Art. 2: Aplicabilitatea generală a Codului de procedură civilă

(1) Dispoziţiile prezentului cod constituie procedura de drept comun în materie civilă.
(2) De asemenea, dispoziţiile prezentului cod se aplică şi în alte materii, în măsura în care legile care le reglementează
nu cuprind dispoziţii contrare.

Contactați-ne la numărul de telefon 0748.031.076 sau pe pagina de facebook avocat Cruciu Petru, precum și la adresa din Targu Mures, str. Stefan cel Mare nr. 1.

Leave a Reply