Curtea de Apel Târgu Mureș. Omorul (art. 188 Cod penal)

Curtea de Apel Târgu Mureș. Omorul (art. 188 Cod penal) jurisprudenta, avocat drept penal, avocat crimă, avocat victimă

Astfel, din probatoriul administrat ulterior în cauză, rezultă că între cei doi soți, aflați ambii sub influența băuturilor alcoolice, a izbucnit în după-amiaza zilei de 12.10.2017 un conflict verbal, spontan, dar grefat pe o stare conflictuală mai veche, ce a avut la bază o ________ reproșuri adresate de persoana vătămată inculpatului, care enervat și deranjat de acestea, a pus mâna pe un cuțit aflat pe masa din bucătărie și a început să o lovească pe soția sa, în diverse părți ale corpului.

La momentul internării acesteia la Secția Chirurgie a Spitalului Județean M________ C___, persoana vătămată K____ E__ a prezentat diagnosticul de „politraumatism prin agresiune. TCCAI cu hematoame periorbitaie bilaterale. Plagă înțepată penetrantă cu perforația jejunului, peritonită generalizată, plăgi înțepate braț drept (7), antebraț drept (2), mâna dreaptă (2), mâna stângă (3), fața anterioară torace (3), șanțul subfesier drept (1), subfesier stâng (1), șoc hemoragic subcompensat, hemiperitoneu minim, hemotorace drept, disjuncție articulație cosot-vertebrală dreaptă.

De asemenea a prezentat plăgi înjunghiate și tăiate multiple, toraco abdominale și ale membrelor, una suprapubiană penetrantă, traumatism toracic închis drept cu ________ coastei a X-a și disjuncția articulației costo-vertebrale VIII, cu hemotorace drept evacuat, echimoze, hematoame și excoriații multiple.

Rezultă astfel că inculpatul a lovit persoana vătămată de numai puțin de 25 de ori. La un moment dat, inculpatul a scăpat cuțitul din mână, însă imediat a luat un altul și a continuat să-i aplice lovituri cu acesta soției sale. Inculpatul a aplicat lovituri și după ce persoana vătămată a căzut la pământ.

După încheierea agresiunii asupra persoanei vătămate, inculpatul a încercat să-și suprime viața, având două tentative de suicid, mai întâi a încercat să-și taie venele, iar apoi să se spânzure.

Persoana vătămată a reușit să-și sune fiul, martorul Madaras L______, căruia i-a spus că a fost înjunghiată de soțul său și i-a cerut ajutorul, martorul apelând serviciul de urgență 112.

( Curtea de Apel Târgu Mureș Decizia nr. 375/2018 din data de 26.08.2018)

DECIZIA PENALĂ n r. 375/ A

Ședința   publică din 28 iunie 2018

Completul compus din:

P_________: I_____ C_________ B____

Judecător: S____ Deac______

Grefier : D_____ M__

 

Pe rol judecarea apelului declarat de către inculpatul K____ K_____ (fiul lui I___ si V_______, născut la data de 25.01.1951 în _______________________________, domiciliat în municipiul G_________, ______________________, județul Harghita, C.N.P.: xxxxxxxxxxxxx) împotriva sentinței penale nr. 61 din 19 aprilie 2018 pronunțată de Tribunalul Harghita în d osarul nr. XXXXXXXXXXXX .

La apelul nominal făcut în ședința publică se constată lipsa părților precum și a reprezentantului Ministerului Public, respectiv a domnului procuror D___ Z_____ de la parchetul de pe lângă C_____ de A___ Târgu M____.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Mersul dezbaterilor și cuvântul părților asupra fondului cauzei sunt cuprinse în încheierea de ședință din 25 iunie 2018 când s-a amânat pronunțarea hotărârii la data de astăzi, 28 iunie 2018, încheiere ce face parte integrantă din prezenta.

