Proxenetismul ( art. 213 Cod penal) – Curtea de Apel Targu Mures

Cuvinte cheie: proxenetism, avocat proxenetism, caracal, avocat alba iulia, avocat targu mures, definitie, jurisprudenta, curtea de apel, dex, prostitutie, art. 213 cod penal, curtea de apel targu mures, proxenetism urmarire penala,

DECIZIA PENALĂ Nr . 525/ A
Ședința publică din 28 noiembrie 2019
Instanța constituită din:
PREȘEDINTE: A____ O______
JUDECĂTOR: I____ D____ L_____
GREFIER: A_____ M_______-H______

Pe rol se află pronunțarea asupra apelurilor declarate de către:
Parchetul de pe lângă Înalta Curte De Casație Și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul T_________ Harghita; Ø
Øși de către inculpatul:
L____ T____ (fiul lui D____ și I____, născut la data de 28.02.1981 în Cristuru secuiesc, jud. Harghita, domiciliat în Cristuru S_______, Cart. Kossuth L____, _____________, ____________________, CNP: xxxxxxxxxxxxx, cetățean român, studii 12 clase, administrator la T Ø & T BestPrice Cosmetics SRL Cristuru S_______, căsătorit, are un copil minor, situația militară satisfăcută, fără antecedente penale),
împotriva sentinței penale nr. 134 din 3 decembrie 2018, pronunțată de către Tribunalul Harghita, în dosarul nr. XXXXXXXXXXX .
Fără citarea și în lipsa părților și a reprezentantului Minister ului Public.
Mersul dezbaterilor și susținerile în fond ale părților, personal și prin apărători, precum și ale reprezentantului Ministerului Public, au fost consemnate în încheierea ședință din data de 30 octombrie 2019, când s-a amânat pronunțarea pentru data de 14 noiembrie 2019, apoi pentru data de astăzi, 28 noiembrie 2019, încheiere care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

CURTEA DE APEL

Prin cererea înregistrată pe rolul Curții de Apel Târgu-M____ la data de 14.02.2019 sub nr. XXXXXXXXXXX PARCHETUL DE PE LÂNGĂ Î___ – DIICOT – Serviciul T_________ Harghita și inculpatul L____ T____ au declarat apel împotriva sentinței penale nr. 134/03.12.2018 pronunțată de Tribunalul Harghita.
În motivarea apelului (filele 6-16), procurorul solicită:
– stabilirea pedepselor între limitele legale, respectiv de la 3 la 10 ani închisoare, întrucât fapta de proxenetism a fost săvârșită și față de un minor;
– schimbarea încadrării juridice a faptelor, așa cum sta stabilit prin Decizia Î___ nr. 20/2016, respectiv prin reținerea formei continuate și nu a concursului de infracțiuni;
– înlăturarea circumstanței atenuante prev. de art. 75 alin. 2 C. pen;
– condamnarea inculpatei K___ E_____ T____;
– condamnarea tuturor inculpaților și pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 367 C. pen și
– înlăturarea din hotărârea atacată a disp. art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 lit. c C. pr. pen privind achitarea inculpatului K_____ L______ de sub acuza săvârșirii infracțiunii de spălare de bani.
Inculpatul L____ T____ nu și-a motivat în scris apelul, însă în fața instanței s-a solicitat reducerea cuantumului pedepsei.
S-a asigurat asistența juridică prin apărători aleși, respectiv desemnați din oficiu.
Inculpații nu au dorit să facă noi declarații în fața instanței de apel.
A fost asculta un martor și s-a dat citire declarațiilor celorlalți martori, în baza art. 381 alin. 7 C. pr. pen.
Instanța a pus în discuția părților și a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor prin Încheierea de ședință din data de 20.09.2019.
Analizând actele si lucrările dosarului , instanța de control reține următoarea situație de fapt:
Prin sentința penală nr. 134/03.12.2018 pronunțată de Tribunalul Harghita, s-au hotărât următoarele :
În baza art. 213 alin. 1, 3 C .pen., cu aplicarea art. 75 a lin. 2 C .pen., l-a condamnat pe inculpatul L____ T____ (fiul lui D____ și I____, născut la data de 28.02.1981 în Cristuru secuiesc, jud. Harghita, domiciliat în Cristuru S_______, Cart. Kossuth L____, ___________________________________, CNP: xxxxxxxxxxxxx, cetățean român, studii 12 clase, administrator la T & T BestPrice Cosmetics SRL Cristuru S_______, căsătorit, are un copil minor, situația militară satisfăcută, fără antecedente penale) la pedeapsa de 2 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b, d, f C. pen., pe timp de 1 an, pentru săvârșirea infracțiunii de „proxenetism”.
În baza art. 213 alin. 1, 3 C .pen., cu aplicarea art. 75 alin. 2 C .pen., l-a condamn at pe același inculpat L____ T____ la pedeapsa de 2 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b, d, f C.pen., pe timp de 1 an, pentru săvârșirea infracțiunii de „proxenetism”.
În baza art. 213 alin. 1, 3 C .pen., cu aplicarea art. 75 alin. 2 C .pen., l-a condamn at pe același inculpat L____ T____ la pedeapsa de 2 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b, d, f C.pen., pe timp de 1 an, pentru săvârșirea infracțiunii de „proxenetism”.
În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală, raportat la art. 16 lit. b C.proc.pen., l-a achitat pe același inculpat L____ T____, de sub acuza comiterii infracțiuni de „constituirea unui grup infracțional organizat” prev. de art. 367 alin. 1 C .pen..
A constata t săvârșite faptele în condițiile art. 38 alin. 1 C .pen., urmând ca în baza art. 39 alin. 1 lit. b C.pen., inculpatul să execute pedeapsa de 2 ani la care s -a adăugat sporul de 1 an și 4 luni închisoare.
A dispus ca i nculpatul să execut e pedeapsa de 3 ani și 4 luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b, d, f Cod penal pe timp de 1 an.
În baza art. 65 alin. 1 C .pen., a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 lit. a, b, d, f C.pen., ca pedeapsă accesorie.

În baza art. 213 alin. 1, 3 C .pen., a condamnat-o pe inculpata K___ I___ (fiica luiKaroly și E_____, născută la data de 04.05.1989 în O_______ S_______, jud. Harghita, domiciliată în _____________________, jud. Harghita, CNP: xxxxxxxxxxxxx, cetățenia română, studii 10 clase, ocupația: recepționer, loc de muncă: Pensiunea „Palace” O_______ S_______, necăsătorită, fără antecedente penale) la pedeapsa de 2 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b, d, f C. pen., pe timp de 1 an, pentru săvârșirea infracțiunii de „proxenetism”.
În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală, raportat la art. 16 lit. b C.proc.pen., a achit at-o pe aceeași inculpată K___ I___, de sub acuza comiterii infracțiuni de „constituirea unui grup infracțional organizat” prev. de art. 367 alin. 1 C .pen.
În baza art. 91 C . pen., a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și stabilește un termen de supraveghere de 4 ani, conform dispozițiilor art. 92 C . pen.
În baza art. 93 alin. (1) C. pen., a obligat inculpata ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune Harghita, la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;
c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.
În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen., a impus inculpatei să execute următoarea obligație:
– să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de serviciul de probațiune sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate
A dispus ca î n baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenu lui de supraveghere, inculpata să prest eze o muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Spitalului municipal O_______ S_______ și/sau Primăria comunei Mugeni, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare.
În baza art. 91 alin. (4) C. pen., a atras atenția inculpatei asupra dispozițiilor art. 96 C . pen.
În baza art. 65 alin. 1 C.pen., a interzi s inculpatei drepturile prevăzute de art. 66 lit. a, b, d, f C.pen., ca pedeapsă accesorie.

