Avocat divort Tg Mures – 0748.031.076 avocat Petru Cruciu

Avocat divort Tg Mures – 0748.031.076 avocat Petru Cruciu

Contactați-ne la numărul de telefon 0748.031.076 sau pe pagina de facebook avocat Cruciu Petru, precum și la adresa din Târgu Mureș, str. Stefan cel Mare nr. 1

avocat desfacere casatorie avocat divort tg mures avocat dreptul familiei avocat ludus divort avocat mures program vizitare avocat program vizitare avocat reghin divort avocat targu mures avocat tg mures baroul mures avocat cel mai bun avocat din mures

Sentinta civilă nr. 8149/18.12.2013, pronunțată de Judecătoria Târgu M____, în dosar nr. XXXXXXXXXXXXX, s-a dispus desfacerea căsătoriei lor încheiate la data de 31.01.2009, prin acord comun.

Domiciliul minorului S______ M____ E___, născut la data de 05.06.2009, a fost stabilit la mamă, dispunându-se ca exercitarea autorității părintești asupra minorului să fie exercitată în comun de către ambii părinți.

Reclamantul a fost obligat să plătească lunar o pensie de întreținere de 1/4 din salariul mini m pe economie.

De asemenea a fost stabilit program de vizitare al minorului în prima și a treia săptămână din lună, de sâmbătă orele 15.00 până duminică orele 18.00, cu ridicarea acestuia de la domiciliul mamei.

Cu toate că a divorțat prin acord comun, relațiile dintre ei au rămas încordate, pârâta interzicându-i să țină legătura cu fiul său pe atunci în vârstă de cinci ani.

A încercat din răsputeri să aibă o relație normală atât cu fiul său cât și cu fosta sa soție-mama fiul său – dar toate aceste încercări au eșuat, nereușind în primii ani după divorț, să gestioneze în mod responsabil conflictul dintre ei, părinții minorului M____ E___. Procesul intentat pentru abandon de familie de către pârâta a agravat neînțelegerile dintre ei, toate astea în detrimentul relațiilor lor cu unicul lor fiu.

După doi ani de încercări de a-i vedea fiul conform programului stabilit a conștientizat faptul că împotrivirea mamei se va atenua odată cu trecerea anilor, respectiv când se va convinge că nu-i vrea niciun rău fiului lor, și că nici nu vrea să-l iau de lângă ea.

A plecat din localitate, telefonic însă a ținut legătura cu fiul său, i-a dus dorul, i-a cumpărat cadouri și a plătit cu regularitate pensia de întreținere, fiind la zi, petrecând un timp limitat cu el sub atenta supraveghere a mamei.

Din toamna anului 2019, pârâta a fost de acord ca să-l iau pe minor cu parte conform programului stabilit de instanță.

Minorul în prezent are 10 ani și a dobândit o relativă înțelegere a aspectelor esențiale ale vieții ce o privesc direct, și să aprecieze care este interesul lui. Are o personalitate bine conturată, și o maturitate superioară vârstei. Această vârstă îi permite să conștientizeze faptul că și el are tată care ține enorm la el, și care a vrut dintotdeauna să participe în mod activ în viața lui. Cele două vizite a fiului său la domiciliul său actual conform programului inițial, în toamna anului 2019 – primele după divorțul lor – au fost de neuitat pentru ei toți. Fericirea de pe chipul fiului său îi dă puterea de a merge ma i departe…

Potrivit dispozițiilor art. 401 din Codul Civil, părintele separat de copilul său are dreptul de a avea legături personale cu acesta, iar în caz de neînțelegere între părți, instanța de tutelă decide cu privire la modalitatea de exercitare a acestui drept. Acest drept este în deplină concordanță cu interesul superior ai copilului de a beneficia de sprijinul, protecția și echilibrul emoțional, conferite de prezența figurii paterne în viața sa, iar exercitarea acestor drepturi trebuie să aibă loc nestânjenit.

Programul de vizită propus asigură stabilitate și continuitate pentru reclamant în îndeplinirea drepturilor și obligațiilor de a-și îngriji copilul, de a veghea la dezvoltarea fizică, psihică și emoțională a acestuia.

Solicită în baza art. 254 Cod Procedură Civilă administrarea probelor cu înscrisuri, martori

Solicită efectuarea anchetei sociale la domiciliul lor, al părților.

Solicită audierea minorului.

Își rezervă dreptul de a solicita orice alte probe a căror nevoie va rezulta din dezbater i.

