Curtea de Apel Alba Iulia. Ucidere din culpă ( art. 192 Cod penal )

Curtea de Apel Alba Iulia. Ucidere din culpă ( art. 192 Cod penal )

avocat alba cod penal avocat alba daune materiale avocat alba daune morale avocat alba drept penal avocat alba iulia avocat cod penal avocat drept penal avocat ucidere din culpa alba ucidere din culpa alba iulia

Art. 192: Uciderea din culpă
(1)Uciderea din culpă a unei persoane se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.
(2)Uciderea din culpă ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale ori a măsurilor de prevedere pentru exerciţiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activităţi se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Când încălcarea dispoziţiilor legale ori a măsurilor de prevedere constituie prin ea însăşi o infracţiune se aplică regulile privind concursul de infracţiuni.
(3)Dacă prin fapta săvârşită s-a cauzat moartea a două sau mai multor persoane, limitele speciale ale pedepsei prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) se majorează cu jumătate.

DECIZIA PENALĂ Nr. 364/2019

Ședința publică de la 10 Mai 2019

Completul compus din:

PREȘEDINTE A___ S_____

Judecător A__ elian G_______ M____

Grefier C_____ M________ Răsunoiu

M_________ Public – Parchetul de pe lângă C_____ de A___ A___ I____ a fost reprezentat de doamna procuror A___ M_____

Pe rol se află pronunțarea asupra apelurilor penale declarate de M_________ Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria B___, de către părțile civile A___ I___ senior, N____ I___, N____ I____, A___ I___ junior prin r___________ l____ N____ I____, A___ I_____ D______ prin r___________ l____ N____ I____, A___ L____ I______ și de către partea responsabilă civilmente ____________________________-R__________ SA împotriva sentinței penale nr.49 din data de 19.04.2018 pronunțată de Judecătoria B___ în dosarul nr.XXXXXXXXXXXX.

Se c onstată că la dosarul cauzei s-au depus din partea părții responsabile civilmente ____________________________-R__________ SA, prin apărătorul ales, concluzii scrise.

Mersul dezbaterilor și concluziile părților au fost consemnate în încheierea de ședință din data de 16 aprilie 2019, care face parte din prezenta hotărâre, termen la care în baza art. 391 C.pr.pen. s-a stabilit termen de pronunțare la data de 25 aprilie 2019, când s-au hotărât următoarele:

C_____ DE A___

Asupra apelului penal de față

I. Constată că prin sentința penală nr.49 din data de 19.04.2018 pronunțată de Judecătoria B___ în dosarul nr.XXXXXXXXXXXX, î n temeiul art. 386 C.pr.pen. s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului P____ I___ , din două infracțiuni de ucidere din culpă, prev. de art. 192 al. 2 și 3 C.pen. cu aplicarea art. 38 al. 2 C.pen. într-o singură infracțiune de ucidere din culpă, prev. de art. 192 al. 2 și 3 C.pen.

În temeiul art. 386 C.pr.pen. s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului P____ I___, din două infracțiuni de vătămare corporală din culpă, prev. de art. 196 al. 1 și 3 C.pen. cu aplicarea art. 38 al. 2 C.pen. într-o singură infracțiune de vătămare corporală din culpă, prev. de art. 196 al. 1, 3 și 4 C.pen.

În baza art. 396 al. 2 C.pr.pen. și art. 396 al. 10 C.pr.pen. a fost condamnat inculpatul P____ I___ , fiul lui I___ și S_____, născut la data de 14.05.1985 în B___, jud. A___, cetățean român, studii 11 clase, ocupația – operator la SEWS A___ I____, stagiul militar satisfăcut, necăsătorit, domiciliat în ___________________________________________________, jud. A___, CNP xxxxxxxxxxxxx, la o pedeapsă de 2 ani și 4 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă, prev. de art. 192 al. 2 și 3 C.pen.

În baza art. 396 al. 2 C.pr.pen. și art. 396 al. 10 C.pr.pen. a fost condamnat inculpatul P____ I___ la o pedeapsă de 9 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, prev. de art. 196 al. 1, 3 și 4 C.pen.

În baza art. 396 al. 2 C.pr.pen. și art. 396 al. 10 C.pr.pen. a fost condamnat inculpatul P____ I___ la o pedeapsă de 1 an și 3 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, prev. de art. 336 al. 1 C.pen.

În baza art. 38 al. 2 C.pen. rap. la art. 39 al. 1 lit. b C.pen. s-au contopit pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea, de 2 ani și 4 luni închisoare, la care adaugă un spor de 8 luni, reprezentând o treime din totalul celorlalte pedepse(24 luni/3), urmând ca în final inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare.

În baza art. 91 C.pen. s-a suspendat sub supraveghere executarea pedepsei rezultante de 3 ani închisoare pe durata unui termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 92 al. 1 C.pen., care se calculează potrivit art. 92 al. 2 C.pen., de la data rămânerii definitive a prezentei sentințe.

În baza art.93 alin.1 C.pen. pe durata termenului de supraveghere inculpatul va respecta următoarele măsuri de supraveghere:

a) se va prezenta la Serviciul de Probațiune A___, la datele fixate de acesta;

b) va primi vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) va anunța, în prealabil, schimbarea locuinței sau orice deplasare care depășește 5 zile;

d) va comunica schimbarea locului de muncă;

e) va comunica informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art.93 alin.2 lit.b Cod penal s-a impus inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probațiune sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate.

În baza art.93 alin.3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Primăriei _______________________ _________________ perioadă de 120 de zile lucrătoare.

În baza art.91 alin.4 Cod penal s-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art.96 Cod penal.

În temeiul art. 72 C.pen. și al art. 399 al. 9 C.pr.pen. compută din pedeapsa aplicată inculpatului durata reținerii și arestului preventiv, începând cu data de 07.03.2017 până la data de 04.05.2017, precum și durata arestului la domiciliu, începând cu data de 04.05.2017 până la data de 29.06 .2017.

S-a constatat că față de inculpat a fost luată măsura preventivă a controlului judiciar începând cu data de 29.06.2017, măsura fiind ulterior revocată prin încheierea penală nr. 18/07.12.2017 pronunțată de Judecătoria B___ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX/a4, definitivă prin necontestare.

În baza art. 7 din Legea nr. 76/2008 modificată prin Legea nr. 187/2012 s-a dispus prelevarea de probe biologice de la inculpat în vederea introducerii profilului său genetic în baza de date a SNDGJ.

În baza art. 5 din Legea nr. 76/2008 modificată prin Legea nr. 187/2012 a fost informat inculpatul că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obținerea și stocarea în SNDGJ a profilului său genetic.

În baza art. 404 alin.4 lit.i C.pr.pen., raportat la art.203 alin.1 din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002, s-a dispus comunicarea prezentei hotărâri, la data rămânerii definitive, către IPJ A___, în vederea anulării permisului de conducere al inculpatului, conform. art.114 din OUG 195/2002.

S-a respins acțiunea civilă formulată de partea civilă S_______ Județean de Urgență A___ I____ , cu sediul în A___ I____, _________________________. 23, jud. A___.

În temeiul art. 397 alin.1 și 86 C .pr.pen., coroborat cu art. 49 și 55 alin.1 din Legea nr.136/1995 s-a admis în parte acțiunile civile formulate de părțile civile A___ L____ L______, domiciliată în Jidvei, ____________________, jud. A___, cu domiciliul procesual ales în S____, ________________________, jud. A___, CNP xxxxxxxxxxxxx; N____ I___ , domiciliat în Jidvei, ____________________, jud. A___, cu domiciliul procesual ales în S____, ________________________, jud. A___, CNP xxxxxxxxxxxxx; N____ I____ , domiciliată în Jidvei, ____________________, jud. A___, cu domiciliul procesual ales în S____, _______________________ A, jud. A___, CNP xxxxxxxxxxxxx, în nume propriu și în calitate de r___________ l____ al minorilor A___ I___, CNP xxxxxxxxxxxxx și A___ I_____ D______ CNP xxxxxxxxxxxxx; A___ I___ , domiciliat în _________________________, ____________________, jud. A___, C NP xxxxxxxxxxxxx; G____ M_____ F________, domiciliat în Ș___, ___________________, jud. A___, CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul procesual ales în Cluj N_____, ___________________, ________________ și G____ F_________(fostă C___), domiciliată în Ș___, ___________________, jud. A___, CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul procesual ales în Cluj N_____, ___________________, ________________, și în consecință:

A fost obligată partea responsabilă civilmente S.C. E______ Romania A________ R__________ S.A., cu sediul în Voluntari, Șoseaua București Nord, nr. 10, Global City Business Park, jud. I____, la plata sumei de 165.000 lei, reprezentând daune morale și a sumei de 223,3 Euro sau echivalentul în lei la cursul BNR de la data plății efective, cu titlu de despăgubiri materiale, în favoarea părții civile A___ L____ L______.

A fost obligată partea responsabilă civilmente S.C. E______ Romania A________ R__________ S.A., la plata sumei de 165.000 lei, reprezentând daune morale, în favoarea părții civile N____ I___.

A fost obligată partea responsabilă civilmente S.C. E______ Romania A________ R__________ S.A., la plata sumei de 250.000 lei, reprezentând daune morale, în favoarea părții civile N____ I____; la plata sumei de 80.000 lei reprezentând daune morale în favoarea minorului A___ I___ prin r___________ l____ N____ I____ și la plata sumei de 80.000 lei reprezentând daune morale în favoarea minorului A___ I_____ D______ prin r___________ l____ N____ I____.

A fost obligată partea responsabilă civilmente S.C. E______ Romania A________ R__________ S.A., la plata sumei de 100.000 lei, reprezentând daune morale, în favoarea părții civile A___ I___.

A fost obligată partea responsabilă civilmente S.C. E______ Romania A________ R__________ S.A., la plata sumei de 10.000 lei, reprezentând daune morale și a sumei de 390,73 lei, cu titlu de despăgubiri materiale, în favoarea părții civile G____ M_____ F________.

A fost obligată partea responsabilă civilmente S.C. E______ Romania A________ R__________ S.A., la plata sumei de 4.000 lei, reprezentând daune morale și a sumei de 22,03 lei, cu titlu de despăgubiri materiale, în favoarea părții civile G____(fostă C___) F_________.

S-a respins în rest acțiunile civile formulate de părțile civile.

În temeiul art. 274 al. 1 C.pr.pen., a fost obligat inculpatul P____ I___ la plata sumei de 4.323 lei în favoarea statului, reprezentând cheltuieli judiciare efectuate.

A fost obligată partea responsabilă civilmente S.C. E______ Romania A________ R__________ S.A., să plătească părții civile A___ L____ L______ suma de 3.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare efectuate, părții civile N____ I___ suma de 3.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare efectuate, părții civile N____ I____ suma de 5.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare efectuate, părții civile A___ I___ suma de 3.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare efectuate, iar părților civile G____ M_____ F________ și G____ F_________ suma de 5.831 lei, reprezentând cheltuieli judiciare efectuate.

În considerente instanța de fond a reținut următoa rele:

Prin rechizitoriul întocmit în dosar nr.171/P/2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria B___, înregistrat pe rolul Judecătoriei B___ la data de 28.04.2017, sub dosar nr.XXXXXXXXXXXX, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului P____ I___, pentru săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă, prev. de art. 192 alin. 2 și 3 Cod penal cu aplicarea art.38 alin.2 Cod penal (2 infracțiuni), vătămare corporală din culpă, prev.de art. 196 alin. 1 și 3 Cod penal cu aplicarea art.38 alin.2 Cod penal (2 infracțiuni) și conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, prev. de art. 336 alin. 1 din Codul Penal, totul cu aplicarea art.38 alin.2 Cod penal.

În actul de sesizare, s-a reținut că în data de 06 martie 2017, după ce în prealabil a consumat băuturi alcoolice la domiciliul său din localitatea Sînmiclăuș, inculpatul P____ I___ s-a urcat la volanul autoturismului marca OPEL VECTRA cu numărul de înmatriculare XXXXXXXXX, fiind însoțit de soția sa N____ M____, însărcinată în luna a șaptea, de fiica sa P____ I____ M____, în vârstă de 2 ani și 7 luni, și de unchiul său, E_____ C_________. Pe D.J.107, la km 70+ 200 metri , pe raza comunei Jidvei, inculpatul nu a adaptat viteza de deplasare corespunzătoare pe un sector de drum în curbă la dreapta, a pierdut controlul autovehiculului, a pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune cu autoturismul marca BMW cu nr. de înmatriculare AB xxxxxx condus din sens opus de numitul G____ M_____ F________. În urma accidentului N____ M____, precum și minora P____ M____ I____, ambele pasagere pe bancheta din spate a autoturismului marca Opel, au decedat, iar E_____ C_________, pasager pe locul din dreapta față, a fost rănit grav. De asemenea conducătorul auto G____ M_____ F________ și numita G____ F_________, pasageră în autoturismul BMW, au suferit leziuni corporale ce au necesitat pentru vindecare un nr. de 20-25 și respectiv 10-12 zile îngrijri medicale, conform certificatelor medico-le gale depuse la dosar .

În urma analizei toxicologice alcoolemie a rezultat că inculpatul în momentul conducerii a avut o alcoolemie de 2,05-1,90 g%0 (buletinele de analiză nr.502/IX/341/2017 și nr.503/IX/342/2017), iar numitul G____ M_____ F________ nu a avut alcoolemie (zero gr%0) .

S-a arătat că situația de fapt descrisă se susține cu următoarele mijloace de probă: procesul verbal de cercetare la fața locului, schița locului accidentului și planșele fotografice cu aspecte de la cercetarea efectuată ; rapoartele de expertiză medico-legală autopsie nr.595/III/48/2017 și nr.596/III/49/2017; certificatele medico-legale privind pe persoanele vătămate G____ M_____ F________ și G____ F_________; declarațiile persoanelor vătămate și părților civile; adresa nr.4732/2017 a Spitalului Județean A___; declarațiile inculpatului în care recunoaște faptele comise; raportul de expertiză tehnică judiciară efectuat de expertul tehnic D____ D__ L_____ din cadrul Biroului Local pentru expertize tehnice judiciare și contabile de pe lângă Tribunalul A___; buletinele de analiză toxicologică alcoolemie; declarația martorului Ș___ N______ din care rezultă că a asistat la cercetarea la fața locului efectuată de organele de poliție (f.12 – 94).

2.Procedura de cameră preliminară

După înregistrarea dosarului pe rolul Judecătoriei B___, în procedura de cameră preliminară, prin încheierea penală nr. 173/27.06.2017 pronunțată în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX/a1, judecătorul de cameră preliminară a respins excepțiile și cererile formulate de partea responsabilă civilmente ____________________________ R__________ SA, privind restituirea cauzei la organul de urmărire penală în vederea refacerii actelor de urmărire penală.

A respins cererea de constatare a neregularității și de desființare a rechizitoriului întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria B___ la data de 26.04.2017 în dosarul nr. 171/P/2017, formulată de aceeași parte.

A respins cererea de excludere a unor probe administrate în cursul urmăririi penale în dosarul nr. 171/P/2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria B___, formulată de aceeași parte.

