Curtea de Apel Targu Mures. Vatamare corporală (art. 194 Cod penal)

Curtea de Apel Targu Mure. Vatamare corporală (art. 194 Cod penal)

art. 194 cod penal avocat curtea de apel mures avocat mures drept penal avocat targu mures avocat tg mures avocat vatamare corporala daune materiale daune morale accident vatamare corporala vatamare corporale daune

Art. 194: Vătămarea corporală
(1)Fapta prevăzută în art. 193, care a cauzat vreuna dintre următoarele consecinţe:
a)o infirmitate;
b)leziuni traumatice sau afectarea sănătăţii unei persoane, care au necesitat, pentru vindecare, mai mult de 90 de zile de îngrijiri medicale;
c)un prejudiciu estetic grav şi permanent;
d)avortul;
e)punerea în primejdie a vieţii persoanei, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
(2)Când fapta a fost săvârşită în scopul producerii uneia dintre consecinţele prevăzute în alin. (1) lit. a), lit. b) şi lit. c), pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani.
(3)Tentativa la infracţiunea prevăzută în alin. (2) se pedepseşte.

DECIZIA PENALĂ Nr. 40/A

Ședința publică din 18 Februarie 2020

Completul constituit din:

PREȘEDINTE : dr. I___ G_______

JUDECĂTOR : A_____ M____

GREFIER : R_____ A__ I____

Pe rol se află pronunțarea soluției în apelul declarat de către partea civilă M_______ D_______ domiciliat în municipiul R_____, bulevardul Unirii ____________, __________________, având CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul procesual ales la Cabinet Avocat Henter C____, cu sediul în municipiul R_____, Piața P____ M____ nr. 20, jud. M____, împotriva sentinței penale nr. 302 din 21 octombrie 2019 pronunțate de Judecătoria Târgu M____ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX , privindu-l pe inculpatul M_______ L_____, fiul lui A________ și I___, născut la data de 27 ianuarie 1970 în municipiul R_____, jud. M____, domiciliat în municipiul R_____, _____________________________________________, având CNP xxxxxxxxxxxxx.

Fără citarea părților.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care:

Mersul dezbaterilor și concluziile pe fond ale părților au fost consemnate în încheierea de ședință din data de 13 ianuarie 2020, ocazie cu care a fost amânată pronunțarea pentru data de 28 ianuarie 2020, apoi pentru data de 11 februarie 2020 iar ulterior pentru data de 18 februarie 2020, încheieri ce fac parte integrantă din prezenta decizie.

C_____ DE A___

Prin sentința penală nr. 302/21 octombrie 2019 pronunțată de Judecătoria R_____ s-au hotărât următoarele:

În temeiul art. 396 alin. (1) și (2) Cod procedură penală, cu aplicarea art. 396 alin. (10) Cod procedură penală l-a condamnat pe inculpatul M_______ L_____, fiul lui A________ și I___, născut la data de 27 ianuarie 1970 în municipiul R_____, jud. M____, domiciliat în municipiul R_____, __________________, _____________, jud. M____, având CNP xxxxxxxxxxxxx, la pedeapsa închisorii de 1 an și 6 luni, pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală, faptă prevăzută de art. 194 alin. (1) lit. e) Cod penal.

În temeiul art. 72 Cod penal a redus din pedeapsa aplicată durata reținerii de 24 ore din data de 21 februarie 2019.

În temeiul art. 91 Cod penal, a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere a pedepsei 1 an și 6 luni închisoare.

În temeiul art. 92 Cod penal, a stabilit un te rmen de supraveghere de 3 ani .

În temeiul art. 93 alin. (1) Cod penal a obligat inculpatul ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere :

a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune M____, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În temeiul art. 93 alin. (2) lit. b) Cod penal, a impus condamnatului să execute următoarea obligație : să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate.

A dispus ca în temeiul art. 93 alin. (3) Cod penal Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Administrației Publice Locale – Primăria Municipiului R_____ sau în cadrul Spitalului M________ „Dr. E____ N______” R_____, pe o perioadă de 70 de zile .