Pârâta a depus întâmpinare prin care a solicitat admiterea în parte a acțiunii, cu următoarele amendamente:

E de acord cu modificarea programului de vizitare în sensul că reclamantul va putea să ridice minorul în prima și a treia săptămână din lună, de vineri, ora 16, până duminică, ora 18: 00, cu condiția să se respecte programul extrașcolar al minorului;

De paști, e de acord minorul să stea câte 2 zile la fiecare din părinți, alternativ, în an par la tată primele două zile de paști, și în an impar, a treia și a patra zi;

În vacanța de vară, în luna iulie minorul să stea cu tatăl;

Cu privire la punctul V lit. b solicită respingerea acestui petit, reclamantul are autoritate părintească asupra minorului, iar acesta m a fost la nici o ședință cu părinții de când s-a născut minorul, nici la grădiniță, nici la școală deși nimeni nu t-a interzis să se intereseze despre fiul său, despre activitățile extracuriculare a fost informat, iar cu privire la starea de sănătate și dezvoltarea fizică șt psihică a minorului se poate interesa de la medicul de familie, sau pur și simplu ar fi trebuit să îl viziteze pe minor. Eu nu pot fi obligată să îndeplinesc obligațiile și responsabilitățile reclamantului pe care trebuie să le efectueze singur.

4. Cu privire la petitul V lit c. Să se constatate că petitul este fără obiect având în vedere faptul că minorul a ținut legătura cu tatăl său.

Solicită obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată.

În esență, invocă următoarele motive:

Lecturând acțiunea introductivă de Instanță cu uimire constată faptul că reclamantul solicită modificarea programului de vizitare a minorului, deși ani de zile nu s-a interesat de soarta minorului, nu venea să îl viziteze nici când avea programul stabilit prin sentința civilă 8149 din 18.12.2013, pronunțată de Judecătoria Tg. M____, iar cu privire la afirmația că a plătit pensie de întreținere în favoarea minorului stabilită de Judecătoria Tg. M____, prin sentința civilă anteevocată, este de a dreptul jenantă având în vedere faptul că a fost nevoită să formuleze plângere penală de abandon de familie, și l-a executat silit pentru plata pensiei de întreținere.

Reclamantul l-a vizitat ultima dată pe minor acum 4 ani calendaristici ocazie cu care minorul a și refuzat să meargă cu tatăl său, aspect la care au asistat doi martori oculari M_____ Emo, și K____ R______ tar ulterior s-a prezentat în 28 octombrie 2019, când deși nu avea program de vizitare i-a permis minorului să petreacă timp cu tatăl său.

Ulterior a venit din nou în luna noiembrie 2019, când reclamantul i-a cumpărat minorului un telefon mobil care este codat, subsemnata nu are acces să vadă minorul cu cine vorbește, ba mai mult de atât mătușa lui, sora reclamantului numita K___ R_____ i-a făcut fără acordul său un cont de socializare Facebook, minorul având posibilitatea să țină legătura cu persoane necunoscute, și acces la programe pe care ea nu le poate controla. Din luna noiembrie 2019, minorul are un comportament diferit, acesta de când are telefonul mobil și contul de Facebook nu mai dorește să își facă temele, iar când vine de la tatăl său are un comportament neadecvat, nu se comportă civilizat, nu dorește să își îndeplinească obligațiile curiculare și extracuriculare, aspecte care i-au bulversat programul cotidian.

Niciodată nu a împiedicat în nici un fel ca reclamantul să aibă legături personale cu minorul, dimpotrivă a încurajat întotdeauna relațiile cu tatăl său, drept dovadă că după ce a apărut după o absență inexplicabilă de 4 ani în viața minorului, în octombrie 2019, astfel cum a mai menționat deși nu avea reclamantul în acea săptămână program de vizitare i-am permis minorului să meargă cu tatăl său.

Este interesant de a afla de ce din 2013 și până în octombrie 2019, reclamantul nu a fost niciodată la grădiniță sau la școala unde umblă fiul său, de ce nu a fost la nici o serbare în perioada amintită, de ce nu a fost la nici o ședință cu părinții în perioada de 6 ani menționată, deși au autoritate părintească comună, reclamantul ar fi avut obligaț ii a legală de a se îngrijii de soarta minorului.

Practic în cei 6 ani de la pronunțarea sentinței menționate anterior, reclamantul nici nu s-a interesat de soarta minorului, pârâta fiind singura care s-a ocupat de creșterea șu educarea acestuia, fiind ajutată de părinții săi.

Se opune audierii lui K___ R_____, aceasta este sora reclamantului, grad prohibit de lege și nu a fost niciodată de față la nici o vizită a reclamantului cu minorul.