În temeiul art. 346 al. 2 C.pr.pen. judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul din dosar penal nr.171/P/2017 emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria B___, a constatat legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală în cauză și a dispus începerea judecății cauzei, la rămânerea definitivă a încheierii.

Încheierea a rămas definitivă prin încheierea penală nr. 106/18.09.2017 pronunțată de Tribunalul A___ – Secția penală.

3.Cercetarea judecătorească.

În cursul judecății, înainte de a se da citire actului de sesizare, instanța a constatat că la rubrica „în drept”, în sarcina inculpatului s-au menționat trei infracțiuni de vătămare corporală din culpă, făcându-se referire și la vătămarea corporală din culpă a lui E_____ C_________ pentru care s-a dispus o soluție de clasare, însă inculpatul a fost trimis în judecată doar pentru două infracțiuni.

La solicitarea instanței, reprezentanta Parchetului a confirmat faptul că inculpatul este trimis în judecată doar pentru două infracțiuni de vătămare corporală din culpă.

Prezent în instanță, inculpatul a recunoscut săvârșirea faptei și a solicitat ca judecarea cauzei să aibă loc în condițiile art.374 C.proc.pen.(fila 196 vol. I), cerere care i-a fost încuviințată de instanță(fila 198 vol. I).

La termenul la care s-a procedat la audierea inculpatului, reprezentanta Parchetului a formulat o cerere de schimbarea încadrării juridice din două infracțiuni de ucidere din culpă, prev. de art.192 alin.2 și 3 Cod penal, într-o singură infracțiune de ucidere din culpă, prev. de art.192 alin.2 și 3 Cod penal, iar apărătorul inculpatului a solicitat și schimbarea încadrării juridice din două infracțiuni de vătămare corporală din culpă, prev. de art.196 alin.1 și 3 Cod penal, într-o singură infracțiune de vătămare corporală din culpă, prev. de art.196 alin.1,3 și 4 Cod penal(filele 197-200 vol. I).

Cererile au fost puse în discuția părților la același termen, instanța stabilind că se va pronunța odată cu fondul asupra acestora.

În probațiune, inculpatul a precizat că nu solicită administrarea probei cu înscrisuri, drept conferit de dispozițiile art. 375 al. 2 C.pr.pen.

A fost încuviințată solicitarea în probațiune formulată de părțile civile A___ L____ L______(proba cu înscrisuri și proba cu martorii S________ I_____ și B____ A______); N____ I___(proba cu martorii S________ I_____ și B____ A______); N____ I____ și A___ I___(proba cu martorii T____ V______ și C_____ I___); G____ M_____ F________ și G____ F_________(proba cu înscrisuri și proba cu martorii C_____ G_____ C_______ și O____ I__).

Au fost audiați martorii T____ V______ și C_____ G_____ C_______ (f.220-221, vol.I dosar), C_____ I___, S________ I_____ și O____ I___ (f.70-72, vol. II dosar), instanța revenind asupra probei cu martora B____ A______.

Au fost respinse cererile în probațiune formulate de partea responsabilă civilmente ________________________________ S.A., de efectuare a unui raport de expretiză criminalistică auto și a unui raport de expertiză medico-legală.

La data de 30.01.2018, partea responsabilă civilmente a depus la dosar opinia expertală extrajudiciară, întocmită de către expertul P_______ A________ (f.75-87 vol. II).

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

În fapt:

În data de 6 martie 2017, inculpatul P____ I___ a consumat băuturi alcoolice la domiciliul său din localitatea Sînmiclăuș, după care s-a hotărât să se deplaseze în localitatea Jidvei, la domiciliul socrilor săi. Inculpatul s-a urcat la volanul autoturismului marca OPEL VECTRA cu numărul de înmatriculare XXXXXXXXX, fiind însoțit de soția sa N____ M____, însărcinată în luna a șaptea, de fiica sa P____ I____ M____, în vârstă de 2 ani și 7 luni, și de unchiul său, E_____ C_________. Soția și fiica inculpatului au urcat pe bancheta din spate a autoturismului, iar persoana vătămată E_____ C_________ pe locul din dreapta față al mașinii.

Pe D.J.107, la km 70+200 metri, pe raza comunei Jidvei, inculpatul nu a adaptat viteza de deplasare corespunzătoare pe un sector de drum în curbă la dreapta, a pierdut controlul autovehiculului, a pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune cu autoturismul marca BMW cu nr. de înmatriculare AB xxxxxx, care venea regulamentar din sens opus, condus de numitul G____ M_____ F________.

În urma accidentului, N____ M____, precum și minora P____ M____ I____, au decedat, iar E_____ C_________, pasager pe locul din dreapta față, a fost rănit grav. De asemenea, conducătorul auto G____ M_____ F________ și numita G____ F_________, pasageră în autoturismul BMW, au suferit leziuni corporale ce au necesitat pentru vindecare un număr de 20-25, și respectiv 10-12 zile îngrijiri medicale, conform certificatelor medico-legale depuse la dosar.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ pentru numitul G____ M_____ F________, căruia la S_______ municipal B___ i-a fost recoltată o singură probă biologică de sânge, și de 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru numitul P____ I___, căruia la S_______ municipal B___ i-au fost recoltate două mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În urma analizei toxicologice alcoolemie a rezultat că inculpatul, în momentul conducerii autoturismului, a avut o alcoolemie de 2,05-1,90 g%0 (buletinele de analiză nr.502/IX/341/2017 și nr.503/IX/342/2017), iar numitul G____ M_____ F________ nu a avut alcoolemie (zero gr%0) .

În cursul urmăririi penale s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice auto, iar din raportul de expertiză tehnică judiciară efectuat de expertul tehnic D____ D__ L_____ din cadrul Biroului Local pentru expertize tehnice judiciare și contabile de pe lângă Tribunalul A___ au rezultat următoarele concluzii:

a) inculpatul P____ I___, conducând autoturismul marca OPEL VECTRA cu numărul de înmatriculare XXXXXXXXX pe D.J.107, la km 70+200 metri, pe raza comunei Jidvei, nu a adaptat viteza de deplasare corespunzătoare pe un sector de drum în curbă la dreapta, a pierdut controlul autovehiculului, a pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune cu autoturismul marca BMW cu nr. de înmatriculare AB xxxxxx, condus din sens opus de numitul G____ M_____ F________, producând avarii, vătămări corporale și decesul unor ocupanți ai celor două autovehicule;

b) vitezele de deplasare determinate au fost de 62 km/h pentru autoturismul BMW și 61 km/h pentru autoturismul Opel Vectra;

c) momentul de apariție a stării de pericol a fost cel în care autoturismul Opel Vectra, condus de către inculpatul P____ I___, a pătruns pe sensul de circulație al autoturismului BMW.

d) autoturismul Opel Vectra, condus de către inculpatul P____ I___, a pătruns pe sensul de circulație al autoturismului BMW.

e) ambii conducători auto nu au respectat limita legală de viteză pentru circulația în localități. Inculpatul nu a respectat interdicția de a conduce un vehicul sub influența alcoolului și prevederile art.35 (1) din OUG.195/2002: ” Participanții la trafic trebuie să aibă un comportament care să nu afecteze fluența și siguranța circulației, să nu pună în pericol viața sau integritatea corporală a persoanelor și să nu aducă prejudicii proprietății publice sau private”.

f) accidentul putea fi evitat de către inculpat, dacă respecta limita legală de viteză, dacă păstra banda de circulație destinată circulației pe sensul B___-Târnăveni și nu ar fi pătruns pe contrasens.

Din raportul de expertiză medico-legală autopsie nr.596/III/49/2017, întocmit de Serviciul Județean de Medicină Legală A___, a rezultat că moartea minorei P____ I____ M____ a fost violentă și poate data din 06.03.2017; ea s-a datorat asfixiei mecanice prin aspirat sangvin traheo-bronho-pulmonar, consecutiv unui traumatism cranio-cerebral cu fractură de calotă și bază craniană; leziunile traumatice s-au putut produce la data de 06.03.2017 prin lovire de corpuri/planuri dure din interiorul unui autovehicul în condițiile unui accident rutier (pasager); în cadrul autopsiei au mai fost decelate leziuni traumatice –infiltrat sangvin epicranian, hemoragie subarahnoidiană, infiltrat sangvin în musculatura intercostală paravertebral bilateral, fractură cu deplasare diafiza femurală dreapta – ce s-au putut produce la data de 06.03.2017 în același context traumatic și care nu au avut rol în mecanismul tanatogenerator.

Din raportul de expertiză medico-legală autopsie nr.595/III/48/2017, întocmit de Serviciul Județean de Medicină Legală A___ a reieșit că moartea numitei N____ M____ a fost violentă; ea s-a datorat hemoragiei interne consecutive unui politraumatism soldat cu multiple fracture costale, ruptură de aortă toracică, rupturi pleuro-pulmonare, rupturi capsuloperenchimatoase hepatice, ruptură capsuloperenchimatoasă renală; leziunile traumatice s-au putut produce la data de 06.03.2017 prin lovire de corpuri-planuri dure din interiorul unui autovehicul în condițiile unui accident rutier –pasager; în cadrul autopsiei s-au mai constatat leziuni traumatice- echimoze și excoriații ce s-au putut produce la data de 06.03.2017 în același context traumatic și nu au avut rol în mecanismul tanatogenerator; susnumita prezenta uter gravid cu evidențierea unui făt mort cu vârsta de aprox. 31-33 săptămâni la care s-a relevant existența unui traumatism cranio-cerebral cu ________ de calotă iradiată la baza craniului cu hemoragie subdurală și subarahnoidiană; decesul fătului poate data din 06.03.2017 și se datorează leziunilor traumatice craniocerebrale descrise, ce s-au putut produce în același context traumatic.

Starea de fapt mai sus descrisă este dovedită cu mijloacele de probă administrate în cursul urmăririi penale, expuse anterior, precum și cu declarația dată de inculpat în fața instanței, prin care a recunoscut integral acuzațiile aduse.

În drept, fapta inculpatului P____ I___ care, la data de 06.03.2017, a condus autoturismul m arca Opel Vectra cu număr de înmatriculare XXXXXXXXX pe DJ 107, între localitățile Sînmiclăuș și Jidvei, în timp ce avea o alcoolemie de 2,05 g/l alcool pur în sânge la prima recoltare, respectiv 1,90 g/l alcool pur în sânge la cea de-a doua recoltare, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe, prevăzută și pedepsită de art.336 alin.1 Cod penal.

Elementul material al laturii obiective constă în acțiunea de conducere a unui vehicul („Opel Vectra”), pe un drum public – DJ 107 între Sînmiclăuș și Jidvei, având o îmbibație alcoolică mai mare de 0,80 g/l alcool pur în sânge ( 2,05 grame la mie alcool în sânge pentru prima probă și 1,90 grame la mie alcool în sânge pentru a doua probă).

Urmarea imediată constă în atingerea adusă relațiilor sociale referitoare la siguranța circulației pe drumurile publice și crearea unei stări de pericol din cauza aflării în trafic a unor autovehicule conduse de persoane care, consumând băuturi alcoolice, nu mai sunt în plenitudinea aptitudinilor fizice și psihice, au o viteză de reacție scăzută și simțurile diminuate, ceea ce le împiedică să răspundă prompt la situațiile periculoase din trafic.

Fiind o infracțiune de pericol, legătura de cauzalitate între faptă și urmarea produsă rezultă din însăși săvârșirea faptei (ex re).

Din punct de vedere subiectiv inculpatul a prevăzut rezultatul faptei sale (respectiv punerea în pericol a celorlalți participanți la trafic), nu l-a urmărit, dar a acceptat posibilitatea producerii acestuia, ceea ce caracterizează forma de vinovăție a intenției indirecte prevăzută de art.16 alin.3 lit.b C.pen.

Fapta aceluiași inculpat care, având o îmbibație alcoolică peste limita legală, în timp ce conducea autoturismul marca Opel Vectra cu număr de înmatriculare XXXXXXXXX, la km 70+200 m, pe raza comunei Jidvei, urmare neadaptării vitezei de deplasare pe un sector de drum în curbă la dreapta, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu autoturismul condus de partea civilă G____ M_____ F________, provocând astfel un accident de circulație soldat cu decesul concubinei sale, N____ M____, însărcinată în luna a 7-a, dar și al fetiței sale, minora P____ I____ M____, în vârstă de 2 ani și 7 luni, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de ucidere din culpă, prev. de art. 192 al. 2 și 3 C.pen.

Sub aspectul laturii obiective, elementul material este reprezentat de acțiunea inculpatului care, nerespectând prevederile legale privind circulația pe drumurile publice, a condus autoturismul pe drumurile publice în timp ce avea în sânge o îmbibație alcoolică peste limita legală, nu a adaptat viteza la condițiile de drum și a pătruns pe contrasens. Urmarea imediată constă în decesul victimelor N____ M____ și P____ I____ M____, între fapta ilicită a inculpatului și moartea victimelor existând un raport de cauzalitate direct.

În privința laturii subiecte , s-a reținut că inculpatul a acționat cu vinovăție în modalitatea culpei.

Fapta aceluiași inculpat care, având o îmbibație alcoolică peste limita legală, în timp ce conducea autoturismul marca Opel Vectra cu număr de înmatriculare XXXXXXXXX, la km 70+200 m, pe raza comunei Jidvei, urmare neadaptării vitezei de deplasare pe un sector de drum în curbă la dreapta, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu autoturismul condus de partea civilă G____ M_____ F________, provocând astfel un accident de circulație soldat cu vătămarea corporală a conducătorului auto G____ M_____ F________ și al pasagerei din autoturismul BMW, partea civilă G____ F_________, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de vătămare corporală din culpă, prev. de art. 196 al. 1, 3 și 4 C.pen.

Sub aspectul laturii obiective, elementul material este reprezentat de acțiunea inculpatului care, nerespectând prevederile legale privind circulația pe drumurile publice, a condus autoturismul pe drumurile publice în timp ce avea în sânge o îmbibație alcoolică peste limita legală, nu a adaptat viteza la condițiile de drum și a pătruns pe contrasens. Urma rea imediată constă în vătămarea corporală a persoanelor vătămate G____ M_____ F________ și G____ F_________, între fapta ilicită a inculpatului și vătămarea persoanelor vătămate existând un raport de cauzalitate direct .

În privința laturii subiecte , s-a reținut că inculpatul a acționat cu vinovăție în modalitatea culpei.

Faptele au fost comise de inculpat în condițiile concursului formal de infracțiuni, conform prev. art. 38 al. 2 C.pen.

În cauză, în temeiul art. 386 C.pr.pen., instanța a încuviințat cererile formulate de reprezentanta Parchetului, respectiv de către inculpat, privind schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului P____ I___ și va dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor, din două infracțiuni de ucidere din culpă, prev. de art. 192 al. 2 și 3 C.pen. cu aplicarea art. 38 al. 2 C.pen. într-o singură infracțiune de ucidere din culpă, prev. de art. 192 al. 2 și 3 C.pen., respectiv din două infracțiuni de vătămare corporală din culpă, prev. de art. 196 al. 1 și 3 C.pen. cu aplicarea art. 38 al. 2 C.pen. într-o singură infracțiune de vătămare corporală din culpă, prev. de art. 196 al. 1, 3 și 4 C.pen.

