Contract având ca obiect prestarea serviciilor de internet. Acţiune în constatarea caracterului abuziv al 9 clauzelor contractuale privind rezilierea şi perceperea de penalităţi de întârziere de 1% pentru neefectuarea plăţii la termen. Calitate procesuală activă a persoanei juridice care beneficiază, în temeiul unui contract încheiat cu un comerciant, de produsele sau serviciile furnizate de acesta. Aplicarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 193/2000

Contract având ca obiect prestarea serviciilor de internet. Acţiune în constatarea caracterului abuziv al 9 clauzelor contractuale privind rezilierea şi perceperea de penalităţi de întârziere de 1% pentru neefectuarea plăţii la termen. Calitate procesuală activă a persoanei juridice care beneficiază, în temeiul unui contract încheiat cu un comerciant, de produsele sau serviciile furnizate de acesta. Aplicarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 193/2000

1. Potrivit art. 2 alin. (1) din Legea nr. 193/2000, modificată prin Legea nr. 65/2002, prin consumator se înţelege orice persoană fizică, grupuri de persoane sau orice persoană juridică care beneficiază în temeiul unui contract încheiat cu un comerciant de produsele sau serviciile furnizate de acesta. Prin urmare, reclamanta persoană juridică are calitate procesuală activă să-şi valorifice drepturile conferite de dispoziţiile acestei legi.
2. Calificând clauzele referitoare la dreptul comerciantului furnizor de servicii de a percepe penalităţi de întârziere de 1% pe zi, în cazul neplăţii la termen a tarifelor şi dreptul aceluiaşi comerciant de a rezilia contractul, fără punere în întârziere sau orice altă modalitate prealabilă, ca fiind abuzive, instanţa a făcut o corectă interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 193/2000. Fiind prevăzute numai în favoarea comerciantului, clauzele creează un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor. Din evaluarea globală a contractului încheiat de părţi, rezultă că acesta a fost prestabilit unilateral de comerciant, fiind un contract standard, astfel că îi revenea comerciantului obligaţia, potrivit art. 4 alin. (3) din Legea nr. 193/2000, să facă dovada negocierii directe a ceior două clauze standard, dovadă pe care nu a făcut-o, pentru a înlătura incidenţa art. 4 alin. (1) din Legea nr. 193/2000.

I.C.C.J., s. corn., dec. nr. 3258 din 31 mai 2005, www.scj.ro

Leave a Reply