În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală, raportat la art. 16 lit. c C.proc.pen., a achitat pe inculpata K___ E_____ T____ (fiica lui K_____ și E_____, născută la data de 30.09.1994 în O_______ S_______, jud. Harghita, cu domiciliul în _____________________, jud. Harghita, CNP: xxxxxxxxxxxxx, cetățenia română, studii 8 clase, fără ocupație și fără loc de muncă, stare civilă: concubinaj, fără antecedente penale) de sub acuza comiterii infracțiuni de „proxenetis m” prev. de art. 213 alin. 1, 3 C .pen.
În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală, raportat la art. 16 lit. c C.proc.pen., a achitat pe aceeași inculpată K___ E_____ T____, de sub acuza comiterii infracțiuni de „proxenetism” prev. de art. 213 alin. 1, 3 C .pen.
În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală, raportat la art. 16 lit. b C.proc.pen., a achit at pe aceeași inculpată K___ E_____ T____, de sub acuza comiterii infracțiuni de „constituirea unui grup infracțional organizat” prev. de art. 367 ali n. 1 C .pen.
În baza art. 213 alin. 1, 3 C .pen., l-a condamn at pe inculpatul K_____ L______ (fiul lui P____ și E_____, născut la data de 13.04.1964 în O_______ S_______, jud. Harghita, domiciliat în O_______ S_______, ___________________. 4, jud. Harghita, CNP: xxxxxxxxxxxxx, cetățenie română și maghiară, studii: liceul, conducător auto, divorțat, are un copil minor în întreținere, situația militară satisfăcută, fără antecedente penale) la pedeapsa de 2 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b, d, f C. pen., pe timp de 1 an, pentru săvârșirea infracțiunii de „proxenetism”.
În baza art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 l-a condamn at pe același inculpat K_____ L______, la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de „contrabandă”.
În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală, raportat la art. 16 lit. b C.proc.pen., l-a achitat pe același inculpat K_____ L______, de sub acuza comiterii infracțiuni de „constituirea unui grup infracț ional organizat” prev. de art. 367 alin. 1 C .pen.
În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală, raportat la art. 16 lit. c C.proc.pen., l-a achitat pe același inculpat K_____ L______, de sub acuza comiterii infracțiuni de „spălare de bani”.
A constatat săvârșite faptele în condițiile art. 38 alin. 1 C .pen., urmând ca în baza art. 39 alin. 1 lit. b C.pen., inculpatul să execu te pedeapsa de 2 ani, la care s-a adăuga t sporul de 8 luni închisoare.
A dispus ca inculpatul să execut e pedeapsa de 2 ani și 8 luni î nchisoare.
În baza art. 91 C . pen., a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și a stabilit un termen de supraveghere de 5 ani, conform dispozițiilor art. 92 C . pen.
În baza art. 93 alin. (1) C. pen., a obligat inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune Harghita, la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;
c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.
În baza art. 93 al in. (2) lit. b) C. pen., a impus inculpatului să execute următoarea obligație:
– să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de serviciul de probațiune sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate
A dispus ca în baza art. 93 ali n. (3) C. pen., pe parcursul termenul ui de supraveghere, inculpatul să prest eze o muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Spitalului municipal O_______ S_______ și/sau Primăria O_______ S_______.
În baza art. 91 alin. (4) C. pen., a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 96 C . pen.
În baza art. 65 alin. 1 C.pen., a interzis inculpatului drep turile prevăzute de art. 66 lit. a, b, d, f C.pen., ca pedeapsă accesorie.
A dedus din durata pedepsei perioada reținerii de 24 de ore.
A dispus confiscarea de la inculpatul Kovcs L______, în vederea distrugeri i , a bunurilor identificate în cap. III alin. 2 din rechizitoriu.
A o bligă pe fiecare inculpat condamnat să plătească 1600 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, din care onorariul avocațial din oficiu, va fi avansat Baroului Harghita din fondul Ministerului Justiției.
A dispus ca c heltuielile judiciare în privința inculpatei K___ E_____ T____ să rămână în sarcina statului.