Instanța a reținut că, în cazul uciderii din culpă, pluralitatea de victime nu va duce la reținerea unei pluralități de infracțiuni, ci la o variantă agravată a acesteia, existând astfel o unitate legală de infracțiune(infracțiune complexă), care poate privi atât varianta de bază a infracțiunii, cât și cealaltă variantă agravată prevăzută de art. 192 al. 2 C.pen.

Astfel, în cazul inculpatului P____ I___, având în vedere pluralitatea de victime, se impune a fi reținută o singură infracțiune complexă de ucidere din culpă, prev. de art. 192 al. 2 și 3 C.pen., iar nu două astfel de infracțiuni, cum s-a stabilit în actul de sesizare.

Raționamentul este similar și pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă, în cazul căreia, la fel ca în situația uciderii din culpă, pluralitatea de victime nu conduce la reținerea unui concurs de infracțiuni, ci a variantei agravate a unei singure infracțiuni de vătămare corporală din culpă.

În consecință, având în vedere pluralitatea persoanelor vătămate, instanța a reținut în sarcina inculpatului o singură infracțiune de vătămare corporală din culpă în forma agravată, prev. de art. 196 al. 1, 3 și 4 C.pen.

În privința celei de-a treia infracțiuni de vătămare corporală din culpă, reținută în actul de sesizare la rubrica „în drept”, comisă în dauna persoanei vătămate E_____ C_________, se constată că prin rechizitoriu s-a dispus o soluție de clasare pentru acesată infracțiune, în temeiul art. 16 al. 1 lit. e C.pr.pen., având în vedere că persoana vătămată nu a formulat plângere prealabilă împotriva inculpatului. La solicitarea instanței, în ședința publică din 09.11.2017, reprezentanta Parchetului a precizat că este doar o eroare, inculpatul fiind trimis în judecată pentru două infracțiuni de vătămare corporală din culpă, prev. de art. 196 al. 1 și 3 C.pen., în dauna persoanelor vătămate G____ M_____ F________ și G____ F_________.

Tratament sancționator.

La individualizarea judiciară a pedepselor ce urmează a le stabili în cauză, instanța va avea în vedere prevederile art.74 C.pen. (criteriile generale de individualizare a pedepsei) în sensul că stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face în raport cu gravitatea infracțiunii săvârșite și cu periculozitatea infractorului, care se evaluează după următoarele criterii: împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, precum și mijloacele folosite; starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; natura și gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infracțiunii; motivul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit; natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal; nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială.

Conform art.74 alin.2 C.pen., când pentru infracțiunea săvârșită legea prevede pedepse alternative, se ține seama de criteriile prevăzute în alin. 1 și pentru alegerea uneia dintre acestea.

Infracțiunea de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe, prevăzută de art.336 alin.1 Cod penal, este sancționată de lege cu pedeapsa închisorii de la 1 la 5 ani sau amenda.

Infracțiunea de ucidere din culpă, prev. de art. 192 al. 2 și 3 C.pen. este sancționată de lege cu pedeapsa închisorii de la 2 la 7 ani, limitele de pedeapsă majorându-se cu jumătate, rezultând o pedeapsă cu închisoarea de la 3 la 10 ani și 6 luni.

Infracțiunea de vătămare corporală din culpă, prev. de art. 196 al. 1, 3 și 4 C.pen. este sancționată cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 3 ani sau amendă, limitele speciale ale pedepsei majorându-se cu o treime, rezultând limite de pedeapsă între 8 luni și 4 ani sau amenda.

În cauză sunt aplicabile și prevederile art. 396 al. 10 Cod procedură penală, inculpatul uzând de procedura simplificată a judecății în baza recunoașterii vinovăției.

Faptele inculp atului prezintă o gravitate deosebită, acesta conducând autoturismul pe drumurile publice, având o alcoolemie ridicată și provocând un accident rutier soldat cu decesul victimelor N____ M____, concubina sa, însărcinată în luna a 7-a, și P____ I____ M____, fiica sa, în vârstă de 2 ani și 7 luni, dar și cu vătămarea corporală a persoanelor aflate în autoturismul care se deplasa regulamentar pe celălalt sens de mers, G____ M_____ F________ și G____ F_________.

Inculpatul a avut o atitudine sinceră pe parcursul procedurilor, și-a asumat vinovăția pentru tragicul eveniment și a exprimat un profund regret pentru fapta săvârșită și pentru consecințele accidentului rutier, care l-au afectat în mod direct în plan personal, inculpatul pierzându-și concubina, copilul nenăscut și fiica minoră.

Din fișa de cazier judiciar a inculpatului rezultă că acesta se află la primul conflict cu legea penală, nefiind cunoscut cu antecedente penale.

Față de circumstanțele reale și cele personale relevate mai sus, făcând și aplicarea dispozițiilor art. 396 al. 10 C.pr.pen., reținând că potrivit art. 396 al. 2 C.pr.pen. faptele există, constituie infracțiune și au fost săvârșite de inculpat, instanța va dispune condamnarea inculpatului la o pedeapsă de 2 ani și 4 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă, prev. de art. 192 al. 2 și 3 C.pen.; la o pedeapsă de 9 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, prev. de art. 196 al. 1, 3 și 4 C.pen. și la o pedeapsă de 1 an și 3 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, prev. de art. 336 al. 1 C.pen.

În baza art. 38 al. 2 C.pen. rap. la art. 39 al. 1 lit. b C.pen. instanța va contopi pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea, de 2 ani și 4 luni închisoare, la care va adăuga un spor de 8 luni, reprezentând o treime din totalul celorlalte pedepse(24 luni/3), urmând ca în final inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani înch isoare.

În ceea ce privește modalitatea de executare a pedepsei rezultante stabilite, instanța apreciază că în cauză sunt îndeplinite condițiile instituite de art. 91 alin.1 C.pen, pentru a se dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Astfel, pedeapsa aplicată nu este mai mare de 3 ani, inculpatul nu a mai fost condamnat anterior, iar acesta și-a manifestat acordul de a presta muncă neremunerată în folosul comunității. În plus, în raport de persoana inculpatului și de posibilitățile sale de îndreptare, instanța apreciază că se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

Aplicând beneficiul suspendării sub supraveghere a pedepsei rezultante stabilite, instanța nu a omi s gravitatea deosebit de ridicată a faptelor inculpatului, însă are în vedere consecințele acestor fapte în plan personal, inculpatul fiind în mod direct afectat de împrejurarea că, faptele sale au condus la decesul membrilor familiei sale. Inculpatul va trebui să trăiască zi de zi cu aceste consecințe, iar în opinia instanței, orice pedeapsă ar fi aplicată și oricare ar fi modalitatea de executare aleasă, pierderea membrilor familiei ca o consecință a inconștienței sale reprezintă cea mai aspră sancțiune, pe care acesta trebuie să o suporte.

În consecință, î n baza art. 91 C.pen. instanța a suspenda t sub supraveghere executarea pedepsei rezultante de 3 ani închisoare pe durata unui termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 92 al. 1 C.pen., care se calculează potrivit art. 92 al. 2 C.pen., de la data rămânerii definitive a prezentei sentințe.

În baza art.93 alin.1 C.pen. pe durata termenului de supraveghere inculpatul va respecta următoarele măsuri de supraveghere:

a) se va prezenta la Serviciul de Probațiune A___, la datele fixate de acesta;

b) va primi vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) va anunța, în prealabil, schimbarea locuinței sau orice deplasare care depășește 5 zile;

d) va comunica schimbarea locului de muncă;

e) va comunica informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza ar t.93 alin.2 lit.b Cod penal s- a impu s inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probațiune sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate.

În baza art.93 alin.3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Primăriei _______________________ _________________ perioadă de 120 de zile lucrătoare.

În b aza art.91 alin.4 Cod penal s- a atra s atenția inculpatului asupra dispozițiilor art.96 Cod penal.

Măsuri preventive.

Prin ordonanța nr. 171/P/2017 din 07.03.2017 a IPJ A___ – Poliția municipiului B___(filele 105-107 dosar de urmărire penală), inculpatul P____ I___ a fost reținut pe o durată de 24 ore, începând cu data de 07.03.2017 până la data de 08.03.2017.

Prin Încheierea nr.3/07.03.2017 a Judecătoriei B___ pronunțată în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX s-a admis propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria B___ și s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului P____ I___ pe o durată de 30 de zile, de la data de 07.03.2017 până la data de 05.04.2017 inclusiv.

Prin Încheierea nr.7/03.04.2017 a Judecătoriei B___ pronunțată în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX s-a admis propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria B___ și s-a dispus prelungirea duratei măsurii arestării preventive a inculpatului pe o perioadă de 30 de zile, de la data de 06.04.2017 și până la data de 05.05.2017 inclusiv.

Prin Încheierea nr.5/02.05.2017 a Judecătoriei B___ s-a dispus înlocuirea măsurii arestării preventive luată față de inculpatul P____ I___ cu măsura arestului la domiciliu, pe o perioadă de 30 de zile, de la data rămânerii definitive a încheierii.

Încheierea penală nr. 5/2017 a Judecătoriei B___ a rămas definitivă la data de 04.05.2017, prin necontestare.

Prin încheierea penală nr. 8/31.05.2017 pronunțată de Judecătoria B___ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX/a1.2 a fost menținută măsura preventivă a arestului la domiciliu luată față de inculpatul P____ I___, precum și obligațiile aferente impuse inculpatului, conform art. 348 al. 2 C.pr.pen. rap. la art. 207 al. 4 C.pr.pen.

Încheierea a rămas definitivă prin necontestare.

Prin încheierea penală nr. 11/27.06.2017 pronunțată de Judecătoria B___ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX/a1.3 s-a dispus, în temeiul art. 207 al. 6 rap. la art. 242 al. 2 C.pr.pen. cu referire la art. 215 ind. 1 al. 7 C.pr.pen. înlocuirea măsurii preventive a arestului la domiciliu, dispusă prin încheierea penală nr.5/02.05.2017 pronunțată de Judecătoria B___ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX/a1.1, față de inculpatul P____ I___, cu măsura preventivă a controlului judiciar pe o durată de 60 zile, începând cu data rămânerii definitive a încheierii.

Încheierea a rămas definitivă prin necontestare la data de 29.06.2017.

Măsura a fost menținută prin încheierea penală nr. 225/23.08.2017 pronunțată de Judecătoria B___ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX/a2, definitivă prin necontestare, precum și prin încheierea penală nr. 15/12.10.2017 pronunțată de Judecătoria B___ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX/a3, definitivă prin necontestare.

Prin încheierea nr.18/07.12.2017 a Judecătoriei B___ pronunțată în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX/a4 s-a revocat măsura preventivă a controlului judiciar dispusă față de inculpat.

Încheierea a rămas definitivă prin necontestare la data de 10.12.2017.

Față de cele de mai sus, în temeiul art. 72 C.pen. și al art. 399 al. 9 C.pr.pen. instanța a computat din pedeapsa aplicată inculpatului durata reținerii și arestului preventiv, începând cu data de 07.03.2017 până la data de 04.05.2017, precum și durata arestului la domiciliu, începând cu data de 04.05.2017 până la data de 29.06.2017.

S-a constatat că față de inculpat a fost luată măsura preventivă a controlului judiciar începând cu data de 29.06.2017, măsura fiind ulterior revocată prin încheierea penală nr. 18/07.12.2017 pronunțată de Judecătoria B___ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX/a4, definitivă prin necontestare la data de 10.12.2017.

Alte măsuri.

În baza art. 7 din Legea nr. 76/2008 modificată prin Legea nr. 187/2012 instanța va dispune prelevarea de probe biologice de la inculpat în vederea introducerii profilului său genetic în baza de date a SNDGJ.

În baza art. 5 din Legea nr. 76/2008 modificată prin Legea nr. 187/2012 inculpatul va fi informat că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obținerea și stocarea în SNDGJ a profilului său genetic.

În baza art. 40 4 alin.4 lit.i C.pr.pen., raportat la art.203 alin.1 din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002, instanța a dispus comunicarea prezentei hotărâri, la data rămânerii definitive, către IPJ A___, în vederea anulării permisului de conducere al inculpatului, conform. art.114 din OUG 195/2002.

Latura civilă a cauzei.

În cursul urmăririi penale, S_______ Județean de Urgență A___ I____ s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 872,91 lei, reprezentând cheltuielile de spitalizare efectuate cu persoana vătămată E_____ C_________.

Înainte de citirea actului de sesizare a instanței, la data de 10.10.2017, partea civilă A___ L____ L______ a formulat și depus la dosar constituirea de parte civilă prin care a solicitat obligarea părții responsabile civilmente ____________________________ R__________ SA la plata următoarelor următoarelor sume:

– suma de 50.000 lei daune morale, reprezentând suferința afectiv –psihică încercată ca urmare a uciderii din culpa inculpatului P____ I___ a surorii sale, N____ M____ și a nepoatei sale P____ I____ M____;

– suma de 223,3 Euro cu titlu de daune materiale, reprezentând cheltuielile efectuate cu drumul din Spania în R______ pentru a putea participa la înmormântarea surorii sale;

– plata cheltuielilor de judecată, constând în onorariu de avocat. A anexat cererii, înscrisuri doveditoare și împuternicire avocațială (f.11-20).

La aceeași dată de 10.10.2017, partea civilă N____ I___ a formulat și depus la dosar constituire de parte civilă prin care a solicitat obligarea părții responsabile civilmente ____________________________ R__________ SA la plata sumei de:

– 50.000 lei daune morale, reprezentând suferința afectiv – psihică încercată ca urmare a uciderii din culpa inculpatului P____ I___ a surorii sale, N____ M____ și a nepoatei sale P____ I____ M____;

– plata cheltuielilor de judecată, constând în onorariul de avocat. A anexat cererii împuternicire avocațială (f.21-24).

Totodată, partea civilă N____ I____, în nume propriu și în calitate de r___________ l____ al minorilor A___ Il ie și A___ I_____ D______, a formulat și depus la dosar, la data de 10.10.2017, constituire de parte civilă prin care a solicitat obligarea părții responsabile civilmente ____________________________ R__________ SA la plata următoarelor sume:

– suma de 1. 000.000 lei cu titlu de daune morale, reprezentând trauma psihică suferită ca urmare a uciderii din culpa inculpatului P____ I___ a fiicei sale, N____ M____ (însărcinată în luna a șaptea) și a nepoatei sale P____ I____ M____;

– suma de 500.000 lei pentru fiecare dintre cei doi minori, A___ I___ și A___ I_____ D______, de 12 ani și, respectiv 8 ani, cu titlu de daune morale reprezentând trauma psihică încercată ca urmare a uciderii din culpa inculpatului P____ I___ a surorii lor N____ M____ M____ (însărcinată în luna a șaptea) și a fiicei acesteia P____ I____ M____ (de 2 ani și 7 luni);

– plata cheltuielilor de judecată, constând în onorariul de avocat. A anexat cererii împuternicire avocațială (f.24-29).

