Condamnare la amendă pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului

Condamnare la amendă pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului

JUDECĂTORIA TÂRGU M____

SECȚIA PENALĂ

SENTINȚA PENALĂ NR. 634 /2020

Ședința publică din data de 3 august 2020

Completul constituit din:

PREȘEDINTE : D_____ C________

GREFIER: D______ C______ B____

Ministerul Public a fost reprezentat de doamna procuror B_____ G_____ , din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-M____

Pe rolul instanței se află judecarea cauzei penale privind pe inculpatul D_____ A_____ D______, trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe , prev. de art. 336 alin. 1 C.p. .

Potrivit prevederilor art. 358 Cod Procedură Penală, instanța dispune strigarea cauzei.

La apelul nominal făcut în ședința publică se constată lipsa părților.

Fără citarea părților.

Mersul dezbaterilor a fost consemnat în încheierea de ședință din data de 31.07.2020, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, iar instanța a stabilit termen de pronunțare pentru data de azi, 03.08.2020.

I N S T A N Ț A

Deliberând asupra prezentei cauze penale, constată următoarele:

Prin rechizitoriul din data de 28 .1 1 .20 19 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu M____, întocmit în dosarul nr. 713/P/2019 , înregistrat pe rolul acestei instanțe la data de 22.10.2019, sub nr. xxxxx/320/2019 , s-a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului D_____ AN DREI-D______ pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui autovehicul sub influența alcoolul ui, faptă prev. de art. 336 al. 1 C . p.

În actul de sesizare a instanței s-a reținut următoarea situație de fapt :

La data de 27.01.2019, în jurul orei 07:15, organele de poliție, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, respectiv de a controla siguranța traficului rutier pe DN15 E60 în loc. Sânpaul, jud. M____, au constatat că pe marginea dreaptă a drumului pe direcția de mers Iernut-Târgu-M____ se afla autoturismul marca F___ Punto cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX.

Autoturismul se afla în șanț și prezenta urme de tamponare.

Lângă autoturism se afla inculpatul D_____ A_____-D______ care a relatat că el a condus mașina și că a intrat în șanț cu ea din cauza oboselii.

Inculpatul D_____ A_____-D______ a fost testat cu aparatul etilo-test marca Drager, __________, nr. 0162, nr. test 0491 și a reieșit că avea o alcoolemie de 0,62 g/l alcool pur în aerul expirat.

După constatarea alcoolemiei din aerul expirat, organele de poliție s-au deplasat împreună cu suspect la U.P.U., S.M.U.R.D. – Târgu M____, pentru a-i fi prelevate probe biologice.

Inculpatului i-au fost prelevate două probe biologice, dintre care prima probă la ora 08:00 și a doua probă la ora 09:00.

Din buletinul de analiză toxicologică nr. 409/62/A-12 emis în data de 29.01.2019 de I.M.L. Târgu M____ reiese că inculpatul a avut o alcoolemie de 1,10 g/l alcool pur în sânge la prima probă și 0,90 g/l alcool pur în sânge la a doua probă.

Inculpatul a fost audiat și a recunoscut că a consumat băuturi alcoolice (șase beri de câte 500 ml fiecare) înainte de a conduce autoturismul pe drumurile publice.

Situația de fapt reținută în rechizitoriu a fost întemeiată pe următoarele mijloace de probă:

– – procesul-verbal de constatare a infracțiunii flagrante;

– declarațiile inculpatului D_____ A_____-D______;

– buletinul de analiză toxicologică nr. 409/62/A-12 emis în data de 29.01.2019 de I.M.L. Târgu M____.

În faza de urmãrire penalã, inculpatul a recunoscut sãvârșirea faptei, arãtând fãrã rezerve împrejurãrile și modalitatea comiterii acesteia.

Prin încheierea nr. 54 / 15.01.2020 , judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanței, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală, a constatat competența materială și teritorială a Judecătoriei Târgu M____ și a dispus începerea judecății.