Pentru a pronunța această hotărâre, prima instanță a reținut următoarele:
În privința infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat constituit din inculpații K_____ L______, L____ T____, K___ I___ și K___ E_____ T____ , cele din urmă aflate în relație de rudenie fiind surori iar inculpata K___ I___ la data faptelor trăia în relații de concubinaj cu inculpatul Kov acs L______ .
Din probele administrate nu a rezultat că aceștia s-au asociat în scopul comiterii infracțiunii de proxenetism asocierea lor are la bază fie relații de rudenie așa cum s-a arătat mai sus fie relații de prietenie, amiciție între inculpatul K_____ L______ și L____ T____ sau de concubinaj în tre K_____ L______ și K___ I___ .
S-a reținut că inculpații nu au acționat pe baza unui plan bine determinat acțiunile lor erau spontane chiar dacă scopul inculpaților K_____ L______ K___ I___ și L____ T____ era de comiterea infracțiunii de proxenetism aceste nu era unul comun ci materializarea interesului individual al fiecărui inculpat în contextul în care pretinsul grup nu avea o structură organizatorică proprie nu av ea un lider și un plan comun de acțiune.
Practica judiciară în mod constant a arătat c ă dacă din probele administrate in cauză nu rezultă existența unei structuri organizate, care acționează coordonat, după reguli bine stabilite, inițiată sau constituită de inculpați ori la care aceștia să fi aderat ori pe care să o fi sprijinit si in cadrul căreia fiecare inculpat sa aibă un rol prestabilit, in sarcina inculpaților nu se poate retine si săvârșirea infracțiunii examinate.
S-a arătat că practic prin aceste elemente se deosebește de regulă pluralitatea constituită de cea ocazională.
În cazul de față procurorul a reținut î n sarcina fiecărui inculpat infracțiunea reglementată de art. 367 alin. 1 C .pen. , fără a preciza nici în rechizitoriu și nici ulterior dacă în s arcina fiecărui inculpat reține forma constituirii, a aderării sau sprijinirii sub orice formă a unui astfel de grup .
Probele administrate nu au dovedit o structură clară de coordonare, nu rezul tă cu certitudine că inculpații s-au organizat în vederea comiterii infracțiuni de proxenetism și raportat la modalitatea în care au acționat ocazional aspect comun oricărei activități infracționale comise de mai multe pers oanele fie în calități diferite .
Prin urmare, lipsa unei organizării în desfășurarea activității infracționale a atras concluzia că activitatea infracțională desfășurată de inculpați nu se circumscrie elementelor constitutive prevăzute art. 367 alin. 1 C . pen..
Pentru aceste considerente , în baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală , raportat la art. 16 lit. b C.proc pen. , a dispu s achitarea inculpaților, de sub acuza comiterii infracțiuni de constituirea unui grup infracțional organizat.
S-a arătat că acuzația de proxenetism adusă inculpatei K___ E_____ T____, nu este fundamentată pe nicio probă, din probele administrate a rezultat că aceasta a practicat prostituția împreună cu partea vătămată Kovecs A_____, independent de activitatea inculpați lor L____ T____, K_____ L______ și K___ I___, singura legătură care o poate lega de activitatea infracțională a lui L____ T____ fiind partea vătămată K_____ A_____, care a ajuns să practice prostituția cu ajutorul inculpatului L____ T____.
Ca mod de operare comun al inculpatului L____ T____ s -a reținut racolarea părților vătămate prin intermediul unui anunț din ziar pentru activități de masaj erotic după care fetele erau convinse să practice prostituția , iar o parte din banii astfel obținuți erau p redați inculpatului L____ T____ .
S-a reținut că r elevante în acest sens sunt declarațiile părților vătămate A____ B____ , minoră la data faptelor , care a arătat că l-a cunoscut pe inculpatul La zar T____ în cursul lunii septembrie 2011 în urma unui anunț din ziar, în care se arăta că se caută fete tinere și frumoase pentru masaj erotic, acesta i-a explicat specificul activității, iar a doua zi a fost cazată de inculpat împreună cu o prietenă G____ R_____ într-un apartament din Miercurea C___, unde se mai afl au două fete „Kity” și „Madona” . În aceeași zi, amândouă au și avut clienți care le-au achitat câte 200 de lei , din care i-au dat fiecare câte 80 de lei inculpatului.
Declarație similară a dat și pa rtea vătămată G__ M_____ I_____, aceasta a fost cazată de inculpatul L____ T____ într-o locuință din S_____-G_______ , unde a întreținut relații sexuale cu diferiți clienți contra sumei de 200 de lei , din care 80 de lei îi înmâna inculpatului .
Partea vătămată Somor V_______ a declarat că la începutul lunii luni septembrie 2011 , în urma unei discuții cu inculpatul L____ T____, a început să întrețină relații sexuale cu persoane aduse de către inculpat căruia îi dădea 40% din sumele primite de la clienți.
Partea vătămată a mai declarat că o perioadă de două săptămâni a locuit împreună cu „C______” într-un apartament închiriat de inculpata K___ I___, iar procentul din sumele de bani obținute de la clienți trebuia predat inculpatului K_____ L______.
S-a reținut ca certă împrejurarea că o perioadă de timp părțile vătămate A____ B____, G____ R_____ și T____ Meli nda au fost cazate în pensiunea administrată de inculpatul K_____ Levent e, situată în O_______ S_______, ajutat de inculpa ta K___ I___ , din declarația dată de partea vătămată A____ B____ a rezultat că cei doi au derulat activități specif ice infracțiunii de proxenetism .
Inculpatul K_____ L evente , în declarațiile date , a recunoscut că la data de 15.03.2012 , în jurul orei 17: 00 , a fost oprit de organele de poliție la intrarea în Mun. Miercurea C___ având în autoturismul un număr de 2900 pachete de țigări, respectiv 58.000 de fire țigarete după cum urmează: 2740 pachete de țigări marca „FEST” (inscripție în alfabetul chirilic) cu logo-ul de culoare albastru pe fond alb având aplicat timbru în limba chirilică, reprezentând 54.800 fire țigarete, 80 pachete de țigări marca „FEST”, având timbru cu inscripția „FOR DUTY FREE ONLY”, reprezentând 1600 fire țigarete și 80 pachete țigări marca „FEST” cu logo-ul de culoare roșu pe fond alb, reprezentând 1600 fire țigarete având timbru cu in scripția „FOR DUTY FREE ONLY”. Declarația inculpatului s-a corobor a t cu procesul verbal încheiat cu acea ocazie .
S-a reținut că, î n drept :
– faptele inculpatului L____ T____ într unesc elementele constitutive a trei infracțiuni de proxenetism , prev. de art. 213 alin. 1, 3 C .pen..
– f apta inculpatei K___ I___, întrunește în drept elementele constitutive ale infracțiunii de proxenetism , prev. de art. 213 alin. 1, 3 C .pen. .
– faptele inculpatului K_____ L______ într unesc elementele constitutive a trei infracțiuni de proxenetism , prev. de art. 213 alin. 1, 3 C .pen., și contrabandă , prev . de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006. Cele două infracțiuni au fost comise în condițiile art. 38 alin. 1 C .pen ..
În privința individualizării pedepse i și a modalității de executare, a șa cum a rezultat din fișele de cazier judiciar, inculpați nu au antecedente penale.
S-a arătat că, i nculpații aparent sunt persoane bine integrate în societate și s-au avut în vedere aspectele relevate de referatele de evaluare întocmite de S erviciul de Probațiune Harghita , iar raportat la natura infracț iuni de proxenetism , nu s-au comportat față de părțile vătămate în mod violent , au respectat de regulă termenii în care erau înțeleși cu părțile vătămate .
S-a arătat că i nfracțiunile săvârșite de inculpați prezintă periculozitate sporită în condițiile în care aceștia au obținut diverse sume de bani prin exploatarea unei alte persoane și s-au folosit de situația materială grea a părților vătămate . Acestea au declarat că au recurs la a practica prostituția determinate de greutățile materiale cu care se confruntau .
Față de a ceste împrejurări s-a impus condamnarea inculpa ților la pedepse cu închisoarea.
Văzând persoana inculpaților, concluziile referatelor de evaluare, modalitatea în care au fost comise infracțiunile, s-a apreciat că scopul pedepsei poate fi atins și printr-o modalitate alternativă la regimul penitenciar, respectiv suspendare sub supraveghere.
Măsurile de supraveghere au fost individualizate raportat la fiecare inculpat în dispozitivul hotărârii.
S-a reținut că instanța de fond nu a fost investită cu soluționarea acțiunii civile întrucât părțile vătămate nu s-au constituit părți civile în cauză.
Inculpații condamnați au fost obligați la plata cheltuielilor judiciare .