La data de 09.11.2017, partea civilă A___ I___ a form ulat constituirea de parte civilă(filele 149-153), solicitând obligarea părții responsabile civilmente ____________________________ R__________ SA la plata sumei de:

– 500.000 lei daune morale, reprezentând suferința afectiv – psihică încercată ca urmare a uciderii din culpa inculpatului P____ I___ a fiicei sale vitrege, N____ M____ și a nepoatei sale P____ I____ M____;

– plata cheltuielilor de judecată, constând în onorariul de avocat. A anexat cererii împuternicire avocațială.

La aceeași dată au formulat constituire de parte civilă persoanele vătămate G____ M_____ F________ și G____ F_________(filele 155-194), anexând și înscrisuri doveditoare.

Prin constituirea de parte civilă formulată, partea civilă G____ M_____ F________ a solicitat obligarea inculpatu lui P____ I___, în solidar cu asigurătorul de răspundere civilă auto, la plata următoarelor sume:

-suma de 14.500 lei, reprezentând daune morale, pentru suferințele fizice și psihice suportate în urma accidentului;

-suma de 3.139,9 lei cu titlu de daune m ateriale, reprezentând contravaloarea investigațiilor spitalicești, a medicamentelor și a deplasărilor la unitățile sanitare;

-cheltuielile de judecată.

Prin constituirea de parte civilă formulată, partea civilă G____ (fostă C___) F_________ a solicitat ob ligarea inculpatului P____ I___, în solidar cu asigurătorul de răspundere civilă auto, la plata următoarelor sume:

-suma de 7.000 lei, reprezentând daune morale, pentru suferințele fizice și psihice suportate în urma accidentului;

-suma de 1.500 lei cu ti tlu de daune materiale, reprezentând contravaloarea investigațiilor spitalicești, a medicamentelor și a deplasărilor la unitățile sanitare;

-suma de 195 lei, cu titlu de daune materiale, reprezentând difer ența de venituri aferentă zilel or de concediu medic al;

-cheltuielile de judecată.

La termenul de judecată din 12 octombrie 2017 s-a depus la dosar poziția procesuală a ________________________________ S.A. și o cerere prin care partea responsabilă civilmente a solicitat instituirea sechestrului asigurator asupra întregii averi mobile și imobile a inculpatului P____ I___.

Prin Încheierea nr.24/25.01.2018 a Judecătoriei B___ pronunțată în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX/a5, s-a respins cererea de instituire a sechestrului asigurator asupra întregii averi imobile și mobile a inculpatului P____ I___, cerere formulată de partea responsabilă civilmente ____________________________ R__________ SA.

Contestația formulată de partea responsabilă civilmente ____________________________ R__________ SA. împotriva Încheierii de ședință nr.24/25.01.2018, a fost respinsă ca inadmisibilă prin Decizia penală nr.53/22.02.2018 a Tribunalului A___ – Secția penală.

La data de 09.11.2017, partea responsabilă civilmente ________________________________ S.A. a depus la dosar o precizare a poziție procesuale privitoare la daunele materiale și daunele morale solicitate în cauză.

La același termen s-au depus două cereri de îndreptare a erorii materiale formulate de părțile civile A___ L____ L______ și N____ I___ în sensul că suma solicitată cu titlul de daune morale este de 500.000 lei, iar nu 50.000 lei cum din eroare s-a solicitat în constituirea de parte civilă inițială.

Au fost depuse la dosar și acte de stare civilă pentru părțile civile.

Potrivit art. 25 alin.1 Cod procedură penală, instanța se pronunță prin aceeași hotărâre atât asupra acțiunii penale, cât și asupra acțiunii civile.

Astfel cum rezultă din art. 1357 Cod Civil, pentru a se putea antrena răspunderea civilă delictuală este necesar să fie îndeplinite în mod cumulativ mai multe condiții: existența unui prejudiciu, a unei fapte ilicite, a unui raport de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciul produs, precum și existența vinovăției persoanei care a cauzat prejudiciul. Instanța constată că, în cauza de față, aceste condiții apar îndeplinite ca o consecință firească a dezlegării date laturii penale a cauzei, mai puțin în privința pretențiilor civile formulate de partea civilă S_______ Județean de Urgență A___ I____, pentru considerentele ce vor fi expuse.

S-a reținut că ____________________________ R__________ SA are calitatea de parte responsabilă civilmente în prezenta cauză, având în vedere că, pentru autoturismul condus de către inculpat, a fost încheiat contract de a________ cu această societate de asigurări, aspect necontestat în cauză. Î n conformitate cu art. 49 din Legea 136/1995 și în temeiul contractului de a________, societatea de a________ trebuie să repare prejudiciul cauzat prin infracțiune în limitele stabilite prin contractul de a________. Î n acest sens a statuat și ICCJ în decizia în interesul legii nr.1/2016, stabilind că, în cazul asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, societatea de a________ are calitatea de parte responsabilă civilmente și are obligația de a repara singură prejudicial cauzat prin infracțiune.

În privința constituirii de parte civilă a Spitalului Județean de Urgență A___ I____, se constată că despăgubirile au fost solicitate pentru spitalizarea persoanei vătămate E_____ C_________, iar pentru această faptă prin rechizitoriu s-a dispus o soluție de clasare.

S-a reținut astfel că nu există o legătură de cauzalitate între faptele pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului(vătămarea corporală din culpă a persoanelor vătămate G____ M_____ F________ și G____ F_________, respectiv uciderea din culpă a victimelor N____ M____ și P____ I____ M____) și pretențiile civile formulate de S_______ Județean de Urgență A___ I____, instanța având obligația de a se pronunța doar în limitele investirii sale prin actul de sesizare.

În consecință, în prezenta cauză, constituirea de parte civilă a Spitalului Județean de Urgență A___ I____ a fost respinsă, aceasta vizând pretenții derivând dintr-o altă faptă, pentru care nu s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului, pentru a putea fi analizate în prezenta cauză.

În privința pretențiilor civile formulate de celelalte părți civile, instanța a reținut că acestea sunt parțial întemeiate, acțiunile civile formulate de părțile civile A___ L____ L______; N____ I___; N____ I____, în nume propriu și în calitate de r___________ l____ al minorilor A___ I___ și A___ I_____ D______; A___ I___; G____ M_____ F________, și G____ F_________(fostă C___) urmând a fi admise în parte.

Sub un prim aspect, se constată că partea responsabilă civilmente a solicitat în principal respingerea pretențiilor civile formulate de aparținătorii victimelor N____ M____ și P____ I____ M____, invocând culpa victimelor, care nu ar fi trebuit să accepte deplasarea cu autoturismul condus de inculpat, întrucât acesta era vizibil sub influența băuturilor alcoolice.

Instanța nu poate împărtăși acest punct de vedere, deoarece victima minoră P____ I___ M____, la vârsta de 2 ani și 7 luni, nu era în măsură să stabilească dacă tatăl său se afla sub influența băuturilor alcoolice, să prevadă posibilele consecințe ale faptelor acestuia și să refuze deplasarea cu autoturismul condus de acesta.

În privința victimei N____ M____, instanța reține că acceptul ei de a se deplasa cu autoturismul condus de inculpat, acesta fiind băut, nu este de natură să îl exonereze pe inculpat de consecințele faptelor sale și nu atrage o culpă concurentă a victimei, căreia, din punctul de vedere al dinamicii producerii evenimentului rutier, nu i se poate reține vinovăția.

Decesul victimelor a fost consecința directă a nerespectării de către inculpat a prevederilor legale privind circulația pe drumurile publice, aceasta constituie fapta ilicită cauzatoare de prejudicii, iar nu deplasarea victimei împreună cu inculpatul, chiar dacă victima cunoștea starea de ebrietate în care se afla concubinul său.

În privința culpei concurente a victimelor N____ M____ și P____ I____ M____, care nu au purtat centuri de siguranță, aspect recunoscut de inculpat, instanța reține că potrivit dispozițiilor art. 97 al. 4 lit. b din HG nr. 1391/2006, se exceptează de la obligația de a purta centura de siguranță femeile în stare vizibilă de graviditate.

Având în vedere că victima N____ M____ era însărcinată în luna a 7-a, aceasta nu avea obligația de a purta centură de siguranță.

Art. 97 din același act normativ instituie însă obligativitatea transportării copiilor cu vârsta sub 3 ani doar în autovehicule echipate cu sisteme de siguranță pentru conducător și pasageri, denumite în continuare sisteme de siguranță, dacă sunt fixați sau prinși cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun pentru copii instalat în autovehicul.

Inculpatul a recunoscut că minora nu a fost transportată niciodată în scaun special pentru copii, astfel că și la data accidentului aceasta nu era fixată cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun pentru copii instalat în autovehicul.

Instanța a reținut că responsabilitatea transportării minorei în condițiile prevăzute de lege revenea în primul rând inculpatului, în calitate de conducător auto, dar și în calitate de părinte, astfel că nici în această situație nu poate fi înlăturată răspunderea inculpatului sau nu poate fi reținută culpa concurentă a victimei N____ M____.

În consecință, instanța a înlătura t aceste apărări formulat de partea responsabilă civilmente.

Sub aspectul despăgubirilor materiale solicitate de partea civilă A___ L____ L______, sora victimei N____ M____ și mătușa minorei P____ I____ M____, s-a constatat că aceasta a solicitat acordarea sumei de 223 Euro, reprezentând contravaloarea biletului de avion achiziționat pentru deplasarea din Spania în țară, la înmormântarea surorii și nepoatei sale.

Din înscrisurile depuse la dosar la fil ele 15-19 vol. I, rezultă efectuarea acestor cheltuieli de transport, iar din depozițiile martorilor audiați a reieșit că partea civilă a fost prezentă la înmormântare, astfel că instanța va obliga partea responsabilă civilmente la plata sumei de 223,3 Euro sau echivalentul în lei la cursul BNR de la data plății efective, cu titlu de despăgubiri materiale, în favoarea părții civile A___ L____ L______.

Sub aspectul daunelor morale solicitate de părțile civile A___ L____ L______, N____ I___(fratele victimei N____ M____ și unchiul victimei P____ I____ M____), N____ I____(mama victimei N____ M____ și bunica victimei P____ I____ M____), atât în nume propriu cât și în calitate de r___________ l____ al minorilor A___ I___ și A___ I_____ D______(frații victimei N____ M____) și A___ I___(tatăl vitreg al victimei N____ M____ și bunicul vitreg al victimei P____ I____ M____), instanța reține că, potrivit art. 1391 alin.1 C.civ., instanța judecătorească poate să acorde despăgubiri ascendenților, descendenților, fraților, surorilor și soțului, pentru durerea încercată prin moartea victimei, precum și oricărei alte persoane care, la rândul ei ar putea dovedi existența unui asemenea prejudiciu.

Din depozițiile testimoniale administrate în cauză a reieșit că părțile civile erau foarte apropiate cu victime, având o viață de familie echilibrată și armonioasă.

Este evident că în cazul părților civile există un prejudiciu moral cauzat prin teribila suferință generată de pierderea tragică și intempestivă a fiicei/surorii, a nepotului nenăscut și a nepoatei în vârstă de 2 ani și 7 luni, suferința acestora fiind amplificată și de circumstanțele în care s-a produs accidentul rutier și pierderea simultană a atâtor persoane apropiate.

Martorii care au participat la priveghi sau la î nmormântare au descris un tablou impresionant și dureros, într-un sicriu aflându-se victima N____ M____ cu copilul nenăscut în brațe, iar în celălalt sicriu minora în vârstă de 2 ani și 7 luni.

În privința părților civile A___ L____ L______ și N____ I___, martorii au relevat faptul că acestea păstrau constant legătura cu sora lor N____ M____ și se vizitau, fiind în relații foarte apropiate, decesul acesteia afectându-i în mod deosebit.

În privința părții civile N____ I____, martorii au relevat durerea deosebită încercată de pierderea fiicei și nepoatei sale, fiind greu de conceput ca un părinte să își înmormânteze fiica și nepoții.

Cu referire la partea civilă A___ I___, tatăl vitreg al victimei N____ M____, martorii au arătat că acesta a crescut-o de mică, victima îi spunea „tată”, iar acesta o iubea la fel de mult ca și pe proprii lui copii, fiind foarte atașat de aceasta.

Martorii au relevat și faptul că victima N____ M____ s-a implicat în creșterea fraților ei minori A___ I___ și A___ I_____ D______, care erau atașați atât de ea, cât și de minora P____ I____ M____.

Este cert că pierderea fiicei/surorii, respectiv a nepoatei în asemenea condiții tragice produce o durere incomensurabilă care nu poate fi acoperită prin compensații bănești. Sumele stabilite cu titlu de daune morale în astfel de cazuri sunt menite să asigure doar o recunoaștere a suferinței încercate de către părțile civile și nu reprezintă, nicidecum, o acoperire a prejudiciului moral.

Pentru toate aceste motive, având în vedere tripla p ierdere suferită de părțile civile, instanța a stabilit suma de 165.000 lei, reprezentând daune morale în favoarea părții civile A___ L____ L______; suma de 165.000 lei, reprezentând daune morale, în favoarea părții civile N____ I___; suma de 250.000 lei, reprezentând daune morale, în favoarea părții civile N____ I____; suma de 80.000 lei reprezentând daune morale în favoarea minorului A___ I___ prin r___________ l____ N____ I____ și suma de 80.000 lei reprezentând daune morale în favoarea minorului A___ I_____ D______ prin r___________ l____ N____ I____; suma de 100.000 lei, reprezentând daune morale, în favoarea părții civile A___ I___.

În ceea ce privește constituirea de parte civilă formulată de partea civilă G____ M_____ F________, instanța a reținut următoarele:

Potrivit certificatului medico-l____ depus la dosarul de urmărire penală(filele 37-38), partea civilă a suferit leziuni vindecabile în termen de 20-25 zile îngrijiri medicale.

Cu înscrisurile depuse la filele 192 și 194 vol. I, coroborate cu declarația martorului C_____ G_____ C_______(fila 221 vol. I) și O____ I___(fila 72 vol. II), rezultă că partea civilă a efectuat cheltuieli legate de vătămările suferite în urma accidentului din 06.03.2017, în cuantum total dovedit de 390,73 lei.

Martorul C_____ G_____ C_______ a relevat faptul că partea civilă a fost internat în spital 2-3 zile, după care l-a transportat și la un medic în A___ I____. De asemenea, de două ori a fost la B___ cu acesta pentru investigații medicale, iar de două ori i-a împrumutat mașina în același scop. Martorul nu a putut preciza la ce sumă s-au ridicat tratamentele medicale.

Din actele medicale depuse la dosar de partea civilă rezultă că acesta s-a deplasat la data de 14.03.2017 la B___ pentru consultație(fila 181), în perioada 16.03.xxxxxxxxxxxxx17 a fost internat în S_______ municipal B___(fila 182), recomandându-i-se tratament cu Arcoxia, Clorzoxazon și Fraxiparin, iar potrivit scrisorii medicale de la fila 184 vol. I, partea civilă s-a deplasat la S_______ municipal B___ în data de 15.03.2017, medicul recomandând internarea la Secția Ortopedie, refuzată de pacient.

Din înscrisurile depuse la fila 192, reiese că la data de 15.03.2017, partea civilă a achitat suma de 35 lei, reprezentând examen radiologic bazin; suma de 120 lei, la aceeași dată, reprezentând CT pelvis pentru șold, suma de 50 lei pentru benzină, necesară pentru deplasarea din 15.03.2017, precum și suma de 35,7 lei, reprezentând taxă notarială pentru împuternicirea acordată numitului N_____ A________, prin intermediul căruia a formulat cererea de despăgubire adresată asiguratorului.