În temeiul art. 404 alin. (2) Cod procedură penală și art. 96 Cod penal, a atras atenția inculpatului asupra revocării suspendării executării pedepsei în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cursul termenului de încercare sau al nerespectării cu rea-credință a măsurilor de supraveghere sau a obligațiilor impuse, respectiv a neîndeplinirii obligațiilor civile.

A desemnat Serviciul de Probațiune M____ pentru supravegherea executării măsurilor și obligațiilor instituite în sarcina inculpatului.

În temeiul art. 397 alin. (1) Cod procedură penală, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) Cod procedură penală cu referire la art. 1349, art. 1357, art. 1381 Cod civil, a admis acțiunea civilă formulată de partea civilă S_______ C_____ JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU M____ , cu sediul în municipiul Târgu M____, ____________________________. 50, jud. M____ și obligă inculpa tul M_______ L_____ la plata către partea civilă a sumei de de 65.000,75 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor medicale acordate părții civile M_______ D_______ în perioada 03 noiembrie 2018 – 03 decembrie 2018 , cu dobânda legală aferentă calculată de la data 03 decembrie 2018 (data externării pacientului) și până la achitarea integrală a debitului .

În temeiul art. 397 alin. (1) Cod procedură penală, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) Cod procedură penală cu referire la art. 1349, art. 1357, ar t. 1381 Cod civil, a admis acțiunea civilă formulată de partea civilă S_______ M________ „DR. E____ N______” R_____ , cu sediul în municipiul R_____, ________________________, jud. M____ și obligă inculpatul M_______ L_____ la plata către partea civilă a s umei de de 3436,62 lei reprezentând contravaloarea serviciilor medicale acordate părții civile M_______ D_______ în perioada 03 decembrie 2018 – 12 decembrie 2018.

În temeiul art. 397 alin. (1) Cod procedură penală, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) Cod procedură penală cu referire la art. 1349, art. 1357, art. 1381, art. 1385, art. 1387 și art. 1388 Cod civil, a admis în parte acțiunea civilă formulată de partea civilă M_______ D_______ domiciliată în municipiul R_____, bulevardul Unirii ________________________________, având CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul procesual ales la Cabinet Avocat Henter C____, cu sediul în municipiul R_____, Piața P____ M____ nr. 20, jud. M____.

A obligat inculpatul la plata către partea civilă a sumei de 2270,14 lei cu titlu de daune materiale (costul serviciilor medicale și a medicamentelor).

A obligat inculpatul la plata către partea civilă a sumei de 884 lei/lună reprezentând diferența dintre salariul mediu realizat și pensia de invaliditate stabilită ca urmare a pierderii în totalitate a capacității de muncă, începând cu luna iunie 2019 și până la schimbarea situației actuale a părții civile.

A obligat inculpatul la plata către partea civilă a sumei de 12.000 lei cu titlu de daune morale.

A respins solicitarea părț ii civile de obligare a inculpatului la plata sumei de 521 lei reprezentând diferența dintre salariul mediu realizat la angajatorul Ocolul Silvic R_____ și indemnizația pentru concediul medical pentru lunile ianuarie 2019 – mai 2019.

În temeiul art. 274 alin. (1) Cod procedură penală, a obligat inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 700 lei din care 500 lei provin din faza de urmărire penală.

În temeiul art. 276 alin. (1) și (2) Cod procedură penală a obligat inculpatul la plata către partea civilă a sumei de 2000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

La pronunțarea acestei soluții instanța de fond a avut în vedere următoarele:

La data de 03 noiembrie 2018, în jurul orelor 18 00 , în fața localului Cafe Bar Mureșul din municipiul R_____, inculpatul M_______ L_____ a exercitat acte de violență fizică asupra părții civile M_______ D_______ care a căzut la pământ lovindu-se la cap și suferind leziuni care au necesitat pentru vindecare 40-45 zile de îngrijire medicală, părții civile fiindu-i pusă viața în primejdie.

