Cerere de declarare judecătorească a morții

JUDECĂTORIA T____ M____

SECȚIA CIVILĂ

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

SENTINȚA CIVILĂ NR. 3204/2020

Ședința publică din data de 15.09.2020

Instanța constituită din:

PREȘEDINTE: raluca-andreea gavrilaș

GREFIER : M______ B____

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror T____ A______ din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg.M____ .

Pe rol fiind judecarea cererii formulate de către petent M____ H_____ S_______ în contradictoriu cu intimat M____ H_____ A_____ CU U______ DOMICILIU, având ca obiect declararea judecătorească a morții.

La apelul nominal făcut în ședința publică, se prezintă pentru petentă, avocat O_____ A________, în substituirea avocatului titular.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a expus referatul cauzei de către grefier care învederează instanței faptul că Primăria T____-M____ a depus adresă, petenta a depus dovada publicării citației într-un ziar de largă circulație.

Instanța în conformitate cu prevederile art.131 Cod de procedură civilă pune în discuție competența generală, materială și teritorială a instanței

Având cuvântul, avocat O_____ A________, pentru petentă, apreciază că Judecătoriei T____ M____ este competentă în soluționarea cauzei.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, formulează concluzii similare.

Instanța, procedând la verificarea competenței sale în baza art. 131 Cod de procedură civilă, stabilește competența Judecătoriei T____ M____ general, material și teritorial, raportat la dispozițiile art. 94, lit. i și 944 Cod procedură civilă.

În temeiul dispozițiilor art.238 alin.1 Cod de procedură civilă, instanța acordă cuvântul cu privire la estimarea duratei necesare pentru cercetarea procesului .

Având cuvântul, avocat O_____ A________, pentru petentă, estimează durata cercetării judecătorești la un 1-2 termene.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, estimează durata cercetării judecătorești la un termen de judecată.

Instanța, în baza art.238 alin.1 Cod procedură civilă, estimează durata cercetării judecătorești la un termen de judecată.

Nemaifiind alte cereri prealabile de formulat sau excepții de invocat, instanța acordă cuvântul asupra cererilor în probațiune.

Având cuvântul, avocat O_____ A________, pentru petentă, solicită încuviințarea probei cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, solicită instanței încuviințarea probei cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei și raportul de expertiză.

Instanța pune în discuție necesitatea numirii unui curator pe seama intimatului.

Cu privire la acest aspect, avocat O_____ A________, pentru petentă și reprezentanta Ministerului Public apreciază c ă nu se impune numirea unui curator pe seama intimatului.

Față de înscrisurile existente la dosarul cauzei, instanța constată că nu se impune numirea unui curator pe seama intimatului.

Apreciind probele solicitate de părți ca fiind admisibile și de natură a conduce la soluționarea cauzei, în temeiul art.258 și 255 Cod de procedură civilă, instanța încuviințează înscrisurile depuse la dosarul cauzei, considerând că sunt pertinente, concludente și utile soluționării cauzei.

Nefiind alte cereri de formulat și nici alte incidente de soluționat sau probe de administrat, instanța constată cauza în stare de judecată și, în baza dispozițiilor art.244 Cod de procedură civilă declară cercetarea procesului încheiată.

În baza dispozițiilor art.392 Cod de procedură civilă, deschide dezbaterile asupra fondului cauzei și acordă cuvântul părților pentru a pune concluzii, în ordinea și condițiile prevăzute la art.216 Cod de procedură civilă.

Având cuvântul pe fond, avocat O_____ A________ formulează concluzii de admitere a cererii , astfel cum a fost formulă, prezentând în acest sens starea de fapt și demersurile efectuate de către petentă în vederea înregistrării decesului intimatului în evidențele de stare civilă și înmormântării acestuia.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul pe fond, solicită admiterea cererii și să se dispună declararea judecătorească a morții a numitului M____ H_____ A_____ cu u______ domiciliu , astfel cum s-a indicat în cererea de chemare în j u decată .

Față de actele și lucrările dosarului și având în vedere concluziile formulate, în baza dispozițiilor art.394 Cod de procedură civilă, instanța închide dezbaterile asupra fondului cauzei și reține cauza spre soluționare.