De asemenea, din chitanțele depuse la fila 194, rezultă că partea civilă a mai efectuat cheltuieli în cuantum de 150,03 lei, reprezentând combustibilul necesar deplasărilor efectuate în perioada 08-09.03.2017 (la data de 08.03.2017 partea civilă s-a prezenta la S_______ Județean de Urgență A___ I____ – Serviciul Județean de Medicină Legală A___, în vederea examinării de către medicul legist).

În privința bonului de benzină și a bonului de taxi de la fila 193, instanța constată că pe acestea nu este lizibilă data la care au fost emise, astfel că nu se poate stabili legătura de cauzalitate între aceste deplasări și vătămările suferite de partea civilă în accident.

În ceea ce privește chitanța de plată a medicamentelor, care se regăsește la aceeași filă, instanța constată că aceasta este medicația ce a fost recomandată părții civile G____(fostă C___) F_________, astfel că suma de 22,03 lei, reprezentând costul acestor medicamente, nu poate fi acordată părții civile G____ F________.

Concluzionând, instanța a reținut că partea civilă G____ M_____ F________ a justificat parțial despăgubirile materiale solicitate, instanța urmând să acorde acestuia suma de 390,73 lei cu acest titlu, potrivit celor detaliate mai sus.

Sub aspectul daunelor morale solicitate, este de necontestat că vătămările produse părții civile au implicat o anumită suferință, ce se impune a fi compensată.

Partea civilă a suferit leziuni ce au necesitat pentru vindecare un număr de 20-25 zile îngrijiri medicale, iar din declarația martorului C_____ G_____ C_______, a reieșit că și în prezent părții civile îi amorțește piciorul. Martorul a menționat și faptul că partea civilă a avut calitatea de agent de vânzări, fiind angajatul său, însă datorită problemelor medicale, consecința accidentului, acesta nu a mai fost în măsură să își continue activitatea, nemaiputând să conducă, întrucât îi amorțea piciorul la volan și nu mai putea să ridice marfa. Aceste împrejurări au fost confirmate și de martorul O____ I___.

Având în vedere aceste aspecte, instanța a apreciat că suma de 10.000 lei, cu titlu de despăgubiri pentru daune morale, este de natură să compenseze prejudiciul moral cauzat părții civile prin fapta ilicită a inculpatului, urmând a fi respinse în rest pretențiile civile formulate.

În ceea ce privește constituirea de parte civilă formulată de partea civilă G____ F_________, instanța a reținut că aceasta a justificat doar suma de 22,03 lei, reprezentând despăgubiri materiale, costând în plata medicamentelor, conform chitanței de la fila 193, medicamente recomandate prin scrisoarea medicală emisă la data de 15.03.2017.

Partea civilă nu a făcut dovada că a efectuat și alte deplasări necesare pentru îngrijiri medicale, în afara celor efectuate împreună cu partea civilă G____ M_____ F________, pentru care instanța a acordat acestuia despăgubiri.

În privința sumei reprezentând diferența dintre veniturile care trebuiau încasate și cele efectiv realizate ca urmare a zilelor de concediu medical de care a beneficiat partea civilă, instanța constată că partea civilă nu a probat cuantumul acestor venituri și nici eventuala diferență neîncasată.

Sub aspectul daunelor morale solicitate, având în vedere numărul de zile de îngrijiri medicale necesare vindecării leziunilor părții civile, 10-12 zile, precum și suferințele concrete ale acesteia și disconfortul produs urmare accidentului, relevate de depozițiile martorilor C_____ G_____ C_______ și O____ I___(fila 72 vol. II), instanța apreciază că suma de 4.000 lei, cu titlu de despăgubiri pentru daune morale, este de natură să compenseze prejudiciul moral cauzat părții civile prin fapta ilicită a inculpatului, urmând a fi respinse în rest pretențiile civile formulate.

Se impun două precizări.

Părțile civile G____ M_____ F________ și G____ F_________ au solicitat cu titlu de despăgubiri materiale și suma de 38 lei fiecare, reprezentând costul eliberării certificatelor medico-legale, justificată potrivit chitanțelor de la fila 191. Aceaste sume reprezintă însă cheltuieli judiciare, urmând a fi incluse de instanță în cuantumul cheltuielilor judiciare ce vor fi acordate părților civile.

Un alt aspect vizează solicitarea asigurătorului, de a se reține culpa concurentă a părților civile, cu consecința diminuării despăgubirilor acordate, întrucât acestea nu au purtat centură de siguranță, iar în situația respectării acestor dispoziții legale, vătămările ar fi fost mai ușoare sau nu s-ar fi produs deloc.

Instanța a reținut că, din probatorul administrat, nu a rezultat că la momentul accidentului, părțile civile nu ar fi purtat centurile de siguranță, astfel că apărările părții responsabile civilmente urmează a fi înlăturate.

În ceea ce privește culpa concurentă a conducătorului auto G____ M_____ F________, susținută de asemenea de partea responsabilă civilmente, motivat de faptul că acesta se deplasa cu o viteză superioară limitei de viteză reglementată pentru localități, în speță cu 62 km/h, instanța a reținut că accidentul s-a produs ca urmare a pătrunderii inculpatului pe sensul regulamentar de mers al părții civile , inculpatul a fost cel care a generat starea de pericol, iar din raportul de expertiză a rezultat că accidentul putea fi evitat de inculpat, dacă acesta respecta limita legală de viteză, dacă păstra banda destinată circulației pe sensul B___ – Târnăveni și dacă nu ar fi pătruns pe contrasens.

Împrejurarea că partea civilă s-a deplasat cu viteza de 62 km/h în localitate nu a generat starea de pericol și nu a reprezentat nici cauza producerii accidentului și nici o condiție favorizantă a acestuia, pentru a se reține vreo culpă în sarcina părții civile G____ M_____ F________.

În consecință, instanța a reținut culpa exclusivă a inculpatului și a înlăturat apărările părții responsabile civilmente, vizând diminuarea daunelor pentru aceste considerente.

Sub aspectul opiniei expertale extrajudiciare depuse la dosar de partea responsabilă civilmente, instanța a reținut că aceasta nu constituie o probă, în accepțiunea normelor procesual penale, astfel că nu va fi luată în considerare.

Cheltuieli judiciare.

În temeiul art. 274 al. 1 C.pr.pen., inculpatul P____ I___ a fost obligat la plata sumei de 4.323 lei în favoarea statului, reprezentând cheltuieli judiciare efectuate(3.323 lei aferente urmăririi penale și 1.000 lei aferente camerei preliminare și judecății).

De asemenea, a fost obligată partea responsabilă civilmente S.C. E______ Romania A________ R__________ S.A., să plătească părții civile A___ L____ L______ suma de 3.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare efectuate(constând în onorariu de avocat, justificat cu chitanța de la fila 21 vol. II), părții civile N____ I___ suma de 3.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare efectuate(constând în onorariu de avocat, justificat cu chitanța de la fila 21 vol. II), părții civile N____ I____ suma de 5.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare efectuate(constând în onorariu de avocat, justificat cu chitanța de la fila 21 vol. II), părții civile A___ I___ suma de 3.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare efectuate(constând în onorariu de avocat, justificat cu chitanța de la fila 21 vol. II), iar părților civile G____ M_____ F________ și G____ F_________ suma de 5.831 lei, reprezentând cheltuieli judiciare efectuate(constând în onorariu de avocat, justificat cu chitanța de la fila 23 vol. II, contravaloarea certificatelor medico-legale – fila 191 vol. I, precum și contravaloarea cheltuielilor de transport efectuate de apărătorul ales, potrivit chitanțelor de la filele 25,27,113 și celei anexate concluziilor scrise vol. II).

II. Împotriva acestei hotărâri au declarat a___ în termenul prevăzut de art.410 C.pr.pen. M_________ Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria B___, de către părțile civile A___ I___ senior, N____ I___, N____ I____, A___ I___ junior prin r___________ l____ N____ I____, A___ I_____ D______ prin r___________ l____ N____ I____, A___ L____ I______ și de către partea responsabilă civilmente ____________________________-R__________ SA.

Prin apelul procurorului se consideră că sentința este nelegală și netemeinică. Aceasta este criticată sub aspectul aplicării de pedepse orientate spre minimul special, al reducerii pedepsei sub minimul special în ce privește uciderea din culpă și al suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În motivarea apelului este expusă starea de fapt, concluziile expertizei tehnice auto și concluziile expertizelor medico-legale autopsie și se critică faptul că instanța, deșe a reținut că faptele inculpatului sunt de o gravitate deosebită, a aplicat pedepse orientate spre minimul special, iar în ce privește fapta de ucidere din culpă a reținut circumstanțe atenuante și a coborât pedeapsa sub minimul special.

Se face trimitere la alcoolemia ridicată a inculpatului, de peste 2 mg/l alcool pur în sânge, precum și la consecințele deosebit de grave care s-au produs constând în decesul celor două persoane și a fătului nenăscut și se apreciază că se impunea aplicarea unor pedepse orientate spre maximul special cu executare în regim de detenție.

Prin apelul părților civile N____ I____ și minorii A___ I___ și A___ I_____ D______ – reprezentați l____ de N____ I____ s-a solicitat majorarea cuantumului daunelor morale în concordanță cu gravitatea , amploarea și importanța traumelor psihice care le-au fost cauzate.

În motivarea apelului se arată, cu referire la partea civilă N____ I____, mama victimei N____ M____, că avea o legătură foarte apropiată cu aceasta, victima o vizita frecvent împreună cu nepoata sa și vorbeau zilnic la telefon. Vestea accidentului a produs un șoc, iubirea maternă și sentimentul părintesc au fost zguduite din temelii. Șocul a făcut-o să plângă încontinuu și a trebuit să fie sedată pentru a rezista acestei traume.

Cu referire la cei doi minori – părți civile – se face referire la trauma psihică de necontestat produsă de decesul victimelor care s-a manifestat în zile întregi de plâns și în zeci de întrebări fără răspuns, toate amplificându-se pe fondul vârstei fragede a acestora. Se face trimitere la suma acordată celor doi frați majori ai victimelor.

Prin apelul părților civile A___ L____ L______, N____ I___ și A___ I___ s-a solicitat, de asemenea, majorarea cuantumului daunelor morale în concordanță cu gravitatea , amploarea și importanța traumelor psihice care le-au fost cauzate.

În motivarea apelurilor se arată că părțile civile erau foarte apropiate de victimă, având o viață de familie armonioasă.

Cu referire la A___ L____ L______ se arată că deși locuia la 300 km distanță, în altă țară, avea o relație foarte apropiată de sora ei mai mare, cu care vorbea aproape zilnic la telefon. Vestea accidentului a fost o lovitură greu de descris pentru ea, fiind nevoită să-și facă bagajele și să vină în R______ fiind împietrită de durere.

Și partea civilă N____ I___ avea relații strânse cu victima, se vizitau des și erau atașați unul de altul datorită vârstei apropiate.

Relația victimei cu tatăl său vitreg, partea civilă A___ I___, a fost dovedită cu declarațiile martorilor audiați în cauză. Acesta i-a vegheat primii pași în viață, a supravegheat-o și a îngrijit-o, a dus-o la școală și i-a fost pur și simplu tată.

Prin apelul său partea responsabilă civilmente ____________________________-R__________ SA. Solicită, în principal :

-admiterea apelului potrivit art.421 pct.2 lit b CPP si art.6 CEDO, cu consecința desființării Sentinței penale nr. 49/2018 pronunțată de Judecătoria Bla j în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, ș i trimiterii spre rejudecare strict a laturii civile, ca efect al disjunge rii laturii penale de cea civilă , hotărâr e pe care o consideră nelegală ș i netemeinică prin lipsa motivării laturii civile a cauzei în raport de norma specială incidență.

În subsidiar se solicită conform art. 421 alin 2 lit. a NCPr.P__, se solicită admiterea apelului, desființarea sentinței apelate si pronunțarea unei noi hotărâri prin care:

– să se rețină culpa concurentă în producerea evenimentului rutier din data de 06.03.2017, în sarcina conducătorilor auto implicați în evenimentul rutier, respectiv inculpatul P____ loan și partea civilă G____ M_____ F________, raportat la concluziile Opiniei Expertale Extrajudiciare, efectuate de către expert P_______ A________, coroborat cu echivocele concluzii ale expertizei auto si răspunsul la obiecțiuni administrate in a___ si a depoziției domnului expertului D____ D__ L_____ străine de speța dedusa judecații si pline de probabilități.

– pe ipoteza reținerii culpei concurente a șoferului auto BMW de către instanța de a___, întreaga latura civila trebuie soluționată, raportat la cele solicitate în concluziile scrise, însa si proportional cu culpa inculpatului în acest cadru procesual, ci nu raportat la culpa șoferului auto BMW, pentru care apelanta nu răspunde.

Pe latura civilă a cauzei se solicită în ceea ce le privește pe părțile civile A___ L____ L______, A___ Hie jr., A___ I_____ D______, N____ loan, N____ lolan r espingerea acțiunilor civile raportat la conduita victimei N____ M____ care la conduita victimei N____ M____ care a acceptat să urce în autoturismul conclus de către inculpat cunoscând starea de ebrietate avansată a acestuia, luând-o cu ea și pe minora P____ I____ M____, fără ca în autoturism să fie montat un scaun special pentru copii pentru ca aceasta să fie transportată în condiții de siguranță.

În subsidiar, se solicită diminuarea cuantumului daunelor materiale și morale acordate părților civile A___ L____ L______, A___ llie jr., A___ I_____ D______, N____ loan, N____ lolan pentru decesul victimei N____ M____. În acord cu practica judiciară izvor de drept in speța) si cu legislația specifică (ghidul FPVS) astfel cum statueaza/face trimitere art 50 alin 2 lit d din NASF 23/2014.

Se cere respingerea daunelor materiale acordate părții civile A___ L____ L______.

Se cere respingerea acțiunilor civile exercitate de către părțile civile A___ L____ L______, A___ lliejr., A___ I_____ D______, N____ loan și admiterea în partea a acțiunii civile formulate de către partea civilă N____ lolan, pentru decesul victimei P____ I____ M____.

Se cere respingerea acțiunii civile formulate de către partea civilă A___ llie sr.

Se cere reținerea culpei victimelor în producerea prejudiciului raportat la faptul că victima N____ M____ a acceptat să urce în autoturismul condus de către inculpat cunoscând starea de ebrietate avansată a acestuia, luând-o cu ea și pe minora P____ I____ M____ și pentru neasigurarea minorei Pipis loana M____ in dispozitivul special de protecție copil, impus imperativ de către art 36 din Qug 195/2002, cu finalitate a tran s portului co piilor în condiții de siguranță.

În ceea ce le privește pe părțile civile G____ M_____ C_________ și G____ F_________, se solicită diminuarea cuantumului daunelor morale acordate părților civile, în conformitate cu dispozițiile art. 50 alin. 1 lit. f din Norma ASF 23/2014, respectiv în conformitate cu practica judiciară în materie, corelativ cu imputarea culpei concurente pentru depășirea vitezei maxime pe acel sector de drum 30kmM prin aplicarea disp art 28 din Nasf 23/2014, coroborat cu art 1371 NCCiv.