Examinând apelurile promovate , din prisma dispozițiilor art. 417 și urm. C. pr. pen, instanța de control judiciar le găsește fondate , pentru următoarele considerente:
Sub aspectul stării de fapt, care a fost corect reținută – pornind de la conținutul materialului probator administrat pe parcursul desfășurării procesului penal, hotărârea instanței de fond nu comportă nici un fel de critică, fiind justă soluția la care s-a oprit prima instanță, re s pectiv la reținerea legii noi ca lege penală mai favorabilă, la achitarea inculpaților de sub acuza săvârșirii infracțiunii prev. de art. 367 alin. 1 C. pen , la co ndamnarea inculpaților pentru să vârșirea infracțiunilor de proxenetism și contrabandă și la contopirea pedepselor, greșite fiind încadrările juridice reținute în privința infracțiunilor de proxenetism, cuantumul pedepselor, modalitatea de executare, achitarea inculpatei K___ E_____ T____, a inculpatului K_____ L______ de sub acuza săvârșirii infracțiunii de spălare de bani și omisiunea primei instanțe de a dispune confiscarea de la inculpați a sumelor de bani obținute de aceștia din săvârșirea infracțiunilor.
Pentru a face o asemenea apreciere, instanța de control judiciar, consideră că din conținutul materialului probator administrat, rezultă mai presus de orice dubiu faptul că toți inculpații se fac vinovați de săvârșirea infracțiunilor de proxenetism, așa cum au fost schimbate încadrările juridice, inculpatul K_____ L______ și de săvârșirea infracțiunii de contrabandă, însă niciunul dintre aceștia nu se face vinovat de săvârșirea infracțiunii prev. de art. 367 alin. 1 C. pen.
Hotărârea va fi desființată, așa cum am arătat, sub aspectul greșitei încadrări juridice reținute în privința infracțiunilor de proxenetism, cuantumul pedepselor, modalitatea de executare, achitarea inculpatei K___ E_____ T____ și a inculpatului K_____ L______ de sub acuza săvârșirii infracțiunii de spălare de bani și omisiunea primei instanțe de a dispune confiscarea de la inculpați a sumelor de bani obținute de aceștia din săvârșirea infracțiunilor.
În privința încadrării juridice a faptelor de proxenetism, Curtea a reținut că prin Decizia nr. 20/2016 din 11 octombrie 2016 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 927 din 17 noiembrie 2016, s-a stabilit că: „în cazul în care infracțiunea de proxenetism, în varianta înlesnirii practicării prostituției, se săvârșește asupra a două sau mai multe persoane vătămate majore și minore, în „aceeași împrejurare”, se va reține o singură infracțiune de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. (1) și (3) din Codul penal, în formă simplă.
Ori de câte ori infracțiunea de proxenetism, în varianta înlesnirii practicării prostituției, se săvârșește asupra a două sau mai multe persoane vătămate majore și/sau minore, fără legătură între ele, se va reține un concurs de infracțiuni, prevăzut de art. 213 alin. (1), art. 213 alin. (3) sau art. 213 alin. (1) și (3) din Codul penal, după caz, cu reținerea dispozițiilor art. 38 alin. (1) din Codul penal.”
Raportat la situația de fapt descrisă în prezenta cauză (fără a atinge soluționarea fondului), văzând și caracterul obligatoriu al deciziilor pronunțate pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, instituit de art. 477 alin. 3 C. pr. pen,
Curtea a constatat întemeiată cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor, formulată de reprezentantul Ministerului Public, motiv pentru care, în baza art. 386 alin. 1 C . pr. pen, a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor, după cum urmează:
– pentru inculpatul L____ T____ – din 3 infracțiuni de proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1, 3 C. pen și o infracțiune de constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C. pen, cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen, într-o singură infracțiune de proxenetism în formă continuată, prev. de art. 213 alin. 1, 3 C. pen, cu aplic. art. 35 alin. 1 și art. 5 alin. 1 C. pen (3 persoane vătămate – A____ B____, G__ M_____ I_____ și S_____ V_______) și o infracțiune de constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 al. 1 C. pen cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen și cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen;
– pentru inculpata K___ I___ – din infracțiunile de proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1, 3 C. pen și constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 al. 1 C. pen, cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen, în infracțiunile de proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1, 3 C. pen (persoană vătămată S_____ V_______) cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen și constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C. pen, cu aplic. art. 5 alin. 1 și art. 38 alin. 1 C. pen;
– pentru inculpatul K_____ L______ – din infracțiunile de proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1, 3 C. pen, constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C. pen și contrabandă, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplic. art. 38 C. pen, în infracțiunile de proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1, 3 C.pen (persoană vătămată S_____ V_______) cu aplic. art. 5 C. pen, constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C. pen cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen și contrabandă, prev, de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 cu aplic. art. 5 C. pen, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C. pen;
– pe ntru inculpata K___ E_____ T____ – din infracțiunile de proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1, 3 C. pen, respectiv art. 213 alin. 1 C. pen și constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C. pen, cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen și art. 113 C. pen, într-o singură infracțiune de proxenetism în formă continuată, prev. de art. 213 alin. 1, 3 C. pen cu aplic. art. 35 alin. 1 și art. 5 alin. 1 C. pen (2 persoane vătămate – K_____ A______ și B______ A___) și constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C. pen cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C. pen și art. 113 alin. 3 C. pen.
Este adevărat că prima instanță a avut în vedere „persoana inculpaților, concluziile referatelor de evaluare, modalitatea în care au fost comise infracțiunile” , aspecte față de care a apreciat că „scopul pedepsei poate fi atins și printr-o modalitate alternativă la regimul penitenciar, respectiv suspendarea sub supraveghere”.
Î n să aceste date (reale și personale) nu constituie circumstanțe atenuante judiciare dintre cele prev. de art. 75 alin. 2 lit. a sau b C. pen, urmând a fi înlăturate în privința inculpatului L____ T____ și nici nu vor fi reținute în beneficiul celorlalți inculpați. În cauză nu s-a făcut dovada că inculpații ar fi depus eforturi pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracțiunii și nici că ar exista împrejurări legate de fapta comisă, care să diminueze gravitatea infracțiunii sau periculozitatea infractorilor. În apărarea inculpaților, s-a invocat faptul că aceștia nu au acționat cu acte de violență asupra persoanelor vătămate. Această împrejurare este de natură să stabileas c ă încadrarea juridică a faptelor (art. 213 alin. 1, 2 C. pen în cazul în care modalitățile alternative s-au realizat prin constrângere) și nu poate fi reținută ca circumstanță atenuantă prev. de art. 75 alin. 2 lit. b C. pen.
Desigur că modalitatea de executare a pedepselor pe care le vom aplica va fi cea a suspendării sub supraveghere, cu excepția inculpatului K_____ L______, în privința căruia nu sunt îndeplinite condițiile cerute de art. 91 alin. 1 lit. a C. pen cu privire la cuantumul pedepsei rezultante, după cum vom arăta în continuare.
În privința inculpatului L____ T____, văzând limitele speciale față de noua încadrare juridică (închisoarea de la 3 la 10,6 ani), ținând seama că acesta a urmat procedura simplificată care atrage aplicarea disp. art. 396 alin. 10 C. pr. pen, respectiv reducerea cu o treime a limitelor pedepsei, dar și ca urmare a înlăturării circumstanței atenuante prev. de art. 75 alin. 2 C. pen reținute de prima instanță, precum și a gradului de implicare în activitatea infracțională, Curtea va stabili și îi va aplica acestui inculpat pedeapsa de 2,6 ani închisoare, orientată aproape la minimul special redus cu o treime, a cărei executare o va suspenda sub supraveghere, ca urmare a circumstanțelor reale și personale, dar și a duratei de timp care a trecut de la data săvârșirii faptelor. De asemenea, raportat la natura infracțiunii și la persoana inculpatului, Curtea apreciază că nu se impune aplicarea față de acesta a pedepselor complementare și accesorii prev. de art. 66 alin. 1 lit. d, f C. pen, așa cum a procedat prima instanță, urmând a fi înlăturate din hotărârea atacată.
Inculpatei K___ I___ îi vom aplica pedeapsa de 3 ani închisoare, reprezentând minimul special prev. de art. 213 alin. 1, 3 C. pen, ținând seama că aceasta nu a urmat procedura simplificată prev. de art. 375 C. pr. pen și nici nu-i pot fi reținute circumstanțe atenuante. Vom înlătura pedepsele accesorii și complementare prev. de art. 66 alin. 1 lit. d, f C. pen, iar ca modalitate de executare vom dispune suspendarea sub supraveghere.
Reanalizând materialul probator administrat, constatăm că în mod greșit a dispus prima instanță soluția achitării față de inculpata K___ E_____ T____.
În cauză există probe certe în legătură cu activitatea infracțională a inculpatei, pe baza cărora vom dispune aplicarea unei măsuri educative neprivative de libertate.
Astfel, atât din declarația olografa (pag. 91) data în 08.03.2012 cât și din declarația persoanei vătămate K_____ A_____ de la fila 88 din dosar, din data la 03.04.2012, rezultă că inculpata K___ E_____ T____ i-a procurat un client cu care a întreținut relații sexuale contra sumei de 150 lei din care jumătate au fost luați de inculpată, ea încasând și suma totală de la client.
-din declarația olografa (fila 93-94) cât și cea de persoană vătămată a lui B______ A___ (f. 92) rezultă de asemenea că inculpata K___ E_____ T____ a intermediat întreținerea de către aceasta de relații sexuale contra cost încasând suma de 150 lei de la un client, mai apoi jumătate înmânându-i persoanei vătămate. în continuarea aceleiași declarații persoana vătămată a confirmat declarația de persoană vătămată a numitei K_____ A_____ că inculpate K___ E_____ T____ a intermediat pentru ele întreținerea de relații sexuale contra cost încasând sumele de la clienți după care jumătate le dădea persoanelor vătămate.
– din declarația persoanei vătămate S_____ V_______ de la paginile 97-99 rezultă că aceasta minoră fiind în perioada decembrie până la începutul lunii martie 2012 a întreținut relații sexuale contra cost cu diverși clienți, sumele de bani fiindu-i predate atât inculpatului L____ T____ (40% din suma primită) iar pe o perioadă și inculpatului K_____ L______ și K___ I___ sub forma chiriei pentru spațiul unde se desfășurau activitățile cu caracter sexual contra cost iar uneori inculpatul K_____ L______ aducându-le și clienți, mai mult aceasta a arătat că inculpații L____ T____, K_____ L______ și K___ I___ au încercat să o determine să declare organelor de poliție că aceștia nu avea cunoștință de vârsta reală a persoanelor vătămate, că practicau prostituția fară știrea acestora iar sumele de bani reprezentau doar plata chiriei pe apartament.
– din declarația persoanei vătămate A____ B____ de la pag. 105-106 rezultă faptul că aceasta era minoră, arată că inculpata K___ E_____ T____ era „șefa” persoanei vătămate K_____ A_____ care încasa banii contra prestațiilor sexuale ale persoanei vătămate din care îi dădea 50 % . De asemenea a confirmat faptul că S_____ V_______ a întreținut relații sexuale contra cost în Pensiunea administrată de K_____ L______ și K___ I___ plătind acestora 150 lei pe zi chiar dacă nu avea clienți.
– din declarațiile de martor a numitului D______ M_____ de la paginile 108-110 rezultă faptul că în momentul în care s-a deplasat dintr-un apartament pentru a întreține relații sexuale cu persoana vătămată K_____ A_____ a plătit suma de 200 lei pentru aceasta inculpatei K___ E_____ T____ care i-a spus că ea este șefa și ea împarte banii.
Declarațiile la care am făcut referire mai sus nu au fost infirmate în timpul cercetării judecătorești și însăși inculpata a recunoscut indirect faptul că a înlesnit practicarea prostituției pentru unele dintre persoanele vătămate din cauză.