INSTANȚA,

Deliberând asupra cererii de chemare în judecată, constată:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei T____ M____ la data de 07.07.2020 petenta M____ H_____ S_______ a solicitat instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună declararea judecătorească a morții numitului M____ H_____ A_____ cu u______ domiciliu în Municipiul T____ M____, _____________________ _________________, CNP xxxxxxxxxxxxx.

În fapt a arătat că la data de 05.03.2019 a fost înregistrat la IPJ M____ dosarul de urmărire penală nr. 289/A/2019 privind dispariția de la domiciliu a numitului M____ H_____ A_____ ca urmare a sesizării angajatorului acestuia. Ulterior cercetărilor efectuate în cauză s-a constat că la data de 26.02.2019 numitului M____ H_____ A_____ a discutat cu mama sa petenta M____ H_____ S_______, căreia i-a relatat faptul că în data de 27.02.2019 va fi plecat într-o drumeție pe munte din care va reveni la data de 28.02.2019 urma să revină la domiciliu, fapt care nu s-a mai întâmplat. Numitul M____ H_____ A_____ a fost dat în urmărire generală, fiind efectuate cercetări cu privire la el sub aspectul infracțiunii de lipsire de libertate în mod ilegal, aspect ce a condus la concluzia că numitului M____ H_____ A_____ urma să se deplaseze în zona munților Bucegi pentru a ajunge la cabana Mălăiești.

La data de 07.06.2019 o echipă formată din Jandarmeria Montană și o echipă Salvamont Râșnov, cu ocazia unor activități specifice de căutare și localizare a numitului M____ H_____ A_____, dispărut în masivul Bucegiîn cursul lunii februarie 2019, au găsit mai multe articole de îmbrăcăminte și echipamente de escaladă în zona Valea Rea din masivul Bucegi Râșnov, printre care o carte de identitate aparținând lui M____ H_____ A_____, iar ulterior în data de 08.06.2019, în aval de circa 2 km, într-o vale paralelă cu Valea Rea, un craniu de natură umană, aflat în stare de putrefacție, al unei persoane a cărei identitate nu s-a putut stabili. Urmare a acestui aspect s-a înregistrat Dosarul penal cu nr. 873/P/2020 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Zărnești, pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă, în cadrul căruia s-a efectuat raportul de constatare medico-legală (autopsie fragmente oase) de către Serviciul Județean de Medicină Legală B_____, unde s-au concluzionat următoarele aspecte: Craniul prezentat pentru examinare este de natură umană, cu o vechime de aproximativ 6 luni și nu prezintă leziuni vizibile de violență, Având în vedere vechimea și lipsa altor elemente suplimentare, felul și cauza medicală a morții nu poate fi stabilită, Pentru elemente de identificare este necesar a fi efectuat un examen medico-legal la I.N.M.L. M___ Minovici București.

A precizat petenta că prin Ordonanța din data de 26.06.2019 s-a dispus prelevarea de probe biologice de la mama persoanei dispărute, respectiv de la numita M____ H_____ S_______, în vederea efectuării unei expertize ADN pentru stabilirea profilurilor genetice ale acestora. În urma raportului de expertiză s-a concluzionat faptul că ”Cea mai probabilă relație de înrudire este de părinte-copil”. Ulterior, craniul a fost predat petentei care l-a depus la o societate de pompe funebre din localitatea T____ M____.

Sub aspect birocratic, petenta a învederat instanței că se află în imposibilitate a-și înmormânta fiul întrucât nu există un certificat medical constatator al decesului și niciuna dintre instituțiile implicate nu poate elibera actul necesar deoarece nu a constatat personal decesul.

În drept au fost invocate prevederile art. 50 alin. 3 Cod civil, art. 944 și art. 948 Cod procedură civilă.

În probațiune , a solicitat încuviințarea și administrarea probei cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Cererea a fost timbrată cu suma de 20 lei.