Cu ocazia audierii, inculpatul a recunoscut fapta comisă , acesta declarând faptul că la data respectivă a fost provocat de partea civilă la o bătaie, a încercat să scape de acesta și l-a împins astfel că acesta a căzut în fund după care s-a lovit cu capul de asfalt și și-a pierdut cunoștința. S-a reținut că d eclarația de recunoaștere a inculpatului se coroborează cu mențiunile procesului verbal de constatare, cu declarația părții civile și a martorilor, mențiunile procesului verbal de cercetare la fața locului însoțit de planșe fotografice, precum și cu mențiunile fișei de constatări preliminare, nr. A1/315 din data de 04 noiembrie 2018 a Institutului de Medicină Legală Târgu M____ și ale raportului de expertiză medico legală nr. 4519/A1/315 din data de 14 noiembrie 2018 emis de Institutul de Medicină Legală Târgu M____.

Potrivit declarației părții civile M_______ D_______, la data de 03 noiembrie 2018, în jurul orelor 18 00 s-a deplasat pe ___________________________ R_____, la Caffe Bar Mureșul unde la intrarea în bar a observat o persoană pe care a confundat-o cu o altă persoană, a intrat în bar și și-a comandat o cafea după care a ieșit pe terasa barului, s-a așezat la o masă unde a consumat din cafea dar persoana respectivă a continuat să îl agaseze, a coborât de pe terasa barului și acel bărbat a început să îl îmbrâncească și l-a lovit în zona gâtului, moment în care a căzut și s-a lovit la cap și a rămas în stare de inconștiență (filele 27-28, 29-30).

S-a reținut că potrivit mențiunilor fișei de constatări preliminare nr. A1/315 din data de 04 noiembrie 2018 a Institutului de Medicină Legală Târgu M____, partea civilă M_______ D_______ a prezentat „Fractură craniană liniară frontală dreaptă. Hematoame subdurale mici. Hemoragie subarahnoidiană F-T- P bilateral”, leziuni care s-au putut produce la data de 03 noiembrie 2018 prin mecanismul de cădere și lovire de o suprafață dură, necesitând estimativ 40-45 zile de îngrijiri medicale (fila 15 vol. confidenț ial).

Conform mențiunilor raportului de expertiză medico legală nr. 4519/A1/315 din data de 14 noiembrie 2018 emis de Institutul de Medicină Legală Târgu M____, partea civilă M_______ D_______ a prezentat l eziuni traumatice care s-au putut produce la data de 03 noiembrie 2018 prin cădere, lovire de suprafețe dure, necesitând pentru vindecare 40-45 zile de îngrijiri medicale și având în vedere evoluția în timp a stării pacientului cu producerea episodului de tahipnee, agitație psihomotorie și scăderea saturației de oxigen cu necesitatea intubării oro-traheale s-a concluzionat că leziunile traumatice suferite au pus în primejdie viața victimei (filele 19-20 vol. confidențial).

Conform declarației martorului G_______ A_____, la data respectivă se afla pe terasa barului Mureșelul din cartierul Gării împreună cu mai mulți vecini din cartier, iar la un moment dat, la masa inculpatului a văzut că a venit un bărbat care i-a spus ceva inculpatului după care i-a spus că l-a confundat și apoi a plecat de la masă, iar după aproximativ 3 minute inculpatul s-a ridicat de la masă și a plecat după bărbatul respectiv în bar, au ieșit împreună din bar discutând, apoi au început să se îmbrâncească și la un moment dat l-a văzut pe bărbatul respectiv că a căzut pe jos ca fulgerat pe spate ca și când ar fi fost lovit și s-a auzit o bubuitură provocată de modul în care s-a lovit cu capul pe asfalt. Martorul a precizat că după ce bărbatul respectiv a căzut pe jos, inculpatul s-a dus la el și a început să îl scuture ca să își revină, dar bărbatul respectiv era inconștient și nu reacționa, motiv pentru care a sunat la 112 pentru a solicita intervenția unui echipaj medical (filele 11-12, 13-15, 16).

Martora A____ E______ a declarat faptul că la data de 03 noiembrie 2018 se afla la serviciu la Cafe Bar Mureșul din municipiul R_____ unde lucrează ca și barmană iar în jurul orelor 18 00 la bar a venit inculpatul M_______ L_____ care și-a comandat o bere și o cafea și a ieșit pe terasă și după aproximativ 10 minute în bar a venit partea civilă care și-a comandat o cafea, inculpatul a venit și a întrebat-o pe partea civilă ce are cu el, partea civilă i-a spus că l-a confundat, inculpatul a întrebat-o pe partea civilă dacă vrea bătaie iar aceasta i-a spus că nu vrea bătaie și că l-a confundat, a plecat la alți clienți și după 2-3 minute când s-a întors a auzit țipete și larmă pe terasa barului a ieșit afară și a văzut-o pe partea civilă care era căzută la pământ lângă treptele terasei în stare de inconștiență .