Pentru aceste considerente, apreciam că măsura educativă a asistării zilnice pentru o perioadă de 3 luni este necesară și suficientă pentru a-i atrage atenția inculpatei asupra gravității faptelor sale.
Cu privire la săvârșirea infracțiunii prev. de art. 367 C. pen, din probele readministrate în apel în susținerea acestei acuze, coroborate cu întregul material probator, Curtea constată că situația de fapt reținută de judecătorul fondului este una corectă, iar soluția de achitare este una temeinică și legală.
Nici în rechizitoriu și nici în cursul judecății în prim grad, parchetul nu a arătat care este modalitatea săvârșirii acestei infracțiuni de către fiecare dintre cei patru inculpați, respectiv forma constituirii, aderării sau sprijinirii sub orice formă a unui astfel de grup.
Chiar în motivele de apel se arată că inculpații nu au acționat tot timpul sub o formă foarte bine conturată, însă au acționat împreună. Despre inculpații K_____ LEVENETE și K___ I___ se susține că ar fi acționat ca și „capi” ai rețelei, inculpatul L____ T____ avea rolul de a procura din când în când persoane de sex feminin care să se prostitueze, ca și inculpata K___ E_____ T____, iar constituirea grupului rezultă din declarațiile persoanei vătămate S_____ V_______, potrivit căreia trei inculpați au încercat să o determine să își schimbe declarația, iar inculpatul K_____ L______ îi da comenzi inculpatului L____ T____ să recoleze persoane.
Observăm că nici din motivele de apel nu rezultă acuza clară cu privire la modalitatea săvârșirii faptei de către fiecare dintre cei patru inculpați. Putem doar presupune că inculpații K_____ LEVENETE și K___ I___, în calitatea lor de „capi ai rețelei” ar fi săvârșit fapta în modalitatea inițierii grupului infracțional organizat, deoarece modalitatea constituirii presupune, potrivit art. 367 alin. 6 C. pr. pen, grupul structurat din minimul trei persoane. Apoi, acuza nu precizează dacă activitățile de „procurare din când în când de persoane de sex feminin”, respectiv de „racolare a persoanelor vătămate” imputate inculpaților L____ T______ și K___ I___ , ar constitui modalitățile de aderare sau cea de sprijinire, sub orice formă , a grupului presupus inițiat de primii doi inculpați. Câtă vreme acuza nu este clar determinată și nici nu au fost administrate probe certe care să dovedească existența faptelor și săvârșirea acestora cu vinovăție de către fiecare dintre cei patru inculpați, în cauză există doar presupuneri, care constituie puternice dubii cu privire la săvârșirea acestei infracțiuni, dubii care profită inculpaților, soluția achitării fiind una temeinică și legală.
Vom înlătura din hotărârea atacată aplicarea disp. art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 lit. c C. pr. pen privind achitarea inculpatului K_____ L______ de sub acuza săvârșirii infracțiunii de spălare de bani, deoarece, potrivit disp. art. 371 C. pr. pen, judecata se mărginește la faptele și la persoanele arătate în actul de sesizare. Or, instanța nu a fost sesizată cu această faptă, pentru care, dealtfel, la pct. II din dispozitivul rechizitoriului s-a dispus de către procuror soluția clasării.
În sfârșit, în baza art. 112 alin. 1 lit. e rap. la art. 108 lit. d C. pen vom dispune confiscarea specială de la fiecare inculpat a sumelor de bani obținute din săvârșirea infracțiunii de proxenetism.
Așadar, prin prisma considerentelor mai sus expuse, în temeiul art. 421 pct. 2 lit. a C. pr. pen, vom admite apelurile declarate de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ Î___ – DIICOT – Serviciul T_________ Harghita și de inculpatul L____ T____ împotriva sentinței penale nr. 134/03.12.2018 pronunțată de Tribunalul Harghita.
În temeiul art. 423 alin. 1 C. pr. pen, vom desființa parțial sentința atacată și rejudecând cauza:
În baza art. 396 alin. 1, 2, 10 C. pr. pen vom condamna pe inculpatul L____ T____ la pedeapsa de 2,6 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de proxenetism în formă continuată, prev. de art. 213 alin. 1, 3 C. pen, cu aplic. art. 35 alin. 1 și art. 5 alin. 1 C. pen și cu aplic. art. 375 C. pr. pen (3 persoane vătămate – A____ B____, G__ M_____ I_____ și S_____ V_______).
În baza art. 67 alin. 1, 2 C. pen vom aplica inculpatului interzicerea exercițiului drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b C. pen pe o perioadă de 1 an, ca pedeapsă complementară, ce se va executa potrivit art. 68 alin. 1 lit. b C. pen.
În baza art.65 alin. 1 C. pen vom aplica inculpatului interzicerea exercițiului drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b C. pen, ca pedeapsă accesorie .
În baza art. 91 C . pen vom dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2,6 ani închisoare aplicată prin prezenta decizie, pe durata unui termen de supraveghere de 2,6 ani, stabilit în baza art. 92 C . pen.
În temeiul art. 93 alin. 1 C . pen, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:
– să se prezinte, periodic, potrivit datelor care se vor fixa, la Serviciului de Probațiune Harghita;
– să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;
– să anunțe Serviciul de Probațiune Harghita, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;
– să comunice acestui Serviciu schimbarea locului de muncă;
– să comunice acestui Serviciu informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.
În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b C. pen, vom impune inculpatului să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către Serviciul de Probațiune Harghita sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate.
În temeiul art. 93 alin. 3 C . pen, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta un număr total de 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Primăriei orașului Cristuru S_______ sau al Serviciului de Ambulanță Cristuru S_______, jud. Harghita.
Vom desemna Serviciul de Probațiune Harghita pentru supravegherea executării măsurilor și obligațiilor instituite în sarcina inculpatului.
Vom atrage atenția inculpatului asupra prevederilor art. 96 C . pen privind revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, în cazul nerespectării cu rea-credință a măsurilor de supraveghere sau a obligațiilor impuse inculpatului, precum și al comiterii unei noi infracțiuni pe parcursul termenului de supraveghere.
În baza art. 112 alin. 1 lit. e rap. la art. 108 lit. d C. pen vom dispune confiscarea specială de la inculpat a sumei totale de 710 lei obținută din săvârși rea infracțiunii de proxenetism
