Amendă penală pentru conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului

Amendă penală pentru conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului

Cuvinte cheie: Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului jurisprudenta, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a, conducerea unui vehicul sub influenta bauturilor alcoolice, pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice, conducerea unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice, conducerea unui autovehicul sub influenta alcoolului, conducerea autovehiculului sub influenta bauturilor alcoolice, conducerea sub influenta bauturilor alcoolice, conducerea unui autoturism sub influenta bauturilor alcoolice, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 ncp),

JUDECĂTORIA T____ M____

SECȚIA PENALĂ

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

SENTINȚA PENALĂ NR. 1034

Ședința publică din data de 12 noiembrie 2020

Completul de judecată constituit din:

PREȘEDINTE: G____ C____ B_____

GREFIER: F______ L______

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror B_____ G_____ din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria T____ M____

Pe rolul instanței se află soluționarea cauzei penale privind pe inculpatul S_________ C_____ , trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană având în sânge o îmbibație alcoolică de peste 0,80 ‰ prevăzută de art. 336 alin. 1 din Codul penal.

În lipsa inculpatului, dar și a reprezentantei Ministerului Public.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care:

Mersul dezbaterilor și susținerile pe fondul cauzei au fost consemnate în încheierea ședinței publice din data de 13.10.2020 prin care s-a stabilit conform art. 391 alin. 1 din Codul de procedură penală termen în vederea deliberării și pronunțării hotărârii pentru data de 29.10.2020, dată la care instanța a amânat pronunțarea prin încheierea de ședință din acea dată pentru data de astăzi, respectiv 12.11.2020, în condițiile art. 391 alin. 2 din Codul de procedură penală, încheierile menționate anterior făcând parte integrantă din prezenta hotărâre.

INSTANȚA

Deliberând asupra cauzei penale de față, constată următoarele:

Prin rechizitoriul din data de 02.04.2020 emis în dosarul penal numărul 3731/P/2019 al Parchetului de pe lângă Judecătoria T____ M____, înregistrat pe rolul acestei instanțe la data de 07.04.2020, sub număr de dosar XXXXXXXXXXXXX, s-a dispus trimiterea în judecată, a inculpatului S_________ C_____, pentru săvârșirea infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană având în sânge o îmbibație alcoolică de peste 0,80 ‰ prevăzută de art. 336 alin. 1 din Codul penal.

Potrivit rechizitoriului, în fapt, s-a reținut, în esență, că în data de 23.06.2019, în jurul orei 01.35, inculpatul S_________ C_____ a con dus autoturismul marca BMW, cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX pe drumurile publice (______________________, raza localității T____ M____, județul M____, având în sânge o îmbibație alcoolică ce depășea concentrația de 0,80 g/l alcool pur în sânge (1,09-0,80‰, alcool pur în sânge).

Pentru dovedirea situației de fapt reținută prin rechizitoriu au fost menționate următoarele mijloace de probă administrate în cursul urmăririi penale, respectiv: Proces verbal de constatare a infracțiunii; rezultatul testării cu aparatul alcooltest; procesul-verbal de prelevare a probelor biologice și buletinul de examinare clinică; buletinul de analiză toxicologică-alcoolemie; declarațiile inculpatului.

Prin încheierea penală nr. 694/CP din camera de consiliu din data de 10.07.2020, j udecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei T____ M____ a constatat legalitatea sesizării instanței, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală în cadrul dosarului penal indicat mai sus și a dispus începerea judecății în ceea ce îl privește pe inculpatul S_________ C_____.

La primul termen de judecată din data de 13.10.2020, cu procedura legal îndeplinită, ulterior citirii actului de sesizare, instanța a adus la cunoștința inculpatului dispozițiile art. 374 alin. 4 din Codul de procedură penală raportat la art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală privind judecata în procedură simplificată, precum și soluțiile posibile ca urmare a aplicării acestei proceduri, în situația în care ar fi găsit vinovat de comiterea infracțiunii reținută în sarcina lui.

Inculpatul S_________ C_____ a arătat că solicită ca judecata să aibă loc conform procedurii simplificate, prevăzută de art. 374 alin. 4 și art. 375 din Codul de procedură penală, solicitarea aplicării procedurii simplificate realizându-se în conformitate cu prevederile art. 375 alin. 1 din Codul de procedură penală, iar inculpatului luându-i-se și o declarație în acest sens.