Pentru aceste motive de fapt și de drept solicită să se dispună în conformitate cu prezenta.

De jure: își întemeiază prezenta pe disp. art. 205 din Cod Procedură Civilă

Probe: -interogatoriu -înscrisuri -anchetă socială -audiere de martor;

Reclamantul a depus răspuns la întâmpinare prin care a reiterat în esență aspectele expuse în cuprinsul acțiunii, menționând că este de acord să împartă cu pârâta sărbătorile pascale și de C______, copilul urmând să stea câte 2 zile cu fiecare dintre părinți, cu mențiune că toate vacanțele dorește să fie împărțite ca timp în jumătate.

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri; ancheta psihosocială la domiciliul reclamantului, martori;

Analizând actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

Prin sentința civilă nr. 8149/18.12.2013 pronunțată în dosar nr. XXXXXXXXXXXXX de către Judecătoria Tg. M____, s-a dispus desfacerea căsătoriei părților din prezentul dosar, exercitarea autorității părintești cu privire la minorul S______ M____ – E___, născut la data de 05.06.2009 în comun de către ambii părinți, și s-a stabilit locuința minorului la mamă.

În ceea ce privește dreptul tatălui de a păstra legături personale cu minorul, instanța a încuviințat ca tatăl să își viziteze copilul, în prima și a treia săptămână din lună, de sâmbătă orele 15:00, până duminică, orele 18:00, cu ridicarea acestuia de la domiciliul mamei.

În ceea ce privește dispozițiile legale aplicabile, instanța reține că potrivit art. 262 Cod Civil, copilul care nu locuiește la părinții săi sau, după caz, la unul dintre ei are dreptul de a avea legături personale cu aceștia.

Exercițiul acestui drept nu poate fi limitat decât în condițiile prevăzute de lege, pentru motive temeinice, luând în considerare interesul superior al copilului.

Art. 401 Cod Civil stabilește că în cazurile prevăzute la art. 400 (locuința copilului după divorț), părintele sau, după caz, părinții separați de copilul lor au dreptul de a avea legături personale cu acesta.

În caz de neînțelegere între părinți, instanța de tutelă decide cu privire la modalitățile de exercitare a acestui drept.

Totodată, potrivit art. 496 alin. 5, părintele la care copilul nu locuiește în mod statornic are dreptul de a avea legături personale cu minorul, la locuința acestuia.

Instanța de tutelă poate limita exercițiul acestui drept, dacă aceasta este în interesul superior al copilului.

Prin cererea dedusă judecății reclamantul a solicitat stabilirea unui program de vizitare al minorului de către tată, în modalitatea reliefată la filele 1 și 2 din dosar. Conform întâmpinării pârâta și-a exprimat în mod expres acordul în sensul admiterii în parte a cererii de chemare în judecată, cu solicitarea de stabilire a unui program de vizitare în favoarea tatălui, însă cu o frecvență mai redusă decât cea propusă de către reclamant.

Instanța apreciază că o dezvoltare armonioasă a copilului, în situația divorțului părinților, presupune, în primul rând, menținerea relațiilor de afecțiune cu părinții. Or, în opinia instanței pentru ca această finalitate să fie atinsă, este important ca tatăl să petreacă cât mai mult timp cu copilul, condiționat, în mod evident și de disponibilitatea minorului în acest sens.

Este evident faptul că relațiile dintre părți sunt încă tensionate ulterior separării lor, mama reproșând tatălui absența acestuia din urmă în ultimii ani, însă astfel cum rezultă și din ascultarea minorului, acesta își dorește să petreacă timp cu tatăl, împrejurarea care nu poate fi doar benefică minorului, cu condiția responsabilizării tatălui și a asumării rolului de tată.

Este relevant faptul că minorul este deja la o vârstă la care are emite opinii valide, prin urmare, orgoliul părinților nu trebuie să constituie un considerent de natură a genera limitarea programului de vizitare al tatălui.

Împrejurarea că minorul are probleme medicale, generate de șocul decesului bunicului său nu constituie doar un argument suplimentar, în sensul că are nevoie de sprijinul ambilor părinți, de prezența și iubirea lor necondiționată, astfel încât să se creeze premisele reechilibrării acestuia.