În baza art. 396 alin. 1, 2 C. pr. pen vom condamna pe inculpata K___ I___ la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de prev. de art. 213 alin. 1, 3 C. pen (persoană vătămată S_____ V_______) cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen.
În baza art. 67 alin. 1, 2 C. pen vom aplica inculpatei interzicerea exercițiului drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b C. pen pe o perioadă de 1 an, ca pedeapsă complementară, ce se va executa potrivit art. 68 alin. 1 lit. b C. pen.
În baza art.65 alin. 1 C. pen vom aplica inculpatei interzicerea exercițiului drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b C. pen, ca pedeapsă accesorie .
În baza art. 91 C . pen vom dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată prin prezenta decizie, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani, stabilit în baza art. 92 C . pen.
În temeiul art. 93 alin. 1 C . pen, pe durata termenului de supraveghere, inculpata trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:
– să se prezinte, periodic, potrivit datelor care se vor fixa, la Serviciului de Probațiune Harghita;
– să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;
– să anunțe Serviciul de Probațiune Harghita, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;
– să comunice acestui Serviciu schimbarea locului de muncă;
– să comunice acestui Serviciu informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.
În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b C. pen, vom impune inculpatei să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către Serviciul de Probațiune Harghita sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate.
În temeiul art. 93 alin. 3 C . pen, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta un număr total de 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Spitalului municipal O_______ S_______ sau al Primăriei comunei Mugeni, jud. Harghita.
Vom desemna Serviciul de Probațiune Harghita pentru supravegherea executării măsurilor și obligațiilor instituite în sarcina inculpatei.
Vom atrage atenția inculpatei asupra prevederilor art. 96 C . pen privind revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, în cazul nerespectării cu rea-credință a măsurilor de supraveghere sau a obligațiilor impuse inculpatului, precum și al comiterii unei noi infracțiuni pe parcursul termenului de supraveghere.
În baza art. 112 alin. 1 lit. e rap. la art. 108 lit. d C. pen vom dispune confiscarea specială de la inculpată a sumei totale de 150 lei obținută din săvârșirea infracțiunii de proxenetism.
În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C. pr. pen, vom dispune condamnarea inculpatei K___ E_____ T____ la măsura educativă a asistării zilnice pentru o perioadă de 3 luni, aplicată pentru săvârșirea infracțiunii de proxenetism în formă continuată, prev. de art. 213 alin. 1, 3 C. pen cu aplic. art. 35 alin. 1 și art. 5 alin. 1 C. pen (2 persoane vătămate – K_____ A______ și B______ A___), cu aplic. art. 120 rap. la art. 113 alin. 3, art. 114 alin. 1 și art. 115 alin. 1 pct. 1 lit. d C. pen
În baza art. 121 alin. 1 lit. e C. pen, pe durata executării măsurii educative a supravegherii, vom impune inculpatei obligația de a se prezenta la Serviciul de probațiune Harghita la datele ce vor fi fixate de consilierul de probațiune.
În temeiul art. 121 alin. 3 C. pen, supravegherea obligațiilor impuse de către instanță se va face sub coordonarea Serviciul de probațiune Harghita.
În baza art. 123 C. pen vom atrage atenția inculpatei că nerespectarea cu rea-credință a condițiilor de executare a măsurii educative, neexecutarea obligațiilor impuse sau săvârșirea unei noi infracțiuni pe durata executării măsurii educative aplicate, pot atrage, în condițiile legii, înlocuirea acesteia cu o măsură educativă privativă de libertate.
În baza art. 112 alin. 1 lit. e rap. la art. 108 lit. d C. pen vom dispune confiscarea specială de la inculpată a sumei totale de 2.775 lei obținută din săvârși rea infracțiunii de proxenetism
În baza art. 396 alin. 1, 2 C. pr. pen vom condamna pe inculpatul K_____ L______ la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1, 3 C.pen (persoană vătămată S_____ V_______) cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen.
În baza art. 67 alin. 1, 2 C. pen vom aplica inculpatului interzicerea exercițiului drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b C. pen pe o perioadă de 1 an, ca pedeapsă complementară.
În baza art.65 alin. 1 C. pen vom aplica inculpatului interzicerea exercițiului drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b C. pen, ca pedeapsă accesorie .
În baza art. 39 alin. 1 lit. b rap. la art. 38 alin. 1 C. pen vom aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare stabilită prin prezenta decizie, la care vom adăuga un spor de 8 luni închisoare reprezentând o treime din pedeapsa de 2 ani închisoare stabilită de prima instanță pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 3,8 ani închisoare.
În baza art. 45 alin. 1 C. pen, pe lângă pedeapsa principală rezultantă de 3,8 ani închisoare, vom aplica inculpatului și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b C. pen, pe o perioadă de 1 an.
În baza art. 45 alin. 1, 5 C. pen, pe lângă pedeapsa principală rezultantă de 3,8 ani închisoare, vom aplica inculpatului și pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b C. pen.
În baza art. 404 alin. 4 lit. a C. pr. pen rap. la art. 72 alin. 1 C . pen vom deduce perioada reținerii de 24 ore (15.03.2012 ora 21,00 – 16.03.2012 ora 21,00) din pedeapsa rezultantă de 3,8 ani închisoare aplicată inculpatului prin prezenta decizie.
Vom înlătura din hotărârea atacată aplicarea disp. art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 lit. c C. pr. pen privind achitarea inculpatului K_____ L______ de sub acuza săvârșirii infracțiunii de spălare de bani.
În baza art. 112 alin. 1 lit. e rap. la art. 108 lit. d C. pen vom dispune confiscarea specială de la inculpat a sumei totale de 150 lei obținută din săvârșirea infracțiunii de proxenetism.
Vom menține restul dispozițiilor din sentința atacată care nu contravin prezentei decizii.
În baza art. 275 alin. 3, 6 C. pr. pen, cheltuielile judiciare în apel rămân în sarcina statului, din care suma de 4.520 lei reprezentând onorariile apărătorilor desemnați din oficiu va fi avansata Baroului M____ din fondurile Ministerului Justiției (868 lei – av. of. pt. inculpata K___ E_____ T____ – fila 24, 2.350 lei – av. of. pt. persoanele vătămate – fila 26, 434 lei – onorariu parțial pt. av. of. pt. inculpatul L____ T____ – fila 30 și 868 lei – av. of. pt. inculpatul K_____ L______ – fila 22).