În faza procesuală a judecății, s-a admis cererea formulată de inculpatul S_________ C_____ de aplicare a procedurii simplificate în cazul recunoașterii învinuirii, cauza fiind soluționată pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, la termenul de judecată din data de 13.10.2020 fiind încuviințată și administrarea probei cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei în baza măsurilor dispuse premergător primului termen de judecată.

În faza de judecată, în baza măsurilor dispuse de instanța de judecată premergător stabilirii primului termen, la dosarul cauzei, au fost depuse: adresa nr. xxxxx.6490 din data de 29.05.2020 emisă de Municipiul T____ M____-Serviciul Impozite și Taxe Persoane Fizice (f. 34; 37), copia de pe cazierul judiciar al inculpatului (f. 35) și adresa nr. 3883 din data de 04.06.2020 emisă de ANAF-Serviciul Fiscal Municipal Reghin (f. 38-42).

Analizând actele și lucrările dosarului, probatoriul administrat în cursul urmăririi penale și înscrisurile depuse în faza de judecată, în raport de infracțiunea pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului, instanța reține următoarele:

În fapt , la data de 23.06.2019, în jurul orei 01:35, inculpatul S_________ C_____ a condus autoturismul marca BMW cu numărul de înmatriculare XXXXXXXXX, pe ________________________ din T____ M____, județul M____, având o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, respectiv 1,09-0,80‰, alcool pur în sânge.

În acest sens, instanța are în vedere aspectele consemnate în cadrul procesului verbal de constatare a infracțiunii flagrante din data de 23.06.2019 (f. 7-8 d.up) din care reiese că echipajul de poliție format din agentul de poliție Sfîriac S____, în calitate de polițist rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean M____-Poliția municipiului T____ M____, însoțit de G____ R____, în calitate de sergent major în cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi M____, la data de 23.06.2019, în jurul orei 01:35, efectuând serviciul de patrulare pe ________________________ din T____ M____, a oprit în t rafic autovehiculul marca BMW cu numărul de înmatriculare XXXXXXXXX, al cărui conducător auto a fost identificat în persoana inculpatului S_________ C_____.

Totodată, din procesul verbal de constatare a infracțiunii flagrante reiese că s-a procedat la testarea inculpatului cu aparatul etilotest, dar și că rezultatul testării a fost de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat, așa cum reiese și din înscrisul depus la fila 14 din dosarul de urmărire penală.

De asemenea, agentul constatator a menționat în cadrul procesului verbal indicat mai sus și faptul că inculpatul a relatat verbal că a condus sub influența băuturilor alcoolice.

Din procesul verbal de recoltare mostre biologice din data de 23.06.2019 (f. 22 d.up) reiese că la data de 23.06 .2019, la sediul UPU SMURD T____ M____, inculpatului S_________ C_____ i s-au recoltat o mostră biologică la ora 02:22 și o mostră biologică la ora 03:22, iar din buletinul de analiză toxicologică-alcoolemie nr. 2757/395/A-12 emis de Institutul de Medicină Legală T____ M____ la data de 26.06.2019 (f. 15 d. up) rezultă că proba I a recoltării mostrelor biologice de la inculpatul S_________ C_____ la data de 23.06.2019, ora 02:22, relevă o cantitate de alcool exprimată în grame la 1000 ml sânge de 1,09% 0 , iar proba a II a recoltării mostrelor biologice de la inculpatul S_________ C_____ la data de 23.06.2019, ora 03:22, relevă o cantitate de alcool exprimată în grame la 1000 ml sânge de 0,80 % 0 .

