Curtea de Apel Targu Mures. Admiterea apelului si obligarea la plata cheltuielilor de judecata chiar și în lipsa facturii.

Curtea de Apel Targu Mures. Admiterea apelului si obligarea la plata cheltuielilor de judecata chiar și în lipsa facturii.

CURTEA DE APEL TÂRGU M____

SECȚIA A II-A CIVILĂ, DE C_________ ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

DECIZIA Nr. 15/A

Ședința publică din 25 ianuarie 2021

În ceea ce privește apelul incident, formulat de către apelantul-pârât B_____ B_, Curtea constată următoarele.

În primul ciclu procesual, acțiunea în ordonanță președințială formulată de reclamantul A_________ A_ A_________ A_________ A_______ A_ a fost respinsă integral, fiind totodată respinsă și cererea pârâtului B_____ B_ de acordarea cheltuielilor de judecată în cuantum de 5000 lei, reprezentând onorariu de avocat, pe considerentul că aceste cheltuieli nu au fost dovedite, , lipsind factura fiscală.

Curtea reține că, potrivit art. 453 al.1 cod procedură civilă, „(1) Partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părții care a câștigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată.”. De asemenea, art. 452 cod procedură civilă arată că” Partea care pretinde cheltuieli de judecată trebuie să facă, în condițiile legii, dovada existenței și întinderii lor, cel mai târziu la data închiderii dezbaterilor asupra fondului cauzei.”

Efectuând, la rându-i, propria analiză a înscrisurilor doveditoare depuse de pârâtă în susținerea cererii de acordare a cheltuielilor de judecată, Curtea constată că soluția primei instanțe cu referire la acest aspect este neîntemeiată.

Astfel, la fila 96 din dosarul de fond există un extras de cont din care rezultă că pârâta B_____ B_ a virat în contul reprezentantului convențional, suma de 5000 lei, reprezentând onorariu de avocat. Mai mult, la dosar există și dovada reprezentării convenționale a pârâtei, avocatul ales depunând împuternicirea avocațială.

În aceste condiții, apare excesiv a se solicita reprezentantului ales si o copie după factura fiscală, fiind subînțeles aspectul că plata a fost făcută în considerarea serviciilor prestate, factura fiscală nereprezentând decât dovada necesară înscrierii în contabilitate.

Revenind, Curtea constată că partea care a pierdut procesul- reclamanta din primul ciclu procesual- trebuia obligată la cheltuieli de judecată, că aceste cheltuieli au fost dovedite de pârât în primul ciclu procesual, motiv pentru care apelul incident va fi admis, cu consecința schimbării în parte a sentinței nr. 212/CC/14.12.2020, pronunțată de Tribunalul Specializat M____ în dosarul nr. _____________, în sensul obligării reclamantei A_________ A_ A_________ A_________ A_______ A_ la plata către pârâta B_____ B_ a sumei de 5000 lei, onorariu de avocat în primul ciclu procesual.

Ca parte care a pierdut procesul, în etapa procesuală prezentă, Curtea va dispune, în baza art. 452 și 453 al.1 cod procedură civilă, obligarea apelantului A_________ A_ A_________ A_________ A_______ A_ la plata către intimatul B_____ B_ a sumei de 2000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în apel, reprezentând onorariu de avocat, potrivit ordinului de plată aflat la fila 141 din dosar.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge ca nefondat apelul principal formulat de apelantul A_________ A_ A_________ A_________ A_______ A_, cu sediul în București, ___________________________________, nr. 46-48, sector 2, ___/_____/____, CUI _______, cu sediul ales la SCA M____ & M____ din București, _________________. 55-55 Bis, etaj 1, sector 2 împotriva Sentinței nr. 212/CC/14.12.2020, pronunțată de Tribunalul Specializat M____ în dosarul nr. _____________.

Admite apelul incident formulat de apelantul B_____ B_ cu sediul în Târnăveni, ____________________, jud. M____, J/__________, CUI _______ cu sediul ales la Cabinetul de avocatură B____ Lacrima R_____ din Tg. M____, _____________________. 1A, _________________ împotriva aceleiași sentințe, pe care o schimbă în parte, în sensul că admite cererea pârâtei B_____ B_ de obligare a reclamantei A_________ A_ A_________ A_________ A_______ A_ la plata cheltuielilor de judecată și obligă în consecință reclamanta A_________ A_ A_________ A_________ A_______ A_ la plata către pârâta B_____ B_ a sumei de 5000 lei, onorariu de avocat în primul ciclu procesual.

Obligă apelantul A_________ A_ A_________ A_________ A_______ A_ la plata către intimatul B_____ B_ a sumei de 2000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în apel, reprezentând onorariu de avocat.

Definitivă.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin intermediul grefei instanței, azi, 25.01.2021.

Leave a Reply