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE :

În temeiul art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală , admite apelurile declarate de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ Î___ – DIICOT – Serviciul T_________ Harghita și de inculpatul L____ T____ (fiul lui D____ și I____, născut la data de 28.02.1981 în Cristuru secuiesc, jud. Harghita, domiciliat în Cristuru S_______, Cart. Kossuth L____, ___________________________________, CNP: xxxxxxxxxxxxx, cetățean român, studii 12 clase, administrator la T & T BestPrice Cosmetics SRL Cristuru S_______, căsătorit, are un copil minor, situația militară satisfăcută, fără antecedente penale) , împotriva sentinței penale nr. 134/03.12.2018 pronunțată de Tribunalul Harghita.
În temeiul art. 423 alin. 1 Cod procedură penală, desființează parțial sentința atacată și rejudecând cauza:

I . În baza art. 396 alin. 1, 2, 10 C. pr. pen condamnă pe inculpatul L____ T____ la pedeapsa de 2,6 ani (doi ani și șase luni) închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de proxenetism în formă continuată, prev. de art. 213 alin. 1, 3 C. pen, cu aplic. art. 35 alin. 1 și art. 5 alin. 1 C. pen și cu aplic. art. 375 C. pr. pen (3 persoane vătămate – A____ B____, G__ M_____ I_____ și S_____ V_______).
În baza art. 67 alin. 1, 2 C. pen aplică inculpatului interzicerea exercițiului drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b C. pen pe o perioadă de 1 (un) an, ca pedeapsă complementară, ce se va executa potrivit art. 68 alin. 1 lit. b C. pen.
În baza art.65 alin. 1 C. pen aplică inculpatului interzicerea exercițiului drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b C. pen, ca pedeapsă accesorie .
În baza art. 91 C . pen dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2,6 ani închisoare aplicată prin prezenta decizie, pe durata unui termen de supraveghere de 2,6 ani, stabilit în baza art. 92 C . pen.
În temeiul art. 93 alin. 1 C . pen, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere :
– să se prezinte, periodic, potrivit datelor care se vor fixa, la Serviciului de Probațiune Harghita;
– să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;
– să anunțe Serviciul de Probațiune Harghita, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;
– să comunice acestui Serviciu schimbarea locului de muncă;
– să comunice acestui Serviciu informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.
În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b C. pen, impune inculpatului să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către Serviciul de Probațiune Harghita sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate.
În temeiul art. 93 alin. 3 C . pen, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta un număr total de 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Primăriei orașului Cristuru S_______ sau al Serviciului de Ambulanță Cristuru S_______, jud. Harghita.
Desemnează Serviciul de Probațiune Harghita pentru supravegherea executării măsurilor și obligațiilor instituite în sarcina inculpatului.
Atrage atenția inculpatului asupra prevederilor art. 96 C . pen privind revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, în cazul nerespectării cu rea-credință a măsurilor de supraveghere sau a obligațiilor impuse inculpatului, precum și al comiterii unei noi infracțiuni pe parcursul termenului de supraveghere.
În baza art. 112 alin. 1 lit. e rap. la art. 108 lit. d C. pen dispune confiscarea specială de la inculpat a sumei totale de 710 lei obținută din săvârșirea infracțiunii de proxenetism.

