Curtea de Apel Alba Iulia. Conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 Cod penal)

Curtea de Apel Alba Iulia.Conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 Cod penal) Decizia nr. 8/2020 din 16.01.2020

În data de 26.04.2017, în jurul orei 20:10, inculpatul C_____ C_______ a condus autoturismul marca Citroen, cu numărul de înmatriculare XXXXXXXXX, pe ________________________ I____, ocazie cu care a fost oprit pentru control de către organele de poliție din cadrul Poliției Municipiului A___ I____.

În procesul-verbal de constatare a infrac țiunii din data de 26.04.2017 s-a arătat faptul că în urma verificărilor efectuate în bazele de date s-a stabilit că inculpatul C_____ C_______ nu figurează ca posesor de permis de conducere, fiind consemnată și declarația verbală a inculpatului C_____ C_______ care a menționat că nu deține permis de conducere și că a urmat cursurile unei școli de șoferi.

Din adresa nr. xxxxx/2017 a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înregistrare a Vehiculelor A___  rezultă faptul că inculpatul C_____ C_______ nu figurează ca posesor de permis de conducere.

În drept, s-a reținut că fapta inculpatului C_____ C_______, constând în aceea că, în data de 26.04.2017, în jurul orei 20:10, a condus autoturismul marca Citroen, cu numărul de înmatriculare XXXXXXXXX, pe ________________________ I____, fără a poseda permis de conducere, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prev. și ped. de art. 335 alin. 1 C .P__ ., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C .P__.

Serviciul Rutier a început urmărirea penală în cauză pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prev. și ped. de art. 335 alin. 1 C .P__.

La data de 27.04.2017 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul C_____ C_______ pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prev. și ped. de art. 335 alin. 1 C .P__., ordonanță confirmată de procuror.

La data de 27.04.2017 s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor săvârșite de către suspectul Cenușa C_______ în infracțiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prev. și ped. de art. 335 alin. 1 C .P__., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C .P__.

La data de 08.05.2017 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul C_____ C_______ pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prev. și ped. de art. 335 alin. 1 C .P__., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C .P__.

Inculpatul C_____ C_______ a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore în data de 27.04.2017.

Instanța a apreciat că în cauză sunt îndeplinite condițiile prevăzute  de art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, în sensul că fapta săvârșită de inculpat există, constituie infracțiune și a fost săvârșită cu forma de vinovăție prevăzută de lege.

La stabilirea pedepsei și în procesul de individualizare a acesteia instanța a avut în vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei prevăzute de art.74 alin.1 C.p., respectiv: împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, precum și mijloacele folosite (reținând caracterul spontan și neorganizat al faptei), starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită (inculpatul periclitând siguranța circulației pe drumurile publice, având în vedere că acesta nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, conducând un autoturism pe _______________________. A___ I____, în jurul orei 20.10), natura și gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infracțiunii (inculpatul a condus autoturismul pe drumurile publice, pe raza mun. A___ I____, la o oră la care valorile de trafic sunt în scădere, fiind oprit de organele de poliție pentru un control de rutină) , motivul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit (inculpatul urmărind să îl conducă pe un vecin de-al său acasă), natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului (inculpatul fiind cunoscut cu numeroase antecedente penale), conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal (atitudinea de recunoaștere și regret manifestată pe întreaga desfășurarea a procesului penal) precum și nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială (inculpatul este în vârstă de 26 de ani, cetățean roman, stagiul militar nesatisfăcut, studii 10 clase, ocupație – tâmplar, fiind totodată o persoană integrată în societate, astfel cum rezultă din înscrisurile în circumstanțiere depuse la dosarul cauzei).

În ceea ce privește gradul de pericol social al faptei săvârșite, s-a reținut că ace sta este unul mediu, inculpatul punând în pericol siguranța circulației pe drumurile publice, prin conducerea pe drumurile publice a unui autoturism, fără a poseda permis de conducere, pe raza mun. A___ I____, la o ora la care valorile de trafic nu erau ridicate.

Instanța a avut în vedere la individualizarea pedepsei și faptul că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale, dar și faptul că acesta a recunoscut săvârșirea faptei și a colaborat cu organele de urmărire penală.

Instanța a avut în vedere și faptul că pedeapsa este o măsură de constrângere și totodată o modalitate de reeducare a condamnatului, scopul pedepsei fiind prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni.

Prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni nu se rezumă numai la împiedicarea condamnatului de a comite alte încălcări ale legii penale, ci are ca scop și atenționarea celorlalți destinatari ai legii penale de a nu comite astfel de încălcări, fiind astfel satisfăcute atât scopul imediat cât și scopul mediat al pedepsei. Nu se poate vorbi de scopul preventiv al pedepsei înțelegând prin aceasta numai dezideratul împiedicării condamnatului de a săvârși noi infracțiuni, ignorându-se valențele educative și intimidante ale pedepsei pronunțate fată de ceilalți membri ai societății.

Astfel, în ceea ce privește modalitatea de executare a pedepsei, instanța a avut în vedere că aceasta se dispune raportat la scopul executării pedepsei, așa cum este acesta stabilit prin dispozițiile art. 3 alin. (1) și (2) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, respectiv prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni și formarea unei atitudini corecte față de ordinea de drept, față de regulile de conviețuire socială și față de muncă, în vederea reintegrării în societate a deținuților sau persoanelor internate.