De asemenea, instanța constată că mijloacele de probă analizate în paragrafele anterioare se coroborează cu declarația inculpatului S_________ C_____, din cursul urmăririi penale, din data de 04.03.2020 (f. 10-11 d.up). Astfel, inculpatul a recunoscut comiterea faptei în modalitatea mai sus descrisă, precizând că, în data de 22.06.2019, după masa, a consumat băuturi alcoolice și anume bere după care a dormit aproximativ 2 ore, iar în jurul orelor 23:00 a venit din localitatea Reghin conducând autoturismul marca BMW cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX pentru a se întâlni cu o cunoștință. Astfel, în jurul orei 01.00, la întoarcere spre Reghin, pe ______________________, a fost oprit în trafic de către un echipaj de poliție, a fost legitimat și testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,45 m alcool pur în aerul expirat., după care a fost condus la sediul UPU SMURD T____ M____ unde i-au fost recoltate două probe de sânge.

Totodată, inculpatul a învederat că recunoaște și regretă fapta comisă.

Pentru a reține situația de fapt mai sus descrisă, instanța a avut în vedere analiza coroborată a probelor, obținute prin mijloacele de probă din cursul urmăririi penale, astfel cum au fost analizate anterior și care dovedesc fapta și vinovăția inculpatului, probe care se coroborează cu ceea ce inculpatul a declarat în fața instanței, prin recunoașterea comiterii faptei.

Luând în considerare aspectele precizate, instanța apreciază că materialul probator administrat în cauză îl reliefează, dincolo de orice dubiu, pe inculpatul S_________ C_____ ca fiind autorul faptei descrisă anterior și pentru care s-a dispus trimiterea lui în judecată.

În drept , fapta inculpatului S_________ C_____, care în data de 23.06.2019, în jurul orei 01:35, a condus pe drumurile publice, respectiv pe ________________________ din T____ M____, autoturismul ma rca BMW, cu numărul de înmatriculare XXXXXXXXX, având în sânge o îmbibație alcoolică ce depășea concentrația de 0,80 g/l alcool pur în sânge, și anume, o alcoolemie de 1,09 g/l alcool pur în sânge la prima probă, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, faptă prevăzută de art. 336 alin. 1 din Codul penal .

Sub aspectul laturii obiective instanța reține că elementul material al infracțiunii indicată mai sus constă în conducerea pe drumurile publice-pe ________________________ din T____ M____ din județul M____, de către inculpat a autovehiculului menționat anterior având o îmbibație alcoolică peste limita legală de 0,80 gr ‰ alcool pur în sânge, respectiv o îmbibație alcoolică de 1,09‰ alcool pur în sânge la prima probă prelevată.

În acest sens, instanța are în vedere și Decizia nr. 3/2014 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție prin care s-a stabilit că în aplicarea art. 336 alin. (1) din Codul penal, în ipoteza unei duble prelevări de mostre biologice, rezultatul alcoolemiei cu relevanță penală este cel dat de prima prelevare.

În ceea ce privește urmarea imediată instanța reține că aceasta constă în atingerea adusă relațiilor sociale referitoare la siguranța circulației pe drumurile publice și crearea unei stări de pericol, din cauza aflării pe drumurile publice a unor autovehicule conduse de persoane care, consumând băuturi alcoolice, nu mai sunt în plenitudinea aptitudinilor fizice și psihice, au o viteză de reacție scăzută și simțuri diminuate, ce le împiedică să răspundă prompt la situațiile periculoase din trafic, legătura de cauzalitate între faptă și urmările produse rezultând din însăși săvârșirea faptei, aceasta fiind o infracțiune de pericol.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul S_________ C_____ a săvârșit fapta cu intenție în modalitatea prevăzută de art. 16 alin. (3) lit. b) din Codul penal, întrucât a avut reprezentarea consecințelor acțiunii sale și a acceptat că astfel pune în pericol siguranța circulației, chiar dacă nu a urmărit producerea ei (intenție indirectă). Vinovăția inculpatului este dovedită cu mijloacele de probă administrate în cursul urmăririi penale, acesta conducând respectivul autoturism pe drumuri publice, știind că se află sub influența băuturilor alcoolice și fiind conștient de starea de pericol creată pentru relațiile sociale privind circulația în siguranță pe drumurile publice.

Astfel, instanța apreciază că fapta comisă de inculpatul S_________ C_____ este tipică fiind întrunite atât sub aspect obiectiv, cât și sub aspect subiectiv, elementele constitutive ale infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul sub influența alcoolului, infracțiune prevăzută de art. 336 alin. 1 din Codul penal.

