 între BANCPOST SA, în calitate de împrumutător, și intimații S_____ T_____ și S_____ G_______, în calitate de împrumutați, s-a încheiat...