Martorul N___ Ș_____ a declarat faptul că la data de 03 noiembrie 2018, în jurul orelor 18 00 , în timp ce se afla în apropiere de terasa localului Cafe-bar Mureșul , l-a văzut pe inculpatul M_______ L_____ care se certa cu o persoană mai în vârstă, persoana respectivă și-a dat geaca j os și inculpatul a împins-o cu mâna în piept, aceasta a căzut pe spate de pe scări și s-a lovit cu capul de asfalt și a rămas inconștient. Martorul a mai arătat că inculpatul i-a cerut să-l ajute să o ridice pe persoana respectivă, s-a dus și împreună cu inculpatul au ridicat-o și au pus-o în fund cu spatele sprijinit de zidul de beton și cineva de pe terasă a sunat la salvare .

Martorul T______ L___ a declarat faptul că la data de 03 noiembrie 2018, în jurul orelor 18 00 , se afla la terasa Cafe Bar Mureșul, la un moment dat la el la masă a venit inculpatul cu care a povestit cinci minute după care s-a ridicat și s-a deplasat la un magazin din apropiere pentru a-și cumpăra pâine iar când a revenit 1-a văzut pe inculpat lângă o persoană care era căzută la pământ în stare de inconștiență, a întrebat persoanele prezente ce s-a întâmplat și acestea i-au spus că inculpatul s-a bătut cu cineva. Martorul a precizat că inculpatul i-a povestit că l-a propus ca și martor, precum și faptul că l-a împins pe acel domn care a căzut ca un bolovan și s-a lovit cu capul de beton (filele 25-26).

Martorul G____ P____ a declarat faptul că la data de 03 noiembrie 2018, în jurul orelor 18 00 , în timp ce se afla în c_____ locuinței situată vis a vis de intrarea în cartierul Gării a auzit și văzut o ambulanță care a intrat în cartier, a ieșit din curte și s-a îndreptat spre terasa Cafe Bar Mureșelul unde echipajul medical acorda primele îngrijiri medicale unui domn, iar oamenii de pe terasă povesteau că inculpatul M_______ L_____ l-ar fi lovit sau împins pe acel domn care s-a lovit .

Prima instanță a concluzionat că săvârșirea faptei reținute în sarcina inculpatului M_______ L_____ a fost dovedită în afara oricărui dubiu, rezultând din ans amblul materialului probator administrat în faza de urmărire penală și al cercetării judecătorești .

S-a reținut că, în drept, fapta inculpatului M_______ L_____ , care la data de 03 noiembrie 2018, a exercitat acte de violență fizică asupra părții civile M_______ D_______, provocându-i acesteia leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare un număr de 40- 45 zile de îngrijire medicală și punându-i viața în pericol, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de vătămare corporală, faptă prevăzută de art. 194 alin. (1) lit. e) Cod penal.

La individualizarea judiciară a pedepsei instanța a av ut în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 Cod penal .

Totodată, instanța a avut în vedere faptul că inculpatul a recunoscut fapta penală săvârșită, iar cauza a fost soluționată numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, astfel că în speță s-a făcut aplicarea dispozițiil or art. 396 alin. (10) Cod procedură penală .

În ceea ce privește solicitarea inculpatului, prin apărător, de stabilire a unei pedepse a cărei executare să fie amânată, instanța a reținut faptul că potrivit dispozițiilor art. 83 alin. (2) Cod penal, nu se poate dispune amânarea aplicării pedepsei dacă pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită este de 7 ani sau mai mare, iar potrivit dispozițiilor art. 194 alin. (1) lit. e) Cod penal, fapta prevăzută la art. 193 care a cauzat punerea în primejdie a vieții persoanei, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani, astfel că a apreciat că în cauză nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 83 Cod penal pentru a se putea dispune amânarea aplicării pedepsei.