În aceste condiții, văzând și prevederile art. 396 alin. 2 din Codul de procedură penală, constată că ansamblul materialului probator administrat în cursul urmăririi penale reliefează dincolo de orice îndoială rezonabilă că fapta reținută în sarcina inculpatului există și că a fost săvârșită de către acesta, întocmai cum s-a descris anterior și constituie infracțiune, instanța stabilind vinovăția inculpatului față de infracțiunea analizată anterior.

În ceea ce privește individualizarea judiciară a tratamentului sancționator ce urmează a fi aplicat inculpatului în raport de infracțiunea pentru care este judecat, instanța va ține cont cu prioritate de prevederile art. 374 alin. 4 raportat la art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală, dispoziții care instituie reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii și respectiv, reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei amenzii, prevederile art. 336 alin. 1 din Codul penal, stabilind că pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice, reținută în sarcina inculpatului, este închisoarea de la unu la 5 ani sau amenda.

Luând în considerare faptul că inculpatul a recunoscut în întregime învinuirea care i se aduce și a solicitat aplicarea dispozițiilor art. 374 alin. 4 din Codul de procedură penală, instanța va aplica în privința acestuia beneficiile care decurg din cauza de atenuare a răspunderii penale mai sus indicată.

De asemenea, instanța are în vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei, prevăzute de art. 74 din Codul penal, respectiv, gravitatea infracțiunii săvârșite și periculozitatea infractorului, care se evaluează în funcție de împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, precum și de mijloacele folosite, natura și gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infracțiunii, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, motivul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit, natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedentele penale ale infractorului, conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal, nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială.

În raport de limitele speciale de pedeapsă stabilite de legiuitor pentru astfel de fapte precum cea din prezenta cauză, instanța constată gradul de pericol social relativ ridicat al acesteia.

De asemenea, instanța reține modalitatea concretă de comitere a faptei de a conduce sub influența băuturilor alcoolice, nivelul relativ scăzut al îmbibației alcoolice de 1,09‰ alcool pur în sânge, dar și faptul că din buletinul de examinare clinică întocmit la data de 23.06.2019, ora 02:22, ( f. 21 d. up) rezultă că inculpatul a prezentat un comportament liniștit și o atitudine cooperantă, comunica verbal în mod coerent, era orientat temporo-spațial, fără tulburări emoțional-instinctuale sau de echilibru dinamic și static, fără tremor, fără imprecizie în mișcări, cu reflexe de acomodare și fotomotor diminuate, ceea ce reliefează că abilitățile sale de a conduce și capacitatea de reacție nu erau substanțial afectate, astfel încât să reprezinte în mod concret un grad de pericol deosebit de ridicat pentru siguranța circulației pe drumurile publice .

În egală măsură, instanța reține că inculpatul a condus vehiculul menționat anterior pe o stradă din municipiul T____ M____, în jurul orei 01:35, respectiv pe un segment de drum cu un număr relativ scăzut de participanți la trafic, dată fiind și ora la care inculpatul a condus autoturismul indicat mai sus, oră la care activitățile cotidiene sunt, în principiu, sistate.

De asemenea, instanța constată faptul că inculpatul S_________ C_____, cu ocazia desfășurării activității de a conduce respectivul autoturism în condițiile arătate mai sus, nu a fost implicat în vreun eveniment rutier.

Cu toate acestea, se reține starea de pericol pe care inculpatul, prin conduita adoptată, a creat-o în mod concret în ceea ce privește siguranța circulației de drumurile publice, atât în ceea ce privește persoana sa, cât și în ceea ce îi privește pe ceilalți participanți la trafic, dar și consecințele pe care un astfel de comportament le putea provoca.

De asemenea, instanța are în vedere atitudinea pe care inculpatul a manifestat-o, acesta confirmând consumul de alcool și recunoscând fapta comisă, încă de la momentul opririi sale în trafic.

În egală măsură, instanța reține că inculpatul are vârsta de 34 de ani (la momentul săvârșirii infracțiunii având vârsta de 33 de ani), este necăsătorit și are studii profesionale, având ocupația de muncitor în cadrul Societății Agricole Luereanca, și nefiind cunoscut cu antecedente penale.

