Ce este plângerea contravențională ?

Plângerea constituie calea specifică de atac în materie contravenţională aptă de a fi utilizată împotriva tuturor sancţiunilor contravenţionale, indiferent de motivele invocate. Având la bază plângerea contravenţională, instanţă de judecată sesizată cu soluţionarea ei este datoare, în temeiul prevederilor art. 34 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001, cu modificările ulterioare, să asculte “pe cel care a făcut-o şi pe celelalte persoane citate, dacă aceştia s-au prezentat”, să administreze “orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal”, după care să hotărască asupra sancţiunii.

Termenul de formulare a plângerii contravenționale este de 15 zle, potrivit art. 25 din OG nr. 2/2001

„(1) Procesul-verbal se va inmana sau, după caz, se va comunica, în copie, contravenientului și, dacă este cazul, partii vătămate și proprietarului bunurilor confiscate.
(2) Comunicarea se face de către organul care a aplicat sancțiunea, în termen de cel mult o luna de la data aplicării acesteia.
(3) În situația în care contravenientul a fost sancționat cu amenda, precum și dacă a fost obligat la despăgubiri, o data cu procesul-verbal, acestuia i se va comunica și înștiințarea de plata. În înștiințarea de plata se va face mențiunea cu privire la obligativitatea achitării amenzii la instituțiile abilitate sa o încaseze, potrivit legislației în vigoare și, după caz, a despăgubirii, în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmând sa se procedeze la executarea silită”.

Conform art. 31 alin. 1 din OG nr. 2/2001, „Impotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicării acestuia”.

Leave a Reply