La termenul de judecată din 31.07.2020 , inculpatul a recunoscut fără rezerve învinuirea ce i-a fost adusă, însușindu-și probele administrate în cursul urmăririi penale și totodată, a solicitat să-i fie aplicate prevederile art. 375 C pr. pen. privitoare la procedura de judecată în cazul recunoașterii vinovăției. Declarația acestuia cu privire la aceste aspecte a fost consemnată și atașată la dosar.

După luarea concluziilor, instanța a apreciat că prezenta cauză se poate judeca conform procedurii simplificate, fiind îndeplinite condițiile prev. de art. 349 alin. 2 C procedură penală, respectiv inculpatul a solicitat ca prezenta cauză să fie soluționată pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, a recunoscut fapta reținută în sarcina sa, iar instanța a apreciat că probele sunt suficiente pentru aflarea adevărului și justa soluționare a cauzei. De asemenea, acțiunea penală nu vizează o infracțiune care se pedepsește cu detențiune pe viață.

Analizând actele și lucrările dosarului î n drept , raportat la starea de fapt reținutã prin prisma probelor administrate în cursul pro cesului penal, instanța constată că acțiunea inculpatului D_____ A_____-D______, care în data de 27.01.2019, în jurul orei 07:15, a condus pe DN15 E60 în loc. Sânpaul, jud. M____, autoturismul marca F___ Punto cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX, având o alcoolemie de 1,10 g/l alcool pur în sânge la prima probă și 0,90 g/l alcool pur în sânge la a doua probă , întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, faptă prevăzută de art. 336 alin. 1 C . p.

Sub aspect subiectiv, fapta comisă îmbracă forma intenției directe conform art. 16 alin. 3 lit. a Cod penal, vinovăția inculpatului fiind dovedită cu mijloacele de probă administrate atât în cursul urmăririi penale, cât și în timpul judecății . Astfel, inculpatul, știind că se află sub influența băuturilor alcoolice, a condus autoturismul pe drumurile publice, fiind conștient de starea de pericol creată pentru relațiile sociale privind circulația în siguranță pe drumurile publice.

La individualizarea judiciarã a tratamentului sancționator pentru infracțiunea pentru care este judecat inculpatul, instanța urmează să țină cont cu prioritate de prevederile art. 374 alin 4 raportat la art. 396 alin. 10 Cod procedurã penalã , care instituie reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii și respectiv, reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei amenzii, raportate la disp. art. 336 Cod penal, potrivit cãrora pedeapsa prevãzutã de lege pentru infracțiunea reținutã în sarcina inculpatului este închisoarea între 1 și 5 ani ori amenda penalã.

Cum inculpatul a recunoscut în întregime învinuirea care i se aduce și a solicitat să i se facă aplicarea art. 374 alin. 4 Cod procedurã penalã, instanța îi va aplica beneficiile care decurg din cauza de atenuare a răspunderii penale mai sus indicatã.

Totodatã, în vederea unei juste individualizãri judiciare a tratamentului sancționator ce urmeazã a fi stabilit în cauzã, instanța va avea în vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei prevãzute de disp. art. 74 Cod penal , respectiv împrejurãrile și modul de comitere a infracțiunii, mijloacele folosite, starea de pericol creatã pentru valoarea ocrotitã, natura și gravitatea rezultatului produs, motivul sãvârșirii infracțiunii și scopul urmãrit, natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita acestuia dupã comitera infracțiunii și în cursul procesului penal, nivelul de educație, vârsta, starea de sãnãtate și situația familialã și socialã a acestuia.

Astfel, in s tanța reține modalitatea concretã de comitere a faptei, nivelul ridicat al alcoolemiei, abilitãțile sale de a cond uce și capacitatea de reacție erau destul de afectate încât sã reprezinte un real pericol pentru siguranța circulației pe drumurile publice, în acest sens inculpatul provocând un accident rutier după ce a condus autovehiculul în interiorul unei comune.

