Articol

Obligarea asiguratorului la plata despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat de persoana asigurată

Obligarea asiguratorului la plata despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat de persoana asigurată JUDECĂTORIA AIUD JUDEȚUL A___ SENTINȚA CIVILĂ NR. 708/2020 Ședința publică de la 23 Iulie 2020 Completul compus din: PREȘEDINTE C_____ D____ Grefier D______ I_____ Pe rol se află judecarea cauzei c ivil e privind pe reclamant a G_______ A________ S.A. BUCUREȘTI CU S_____ P________...

Articol

Cerere de obligare a vânzătorului la predarea certificatului fiscal necesar pentru înmatricularea autovehiculului

Cerere de obligare a vânzătorului la predarea certificatului fiscal necesar pentru înmatricularea autovehiculului JUDECĂTORIA AIUD JUDEȚUL A___ SENTINȚA CIVILĂ NR. 612/2020 Ședința publică de la 09 Iulie 2020 Completul compus din: PREȘEDINTE – C_____ D____ – judecător Grefi er – M____ P__ Pe rol se află judecarea cauzei c ivil e privind pe reclamant ul...

Articol

Contestarea recunoașterii de filiație. Acțiune în tăgada paternității. Cerere admisă în parte

JUDECĂTORIA AIUD JUDEȚUL A___ SENTINȚA CIVILĂ Nr. 558/2020 Ședința publică de la 01 Iulie 2020 Completul compus din: PREȘEDINTE A___ M_______ – judecător Gref ier N_______ C_____ Pe rol se află judecarea cauzei Minori și familie privind pe reclamant G____ G_______ și pe pârât K________ E____ I_____, intervenient G____ B_____ A_____ PRIN R___________ L____ K________...

Articol

Cerere de rectificare/modificare a suprafeței unui imobil înscris în Cartea Funciară. Admiterea cererii

Cerere de rectificare/modificare a suprafeței unui imobil înscris în Cartea Funciară. Admiterea cererii JUDECĂTORIA A___ JUDEȚUL A___ SENTINȚA CIVILĂ Nr. 564/2020 Ședința publică de la 01 Iulie 2020 Completul compus din: PREȘEDINTE A___ M_______ – judecător Gre fier N_______ C_____ Pe rol se află soluționarea cauzei civile privind pe reclamant Ș_______ E___, reclamant Ș_______ R_______...

Articol

Ucidere din culpă. Încheierea unui contract de tranzacție cu asiguratorul.

Ucidere din culpă. Încheierea unui contract de tranzacție cu asiguratorul. C_____ DE A___ TÂRGU M____ SECȚIA PENALĂ ȘI PENTRU CAUZE CU MINORI ȘI DE FAMILIE Cod ECLI ECLI:RO:CATGM:2020:007.xxxxxx Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 3132 DECIZIA PENALĂ Nr. 288/ A Ședința publică din 17 Iulie 2020 Completul...

Articol

Cerere de anulare a deciziei de declarare admisibilă a ofertei din cadrul licitației publice

Cerere de anulare a deciziei de declarare admisibilă a ofertei din cadrul licitației publice CURTEA DE APEL TÎ RGU M____ SECȚIA A II-A CIVILĂ, DE C_________ ADMINISTRATIV ȘI FISCAL ECLI:RO:CATGM:2020:005.xxxxxx Dosar nr. XXXXXXXXXXX Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 3132 DECIZIA Nr. 362/R Ședința publică din 15 i ulie 2020...

Articol

Cerere de plată a despăgubirilor pentru exproprierea unui teren în suprafață de 2675 mp în contradictoriu cu Compania Națională de Căi Ferate CFR

Cerere de plată a despăgubirilor pentru exproprierea unui teren în suprafață de 2675 mp în contradictoriu cu Compania Națională de Căi Ferate CFR C_____ DE A___ TÂRGU M____ SECȚIA I CIVILĂ Cod ECLI ECLI:RO:CATGM:2020:001.xxxxxx Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 3132 DECIZIA Nr. 257/A Ședința publică din...

Articol

Răspunderea civilă pentru prejudiciul cauzat de animale sălbatice. Lipsa calității procesuale pasive.

CURTEA DE APEL TÂRGU M____ SECȚIA I CIVILĂ Cod ECLI ECLI:RO:CATGM:2020:002.xxxxxx Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 3132 DECIZIA Nr. 102/ R Ședința publică din 08 i ulie 2020 Completul constituit din: PREȘEDINTE R___ I____ Judecător I____ O___ Judecător S_____ M______ Grefier C_____ M______ C_______ Pe rol...

Articol

Cerere de recalculare a drepturilor de pensie. Respingere apel și păstrare hotărâre de admitere a cererii

CURTEA DE APEL TÂRGU M____ SECȚIA I CIVILĂ Cod ECLI ECLI:RO:CATGM:2020:001.xxxxxx Dosar nr. XXXXXXXXXXX Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 3132 DECIZIA Nr. 261/ A Ședința publică din 14 Iulie 20 20 Completul constituit din: PREȘEDINTE I____ O___ Judecător S_____ M______ Grefier F_________ C____ Pe rol judecarea apelului declarat de...

Articol

Obligarea Spitalului Județean de Urgență la plata unui spor de 100% pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul programului normal de lucru

Obligarea Spitalului Județean de Urgență la plata unui spor de 100% pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul programului normal de lucru CURTEA DE APEL TÂRGU M____ SECȚIA I CIVILĂ Cod ECLI ECLI:RO:CATGM:2020:001.xxxxxx Dosar...