În prezenta cauză s-a administrat proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Analizând cauza civilă prin prisma dispozițiilor legale incidente și a probatoriului administrat, reține:

În fapt numitul M____ H_____ A_____, ca urmare a pasiunii sale pentru alpinism, a plecat într-o drumeție în munții Bucegi la data de 26.02.2019. Dispariția sa a fost remarcată și anunțată de către colegii de muncă la data de 03.03.2019. Din punct de vedere meteorologic, în perioada 26.02.xxxxxxxxxxxxx19, zona în care s-a deplasat M____ H_____ A_____ a fost afectată de rafale de vânt cu o viteză de 100 km/h și de averse sub formă de ninsoare existând un risc însemnat de declanșare a unor avalanșe. La aproximativ 3 luni de zile de la dispariția numitul M____ H_____ A_____, care a fost dat și în urmărire generală, în masivul Bucegi a fost identificate bunuri aparținând acestuia, constând în portofel cu act de identitate pentru numitul M____ H_____ A_____. De asemenea, la o distanță de aproximativ doi km de aceste obiecte s-a identificat un craniu uman, cu privire la care, în urma raportului de expertiză criminalistică, s-a stabilit că are un profil genetic asemănător cu cel al petentei din prezenta cauză, existând o probabilitate de înrudire genetică de tip mamă-fiu. Aceste aspecte rezultă din înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

În drept , art. 50 Cod civil prevede: ,,Cel dispărut în împrejurări deosebite, cum sunt inundațiile, cutremurul, catastrofa de cale ferată ori aeriană, naufragiul, în cursul unor fapte de război sau într-o altă împrejurare asemănătoare, ce îndreptățește a se presupune decesul, poate fi declarat mort, dacă au trecut cel puțin 6 luni de la data împrejurării în care a avut loc dispariția . Dacă ziua în care a intervenit împrejurarea când a avut loc dispariția nu poate fi stabilită, sunt aplicabile, în mod corespunzător, dispozițiile art. 49 alin. (2). Atunci când este sigur că decesul s-a produs, deși cadavrul nu poate fi găsit sau identificat, moartea poate fi declarată prin hotărâre judecătorească, fără a se aștepta împlinirea vreunui termen de la dispariție .”

În raport de probele administrate în cauză, instanța apreciază că în cauză sunt îndeplinite condițiile legale , existând dovezi în sensul că numitului M____ H_____ A_____ a decedat ca urmare a unui accident de alpinism la data 26.02.2019 , motiv pentru care va admite cererea astfel cum a fost formulată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

Admite cererea formulată de petanta M____ H_____ A_____ cu domiciliul în T____-M____, ____________________, _________, jud. M____, având CNP xxxxxxxxxxxxx și cu domiciliul procesual ales la Cabinet de Avocatură L______ F_____, ____________________________. 5/3, T____ M____ jud. M____, în contradictoriu cu intimatul M____ H_____ A_____, născut la data de 21.11.1981, cu u______ domiciliu în Municipiul T____ M____, _____________________ _________________ .

Declară moartea intimatului M____ H_____ A_____, născut la data de 10.07.1919, născut la data de 21.11.1981, cu u______ domiciliu în Municipiul T____ M____, _____________________ _________________.

Stabilește data decesului intimatului M____ H_____ A_____, născut la data de 21.11.1981, cu u______ domiciliu în Municipiul T____ M____, _____________________ _________________ , ca fiind 27.08.2019, ora 24:00 .

Dispune comunicarea prezentei hotărâri, după rămânerea definitivă a acesteia, cu mențiunea că hotărârea a rămas definitivă, Primăriei T____ M____ pentru a se înregistra moartea intimatului M____ H_____ A_____, născut la data de 21.11.1981, cu u______ domiciliu în Municipiul T____ M____, _____________________ _________________.

Dispune afișarea timp de 2 luni a dispozitivului prezentei hotărâri, după rămânerea definitivă a acesteia, la sediul Judecătoriei T____ M____ și la sediul Primăriei T____ M____.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, apel ce se depune la Judecătoria T____ M____.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 15.09.2020.

PREȘEDINTE, GREFIER ,

raluca-andreea gavrilaș M______ B____

Leave a Reply