Cine îndeplinește atribuțiile de stare civilă?

Potrivit Legii nr. 119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civilă, atribuţiile de stare civilă se îndeplinesc de consiliile judeţene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, de serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, în unităţile administrativ-teritoriale unde acestea sunt constituite, precum şi de ofiţerii de stare civilă din cadrul primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale în care nu funcţionează servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor.

Sunt ofiţeri de stare civilă:
a)primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor;
b)şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare de carieră ale României;
c)comandanţii de nave şi aeronave;
d)ofiţerii de stare civilă desemnaţi prin ordin al ministrului apărării naţionale sau, după caz, al ministrului administraţiei şi internelor, potrivit prevederilor art. 7 alin. (7).
Primarii şi şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare de carieră ale României pot delega sau retrage, după caz, exercitarea atribuţiilor de ofiţer de stare civilă viceprimarului, secretarului unităţii administrativ-teritoriale sau altor funcţionari publici din aparatul propriu cu competenţă în acest domeniu, respectiv diplomatului care îndeplineşte funcţii consulare, unuia dintre funcţionarii consulari sau angajaţii consulari.
Ofiţerul de stare civilă nu poate întocmi acte de stare civilă când este parte sau declarant. În asemenea cazuri, el va delega o altă persoană, în condiţiile legii.

Contactați-ne la numărul de telefon 0748.031.076 sau pe pagina de facebook avocat Cruciu Petru, precum și la adresa din Târgu Mureș, str. Stefan cel Mare nr. 1

Leave a Reply