Audierea unui martor prin comisie rogatorie

TRIBUNALUL M____

SECȚIA PENALĂ

Dosar nr. _____________

Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr.2991

ÎNCHEIEREA PENALĂ Nr. 31

Ședința publică din data de 3 martie 2021

Completul compus din

JUDECĂTOR : G_______ B____

GREFIER: I____ M______ C_________

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror F_____ G________, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul M____.

Pe rol soluționarea cauzei penale având ca obiect cererea de comisie rogatorie formulată de Tribunalul BACĂU în dosarul nr. _____________, în vederea audierii martorului C____ C___.

La apelul nominal făcut în ședința publică au răspuns apărătorul desemnat din oficiu Dile A_______ pentru societatea inculpată, cu delegație prezentată și depusă la dosarul cauzei și martorul C____ C___.

Procedura este îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Instanța procedează la verificarea identității martorului C____ C___, care se legitimează prin prezentarea cărții de identitate.

Instanța aduce la cunoștință martorului C____ C___ obiectul cauzei, împrejurarea pentru dovedirea căreia a fost propus ca martor și i se pun întrebările prevăzute la art. 119 alin. 2 Cod procedură penală.

În conformitate cu dispozițiile art. 121 Cod de procedură penală, se procedează la luarea jurământului martorului C____ C___ și i se aduc la cunoștință drepturile și obligațiile prevăzute de art. 120 alin. 2 Cod de procedură penală.

În condițiile art. 381 Cod procedură penală se procedează la audierea martorului C____ C___, declarația este consemnată și atașată la dosarul cauzei, potrivit art. 382 Cod procedură penală, după citire și semnare.

Nefiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanța declară terminată cererea de comisie rogatorie formulată de Tribunalul BACĂU și acordă cuvântul în dezbateri

Reprezentantul Ministerului Public solicită a se constata îndeplinită comisia rogatorie solicitată și înaintarea către instanța care a solicitat comisia declarația martorului audiat azi de către instanță.

Apărătorul desemnat din oficiu Dile A_______ pentru societatea inculpată, solicită înaintarea către instanța care a solicitat comisia declarația martorului audiat.

INSTANȚA

Prin cererea din data de 4 decembrie 2020, formulată în dosarul _____________, Tribunalul Bacău a solicitat efectuarea unei comisii rogatorii având ca obiect audierea de către Tribunalul M____ a martorului C____ C___ în cauza penală privind pe inculpații S_______ R___ și S.C TONEL CONPRES SRL C____, trimiși în judecată prin rechizitoriul nr. 529/P/2017 din 04.07.2019 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, faptă prev. și ped. de art. 9 alin. I lit. b și c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005. Cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp.

Cererea a fost înregistrată pe rolul Tribunalului M____ sub numărul _____________ din data de 4 decembrie 2020.

Prin cererea de comisie rogatorie Tribunalul Bacău a solicitat audierea martorului C____ C___, acestea urmând să răspundă la întrebările inserate expres în încheiere.

În realizarea comisiei rogatorii solicitate au fost întreprinse demersuri pentru identificarea și citarea martorului, în urma cărora, s-a reușit audierea acestuia, la termenul din data de 3 martie 2021.

Față de cele de mai sus, văzând dispozițiile art. 200 din Codul de procedură penală, instanța va constata efectuată comisia rogatorie solicitată de Tribunalul Bacău și va dispune înaintarea prezentei încheieri, și a declarației persoanei audiate.

Cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

Admite cererea formulată de Tribunalul Bacău, privind efectuarea unei comisii rogatorii având ca obiect audierea martorului C____ C___, domiciliat în _____________________, ______________________ A, jud. M____.

În temeiul art. 275 alin. 6 Cod Procedură Penală onorariul apărătorului desemnat din oficiu a acorda asistență juridică, conform delegației nr. 4225/2020 vor rămâne în sarcina statului și se plătește din fondurile speciale ale M.J. în contul Baroului M____.

Pronunțată în ședința publică din data de 03.03.2021

Președinte,

G_______ B____

Grefier,

I____ M______ C_________

RedGB/tehnored.I.M.C. 03 Martie 2021

R O M Â N I A

TRIBUNALUL M____

SECȚIA PENALĂ

Dosar nr. _____________

Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr.2991

C____ A MINUTEI ÎNCHEIERII PENALE NR. 31/2021

……………………………………………….

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE:

Admite cererea formulată de Tribunalul Bacău, privind efectuarea unei comisii rogatorii având ca obiect audierea martorului C____ C___, domiciliat în _____________________, ______________________ A, jud. M____.

În temeiul art. 275 alin. 6 Cod Procedură Penală onorariul apărătorului desemnat din oficiu a acorda asistență juridică, conform delegației nr. 4225/2020 vor rămâne în sarcina statului și se plătește din fondurile speciale ale M.J. în contul Baroului M____.

Pronunțată în ședința publică din data de 03.03.2021

Leave a Reply