 1. În baza art. 396 alin. 1, 2 C. pr. pen condamnă pe inculpata K___ I___ ( fiica lui K_____ și E_____, născută la data de 04.05.1989 în O_______ S_______, jud. Harghita, domiciliată în _____________________, jud. Harghita, CNP: xxxxxxxxxxxxx, cetățenia română, studii 10 clase, ocupația: recepționer, loc de muncă: Pensiunea „Palace” O_______ S_______, necăsătorită, fără antecedente penale) la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de prev. de art. 213 alin. 1, 3 C. pen (persoană vătămată S_____ V_______) cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen.
  În baza art. 67 alin. 1, 2 C. pen aplică inculpatei interzicerea exercițiului drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b C. pen pe o perioadă de 1 (un) an, ca pedeapsă complementară, ce se va executa potrivit art. 68 alin. 1 lit. b C. pen.
  În baza art.65 alin. 1 C. pen aplică inculpatei interzicerea exercițiului drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b C. pen, ca pedeapsă accesorie .
  În baza art. 91 C . pen dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată prin prezenta decizie, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani, stabilit în baza art. 92 C . pen.
  În temeiul art. 93 alin. 1 C . pen, pe durata termenului de supraveghere, inculpata trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere :
  – să se prezinte, periodic, potrivit datelor care se vor fixa, la Serviciului de Probațiune Harghita;
  – să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;
  – să anunțe Serviciul de Probațiune Harghita, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;
  – să comunice acestui Serviciu schimbarea locului de muncă;
  – să comunice acestui Serviciu informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.
  În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b C. pen, impune inculpatei să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către Serviciul de Probațiune Harghita sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate.
  În temeiul art. 93 alin. 3 C . pen, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta un număr total de 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Spitalului municipal O_______ S_______ sau al Primăriei comunei Mugeni, jud. Harghita.
  Desemnează Serviciul de Probațiune Harghita pentru supravegherea executării măsurilor și obligațiilor instituite în sarcina inculpatei.
  Atrage atenția inculpatei asupra prevederilor art. 96 C . pen privind revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, în cazul nerespectării cu rea-credință a măsurilor de supraveghere sau a obligațiilor impuse inculpatului, precum și al comiterii unei noi infracțiuni pe parcursul termenului de supraveghere.
  În baza art. 112 alin. 1 lit. e rap. la art. 108 lit. d C. pen dispune confiscarea specială de la inculpată a sumei totale de 150 lei obținută din săvârșirea infracțiunii de proxenetism.

III. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 Cod procedură penală, condamnă pe inculpata K___ E_____ T____ (fiica lui K_____ și E_____, născută la data de 30.09.1994 în O_______ S_______, jud. Harghita, cu domiciliul în _____________________, jud. Harghita, CNP: xxxxxxxxxxxxx, cetățenia română, studii 8 clase, fără ocupație și fără loc de muncă, stare civilă: concubinaj, fără antecedente penale) la măsura educativă a asistării zilnice pentru o perioadă de 3 (trei) luni, aplicată pentru săvârșirea infracțiunii de proxenetism în formă continuată, prev. de art. 213 alin. 1, 3 C. pen cu aplic. art. 35 alin. 1 și art. 5 alin. 1 C. pen (2 persoane vătămate – K_____ A______ și B______ A___), cu aplic. art. 120 rap. la art. 113 alin. 3, art. 114 alin. 1 și art. 115 alin. 1 pct. 1 lit. d C. pen
În baza art. 121 alin. 1 lit. e C. pen, pe durata executării măsurii educative a supravegherii impune inculpatei obligația de a se prezenta la Serviciul de probațiune Harghita la datele ce vor fi fixate de consilierul de probațiune.
În temeiul art. 121 alin. 3 C. pen, supravegherea obligațiilor impuse de către instanță se face sub coordonarea Serviciul de probațiune Harghita.
În baza art.123 C. pen atrage atenția inculpatei că nerespectarea cu rea-credință a condițiilor de executare a măsurii educative, neexecutarea obligațiilor impuse sau săvârșirea unei noi infracțiuni pe durata executării măsurii educative aplicate, pot atrage, în condițiile legii, înlocuirea acesteia cu o măsură educativă privativă de libertate.
În baza art. 112 alin. 1 lit. e rap. la art. 108 lit. d C. pen dispune confiscarea specială de la inculpată a sumei totale de 2.775 lei obținută din săvârșirea infracțiunii de proxenetism.

 1. În baza art. 396 alin. 1, 2 C. pr. pen condamnă pe inculpatul K_____ L______ (fiul lui P____ și E_____, născut la data de 13.04.1964 în O_______ S_______, jud. Harghita, domiciliat în O_______ S_______, ___________________. 4, jud. Harghita, CNP: xxxxxxxxxxxxx, cetățenie română și maghiară, studii: liceul, conducător auto, divorțat, are un copil minor în întreținere, situația militară satisfăcută, fără antecedente penale) la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1, 3 C.pen (persoană vătămată S_____ V_______) cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen.
  În baza art. 67 alin. 1, 2 C. pen aplică inculpatului interzicerea exercițiului drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b C. pen pe o perioadă de 1 (un) an, ca pedeapsă complementară.
  În baza art.65 alin. 1 C. pen aplică inculpatului interzicerea exercițiului drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b C. pen, ca pedeapsă accesorie .
  În baza art. 39 alin. 1 lit. b rap. la art. 38 alin. 1 C. pen aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare stabilită prin prezenta decizie, la care adaugă un spor de 8 luni închisoare reprezentând o treime din pedeapsa de 2 ani închisoare stabilită de prima instanță pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 3,8 ani (trei ani și opt luni) închisoare.
  În baza art. 45 alin. 1 C. pen, pe lângă pedeapsa principală rezultantă de 3,8 ani închisoare, aplică inculpatului și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b C. pen, pe o perioadă de 1 an.
  În baza art. 45 alin. 1, 5 C. pen, pe lângă pedeapsa principală rezultantă de 3,8 ani închisoare, aplică inculpatului și pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b C. pen.
  În baza art. 404 alin. 4 lit. a C. pr. pen rap. la art. 72 alin. 1 C . pen deduce perioada reținerii de 24 ore (15.03.2012 ora 21,00 – 16.03.2012 ora 21,00) din pedeapsa rezultantă de 3,8 ani închisoare aplicată inculpatului prin prezenta decizie.
  Înlătură din hotărârea atacată aplicarea disp. art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 lit. c C. pr. pen privind achitarea inculpatului K_____ L______ de sub acuza săvârșirii infracțiunii de spălare de bani.
  În baza art. 112 alin. 1 lit. e rap. la art. 108 lit. d C. pen dispune confiscarea specială de la inculpat a sumei totale de 150 lei obținută din săvârșirea infracțiunii de proxenetism.
  Menține restul dispozițiilor din sentința atacată care nu contravin prezentei decizii.
  În baza art. 275 alin. 3, 6 C. pr. pen, cheltuielile judiciare în apel rămân în sarcina statului, din care suma de 4.520 lei reprezentând onorariile apărătorilor desemnați din oficiu va fi avansata Baroului M____ din fondurile Ministerului Justiției (868 lei – av. of. pt. inculpata K___ E_____ T____ – fila 24, 2.350 lei – av. of. pt. persoanele vătămate – fila 26, 434 lei – onorariu parțial pt. av. of. pt. inculpatul L____ T____ – fila 30 și 868 lei – av. of. pt. inculpatul K_____ L______ – fila 22).
  Definitivă.
  Pronunțată în ședința publică din data de 28 noiembrie 2019.

Leave a Reply