În privința acțiunii civile exercitate de partea civilă S_______ M________ „Dr. E____ N______” R_____ i nstanța a reținut că angajarea răspunderii civile a inculpatului este întemeiată pe dispozițiile art. 1349 Cod civil, în cauză fiind îndeplinite condițiile legale pentru tragerea la răspundere civilă a acestuia , astfel că va obliga inculpatul la plata către partea civilă a sumei de de 65.000,75 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor medicale acordate părții civile M_______ D_______ în perioada 03 noiembrie 2018 – 03 decembrie 2018 , cu dobânda legală aferentă calculată de la data 03 decembrie 2018 (data externării pacientului) și până la achitarea integrală a debitului .

De asemenea, î n temeiul art. 397 alin. (1) Cod procedură penală, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) Cod procedură penală cu referire la art. 1349, art. 1357, art. 1381 Cod civil, a admis acțiunea civilă formulată de partea civilă S_______ M________ „DR. E____ N______” R_____ și a obligat inculpatul la plata către partea civilă a sumei de de 3436,62 lei reprezentând contravaloarea serviciilor medicale acordate părții civile M_______ D_______ în perioada 03 decembrie 2018 – 12 decembrie 2018.

În privința acțiunii civile exercitat e de partea civilă M_______ D_______ , în ce privește daunelor materiale solicitate de către partea civilă, instanța a reținut că din probatoriul administrat se poate reține existența unei fapte ilicite a inculpatului, constând în __________ fizică exercitată asupra părții civile, care a cauzat acesteia leziuni fizice pentru a căror vindecare au fost necesare 4 0-45 zile de îngrijiri medicale, astfel că, în temeiul art. 397 alin. (1) Cod procedură penală, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) Cod procedură penală cu referire la art. 1349, art. 1357, art. 1381 Cod civil a obliga t inculpatul la plata către partea civilă a sumei de 2 2 70,14 lei, reprezentând costul serviciilor medicale și a medicamentelor .

În privința sumei de 521 lei reprezentând diferența dintre salariul mediu realizat la angajatorul Ocolul Silvic R_____ și indemnizația pentru concediul medical pentru lunile ianuarie 2019- mai 2019, instanța a constatat c ă potrivit mențiunilor extraselor de cont depuse de partea civilă aceasta nu a făcut dovada existenței diferenței dintre salariul mediu realizat la angajatorul Ocolul Silvic R_____ și indemnizația pentru concediul medical pentru lunile ianuarie 2019 – mai 2019, motiv pentru care a respin s această solicitare.

În privința sumei de 1052/lună începând din iunie 2019 și până la schimbarea situației actuale, reprezentând diferența dintre salariul mediu realizat și pensia de invaliditate stabilită ca urmare a pierderii în totalitate a capacității de muncă, instanța a rețin ut faptul că potrivit mențiunilor Deciziei medicale asupra capacității de muncă nr. 1127 din data de 03 mai 2019, partea civilă prezintă o deficiență accentuată, având capacitatea de muncă pierdută în totalitate, fiind încadrat în gradul II de invaliditate, deficiență datorată afecțiunii T 90 (Sechele ale leziunilor capului) și respectiv G 83 (Paralizia cerebrală și _________________________), afecțiuni datorate leziunilor traumatice suferite de partea civilă la data de 03 noiembrie 2018 (fila 85), iar potrivit Deciziei nr. xxxxxx din data de 14 iunie 2019 a Casei Teritoriale/Sectoriale de pensii 261 – M____, partea civilă beneficiază de pensie de asigurări sociale în cuantum de 1181 lei .

Constatând că așa după cum a rezultat din mențiunile adeverinței nr. xxxxx/e/MV din data de 22 mai 2019 emisă de Ocolul Silvic R_____, partea civilă era angajat în funcția de paznic și avea salariul de încadrare de 2579 lei, iar potrivit mențiunilor extraselor de cont partea civilă a încasat pe parcursul anului 2018 suma de xxxxx lei reprezentând salariul virat de angajator, având astfel un venit mediu de 2065,33 lei/lună, în temeiul art. 1386 alin. (3) Cod civil și art. 1388 alin. (1) Cod civil l-a obligat pe inculpat la plata sumei de 884 lei/lună reprezentând diferența dintre salariul mediu realizat în anul anterior și pensia de invaliditate stabilită ca urmare a pierderii în totalitate a capacității de muncă, începând cu luna iunie 2019 și până la schimbarea situației actuale a părții civile.