Totodată, instanța ia în considerare că inculpatul a manifestat o atitudine sinceră încă de la momentul depistării sale în trafic de către organele de poliție, recunoscând în mod constant săvârșirea faptei și împrejurările în care aceasta s-a produs.

Totodată, instanța va lua în considerare și conduita inculpatului reliefată prin atitudinea sa procesuală concretizată în prezentarea în fața organelor judiciare, contribuind astfel în mod nemijlocit la soluționarea justă și cu celeritate a cauzei și la aflarea adevărului.

Luând în considerare gravitatea infracțiunii săvârșite, împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, astfel cum au fost analizate anterior, dar și gradul relativ scăzut al îmbibației alcoolice în sânge și segmentul de drum pe care inculpatul a condus în condițiile descrise anterior, precum și starea psiho-fizică a inculpatului de la momentul prelevării probelor biologice, dar și consecințele pe care conduita infracțională a inculpatului putea să le producă, instanța apreciază că se impune stabilirea în sarcina acestuia a pedepsei cu amenda, scopul pedepsei, respectiv atenționarea și responsabilizarea inculpatului cu privire la consecințele încălcării legii penale, putând fi atins printr-o astfel de sancțiune.

Astfel, instanța are în vedere că aplicarea pedepsei amenzii penale în raport de împrejurările de fapt ale cauzei are aptitudinea de a duce la împlinirea scopului preventiv al acesteia, considerând că aplicarea pedepsei cu închisoarea în ceea ce privește determinarea inculpatului la conștientizarea consecințelor faptelor sale și responsabilizarea acestuia în sensul adoptării unei conduite conforme cu ordinea de drept, nu se impune la acest moment, dat fiind și faptul că acesta a recunoscut comiterea faptei, nu a fost implicat în producerea vreunui eveniment rutier și nu figurează cu antecedente penale, precum și circumstanțele sale personale, așa cum au fost evidențiate mai sus.

În privința limitelor speciale ale zilelor-amendă la care se va raporta instanța, prevăzute la art. 61 alin. 4 lit. c) din Codul penal (180 și 300 zile-amendă), în raport de prevederile art. 336 alin. 1 din Codul penal, reține că acestea urmează a fi reduse cu o pătrime, ca urmare a aplicării dispozițiilor art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală, astfel încât sunt cuprinse între 135 și 225 zile-amendă, iar în ce privește cuantumul unei zile-amendă instanța îl apreciază la suma de 50 de lei, având în vedere starea materială a inculpatului reliefată de adresele transmise la dosarul cauzei de către Municipiul T____ M____-Direcția Impozite și Taxe Locale (care indică că inculpatul nu figurează cu bunuri impozabile în evidențele fiscale-fil. 37) și de către ANAF-Serviciul Fiscal Municipal Reghin (care reliefează veniturile impozabile declarate de către inculpat pe anii 2020-2019 – fil. 39-41), precum și faptul că acesta are un loc de muncă și nu este căsătorit.

De asemenea, instanța apreciază că stabilirea unui astfel de cuantum corespunzător unei zile amendă nu aduce atingere în mod semnificativ condițiilor de existență ale inculpatului, astfel încât acesta să fie în măsură ca, în raport de veniturile pe care le realizează, să beneficieze de condiții normale în ceea ce privește traiul său, reținând că nu este căsătorit și nici nu a evidențiat că are persoane în întreținere.

Având în vedere ansamblul elementelor precizate anterior, instanța, în temeiul dispozițiilor art. 396 alin. 1, alin. 4 și alin. 10 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 374 alin. 4 din Codul de procedură penală raportat la art. 336 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 61 alin. 1, alin. 2, alin. 3 și alin. 4 lit. c) din Codul penal și art. 83 din Codul penal, va stabili în sarcina inculpatului S_________ C_____ , pedeapsa amenzii în cuantum de 7000 de lei , pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, faptă prevăzută de art. 336 alin. 1 din Codul penal, cuantum determinat ca fiind rezultatul înmulțirii numărului zilelor amendă, respectiv 140 de zile, cu suma corespunzătoare unei zile amendă, și anume suma de 50 de lei.

