Articol

Art. 3: Aplicarea prioritară a tratatelor internaţionale privitoare la drepturile omului

(1) În materiile reglementate de prezentul cod, dispoziţiile privind drepturile şi libertăţile persoanelor vor fi interpretateşi aplicate în concordanţă cu Constituţia, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate lacare România este parte.(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la careRomânia este parte, şi prezentul...

Articol

Somaţie de plată. Obligarea debitorului la plata penalităţilor convenţionale în cuantum de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere, aferente preţului neachitat, la plata dobânzilor comerciale legale aferente preţului neachitat şi la plata contravalorii taxei pentru rezilierea contractului înainte de termen. Caracterul abuziv al clauzelor

În urma examinării clauzei inserate în contractul încheiat între părţi, cu privire la plata penalităţilor de întârziere datorate pentru neplata la scadenţă a contravalorii serviciilor prestate de creditoare într-un cuantum ce poate depăşi cuantumul debitului principal, asupra cărora sunt calculate, instanţa a apreciat că aceasta este o clauză abuzivă, impusă unilateral de către creditoare, care...

Articol

Sesizare formulată de către un beneficiar (societate comercială) al serviciilor de internet/comunicaţii de date de IP şi acces la reţea. Nerespectarea procedurii speciale reglementate de dispoziţiile art. 8-14 din Legea nr. 193/2000. Lipsa calităţii de consumator

Dispoziţiile art. 8-14 din Legea nr. 193/2000 prevăd o anume procedură în cadrul căreia se pot solicita aplicarea sancţiunii contravenţionale, modificarea clauzelor abuzive şi/sau desfiinţarea contractului, procedură care în speţă nu a fost urmată. Potrivit contractului denunţat ca abuziv, la momentul în- cheierii lui (ca, de altfel, şi la momentul promovării acţiunii introductive de instanţă...

Articol

Despre răspunderea contravențională

Cuvinte cheie: raspunderea contraventionala, cine raspunde contraventional, amenda minori, raspundere contraventionala minori, amenda legitima aparare, stare de necesitate, contrangere, amenda betie, amenda eroare, amenda minor 14 ani Dacă aceeaşi persoană a săvârşit mai multe contravenţii sancţiunea se aplică pentru fiecare contravenţie. Când contravenţiile au fost constatate prin acelaşi proces-verbal, sancţiunile contravenţionale se cumulează fără a...

Articol

DECIZIA nr.58 din 12 februarie 2020 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru completarea articolului 38 alineatul (3) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Cuvinte cheie: legea salarizarii unitare, decizie CCR, decizie curtea constitutionala, exceptie neconstitutionalitate, legea nr. 153/2017, salarizare personal fonduri publice,  art. 38 din legea nr. 153/2017,exceptie respinsa, admisa DECIZIA nr.58 din 12 februarie 2020 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru completarea articolului 38 alineatul (3) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din...

Articol

DECIZIA nr.28 din 29 ianuarie 2020 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind unele măsuri aplicabile în anul 2020 referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari

Cuvinte cheie : neconstitutionalitate admitere inm, lege concurs inm, institutul national al magistraturii, stagiu judecatori, stagiu procurori, neconstitutionalitate concurs inm, magistratura admitere, carti admitere inm, capacitate judecatori, capacitate procurori, avocat exceptie DECIZIA nr.28 din 29 ianuarie 2020 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind unele măsuri aplicabile în anul 2020 referitoare la concursul de...

Articol

DECIZIA nr.697 din 31 octombrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Cuvinte cheie: exceptie neconstitutionalitate, legea salarizarii unitare, legea nr. 153/2017, legea salarizare fonduri publice, admitere exceptie legea salarizarii, avocat exceptie neconstitutionalitate, curtea constitutionala, ccr, decizie, monitorul oficial, model exceptie neconstitutionalitate DECIZIA nr.697 din 31 octombrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit...

Articol

Links

Avocat Cruciu Petru, Târgu Mureş Avocat Alba Iulia Avocat tg mures Avocat Targu Mures Avocat Mures avocat wikimd avocat

  • 1
  • 2