Se cere exonerarea apelantei de la plata cheltuielilor judiciare, constând în onorariu avocațial avansat de către părțile civile, corelativ cu obligarea inculpatului la plata acestora.

Se arată că prezentul a___ este formulat si împotriva încheierii de ședință nr. 24/25.01.2018. dosar XXXXXXXXXXXX/a5. având în vedere faptul că s-a respins cererea sa de instituire a sechestrului asigurător asupra averii imobile și mobile a inculpatului, formulată de către.

În motivarea apelului, pe latura civilă a cauzei se face trimitere la texte de lege si Decizii ICCJ aplicabile raportat la data încheierii poliței RCA, 10.10.2016:

Legea generala: NCPen, NCPrPen, NCPr.Civ, NCCiv, L 136/1995.

Legea speciala: Norma ASF nr. 23/2014

Art 123 lit.b din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002. normă legală conform căreia șoferul auto BMW, trebuia să respecte o limită de viteză de 30 km/h pe acel tronson de drum.

Decizii: DICCJ 12/2016 de dezlegare si a prev art 1371 NCCiv, cu aplicare in norma speciala la art 28.

În ceea ce privește solicitarea formulată în principal, respectiv desființarea sentinței apelate si trimiterea cauzei spre rejudecare se arată că sentința pronunțată la fond nu este motivată în raport de cadrul normativ special aplicabil în cauză, pentru stabilirea limitelor de răspundere ale răspunderii asigurătorului RCA, precum nici pentru fiecare tip de pretenție în parte solicitată de părțile civile, neprecizându-se nici măcar dispoziții legale generale în baza cărora instanța a obligat apelanta la plata daunelor acordate părților civile.

Norma specială aplicabilă în cauză. Norma ASF nr.23/2014, nici măcar nu este amintită în motivarea sentinței.

Se face trimitere la dispozițiile art.403 Cod procedură penală și art. 6 CEDO, care impun judecătorului obligația de a motiva hotărârea. Se mai arată că nu se face nici referire la normele de drept special care guvernează răspunderea persoanei responsabile civilmente pe latură civilă, respectiv Legea nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările și Norma ASF nr.23/2014, respectiv analizarea daunelor materiale și morale solicitate de către părțile civile în raport de norma specială incidență, singura în raport de care subscrisa poate fi obligată la plata daunelor materiale si morale solicitate de către părțile civile.

Este evident faptul că, pe orice fel de răspundere, delictuală dublată de cea contractuală, cum este cazul în speță, nu se pot acorda despăgubiri în sensul îmbogățirii fără justă cauză, astfel cum, din păcate, s-a întâmplat în prima instanță, unde raționamentul pentru care s-a dispus admiterea în parte a pretențiilor civile, dar acordarea unor daune morale într-un cuantum extrem de ridicat lipsește cu desăvârșire.

Cu privire la acest aspect, instanța a acordat părții civile A___ L____ L______ suma de 223,3 euro, cu titlu de daune materiale, reprezentând contravaloare bilet avion, deși conform normei speciale, respectiv art. 50 alin. 2 lit. a-c din Norma ASF 23/2014, astfel de sume nu se pot stabili în sarcina asigurătorului.

De asemenea, în ceea ce privește cuantumul daunelor morale stabilit se arată că nu există nici o motivare asupra modalității în care a fost stabilit acesta, niciun fel de referire la practica judiciară în materie, acesta fiind singurul criteriu în raport de care se evaluează daunele morale, conform art. 50 alin. 1 lit. f din Norma ASF 23/2014, deși apelanta a depus la dosarul cauzei practică judiciară vastă pentru a orienta instanța în cuantificarea prejudiciului moral.

Se critică respingerea oricărei probațiuni tehnice,

Se critică lipsa crasă d e act e star e c i vi l a p e ntru părțile civile ce pretind daune după defuncta N____ M____ si după minora P____ I____ M____, aspect „cârpit ” in a___ de către părțile civile prin avocat.

Cu privire la cererea subsidiară se face trimitere la concluziile expertizelor auto și la opinia expertală a expertului P_______ A________, depusă la dosar.

În esență , din lucrările domnului expert P_______ A________(încuviințat in cauza ca si expert parte) mai sus menționată reiese faptul că partea civilă G____ M_____ F________ a încălcat dispozițiile rutiere privind limita de viteză pe acel tronson de drum, respectiv art. 123 lit.b din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002, normă legală conform căreia acesta tre buia să resp e ct e o limită d e viteză d e 30 km/h pe acel tron s on de drum .

Astfel, din concluziile lucrării de specialitate reiese faptul că „dacă autoturismul BMW s-ar fi deplasat cu o viteză inferioară sau egală limitei maxime admise de 30 km/h, autovehicul Opel ar fi părăsit complet suprafața carosabilă până la momentul în care autovehiculul BMW ar fi ajuns în locul de impact, iar impactul nu s-ar mai fi produs ”

În atare condiții, se poate reține o culpă a conducătorului auto marca BMW în producerea evenimentului rutier.

Potrivit Art. 28.din Norma ASF 23/2014 – ( 1) în situația î n care persoana păgubită a contribuit din culpa la producerea accidentului sau la mărirea prejudiciului, cel chemat sa răspundă va fi ținut răspunzător numai pentru partea din prejudiciu care ii este imputabila – culpa ____________________ situații întinderea răspunderii fiecărei persoane va fi cea consta tata prin orice mijloc de proba; (2) în situația î n care nu se poate stabili întinderea răspunderii fiecărei persoane, aceasta se va stabili î n cote egale , î n raport cu nu mărul pârtilor implicate î n accident, fiecare parte având dreptul la despăgubire in proporția in care nu s-a făcut răspunzătoare de producerea accidentului.

În concluzie, la o viteza de maxim 30 km/h(cea regulamentară a auto BMW, traiectoriile celor 2 vehicule nu s-ar mai fi intersectat, astfel nu s-ar mai fi produs evenimentul rutier.

Apelanta mai solicită respingerea acțiunilor civile raportat la conduita victimei N____ M____ care a acceptat să urce în autoturismul condus de către inculpat cunoscând starea de ebrietate avansată a acestuia, luând-o cu ea și pe minora P____ I____ M____, fără ca în autoturism să fie montat un scaun special pentru copii, pentru ca minora să fie transportată în condiții de siguranță.

Astfel, din probațiunea administrata in prezenta cauza a rezultat faptul ca victima N____ M____ cunoștea faptul ca șoferul autoturismului, inculpatul P____ loan, se afla sub influenta băuturilor alcoolice, raportat la faptul că acesta a consumat băuturi alcoolice acasă și că alcoolemie acestuia a fost ridicată si ușor observabilă, astfel că victimele ar fi trebuit sa nu accepte deplasarea in autoturismul condus de inculpat.

În atare condiții, defuncta N____ M____, în deplină cunoștință de cauză, s-a urcat într-un autoturism, alături de un conducător auto care se afla sub influența băuturilor alcoolice, asumându-și un mare risc de producere a unui accident, motiv pentru care considerăm că în cauză nu se poate face abstracție de modul în care s-a produs accidentul, precum și de atitudinea anterioară a defunctei, precum și de starea de ebrietate avansată în care se conducătorul auto.

În subsidiar se solicită diminuarea cuantumului daunelor morale acordate părților civile A___ L____ L______, A___ llie jr., A___ I_____ D______, N____ I___, N____ I____ pentru decesul victimei N____ M____.. în conformitate cu dispozițiile art. 50 alin. 2 lit. d din Norma ASF 23/2014.

Daunele morale trebuie sa ofere o satisfacție echitabila si proporțională cu prejudicial moral suferit, instanța de judecata fiind ținută sa aibă in vedere atât suferințele încercate de cei ce le pretind (părți civile), dar si realitățile economice si sociale prezente, asigurând un echilibru ____________________________ părțile civile si daunele cuvenite acestora, pentru a nu se realiza o îmbogățire fără justa cauza.

Este întemeiată doar constituirea de parte civilă formulată de către bunica acesteia, respectiv N____ I____ (asta având în vedere ascendentul de grad I rămas în viată, inculpatul Pipis loan, este cel care se face vinovat de producerea evenimentului rutier), astfel că restul constituirilor de părți civile sunt neîntemeiate deoarece în prezenta cauză solicită daune morale și mama acestora, respectiv partea civilă N____ I____, situație în care, conform Codului Civil în materie de succesiuni, acordarea daunelor morale bunicii defunctei (rudă de gradul 2) va înlătura rudele din aceeași clasă, dar cu grad mai îndepărtat față de defunctă, așa cum sunt părțile civile A___ L____ L______, A___ llie jr., A___ I_____ D______ și N____ I___ (ruda în linie colaterală de grad III cu defuncta) și raportat la faptul că potrivit normei speciale nu există jurisprudență pentru speța în cauză, respectiv despăgubiri acordate unchilor sau mătușilor, asta mai cu seamă având în vedere faptul că există ascendent care solicită despăgubiri pentru decesul victimei.

Se solicită respingerea acordării de daune în acest caz întrucât nu sunt îndeplinite condițiile legale pentru ca părțile civile A___ L____ L______, A___ llie jr., A___ I_____ D______ și N____ loan, unchii, respectiv mătușa victimei P____ I____ M____, să primească despăgubiri ca urma a decesului nepoatei lor.

În ceea ce îl privește pe A___ llie sr., tatăl vitreg al victimei N____ M____, se formulează concluzii de respingere întrucât în cauză nu există nicio legătură de rudenie între acesta si victima N____ M____ implicit cu minora Pipis I____ M____.

Se face trimitere la culpa victimei G____ M_____ C_________, în producerea evenimentului rutier raportat la faptul că din opinia expertală depusă la dosarul cauzei reiese faptul că dacă respecta limita de viteză pe acel tronson de drum impactul frontal cu mașina condusă de către inculpatul P____ I___ putea fi evitat. În ceea ce le privește pe părțile civile G____ M_____ C_________ și G____ F_________, se solicită diminuarea cuantumului daunelor morale acordate acestora.

III. Examinând hotărârea penală atacată prin prisma motivelor de a___ invocate și în raport de principiile care reglementează soluționarea căii de atac prev. de art.416 – 419 C.pr.pen. C_____ reține ca fiind fondate apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Judecătoria B___, partea responsabilă civilmente S.C. E______ Romania A________ R__________ S.A. și partea civilă A___ I___ și nefondate apelurile formulate de părțile civile N____ I____, A___ L____ L______, N____ I___, A___ I___ junior prin r___________ l____ N____ I____ și A___ I_____ D______ prin r___________ l____ N____ I____, pentru motivele care se vor arăta mai jos.

În primul rând, C_____ constată că prima instanță a stabilit o corectă stare de fapt prin raportare la probele administrate în cursul urmăririi penale și al judecății în primă instanță, C_____ însușindu-și în totalitate motivarea primei instanțe, pe care nu o va mai relua, urmând a răspunde, în cele ce urmează, punctual, motivelor de a___ invocate.

În privința culpei în producerea accidentului și a consecințelor acestuia, C_____ împărtășește concluziile primei instanțe în sensul că responsabilitatea a aparținut în exclusivitate inculpatului.

Accidentul s-a datorat împrejurării că inculpatul P____ I___, conducând autoturismul marca OPEL VECTRA cu numărul de înmatriculare XXXXXXXXX pe D.J.107, la km 70+200 metri, pe raza comunei Jidvei, nu a adaptat viteza de deplasare corespunzătoare pe un sector de drum în curbă la dreapta, a pierdut controlul autovehiculului, a pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune cu autoturismul marca BMW cu nr. de înmatriculare AB xxxxxx, condus din sens opus de numitul G____ M_____ F________, producând avarii, vătămări corporale și decesul unor ocupanți ai celor două autovehicule.

Așa cum rezultă din raportul de expertiză tehnică judiciară efectuat de expertul tehnic D____ D__ L_____ din cadrul Biroului Local pentru expertize tehnice judiciare și contabile de pe lângă Tribunalul A___ momentul de apariție a stării de pericol a fost cel în care autoturismul Opel Vectra, condus de către inculpatul P____ I___, a pătruns pe sensul de circulație al autoturismului BMW.

Este adevărat că ambii conducători auto nu au respectat limita legală de viteză pentru circulația în localități, însă doar în cazul inculpatului această împrejurare a determinat pătrunderea pe contrasens cu efect cauzal clar și exclusiv în producerea accidentului.

Inculpatul nu a respectat interdicția de a conduce un vehicul sub influența alcoolului și prevederile art.35 (1) din OUG.195/2002: ” Participanții la trafic trebuie să aibă un comportament care să nu afecteze fluența și siguranța circulației, să nu pună în pericol viața sau integritatea corporală a persoanelor și să nu aducă prejudicii proprietății publice sau private”.

Conducerea unui autoturism sub influența alcoolului reprezintă o infracțiune de pericol, fiind însă este incontestabil că această stare de pericol s-a materializat printr-o modalitate defectuoasă de conducere a autoturismului.

Expertul mai arată că accidentul putea fi evitat de către inculpat, dacă respecta limita legală de viteză, dacă păstra banda de circulație destinată circulației pe sensul B___-Târnăveni și nu ar fi pătruns pe contrasens. Mai precizează că nu există elemente care să conducă la concluzia că dacă M_____ G____ ar fi condus autovehiculul BMW sub limita legală s-ar fi putut evita accidentul

Cu toate acestea, în cursul judecării apelului, pentru a se asigura posibilitatea părții responsabile civilmente să-și exercite în cât mai bune condiții dreptul la apărare și pentru înlăturarea oricărui dubiu pe care această parte l-ar putea avea legat de culpa pentru producerea accidentului, a fost încuviințat un supliment la expertiză tehnică auto cu obiectivul ”stabilirea posibilității de evitare a accidentului rutier petrecut în data de 6.03.2017 în localitatea Jidvei, DJ 107, la km 70-200m, în cazul în care autoturismul BMW ar fi circulat cu viteza maximă de 30 km/h”, care a fost efectuat de același expert.

Concluziile au fost în sensul că ”G____ M_____ F________ nu putea evita producerea accidentului și în cazul în care autoturismul BMW320Dcondus de acesta , ar fi circulat cu viteza maximă de 30 km/h.”.

Expertul reiterează că”accidentul putea fi evitat de către inculpat, dacă respecta limita legală de viteză, dacă păstra banda de circulație pe sensul B___-Târnăveni și nu ar fi pătruns pe contrasens”.

Expertul explică dificultățile de a face evaluări ale dinamicii accidentului pe situații ipotetice, dar incerte. Arată că nu se poate determina cu certitudine momentul intrării autoturismului Opel Vectra pe contrasens și se face trimitere la declarația inculpatului care nu și-a amintit ce l-a determinat să pătrundă pe contrasens. Acesta se afla sub influența băuturilor alcoolice și, arată expertul, timpii de reacție a conducătorului auto se măresc de la apariția stimulului până la momentul de adoptare a unei acțiuni. Timpul de reacție normal de 0,2-0,3 s se poate mări până la 0,5 s pentru o concentrație de 1% 0 alcool în aerul expirat.