În ceea ce privește stabilirea cuantumului pedepsei amenzii aplicate, instanța a avut în vedere dispozițiile art. 336 alin. 1 din Codul penal care stabilesc pentru fapta reținută în sarcina inculpatului pedepsa închisorii de la unu la 5 ani alternativ cu pedepsa amenzii, dar și dispozițiile art. 61 alin. 2 din Codul penal, potrivit cărora, cuantumul amenzii se stabilește prin sistemul zilelor amendă, suma corespunzătoare unei zile amendă înmulțindu-se cu numărul zilelor amendă stabilit.

Astfel, în ceea ce privește determinarea zilelor-amendă, respectiv 140 de zile-amendă, instanța a avut în vedere art. 61 alin. 4 lit. c) din Codul penal, în raport de limitele pedepsei închisorii prevăzută alternativ cu pedepsa amenzii pentru infracțiunea reținută în sarcina inculpatului, precum și dispozițiile art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală, dar și criteriile generale de individualizare a pedepsei și ansamblul elementelor referitoare la circumstanțele reale și personale incidente în prezenta cauză, apreciind că această orientare spre minimul zilelor-amendă, redus ca urmare a aplicării prevederilor art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală, este suficientă pentru sancționarea faptei arătată și aptă să determine inculpatul să conștientizeze consecințele faptei sale și să adopte o conduită conformă cu ordinea de drept, iar în privința cuantumului unei zile amendă, cuprins cu titlu general între 10 lei și 500 lei, așa cum este prevăzut de art. 61 alin. 2 din Codul penal, și stabilit în prezenta cauză la suma de 50 de lei, instanța a luat în considerare situația materială a inculpatului, așa cum aceasta este reliefată de documentele aflate la dosarul cauzei și menționate anterior.

În ceea ce privește necesitatea aplicării pedepsei, instanța constată că, în cauză sunt îndeplinite condițiile art. 83 alin. (1) din Codul penal, pedeapsa stabilită în sarcina inculpatului fiind pedeapsa amenzii; inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii și mai mult decât atât, nu a fost condamnat anterior la nicio pedeapsă; acesta și-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității, iar în raport de persoana inculpatului, de conduita avută anterior și ulterior săvârșirii infracțiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracțiunii, precum și de posibilitățile sale de îndreptare, instanța apreciază că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

Sub acest aspect, instanța are în vedere circumstanțele personale ale inculpatului, lipsa antecedentelor penale, nivelul relativ scăzut al îmbibației de alcool în sânge, dar și faptul că nu a fost implicat în vreun eveniment rutier.

De asemenea, instanța reține că maximul special prevăzut de lege pentru infracțiunea săvârșită de inculpat este de 5 ani închisoare, valoare inferioară celei de 7 ani închisoare prevăzută de art. 83 alin. (2) din Codul penal, iar inculpatul nu s-a sustras de la urmărirea penală ori de la judecată și nici nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării și tragerii la răspundere penală a autorului.

Față de aceste considerente, în baza art. 83 alin. (1) din Codul penal coroborat cu art. 396 alin. (4) din Codul de procedură penală, va amâna aplicarea pedepsei amenzii pe un termen de supraveghere de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri , stabilit în condițiile art. 84 din Codul penal.

În temeiul dispozițiilor art. 85 alin. (1) din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul S_________ C_____ va trebui să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune M____, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile, precum și întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art. 86 alin. (1) din Codul penal pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. (1) lit. c)-e) din Codul penal se vor comunica Serviciului de Probațiune M____.

În temeiul art. 85 alin. 2 lit. c) din Codul penal cu aplicarea art. 404 alin. 3 din Codul de procedură penală va impune inculpatului să execute obligația de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probațiune sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate, apreciind că îndeplinirea unei astfel de obligații are aptitudinea de a-l determina pe inculpat să conștientizeze consecințele comportamentului său infracțional, precum și necesitatea respectării normelor privind siguranța circulației de drumurile publice, executarea unei asemenea obligații fiind în măsură să aibă un impact asupra conduitei viitoare a inculpatului.

