Articol

Sesizare formulată de către un beneficiar (societate comercială) al serviciilor de internet/comunicaţii de date de IP şi acces la reţea. Nerespectarea procedurii speciale reglementate de dispoziţiile art. 8-14 din Legea nr. 193/2000. Lipsa calităţii de consumator

Dispoziţiile art. 8-14 din Legea nr. 193/2000 prevăd o anume procedură în cadrul căreia se pot solicita aplicarea sancţiunii contravenţionale, modificarea clauzelor abuzive şi/sau desfiinţarea contractului, procedură care în speţă nu a fost urmată. Potrivit contractului denunţat ca abuziv, la momentul în- cheierii lui (ca, de altfel, şi la momentul promovării acţiunii introductive de instanţă...

Contractul de donatie. Află ce trebuie să contină un contract de donatie. Caractere juridice și condiții de fond și formă.
Articol

Contractul de donatie. Află ce trebuie să contină un contract de donatie. Caractere juridice și condiții de fond și formă.

Cuvinte cheie: contract donatiee, model contract donație, bani, bunuri, ong, casă, spital, persoană fizică, teren, act de donatie, donatie apartament, donatie intre soti, donatie avocat, model donatie, donatie notar, donatie fara scutire raport, donatia indirecta, donatia atacata, donatia in timpul casatoriei, donatie copil, donatie sub 18 ani, donatie cod civil, pdf, clauză de intretinere, produse...

Articol

A fost admisă excepția neconstituționalitate a Avocatului Poporului împotriva ordonanței de urgență care instituie amenzi de până la 20.000 de lei pentru nerespectarea izolării a fost admisă.

Cuvinte cheie: exceptie neconstitutionalitate avocatul poporului, exceptie neconstitutionalitate amenzi covid, amenzi neconstitutionale, sesizare ccr, decizie ccr neconstitutionalitate, ordonanta de urgenta, stare de asediu, stare de urgenta, oug 34/2020, avocatul poporului, curtea constitutionala, decizie de admitere/respingere, ministerul afacerilor interne. Curtea Constituțională a admis miercuri sesizarea Avocatului Poporului împotriva OUG 34/2020, actul normativ prin care guvernul a...

Articol

Condamnat transferat în alt penitenciar ulterior formulării cererii de contopire. Competenţa teritorială

Condamnat transferat în alt penitenciar ulterior formulării cererii de contopire. Competenţa teritorială împrejurarea că după introducerea cererii de contopire a pedepselor petiţionarul a fost mutat într-un alt loc de deţinere, aflat în raza teritorială a altei instanţe, nu poate duce la concluzia că o altă instanţă ar deveni competentă. I.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 3521...

Articol

Condamnat transferat temporar după înaintarea cererii de contopire. Competenţă

Condamnat transferat temporar după înaintarea cererii de contopire. Competenţă Instanţa competentă, potrivit art. 449 alin. (2) C.proc.pen., este instanţa corespunzătoare în a cărei rază teritorială se află locul de deţinere unde execută pedeapsa şi nu instanţa corespunzătoare în a cărei rază se află un loc de deţinere unde condamnatul a fost transferat temporar. C.S.J., secţia...

Articol

Concurs de infracţiuni. Contopire. Competenţă exclusivă

Concurs de infracţiuni. Contopire. Competenţă exclusivă Competentă să soluţioneze cererea de contopire a pedepselor în cazul concursului de infracţiuni, formulată de condamnatul aflat în stare de deţinere, este instanţa în a cărei rază teritorială se află locul de deţinere, corespunzătoare instanţei de executare a ultimei hotărâri, competenţa fiind exclusivă, nu alternativă. C.S.J, secţia penală, decizia...

Articol

Contopire de pedepse. Conflict negativ de competenţă. Interpretarea termenului de „ultima hotărâre” din conţinutul art 449 alin. (2) C.proc.pen.

Contopire de pedepse. Conflict negativ de competenţă. Interpretarea termenului de „ultima hotărâre” din conţinutul art 449 alin. (2) C.proc.pen. Instanţa competentă să dispună asupra modificării pedepsei este instanţa de executare a ultimei hotărâri sau, în cazul în care cel condamnat se află în stare de deţinere, instanţa corespunzătoare în a cărei rază teritorială se află...

Articol

Contract de vânzare-cumpărare încheiat anterior anuiui 1989. Aprecierea bunei-credinţe

Contract de vânzare-cumpărare încheiat anterior anuiui 1989. Aprecierea bunei-credinţe În contextul analizării bunei-credinţe, nu se poate concepe că, în conjunctura dinaintea anului 198^ cumpărătorii ar fi putut avea vreun dubiu cu privire la dreptul de proprietate ai statului, cu atât mai mult cu cât acest drept fusese şi înscris în cartea funciară, conform art. 17...

Articol

LISTA NOMINALĂ A 20.718 PRIZONIERI DE RĂZBOI (MILITARI) ŞI “INTERNAŢI” (CIVILI DEPORTAŢI) ROMÂNI, decedaţi în lagărele din Rusia între 1941-1956

Lista nominală este disponibilă aici. Ambasada României la Moscova anunţă cu satisfacţie finalizarea procesului elaborării LISTEI NOMINALE INTEGRALE A 20.718 PRIZONIERI DE RĂZBOI (MILITARI) ŞI “INTERNAŢI” (CIVILI DEPORTAŢI) ROMÂNI, decedaţi între 1941-1956 în lagărele, spitalele şi obiectivele speciale NKVD-MVD, respectiv în batalioanele de muncă sovietice, şi înhumaţi în cimitire şi locuri de înhumare multinaţionale pe...

Articol

Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională cu o excepție de neconstituționalitate cu privire la mai multe prevederi din ordonanța de urgență a Guvernului privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă și a OUG 34/2020

Cuvinte cheie: exceptie neconstitutionalitate, ordonanta de urgenta, stare de asediu, stare de urgenta, oug 34/2020, avocatul poporului, curtea constitutionala, decizie de admitere/respingere, ministerul afacerilor interne. Astăzi, 16 aprilie 2020, Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate referitoare la prevederile art. 9, art. 14 lit. c1) – f) și art. 28 din Ordonanța...