O altă consecință a consumului de alcool este apariția fenomenului de vedere tip tunel, șoferul nemaipercepând corect imaginile aflate în limitele câmpului vizual.

Pe aceste considerente, expertul apreciază că există posibilitatea ca ca inculpatul să fi perceput la momentul observării farurilor autoturismului BMW care circula din sens opus, ieșind dintr-o curbă situată în dreapta autoturismului condus de inculpat, ca un autovehicul care venea din contrasens, ceea ce a generat o manevră de viraj spre stânga, cu pătrundere pe contrasens a autoturismului condus de inculpat.

Expertul tehnic D____ D__ L_____ contestă opinia expertală a expertului P_______, arătând că schimbarea direcției de mers este un proces dinamic, în care rotirea volanului se realizează printr-o mișcare accelerată, cu accelerație variabilă, aprecierile expertului P_______ bazându-se pe considerentele unor mișcări cu viteză constatată (valoarea accelerației fiind 0) care nu sunt aplicabile în cazul de față.

Expertul a precizat că, întrucât nu s-au observat urme de frânare imprimate de pneurile autoturismelor în faza anterioară coliziunii, nu se poate stabilii dacă anterior coliziunii autoturismele s-au aflat în regim de decelerare, rulare liberă sau accelerare, și nu este exclus ca viteza din momentul impactului să fie egală cu viteza inițială de deplasare a autovehiculului.

Expertul observă că ne aflăm în domeniul posibilității, în care atât șansele pozitive, cât și cele negative coexistă, fapt care, în expertiza tehnică, indică imposibilitatea de rezolvare a vitezei inițiale de deplasare.

Se arată în expertiză că există posibilitatea ca autoturismul BMW să fi rulat înainte de curbă cu 30 km/h și să fi accelerat după depășirea axului curbei și să ajungă la 60 km/h.

Pentru o analiză completă, expertul a luat în calcul și ipoteza de deplasare constantă a BMW-ului constant, cu 30 km/h, și, pe baza unor calcule a admis posibilitatea ca autoturismul Opel să părăsească carosabilul de pe contrasens înainte de a _____________________ BMW – ul.

Se arată însă, că chiar și în această ipoteză, nu se poate confirma scenariul de evitare cu certitudine al accidentului, pentru că ipoteza presupune că autoturismul Opel a pătruns pe contrasens înainte ca inculpatul să observe autoturismul BMW. Or, expertul a avut în vedere posibilitatea ca inculpatul să pătrundă pe contrasens tocmai ca urmare a unei percepții eronate cu privire la partea de carosabil pe care se deplasa.

C_____ observă că la momentul accidentului carosabilul era uscat, autoturismele implicate circulau luminile de întâlnire, astfel că ipoteza unei percepții eronate a inculpatului legate autoturismul BMW nu poate fi exclusă.

În fine expertul mai arată că, chiar dacă autoturismul BMW ar fi putut opri până la locul impactului, nu se poate considera că impactul nu s-ar fi produs, dat fiind că autoturismul Opel ocupa deja 1,9 m din banda de deplasare aferentă sensului de mers Târnăveni-B___.

Tot la cererea părții responsabile civilmente s-a procedat la audierea expertului în instanță, ocazie cu care acesta și-a susținut și argumentat punctul de vedere. A arătat că în studiul evitabilității accidentelor este foarte important momentul apariției stării de pericol, care în cazul de față nu poate fi definit. A acceptat să efectuez un calcul urmând raționamentul expertului P_______ pentru a demonstra că aplicând acel raționament ajungem într-o situație în care nu mai corespund toate mărimile de timp și spațiu.

C_____ își însușește argumentele expertului, pe care le consideră logice și bazate pe analize de ordin tehnic. În condițiile în care, datorită lipsei urmelor de frânare dinainte de impact, nu se poate stabili care a fost conduita celor doi șoferi înainte de a ajunge să _________________________ coliziune(expertul a explicat clar că s-a putut calcula doar vitezele de la momentul impactului, nu și cele anterioare), respectiv au frânat, au rulat liber sau au accelerat, și nu se poate stabili cu certitudine momentul apariției stării de pericol și implicit reacțiile conducătorilor auto după acest moment, este complet irelevant un calcul matematic care arată că la o anumită viteză constantă a autoturismului BMW(de 30 km/h) pe o anumită distanță se putea evita impactul, această ipoteză fiind una cu un grad foarte mare de incertitudine. Este evident că nu există nicio certitudine că autoturismul BMW nu a rulat cu 30 km/h până aproape de impact, accelerând după axul curbei sau în orice caz într-un punct în care chiar dacă nu ar fi accelerat, datorită distanței de autoturismul Opel(care putea fi sub 38 metrii), nu se putea evita accidentul. Aici este principala sursă de îndoială legată de ipoteza expertului parte: distanța pe care autoturismul BMW a circulat cu o viteză de 62 km/h. Este de asemenea incert care ar fi fost reacția inculpatului la o viteză diferită a BMW-ului, momentul în care a perceput pericolului putând fi diferit și implicit momentul reacției ar fi fost altul.

C_____ constată că nu se pot trage concluzii certe legate de posibilitatea de evitare a accidentului bazate pe date incerte și ipoteze vădit îndoielnice. Așadar, cu toate că numitul G____ M_____ F________ circula cu o viteză superioară celei legale, această împrejurare nu are legătură cauzală cu producerea accidentului.

Această analiză a apărării părții responsabile civilmente cu privire la cui revine culpa pentru producerea accidentului s-a făcut în prealabil deoarece este în legătură atât cu latura penală, în ce privește individualizarea judiciară a pedepsei, cât și cu latura civilă, în privința cuantumului despăgubirilor.

În privința laturii penale, C_____ observă că apelul procurorului este fondat atât în ce privește critica care vizează durata pedepselor, cât și pe cea care se referă la modalitatea de executare a pedepsei rezultante.

Instanța de fond a avut în vedere prevederile art.74 C.pen. (criteriile generale de individualizare a pedepsei) în sensul că stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face în raport cu gravitatea infracțiunii săvârșite și cu periculozitatea infractorului, care se evaluează după următoarele criterii: împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, precum și mijloacele folosite; starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; natura și gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infracțiunii; motivul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit; natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal; nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială.

A reținut, de principiu, aspecte corecte legate de gravitatea faptei, de sinceritatea și regretul manifestate de inculpate, care nu are antecedente penale, însă nu a analizat suficient relevanța criteriilor ce țin de împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura și gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infracțiunii .

Cu toate că practica judiciară a consacrat un tratament sancționator care să nu implice o pedeapsă executabilă în regim de detenție în cazul infracțiunilor de ucidere din culpă sau vătămare corporală din culpă comise de persoane fără antecedente penale, o evaluare din acest punct de vedere trebuie realizată pentru fiecare caz în parte.

Gravitatea neobișnuită a faptelor inculpatului trebuie analizată în primul rând din perspectiva consecințelor produse, însă trebuie avute în vedere și premisele acestui accident, care au fost create cu intenție de către inculpat. Acesta, conștient fiind că se află sub influența băuturilor alcoolice, a optat să conducă autoturismul noaptea, pe un drum județean circulat, luându-i în autoturism pe fiica sa minoră și pe soția lui însărcinată în luna a șaptea, pe fiica lor în vârstă de 2 ani și 7 luni(conștient că nu are scaun special pentru copii de acea vârstă) și pe unchiul său.

A acceptat să-și pună în pericol membrii familiei, iar pericolul s-a materializat prin producerea acelui accident de circulație, exclusiv din culpa lui, ceea ce imprimă o gravitate deosebită faptei și impune un tratament sancționator mult mai drastic, astfel că se va dispune majorarea pedepselor:

– de la 2 ani și 4 luni închisoare la 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă prev. de art. 192 al. 2 și 3 C.pen. cu aplicarea art. 396 al. 10 C.pr.pen .

– de la 1 an și 3 luni închisoare la 1 an și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, prev. de art. 336 al. 1 C.pen. cu aplicarea art. 396 al. 10 C.pr.pen.

Pedeapsa de 9 luni închisoare aplicată inculpatului pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, prev. de art. 196 al. 1, 3 și 4 C.pen. cu aplicarea art. 396 al. 10 C.pr.pen. va fi menținută, întrucât a fost corect individualizată.

Pedeapsa rezultantă de 3 ani și 9 luni închisoare urmează să fie executată în regim de detenție, acest lucru fiind necesar pentru a fi atins scopul acesteia de prevenție și reeducare. Această modalitate de executare este evidențiată de gravitatea consecințelor faptelor inculpatului și de disponibilitatea acestuia de a comite fapte extrem de riscante cu privire la viața și integritatea corporală a celor apropiați lui și a participanților la trafic, fiind necesară pentru garantarea că acesta își va forma o atitudine corectă față de valorile ocrotite de legea penală.

Cu privire la latura civilă, C_____ constată că cele mai multe critici aduse sentinței de partea responsabilă civilmente S.C. E______ Romania A________ R__________ S.A. sunt nefondate. Vor fi analizate mai jos aceste motive de a___, cu excepția aspectelor legate de daunele morale, care vor fi analizate din perspectiva tuturor apelurilor care le vizează.

Contrar celor susținute de această parte apelantă prima instanță și-a întemeiat în drept soluția pe dispozițiile Legii 136/1995 arătând că ”în conformitate cu art. 49 din Legea 136/1995 și în temeiul contractului de a________, societatea de a________ trebuie să repare prejudiciul cauzat prin infracțiune în limitele stabilite prin contractul de a________. In acest sens a statuat și ICCJ în decizia în interesul legii nr.1/2016, stabilind că, în cazul asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, societatea de a________ are calitatea de parte responsabilă civilmente și are obligația de a repara singură prejudiciul cauzat prin infracțiune.”

Norma ASF 23/2014 este elaborată de Autoritatea de Supraveghere Financiară și conține reglementări privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule. Dispozițiile normei nu pot fi interpretate în sensul de a limita aplicarea dispozițiilor Legii nr.49 din Legea 136/1995 și a dispozițiilor din Codul civil, fiind un act normativ de rang inferior.

Acordarea de daune morale este, de asemenea suficient motivată în raport de specificul acestui tip de despăgubiri. Potrivit art. 50 pct.2 lit. d) din Norma ASF 23/2014 daunele morale se acordă în conformitate cu legislația și jurisprudența din R______. Exact așa a procedat instanța, s-a raportat la legislația și la jurisprudența din țara noastră, aspect care poate fi sesizat din temeiurile faptice și juridice reținute. Criteriul jurisprudențial impune raportarea la practica judiciară a instanței și a celorlalte instanțe din țară, fără a fi necesară indicarea concretă a unor hotărâri judecătorești.

Este complet nefondată cererea apelantei de desființare a sentinței cu trimitere spre rejudecare, pe motiv că lipsește motivarea; C_____ reține că sentința este motivată atât în fapte cât și în drept și întrunește cerințele formale prev. de art. 403 C.pr.pen..

Cu privire la asumarea riscului de a călători în autoturism cu inculpatul, acesta fiind vizibil sub influența băuturilor alcoolice, instanța de fond a apreciat corect că nu se poate împărtăși acest punct de vedere.

Este incontestabil că victima minoră P____ I___ M____, la vârsta de 2 ani și 7 luni, nu era în măsură să stabilească dacă tatăl său se afla sub influența băuturilor alcoolice, să prevadă posibilele consecințe ale faptelor acestuia și să refuze deplasarea cu autoturismul condus de acesta.

În privința victimei N____ M____, s-a apreciat, de asemenea corect, că acceptul ei de a se deplasa cu autoturismul condus de inculpat, acesta fiind băut, nu este de natură să îl exonereze de consecințele faptelor sale și nu atrage o culpă concurentă a victimei. Nu este evident în ce măsură a putut această victimă să evalueze starea de ebrietate a inculpatului, însă este evident că prezența în autoturism alături de el nu i-a preluat din culpă în ce privește consecințele accidentului, care s-a produs ca urmare a încălcării mai multor reguli de circulație, încălcare cu care victima nu are nicio legătură. Acesteia, din punctul de vedere al dinamicii producerii evenimentului rutier, nu i se poate reține vreo vinovăție în sensul art. 28 alin. (1)din Norma ASF 23/2014.

Cu privire la faptul că victimele N____ M____ și P____ I____ M____ nu au purtat centuri de siguranță, instanța de fond a reținut corect că potrivit dispozițiilor art. 97 al. 4 lit. b din HG nr. 1391/2006, se exceptează de la obligația de a purta centura de siguranță femeile în stare vizibilă de graviditate, astfel că N____ M____ nu avea o astfel de obligație fiind însărcinată în luna a 7-a, iar în privința faptului că minora nu era fixată cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun pentru copii instalat în autovehicul este tot culpa exclusivă a inculpatului care a recunoscut că aceasta nu a fost transportată niciodată în scaun special pentru copii, și care avea obligația de a-și dota autoturismul pe care-l conducea cu un asemenea scaun, obligație care-i revenea în calitate conducător auto, potrivit art.36 din OUG 195/2002.

Lipsa actelor de stare civilă care să ateste legăturile de rudenie ale unor părți civile cu victima a fost suplinită în mod corespunzător în cursul judecării apelului(filele 119-123 vol. I dos. a___), iar poziția apărătorului părții responsabile civilmente S.C. E______ Romania A________ R__________ S.A. formulată în concluziile scrise, în sensul că aspectul a fost ”cârpit” nu este însoțită de vreo altă critică, astfel că C_____ consideră că relațiile de rudenie pretinse sunt dovedite.

Cu privire la opțiunea părții responsabile civilmente de a exercita calea de atac a apelului și împotriva încheierii de ședință nr. 24/25.01.2018, pronunțată în dos. nr. XXXXXXXXXXXX/a5, C_____ observă că suntem în prezența unei excepții de la situația în care încheierile pot fi atacate odată cu sentința, pe care o prevede art. 408 alin. 2 C. pr. pen., fiind vorba despre o încheiere dată în materia măsurilor asiguratorii, care se atacă separat. De altfel a și fost atacată cu contestație la Tribunalul A___, care a fost soluționată prin decizia nr. 53/22.02.2018 a acestei instanțe.

Cu privire la acordarea către partea civilă A___ L____ L______, sora victimei N____ M____ și mătușa minorei P____ I____ M____, a sumei de 223 Euro, cu titlu de daune materiale, reprezentând contravaloarea biletului de avion achiziționat pentru deplasarea din Spania în țară, la înmormântarea surorii și nepoatei sale obiecțiile părții responsabile civilmente s-au legat de art. 50 din Norma ASF nr. 23/2014. Această normă face referire la pct.-ul 2 lit. a la cheltuielile de înmormântare. De asemenea, art. 1392 C.civ. face referire la dreptul celui care a făcut cheltuieli pentru înmormântare de a-i fi înapoiate.