Conform art. 83 alin. (4) din Codul penal coroborat cu art. 404 alin. (3) din Codul de procedură penală, va atrage atenția inculpatului asupra conduitei sale viitoare și asupra consecințelor nerespectării măsurilor de supraveghere, dar și ale săvârșirii de noi infracțiuni în cursul termenului de supraveghere, potrivit prevederilor art. 88 din Codul penal. Astfel, potrivit art. 88 din Codul penal, dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credință, nu respectă măsurile de supraveghere ori nu execută obligațiile impuse sau săvârșește cu intenție sau intenție depășită o nouă infracțiune, instanța revocă amânarea și dispune aplicarea și executarea pedepsei.

În temeiul dispozițiilor art. 274 alin. 1 din Codul de procedură penală, dispoziții care stabilesc că în caz de renunțare la urmărirea penală, condamnare, amânare a aplicării pedepsei sau renunțare la aplicarea pedepsei, inculpatul este obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, cu excepția cheltuielilor privind avocații din oficiu și interpreții desemnați de organele judiciare, care rămân în sarcina statului, coroborate cu art. 404 alin. 4 lit. e) din Codul de procedură penală și art. 398 din Codul de procedură penală, va obliga inculpatul la plata sumei de 700 de lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 500 de lei reprezintă cheltuieli judiciare aferente fazei de urmărire penală, astfel cum au fost evidențiate în partea finală a rechizitoriului și suma de 200 de lei reprezintă cheltuieli judiciare aferente fazelor de cameră preliminară și judecată, reprezentând contravaloarea costurilor efectuate în vederea realizării procedurii de citare și în vederea procurării la dosar a suportului material necesar pentru soluționarea cauzei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

În temeiul art. 396 alin. 1, alin. 4 și alin. 10 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 374 alin. 4 din Codul de procedură penală raportat la art. 61 alin. 1, 2, 3 și 4 lit. c) din Codul penal și art. 83 din Codul penal, stabilește în sarcina inculpatului S_________ C_____ , fiul lui – și S_________ C______, născut la data de 14.10.1986 în municipiul Reghin, județul M____, având CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în Reghin, __________________, _____________, județul M____ și cu domiciliul procesual ales în Luieriu, nr. 191, județul M____, cetățean român, stare civilă: necăsătorit, stagiu militar nesatisfăcut, studii:profesionale, ocupație:muncitor, loc de muncă: Societatea Agricolă Luereanca, fără antecedente penale, pedeapsa amenzii în cuantum de 7000 de lei, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, faptă prevăzută de art. 336 alin. 1 din Codul penal, cuantum determinat ca fiind rezultatul înmulțirii numărului zilelor amendă, respectiv 140 de zile, cu suma corespunzătoare unei zile amendă, și anume suma de 50 de lei.

În baza art. 83 alin. 1 din Codul penal coroborat cu art. 396 alin. 4 din Codul de procedură penală, amână aplicarea pedepsei amenzii în cuantum de 7000 de lei pe un termen de supraveghere de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri , stabilit în condițiile art. 84 din Codul penal.

În temeiul art. 85 alin. 1 din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul S_________ C_____ trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune M____, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile, precum și întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art. 86 alin. 1 din Codul penal pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. 1 lit. c)-e) din Codul penal se comunică Serviciului de Probațiune M____.

În temeiul art. 85 alin. 2 lit. c) din Codul penal cu aplicarea art. 404 alin. 3 din Codul de procedură penală impune inculpatului să execute obligația de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probațiune sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate.

În temeiul art. 83 alin. 4 din Codul penal coroborat cu art. 404 alin. 3 din Codul de procedură penală, atrage atenția inculpatului asupra conduitei sale viitoare și asupra consecințelor nerespectării măsurilor de supraveghere și a obligațiilor impuse, dar și ale săvârșirii de noi infracțiuni în cursul termenului de supraveghere, potrivit prevederilor art. 88 din Codul penal.

În baza art. 274 alin. 1 din Codul de procedură penală coroborat cu art. 404 alin. 4 lit. e) din Codul de procedură penală și art. 398 din Codul de procedură penală, obligă inculpatul la plata sumei de 700 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 500 de lei reprezintă cheltuieli judiciare aferente fazei de urmărire penală și suma de 200 de lei reprezintă cheltuieli judiciare aferente fazelor de cameră preliminară și judecată.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei sentinței.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 12 noiembrie 2020.

Leave a Reply