Contract având ca obiect prestarea serviciilor de telefonie mobilă. Forţa obligatorie a contractului. Penalităţi de întârziere. Posibilitatea depăşirii cuantumului debitului principal, faţă de dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 469/ 2002^^1 Inaplicabilitatea Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive dintre comercianţi şi consumatori. Calitatea de consumator

Contract având ca obiect prestarea serviciilor de telefonie mobilă. Forţa obligatorie a contractului. Penalităţi de întârziere. Posibilitatea depăşirii cuantumului debitului principal, faţă de dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 469/ 2002^^1 Inaplicabilitatea Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive dintre comercianţi şi consumatori. Calitatea de consumator

Prin contractul având ca obiect prestări servicii de telefonie mobilă, pârâta şi-a asumat obligaţia de plată a facturilor emise pentru serviciile ce i-au fost prestate, cât şi pe aceea de a plăti penalităţi în ipoteza depăşirii termenului de plată, în cauză fiind pe deplin aplicabile dispoziţiile art. 969^^’ C. civ. 1864 privind forţa obligatorie a contractelor, precum şi cele din contract conform cu care, în cazul încetării contractului, din orice motiv, înainte de expirarea duratei acestuia sau fără respectarea termenului de preaviz, abonatul va putea fi obligat să plătească şi o penalitate egală cu echivalentul, în lei, a sumei de 200 dolari SUA, ce va putea fi facturată pentru fiecare conectare în parte, în condiţiile în care abonatul a solicitat în cadrul aceluiaşi contract multiple conectări.
Dispoziţiile Legii nr. 193/2000 nu sunt aplicabile, în condiţiile în care prin aceasta sunt protejate numai persoanele fizice, iar nu şi societăţile comerciale.

I.C.C.J., s. corn., dec. nr. 192 din 19 ianuarie 2011, www.scj.ro

Leave a Reply