Prin cheltuieli de înmormântare se au, de regulă, în vedere costurile ceremoniilor religioase, formalităților administrative, pregătirilor și înhumării efective, amenajării mormântului și a mesei de pomană. Apar însă situații în care o rudă apropiată, cum e cazul în speță, care locuiește în străinătate, pentru a putea participa la înmormântare este obligată să se deplaseze intempestiv pe o distanță mare și implicit să efectueze cheltuieli semnificative. Aceste cheltuieli sunt alocate pentru valorificarea ocaziei unice de a conduce victima pe ultimul său drum, și sunt consecința decesului și implicit a faptei ilicite și nu a unei opțiuni personale a părții civile. Tradiția ritualului de înhumare presupune prezența apropiaților, în primul rând al rudelor, ca formă ultimă de manifestare a respectului pentru persoana trecută în neființă.

Probele confirmă că partea civilă a avut o relație foarte bună de familie cu victimele și a fost prezentă efectiv la înmormântare. În aceste condiții, contravaloarea biletului de avion utilizat pentru deplasarea la înmormântare poate fi considerată o cheltuială de înmormântare în sensul Codului civil și a normei speciale.

Critica cu privire la cuantumul cheltuielilor judiciare este, de asemenea nejustificată. Se impune ca asiguratorul să fie obligat singur la plata cheltuielilor judiciare datorate părții civile, întrucât art. 49 și 50 din Legea nr. 136/1995 fac referire expresă la aceste cheltuieli. Cheltuielile judiciare către stat au fost atribuite în sarcina inculpatului, astfel că critica asiguratorului este inexplicabilă din acest punct de vedere.

Cu privire la daunele morale ,cu titlu de principiu, se rețin următoarele:

Cu privire la caracterul și regimul de acordare al daunelor morale apare ca evident că acestea trebuie să fie cuantificate în mod rezonabil, just și echitabil. Evaluarea cuantumului acestui tip de daune este dificilă datorită faptului că impune stabilirea unei despăgubiri de natură patrimonială pentru un prejudiciu nepatrimonial.

Instanța supremă a arătat că, spre deosebire de despăgubirile pentru daune materiale, care se stabilesc pe bază de probe, despăgubirile pentru daune morale se stabilesc pe baza evaluării instanței de judecată. (ÎCCJ, Secția penală, decizia nr. 2617 din 9 iulie 2009).

Suferința pe care o resimt urmașii unei victime decedate nu poate fi eliminată sau atenuată printr-o sumă de bani. O astfel de sumă are caracterul de a compensa suferința psihică cauzată de pierdere unei persoane de care aceștia au fost profund legați în plan afectiv. Sumele de bani astfel stabilite vizează doar efectul compensatoriu, fără să prețuiască valoarea nepatrimonială lezată.

Stabilirea unei valori bănești pentru daunelor morale trebuie făcută de așa manieră încât să constituie o compensare efectivă a prejudiciului moral suferit.

Aprecierea prejudiciului moral nu poate fi restrânsă la determinarea suferinței psihice, ci presupune evaluarea tuturor consecințelor negative pe care le produce decesul unei victime.

Este evident, din acest punct de vedere, că pe lângă durerea pricinuită de decesul în sine, se mai produc o ________ alte consecințe pentru urmași. Aceștia pierd afecțiunea, sprijinul moral și cel material de care aveau parte din partea victimei, fiind constrânși să-și trăiască restul vieții fără aceasta. Determinarea cuantumului daunelor morale presupune analiza pierderilor suferite de părțile civile pe plan psihic, social și familial, în raport de gradul de afectare a vieții acestora evaluat din perspectiva consecințelor concrete create de decesul victimei.

C_____ reține că aspectele de principiu menționate în cuprinsul hotărârii atacate, dar și în motivele de a___ ale apelanților și în concluziile asiguratorului intimat, sunt corecte. Stabilirea în concret a unor astfel de sume este partea cea mai dificilă care apare cu ocazia angajării răspunderii civile pentru un prejudiciu moral.

În speță, C_____ apreciază că s-a reținut în mod corect afecțiunea dintre victime și rudele acesteia, care justifică acordarea de daune morale în temeiul art. 1391 alin. 2 C. civ..

În privința părții civile A___ I___ senior , tatăl vitreg al victimei N____ M____, s-au reținut corect declarațiile de martori care au arătat că acesta a crescut-o de mică, că victima îi spunea „tată”, iar acesta o iubea la fel de mult ca și pe proprii lui copii, fiind foarte atașat de aceasta. Această formă de atașament care s-a format într-o perioadă foarte îndelungată de timp. În evaluarea unui prejudiciu patrimonial în caz de deces, nu sunt relevante exclusiv raporturile biologice și actele de stare civilă, ci pot apărea exista situații în care se impune a fi evaluat conținutul real al raporturilor afective, ce simțeau efectiv partea civilă și victima una față de cealaltă, ce reprezentau una față de cealaltă. Acceptând această natură a relației dintre partea civilă și victima N____ M____, se impune să se admită și relația afectivă cu fiica acesteia, vi ctima minoră P____ I____ M____.

Aceste împrejurări justifică majorarea daunelor morale acordate acestei părți civile de la 100.000 lei la 150.000 lei.

În privința părților civile A___ L____ L______ și N____ I___, frați, respectiv unchi ai victimelor, decesul victimelor i-au afectat în mod deosebit, că păstrau constant legătura cu sora lor N____ M____ și se vizitau, fiind în relații foarte apropiate, C_____ apreciază, ținând cont și de tendințele practicii judiciare contemporane, că sumele acordate sunt excesiv de mari, impunându-se reducerea lor de la 165.000 lei la 130.000 lei.

În privința celorlalte părți civile C_____ apreciază că sumele acordate sunt adecvate și suficiente pentru a acoperi prejudiciul moral care le-a fost cauzat, Mama și bunica celor două victime, N____ I____, a fost pusă în fața unei tragedii cu totul neobișnuite, fiind nevoită să-și îngroape cu aceeași ocazie fiica și doi nepoți, din care unul nenăscut, cu toții având parte de o moarte violentă. Acest tablou a fost descris în sentința primei instanțe într-o modalitate extrem de sugestivă, pe baza declarațiilor martorilor. În cazul fraților victimei N____ M____ A___ I___ jr. și A___ I_____ D______, prima instanță a arătat că aceasta s-a implicat în creșterea lor și că aceștia erau atașați de ea, dar și de minora P____ I____ M____.

Susținerea asiguratorului că, în aplicarea art. 1391 alin. 2 C.civ. clasele de moștenitori se exclud potrivit regulilor succesorale nu are nicio bază legală, și mai mult, dacă s-ar admite o asemenea interpretare, ar însemna să se încalce grav principiile răspunderii civile delictuale, excluzându-se persoane prejudiciate moral pe motivul existenței alto r persoane prejudiciate dintr-o altă clasă de moștenitori. Textul de lege menționat nu limitează acordarea despăgubirilor la anumite grade de rudenie, pe care le enumeră exemplificativ, arătând că orice persoană care poate dovedi un prejudiciu este îndreptățită la despăgubiri pentru prejudiciul nepatrimonial.

Pornind de la criteriile de evaluare a daunelor morale descrise mai sus, ținând cont de practica judiciară, C_____ apreciază că nu se impune nici majorarea și nici reducerea daunelor morale acordate acestor părți civile astfel că apelul acestor părți civile și al asiguratorului va fi respins ca nefondat.

IV. Pentru aceste motive, în raport de dispozițiile art. 421 pct.2 lit.a C.pr.pen. va admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Judecătoria B___, partea responsabilă civilmente S.C. E______ Romania A________ R__________ S.A. și partea civilă A___ I___ împotriva sentinței penale nr. 49/19.04.2018 pronunțată de Judecătoria B___ în dosar nr. XXXXXXXXXXXX.

Va desființa sentința atacată sub aspectul duratei pedepselor aplicate inculpatului P____ I___, a modalității de executare a pedepsei rezultante și a modalității de soluționare a acțiunilor civile formulate de părțile civile A___ I___, A___ L____ L______ și N____ I___ și procedând la o nouă judecare a cauzei în aceste limite:

Va majora pedeapsa aplicată inculpatului P____ I___ pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă prev. de art. 192 al. 2 și 3 C.pen. cu aplicarea art. 396 al. 10 C.pr.pen de la 2 ani și 4 luni închisoare la 3 ani închisoare.

Va majora pedeapsa aplicată inculpatului pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, prev. de art. 336 al. 1 C.pen. cu aplicarea art. 396 al. 10 C.pr.pen de la 1 an și 3 luni închisoare la 1 an și 6 luni închisoare.

Va menține pedeapsa de 9 luni închisoare aplicată inculpatului pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, prev. de art. 196 al. 1, 3 și 4 C.pen. cu aplicarea art. 396 al. 10 C.pr.pen..

În baza art. 38 al. 2 C.pen. rap. la art. 39 al. 1 lit. b C.pen. va contopi pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare, la care adaugă un spor de 9 luni, reprezentând o treime din totalul celorlalte pedepse(27 luni/3), urmând ca în final inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani și 9 luni închisoare .

Va înlătura dispoziția de suspendare a executării pedepsei sub supraveghere.

Va majora cuantumul daunelor morale pe care partea responsabilă civilmente S.C. E______ Romania A________ R__________ S.A. a fost obligată să le plătească părții civile A___ I___ senior de la 100.000 lei la 150.000 lei.

Va reduce cuantumul daunelor morale pe care partea responsabilă civilmente S.C. E______ Romania A________ R__________ S.A. a fost obligată să le plătească părții civile A___ L____ L______ de la 165.000 lei la 130.000 lei.

Va reduce cuantumul daunelor morale pe care partea responsabilă civilmente S.C. E______ Romania A________ R__________ S.A. a fost obligată să le plătească părții civile N____ I___ de la 165.000 lei la 130.000 lei.

În baza art. 421 pct.1 lit.a C.pr.pen. va respinge apelul declarat de partea responsabilă civilmente S.C. E______ Romania A________ R__________ S.A. împotriva Încheierii de ședință nr. 24/5.01.2018, dos. nr. XXXXXXXXXXXX/a5.

Va menține restul dispozițiilor sentinței atacate.

În baza art. 421 pct.1 lit.b C.pr.pen. va respinge ca nefondate apelurile declarate de părțile civile N____ I____, A___ L____ L______, N____ I___, A___ I___ junior prin r___________ l____ N____ I____ și A___ I_____ D______ prin r___________ l____ N____ I____.

În conformitate cu art. 275 alin 2 C.pr. pen. va obliga părțile civile apelante N____ I____, A___ L____ L______, N____ I___, A___ I___ junior prin r___________ l____ N____ I____ și A___ I_____ D______ prin r___________ l____ N____ I____ să plătească în favoarea statului câte 200 lei, cheltuieli judiciare și obligă partea responsabilă civilmente S.C. E______ Romania A________ R__________ S.A. să plătească în favoarea statului suma de 600 lei, tot cu titlu de cheltuieli judiciare, urmând ca în conformitate cu art. 275 alin 3 C.pr. pen. restul cheltuielilor judiciare avansate de stat în a___ să rămână în sarcina acestuia.

În conformitate cu art. 274 alin 1 C.pr. pen. onorariul parțial al apărătorului din oficiu în sumă de 150 lei va fi suportat din fondurile Ministerului Justiției.

În conformitate cu art. 276 C.pr. pen va obliga partea responsabilă civilmente S.C. E______ Romania A________ R__________ S.A. să plătească părților civile intimate G____ M_____ F________ și G____ F_________(fostă C___) suma de 2677 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DECIDE:

Admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Judecătoria B___, partea responsabilă civilmente S.C. E______ Romania A________ R__________ S.A. și partea civilă A___ I___ împotriva sentinței penale nr. 49/19.04.2018 pronunțată de Judecătoria B___ în dosar nr. XXXXXXXXXXXX.

Desființează sentința atacată sub aspectul duratei pedepselor aplicate inculpatului P____ I___, a modalității de executare a pedepsei rezultante și a modalității de soluționare a acțiunilor civile formulate de părțile civile A___ I___, A___ L____ L______ și N____ I___ și procedând la o nouă judecare a cauzei în aceste limite:

Majorează pedeapsa aplicată inculpatului P____ I___ pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă prev. de art. 192 al. 2 și 3 C.pen. cu aplicarea art. 396 al. 10 C.pr.pen de la 2 ani și 4 luni închisoare la 3 ani închisoare.

Majorează pedeapsa aplicată inculpatului pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, prev. de art. 336 al. 1 C.pen. cu aplicarea art. 396 al. 10 C.pr.pen de la 1 an și 3 luni închisoare la 1 an și 6 luni închisoare.

Menține pedeapsa de 9 luni închisoare aplicată inculpatului pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, prev. de art. 196 al. 1, 3 și 4 C.pen. cu aplicarea art. 396 al. 10 C.pr.pen..

În baza art. 38 al. 2 C.pen. rap. la art. 39 al. 1 lit. b C.pen. contopește pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare, la care adaugă un spor de 9 luni, reprezentând o treime din totalul celorlalte pedepse(27 luni/3), urmând ca în final inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani și 9 luni închisoare .

Înlătură dispoziția de suspendare a executării pedepsei sub supraveghere.

Majorează cuantumul daunelor morale pe care partea responsabilă civilmente S.C. E______ Romania A________ R__________ S.A. a fost obligată să le plătească părții civile A___ I___ senior de la 100.000 lei la 150.000 lei.

Reduce cuantumul daunelor morale pe care partea responsabilă civilmente S.C. E______ Romania A________ R__________ S.A. a fost obligată să le plătească părții civile A___ L____ L______ de la 165.000 lei la 130.000 lei.

Reduce cuantumul daunelor morale pe care partea responsabilă civilmente S.C. E______ Romania A________ R__________ S.A. a fost obligată să le plătească părții civile N____ I___ de la 165.000 lei la 130.000 lei.

Respinge apelul declarat de partea responsabilă civilmente S.C. E______ Romania A________ R__________ S.A. împotriva Încheierii de ședință nr. 24/5.01.2018, dos. nr. XXXXXXXXXXXX/a5.

Menține restul dispozițiilor sentinței atacate.

Respinge ca nefondate apelurile declarate de părțile civile N____ I____, A___ L____ L______, N____ I___, A___ I___ junior prin r___________ l____ N____ I____ și A___ I_____ D______ prin r___________ l____ N____ I____.

În conformitate cu art. 275 alin 2 C.pr. pen. obligă părțile civile apelante N____ I____, A___ L____ L______, N____ I___, A___ I___ junior prin r___________ l____ N____ I____ și A___ I_____ D______ prin r___________ l____ N____ I____ să plătească în favoarea statului câte 200 lei, cheltuieli judiciare și obligă partea responsabilă civilmente S.C. E______ Romania A________ R__________ S.A. să plătească în favoarea statului suma de 600 lei, tot cu titlu de cheltuieli judiciare, urmând ca în conformitate cu art. 275 alin 3 C.pr. pen. restul cheltuielilor judiciare avansate de stat în a___ să rămână în sarcina acestuia.

În conformitate cu art. 274 alin 1 C.pr. pen. onorariul parțial al apărătorului din oficiu în sumă de 150 lei va fi suportat din fondurile Ministerului Justiției.

În conformitate cu art. 276 C.pr. pen obligă partea responsabilă civilmente S.C. E______ Romania A________ R__________ S.A. să plătească părților civile intimate G____ M_____ F________ și G____ F_________(fostă C___) suma de 2677 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică din 10.05.2019.

Leave a Reply