Condamnat transferat în alt penitenciar ulterior formulării cererii de contopire. Competenţa teritorială

Condamnat transferat în alt penitenciar ulterior formulării cererii de contopire. Competenţa teritorială

împrejurarea că după introducerea cererii de contopire a pedepselor petiţionarul a fost mutat într-un alt loc de deţinere, aflat în raza teritorială a altei instanţe, nu poate duce la concluzia că o altă instanţă ar deveni competentă.

I.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 3521 din 28 august 2003
(www.scj.ro)

Prin sentinţa penală nr. 1705 din 20 septembrie 2002 a Judecătoriei Constanţa, s-a declinat competenţa pentru soluţionarea cererii formulată de condamnatul O.G.V. privind contopirea pedepselor aplicate prin sentinţele penale nr. 923/2001 şi nr. 2323/2001 pronunţate de Judecătoria Constanţa, în favoarea Judecătoriei Brăila.
Apelul şi recursul declarate de inculpat împotriva acestei hotărâri judecătoreşti au fost respinse de Tribunalul Constanţa, respectiv de Curtea de Apel Constanţa, ca inadmisibile.
Judecătoria Brăila, prin sentinţa penală nr. 1068 din 6 mai 2003, şi-a declinat competenţa în favoarea Judecătoriei Constanţa, căreia a dispus trimiterea dosarului.
Judecătoria Constanţa, prin sentinţa penală nr. 1639 din 9 iulie 2003, a reţinut că, deşi Judecătoria Brăila, în fapt, a constatat existenţa unui conflict negativ de competenţă, având obligaţia de a sesiza Curtea Supremă de Justiţie în vederea soluţionării incidentului, în mod greşit a trimis dosarul Judecătoriei Constanţa, motiv pentru care a înaintat dosarul la Curtea Supremă de Justiţie, pentru a se pronunţa asupra conflictului negativ de competenţă.
Pentru a pronunţa sentinţa penală nr. 1705 din 20 septembrie 2002, Judecătoria Constanţa a reţinut că, la data formulării cererii de contopire, condamnatul O.G.V. se afla în stare de detenţie la Centrul de Reeducare Minori Tichileşti şi, potrivit art. 449 C.proc.pen., instanţa competentă să dispună asupra modificării pedepsei, în cazul în care condamnatul se află în stare de detenţie, este instanţa corespunzătoare celei de executare, însă în a cărei rază teritorială se află locul de deţinere.
La rândul său, Judecătoria Brăila, prin sentinţa penală nr. 1068 din 6 mai 2003 şi-a motivat declinarea competenţei în favoarea Judecătoriei Constanţa pe considerentul că la data de 12 septembrie 2002 condamnatul a fost transferat la Penitenciarul Poarta Albă, iar potrivit art. 449 alin. (2) C.proc.pen., instanţa competentă să dispună asupra cererii de contopire este instanţa corespunzătoare, în a cărei rază teritorială se află locul de deţinere.
Examinând cererea în raport de actele aflate la dosare, Curtea constată că Judecătoria Brăila este instanţa competentă să se pronunţe asupra cererii formulată de condamnat.
Potrivit art. 449 alin. (2) C.proc.pen., instanţa competentă să dispună asupra modificării pedepsei este instanţa de executare a ultimei hotărâri ori, în cazul când cel condamnat se află în stare de deţinere, instanţa corespunzătoare în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere.
Când cel condamnat a introdus cererea de contopire a pedepselor pe când se afla într-un loc de detenţie, iar apoi, între timp, a fost transferat la un alt penitenciar, competenţa de a judeca cererea de contopire aparţine judecătoriei în a cărei rază se află locul de deţinere, în care condamnatul se afla deţinut iniţial.
împrejurarea că după introducerea cererii petiţionarul a fost mutat într-un alt loc de deţinere, aflat în raza teritorială a altei instanţe, nu poate duce la concluzia că o altă instanţă ar deveni competentă.
A decide altfel (aşa cum a procedat Judecătoria Brăila) ar însemna să se provoace declinări de competenţă succesive, prelungindu-se în mod nejustificat soluţionarea unei cereri urgente prin natura sa.

 

Leave a Reply