Contopire de pedepse. Conflict negativ de competenţă. Interpretarea termenului de „ultima hotărâre” din conţinutul art 449 alin. (2) C.proc.pen.

Contopire de pedepse. Conflict negativ de competenţă. Interpretarea termenului de „ultima hotărâre” din conţinutul art 449 alin. (2) C.proc.pen.

Instanţa competentă să dispună asupra modificării pedepsei este instanţa de executare a ultimei hotărâri sau, în cazul în care cel condamnat se află în stare de deţinere, instanţa corespunzătoare în a cărei rază teritorială se află locul de deţinere. Termenul de „ ultima hotărâre ” din conţinutul art. 449 alin. (2) C.proc.pen. se referă la o hotărâre de condamnare şi nu la orice hotărâre de achitare sau de încetare a procesului penal.

C.A. Iaşi, secţia penală, decizia nr. 20 din 30 august 2004
(www.just.ro.)

Condamnatul – deţinut în Penitenciarul Iaşi – a învestit Judecătoria Iaşi cu soluţionarea cererii de contopire a pedepselor aplicate definitiv prin două sentinţe pronunţate de Judecătoria Deva, respectiv sentinţa penală nr. 790/2002, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 784/2002 a Tribunalului Hunedoara, sentinţa penală nr. 1221/15.09.2003, rămasă definitivă prin neapelare şi o sentinţă pronunţată de Judecătoria Dej, respectiv sentinţa penală nr. 6000 din 18 decembrie 2002, definitivă prin decizia penală nr. 458/2003 a Tribunalului Cluj.
Prin cele 3 sentinţe au fost aplicate condamnatului, pentru fapte concurente, pedepsele private de libertate de 4 ani şi 2 luni, 3 ani şi 6 luni şi 3 ani închisoare.

în cursul soluţionării cererii de contopire, condamnatul, prin apărător, a solicitat a se avea în vedere şi sentinţa penală nr. 301/13.04.2004 a Tribunalului Iaşi, rămasă definitivă prin neapelare şi prin care, pentru o infracţiune concurentă, s-a dispus în baza art. 11 pct. 2 lit. b) C.proc.pen. coroborat cu art. 10 lit. g) C.proc.pen. încetarea procesului penal pentru infracţiunea de furt calificat prevăzută de art. 208 alin. (1) – 209 alin. (1) lit. a), c), e) şi g) cu aplicarea art. 13 C. pen.

Judecătoria Iaşi a considerat că, în speţă, sunt incidente dispoziţiile art. 449 alin. (2) C.proc.pen., conform cărora instanţa competentă să dispună asupra modificării pedepsei este instanţa de executare a ultimei hotărâri ori instanţa corespunzătoare în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere al condamnatului, deoarece ultima hotărâre a fost pronunţată de Tribunalul Iaşi, raţionament pentru care în conformitate cu art. 42 C.proc.pen. şi-a declinat competenţa.

Tribunalul Iaşi, prin sentinţa penală nr. 555 din 13 iulie 2004, a considerat că instanţa competentă să soluţioneze cauza este Judecătoria Iaşi, deoarece prin sentinţa nr. 301 din 13 aprilie 2004 a aceleiaşi instanţe nu s-a aplicat condamnatului o pedeapsă, soluţia instanţei fiind de încetare a procesului penal.

Cum pedepsele aplicate pentru faptele concurente au fost aplicate toate de judecătorii, competenţa de soluţionare a cererii de contopire revine Judecătoriei Iaşi, în a cărei rază se află locul de deţinere al petentului şi, în conformitate cu art. 449 alin. (2) teza a Il-a C.proc.pen., a declinat competenţa învestind, potrivit art. 43 alin. (3) C.proc.pen., Curtea de Apel Iaşi cu soluţionarea conflictului negativ de competenţă.

Soluţionând conflictul prin sentinţa penală nr. 20 din 3 august 2004, Curtea de Apel Iaşi a stabilit competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Iaşi, arătând că toate pedepsele executabile au fost aplicate de judecătorii pentru fapte concurente şi, în speţă, sunt incidente dispoziţiile art. 449 alin. (2) teza a Il-a C.pen. Atât timp cât prin ultima hotărâre, care a fost pronunţată de Tribunalul Iaşi, nu a fost aplicată o pedeapsă supusă contopirii, în cauză nu operează dispoziţiile art. 449 alin. (2) C.proc.pen. conform cărora competenţa ar reveni instanţei de executare a ultimei hotărâri.

Leave a Reply