Pentru aceleași considerente, instanța va stabili o pedeapsã cu amendă penală și nu închisoarea , în raport cu limitele prevãzute de disp. art. 336 alin. 1 Cod penal, urmând ca în urma aplicãrii dispozițiilor art. 396 alin. 10 Cod procedurã penalã, inculpatului sã-i poatã fi aplicatã o pedeapsã cu amenda penala între 135 și 225 zile amendă

Judecând în aceste limite, având în vedere și circumstanțele personale ale inculpatului, care nu este cunoscut cu antecedente penale și este o persoanã integratã în societate, are loc de muncă, are un venit constant, instanța, î n temeiul art.396 alin.2 și 10 Cod procedură penală, îl va condamna pe acesta, pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, prev. de art.336 alin.1 Cod penal, la pedeapsa de 3750 lei amendă penală compusă din 150 zile amendă, stabilind cuantumul sumei corespunzătoare unei zile amendă la 25 lei.

În prezenta cauză, n atura și gravitatea infracțiunii săvârșite, precum și natura pedepsei principale aplicate inculpatu lui îl fac pe aceasta nedemn de exercițiul drepturilor pr evăzute de art. 66 alin. 1 lit. i Cod penal, astfel încât î n baza art. 66 alin. (1) lit. i) Cod penal va interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea dreptului de a conduce toate categoriile de autovehicule pe o perioadă de 1 an, iar în baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. (1) lit. i) Cod penal va interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea dreptului de a conduce toate categoriile de autovehicule.

Va atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art.63 Cod penal, potrivit cărora, dacă persoana condamnată, cu rea-credință, nu execută pedeapsa amenzii, în tot sau în parte, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuiește cu un număr corespunzător de zile cu închisoare și, în cazul înlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii, unei zile-amendă îi corespunde o zi de închisoare.

O copie a prezentei hotărâri se va comunica, după rămânerea definitivă, către I.P.J. M____ – Serviciul Rutier în vederea anulării permisului de conducere a inculpatului, în conformitate cu dispozițiile art.114 alin.1 lit.b) din OUG nr. 195/2002.

În temeiul art.274 alin.1 Cod procedură penală, va obliga inculpatul la plata sumei de 900 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care 400 lei reprezintă cuantumul cheltuielilor judiciare efectuate în cursul urmăririi penale.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

În temeiul art.396 alin.2 și 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul D_____ A_____-D______, fiul lui D______ și M______-L______, născut la data de 13.04.1994, în mun. Bistrița-Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, domiciliat în com. Sânpaul, _____________________, jud. M____, posesor al CI ________, nr. xxxxxx, CNP – xxxxxxxxxxxxx, studii – școala profesională, ocupație – barman, loc de muncă – S.C. HIRSCHMANN AUTOMOTIVE S.R.L., necăsătorit, fără antecedente penale, la pedeapsa de 3750 lei amendă penală compusă din 150 zile amendă, stabilind cuantumul sumei corespunzătoare unei zile amendă la 25 lei.

În baza art. 66 alin. (1) lit. i) Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsă complementară dreptul de a conduce toate categoriile de autovehicule pe o perioadă de 1 an.

În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. (1) lit. i) Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea dreptului de a conduce toate categoriile de autovehicule.

Atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art.63 Cod penal, potrivit cărora, dacă persoana condamnată, cu rea-credință, nu execută pedeapsa amenzii, în tot sau în parte, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuiește cu un număr corespunzător de zile cu închisoare și, în cazul înlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii, unei zile-amendă îi corespunde o zi de închisoare.

Constată că potrivit dispozițiilor art. 68 alin. 1 lit. a Cod penal, executarea pedepsei complementare începe de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

O copie a prezentei hotărâri se va comunica, după rămânerea definitivă, către I.P.J. M____ – Serviciul Rutier în vederea anulării permisului de conducere a inculpatului D_____ A_____-D______, în conformitate cu dispozițiile art.114 alin.1 lit.b) din OUG nr. 195/2002.

În temeiul art.274 alin.1 Cod procedură penală, obligă inculpat la plata sumei de 900 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care 400 lei reprezintă cuantumul cheltuielilor judiciare efectuate în cursul urmăririi penale.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică din 03 august 2020.

PREȘEDINTE GREFIER

D_____ C________ D______ C______ B____

Leave a Reply