Deși în raport de ansamblul circumstanțelor în care a fost comisă fapta, aceasta nu prezintă un grad de pericol foarte ridicat, motiv pentru care s-ar fi putut aprecia că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei inculpatului pentru o perioadă determinată, în raport de antecedentele penale ale inculpatului, s-a reținut că acest lucru nu este posibil, fapta fiind comisă în stare de recidivă postcondamnatorie.

Pentru aceste motive, î n baza art. 396 alin. 1 și 2 Cod procedură penală raportat la art. 396 alin. 10 Cod procedură penală și art. 335 alin. 1 C .pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C .pen., raportat la art. 43 alin. 1 C .pen., inculpatul C_____ C_______ a fost condamnat la pedeapsa de 10 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

S-a constatat că infracțiunea care face obiectul prezentului dosar a fost săvârșită în termenul de liberare condiționată a executării pedepsei rezultante de 8 ani de închisoare, dispuse prin sentința penală nr. 1136/06.12.2016 a Judecătoriei D___, având un rest rămas de executat de 897 de zile.

S-a constata t că, în conformitate cu dispozițiile art. 55 ind. 1 din Legea nr. 254/2013, inculpatul a beneficiat de un număr de 318 zile considerate ca executate, față de condițiile necorespunzătoare de detenție.

În temeiul dispozițiilor art. 104 alin. 2 Cod penal , a fost revoca t beneficiul liberării condiționate din pedeapsa de 8 ani închisoare, aplicată inculpatului prin sentința penală nr. 269/10.03.2015  pronunțată de Judecătoria D___ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, definitivă prin decizia penală nr. 83/2015 a Tribunalului Hunedoara, în data de 28.04.2015.

În baza dispozițiilor art. 43 alin. 1 Cod penal raportat la art. 104 alin. 2 Cod penal, a fost adăugată pedeapsa de 10 luni închisoare, aplicată în prezenta cauză, la restul de 579 de zile închisoare rămase neexecutate (diferența dintre 897 de zile rămase neexecutate și numărul de 318 zile considerate ca executate, astfel cum au fost interpretate dispozițiile art. 55 ind. 1 din Legea nr. 254/2013, prin decizia nr. 15/2018 și decizia nr. 7/2018 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală) din pedeapsa de 8 ani închisoare, aplicată inculpatului prin sentința penală nr. 269/10.03.2015  pronunțată de Judecătoria D___ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, definitivă prin decizia penală nr. 83/2015 a Tribunalului Hunedoara, în data de 28.04.2015, urmând ca inculpatul să execute în final pedeapsa de 10 luni și 579 zile închisoare, în regim de detenție.

În temeiul art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, inculpatul a fost obligat la plata către stat a sumei de 400 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care 200 de lei cheltuieli din cursul urmăririi penale și 200 de lei din cursul camerei preliminare și judecății.

Împotriva hotărârii pronunțate de prima instanță a declarat apel inculpatul C_____ C_______.

Apelul a fost declarat în termen și nu a fost motivat în scris.

În susținerea orală a apelului prin apărătorul desemnat din oficiu, inculpatul a criticat sentința penală atacată, sub aspectul laturii penale, privind individualizarea judiciară a pedepsei, solicitând reducerea acesteia, în condițiile în care judecata în fața primei instanțe a avut loc în procedura abreviată prevăzută de art. 375 Cod procedură penală.

Apelul este nefondat din următoarele considerente:

Critica inculpatului prin care a solicitat reducerea pedepsei aplicate este neîntemeiată, în condițiile în care acesta a săvârșit fapta în stare de recidivă postcondamnatorie, iar pedeapsa de 10 luni închisoare este orientată spre minimul special, obținut ca efect al aplicării dispozițiilor art. 396 alin. 10) Cod procedură penală, respectiv 8 luni închisoare.

Din referatul de evaluare întocmit de Serviciul de probațiune A___ și din fișa cazier rezultă că inculpatul are numeroase condamnări pentru tâlhărie, furt calificat, distrugere, înșelăciune, falsificare de monede sau alte valori, având comportamente infracționale și pe teritoriul altor state, Italia furt 2011/2012, Danemarca 2017, Franța furt calificat 2018, precum și perspective scăzute pentru buna adaptare socială în comunitate (fila 24 dosar apel).

Inculpatul a săvârșit prezenta infracțiune în termenul de liberare condiționată din executarea pedepsei de 8 ani închisoare, aplicată prin sentința penală nr. 1136/06.12.2016 de Judecătoria D___, având un rest de pedeapsă neexecutat de 897 zile de închisoare.

Având în vedere considerentele de mai sus, în temeiul art. 421 alin. 1) pct. 1 lit. b) Cod procedură penală, instanța va respinge ca nefondat apelul declarat de inculpatul C_____ C_______ împotriva sentinței penale nr. 284/2019 pronunțată de Judecătoria A___ I____ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX.

            În temeiul art. 275 alin. 2  C. pr. pen. va obliga inculpatul apelant să plătească statului suma de 600 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat în apel.

Leave a Reply