În privința daunelor morale solicitate de partea civilă instanța a consider at că leziunile suferite, stările post-traumatice suportate de către partea civilă, respectiv disconfortul cauzat și tratamentul urmat au afectat în mod negativ partea civilă pe o perioadă îndelungată, aceasta fiind internată în spital aproximativ 2 luni de zile (din data de 03 noiembrie 2018 – 31 decembrie 2018), iar în această perioadă, o lungă perioadă de timp, partea civilă a fost intubată oro-traheal, fi ind în comă indusă medicamentos, iar după externare, o perioadă partea civilă nu se putea îngriji, deplasa singură, doar după aproximativ 2-3 luni de la externare aceasta a fost capabilă să se ridice singură și să nu mai fie nevoită să folosească pampers , și nici chiar la acest moment nu și-a revenit în totalitate , astfel că a apreciat că suma de 12.000 de lei este suficientă pentru compensarea acestor suferințe și a obligat in culpatul la plata acestei sume.

Împotriva sentinței penale nr. 302/21 octombrie 2019 a Judecătoriei R_____ a formulat ape, la data de 29.11.2019 partea civilă M_______ D_______, criticând sentința primei instanțe sub aspectul laturii civile.

În motivarea căii de atac partea civilă a solicitat admiterea apelului, desființarea în parte a sentinței primei instanțe și majorarea daunelor morale acordate de la 12.000 lei la 100.000 lei, având în vedere consecințele negative suferite pe plan fizic și psihic precum și modul în care i-a fpst afectată situația familială, profesională și socială.

De asemenea a solicitat obligarea inculpatului la plata cheltuielilor de judecată.

Examinând apelul promovat , prin prisma materialului probator aflat la dosar, precum și din oficiu, în limitele efectului devolutiv, potrivit dispozițiilor art. 417 – 418 Cod procedură penală, instanța de control judiciar constată că acesta este tardiv formulat.

Potrivit art. 410 alin. 1 C.pr.pen termenul de a___ este de 10 zile și curge de la comunicarea copiei minutei.

C_____ a___ constată că sentința Judecătoriei R_____ a fost comunicată părții civile la data de 28.10.2019 (f. 142 – dosar de fond), iar apelul a fost declarat la data de 29.11.2019 (f. 2 – dosar de a___).

Față de data comunicării copiei minutei, termenul de a___ s-a împlinit la data de 08.11.2019, prin urmare, apelul a fost declarat cu depășirea termenului legal de 10 zile.

Apărarea inculpatului, potrivit căreia copia minutei nu i-a fost comunicată la domiciliul procesual ales, ci la domiciliul său, nu poate fi primită, deoarece inculpatul a primit personal copia minutei, caz în care, față de prevederile art. 260 alin. 1 C.pr.pen, actul procedural se consideră a fi comunicat.

În concluzie, față de toate aceste aspecte, instanța de a___ apreciază că apelul promovat este tardiv, motiv pentru care, în temeiul art. 421 pct. 1 lit. a teza I C.p.pen., va fi respins ca atare.

În temeiul art. 275 alin. 2 C.pr.pen., va obliga partea civilă la plata către stat a sumei de 100 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE :

În temeiul art. 421 pct. 1 lit. a teza I C.pr.pen, respinge ca tardiv apelul declarat de partea civilă M_______ D_______ ( fiul lui A________ și I___, născut la data de 27 ianuarie 1970 în municipiul R_____, jud. M____, domiciliat în municipiul R_____, __________________, _____________, jud. M____, având CNP xxxxxxxxxxxxx ) împotriva sentinței penale nr. 302/21 .10.2019 pronunțată de Judecătoria R_____ .

În temeiul art. 275 alin. 2 C.pr.pen., obligă partea civilă la plata către stat a sumei de 100 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare.

Definitivă.

Pronunțată în ședința publică din data de 18.02.2020.

Leave a Reply