Apreciind că respectă principiul interesului superior al copilului, luând în considerare și acordul părților în acest sens, instanța va încuviința următorul program de vizitare a minorului de către tată:

1. La fiecare al doilea sfârșit de săptămână (în prima, a treia și a cincea săptămână din lună), cu ridicarea minorului de la locuința mamei, începând cu ziua de vineri de la orele 15:30 și până duminică la orele 18:00;

2. în cadrul sărbătorii legale de P____, pe rit catolic,

– an par – din prima zi de paști de la orele 10:00, până a doua zi la ora 18:00;

– an impar – din a treia zi de paști, de la orele 10:00, până a doua zi la ora 18:00

Ridicarea copilului se va face de la locuința mamei, unde minorul va fi readus la terminarea programului de vizită.

Acest program de vizitare cu ocazia sărbătorilor pascale va avea întâietate față de programul obișnuit aferent vacanței de primăvară, care va fi:

-an par, prima săptămână la mamă și a doua săptămână la tată;

-an impar, prima săptămână la tată și a doua săptămână la mamă;

Ridicarea copilului se va face de la locuința mamei la ora 10:00, unde minorul va fi readus la terminarea programului de vizită, la ora 18:00;

3. în vacanța de iarnă,

– an par – la tată, 7 zile, cu includerea sărbătorii de C______;

– an impar – la tată 7 zile, cu includerea Anului Nou.

4. In cazul vacantei de vară, prima lună de vacanță și ultimele două săptămâni din vacanță.

5. În cadrul celorlalte vacanțe școlare:

-în an par – prima jumătate a vacanței;

-în an impar – a doua jumătate a vacanței;

6. Zilnic, în intervalul orar 18:00-20:00, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță.

Tatăl va respecta programul extrașcolar al minorului.

Relativ la solicitarea reclamantului de obligare a pârâtei să îi furnizeze toate informațiile privitoare la starea de sănătate, evoluția școlară, activități extrașcolare, dezvoltare fizică și psihică a minorului, instanța apreciază că acestea sunt componente ale exercitării autorității părintești și nu ale programului de vizitare, motiv pentru care le apreciază ca neîntemeiate.

În concret, aceste obligații ale mamei derivă din lege, ca și componentă a exercitării autorității părintești, constituind la rândul lor și obligații ale tatălui, acesta din urmă trebuind să manifeste un rol activ în creșterea și educarea minorului.

Având în vedere solicitarea părților în acest sens, instanța va dispune compensarea cheltuielilor de judecată, urmând ca fiecare dintre părți să suporte propriile cheltuieli.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul S______ Z____ – I__, CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în comuna Eremitu, ____________________, jud. M____, reprezentat convențional de avocat Bujaki I___, în contradictoriu cu pârâta K____ C_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în comuna Eremitu, ____________________, jud. M____, și în consecință

Încuviințează tatălui să aibă legături personale cu minorul S______ M____ – E___ (CNP xxxxxxxxxxxxx) după următorul program:

1. La fiecare al doilea sfârșit de săptămână (în prima, a treia și a cincea săptămână din lună), cu ridicarea minorului de la locuința mamei, începând cu ziua de vineri de la orele 15:30 și până duminică la orele 18:00;

2. în cadrul sărbătorii legale de P____, pe rit catolic,

– an par – din prima zi de paști de la orele 10:00, până a doua zi la ora 18:00;

– an impar – din a treia zi de paști, de la orele 10:00, până a doua zi la ora 18:00

Ridicarea copilului se va face de la locuința mamei, unde minorul va fi readus la terminarea programului de vizită.

Acest program de vizitare cu ocazia sărbătorilor pascale va avea întâietate față de programul obișnuit aferent vacanței de primăvară:

-an par, prima săptămână la mamă și a doua săptămână la tată;

-an impar, prima săptămână la tată și a doua săptămână la mamă;

Ridicarea copilului se va face de la locuința mamei la ora 10:00, unde minorul va fi readus la terminarea programului de vizită, la ora 18:00;

3. în vacanța de iarnă,

– an par – la tată, 7 zile, cu includerea sărbătorii de C______;

– an impar – la tată 7 zile, cu includerea Anului Nou.

4. In cazul vacantei de vară, prima lună de vacanță și ultimele două săptămâni din vacanță.

5. În cadrul celorlalte vacanțe școlare:

-în an par – prima jumătate a vacanței;

-în an impar – a doua jumătate a vacanței;

6. Zilnic, în intervalul orar 18:00-20:00, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță.

Tatăl va respecta programul extrașcolar al minorului.

Respinge în rest cererea ca neîntemeiată.

Dispune compensarea cheltuielilor de judecată, urmând ca fiecare să suporte propriile cheltuieli.

Cu drept de apel la Tribunalul M____ în termen de 30 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Judecătoria Târgu M____.

Pronunțată în condițiile art. 396 alin. 2 Cod procedură civilă, azi data de 30.01.2020.

Leave a Reply