C_____ DE A___

Prin sentința penală nr.  61 din 19 aprilie 2018 pronunțată de Tribunalul Harghita în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX s-a dispus după cum urmează:

În baza art. 386 alin. 1 Cod de procedură penală, respinge cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei pentru care inculpatul K____ K_____ a fost trimis în judecată, din infracțiunea de „tentativă la omor asupra unui membru al familiei”, prevăzută și pedepsită de art. 32 Cod penal, raportat la art. 188 alin. 1, în referire la art. 199 alin. 1 Cod penal, în infracțiunea de „vătămare corporală asupra unui membru de familie”, prevăzută și pedepsită de art. 194 alin. 1 lit. e) Cod penal, în referire la art. 199 alin. 1 Cod pen al.

În baza art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, în referire la art. 32 Cod penal, raportat la art. 188 alin. 1 Cod penal, în referire la art. 199 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală  condamnă pe inculpatul K____ K_____, fiul lui I___ si V_______, născut la data de 25.01.1951 în _______________________________, domiciliat în municipiul G_________, ______________________, județul Harghita, CNP xxxxxxxxxxxxx, în prezent deținut în Penitenciarul M________ C___, la o pedeapsă de 5 (cinci) ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de „tentativă de omor asupra unui membru al familiei” (faptă din data de 12.10.2017).

În baza art. 66 alin. 1 lit. a) și b) Cod penal, aplică inculpatului ca pedeapsă complementară interzicerea exercitarea drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe o perioadă de 5 ani, calculată potrivit art. 68 alin. 1 lit. c) Cod penal.

În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a) și b) Cod penal, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, de la rămânerea definitivă a prezentei sentințe și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 399 alin. 1 Cod procedură penală, menține starea de arest a inculpatului K____ K_____. În baza art. 399 alin. 4 Cod procedură penală, hotărârea este executorie cu privire la menținerea măsurii arestării preventive.

În baza art. 404 alin. 4 lit. a) Cod procedură penală, în referire la art. 72 alin. 1 Cod penal, deduce din pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului durata reținerii și a arestului preventiv de la data de 13.10.2017 la zi.

În baza art. 7 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului N_______ de Date Genetice Judiciare, dispune prelevarea probelor biologice de la inculpatul K____ K_____, în vederea introducerii profilelor genetice în Sistemul N_______ de Date Genetice Judiciare.

În baza art. 19, art. 25 și art. 397 Cod procedură penală, ia act că persoana vătămată K____ E__ nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În baza art. 19, art. 25 și art. 397 Cod procedură penală, în referire la art. 1349, art. 1357-1358, art. 1391 Cod Civil, admite acțiunea civilă exercitată de S_______ Clinic Județean de Urgență M________ C___ și obligă inculpatul la plata sumei de 18.319 lei, reprezentând cheltuielile de spitalizare ale persoanei vătămate K____ E__.

În baza art. 112 alin. 1 lit. b) Cod penal, confiscă de la inculpat cuțitul de bucătărie cu lama de 21 cm, folosit la săvârșirea faptei, ridicat cu ocazia cercetării locului faptei, marca t cu 1.

Constantă că următoarele obiecte constituie mijloace materiale de probă și rămân atașate dosarului:

– 2 (două) recoltoare sterile, KIT-uri cu urme ADN, prelevate din urma de culoare brun roșcat, marcată cu 2 la fața locului;

– un plic ce conține o coală de hârtie A4, cu înscris olograf în limba maghiară, marcată cu 3 la fața locului;

– un plic ce conține un papuc de casă, mărime 42, corespondent piciorului drept, cu urmă de culoare brun roșcat, marcat cu 4 la fața locului;

– sacul nr. 2, ce conține hainele inculpatului K____ K_____, cu care era îmbrăcat la momentul reținerii acestuia, după comiterea faptei.

În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă inculpatul la plata sumei de 600 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 200 lei este aferentă fazei de urmărire penală.

În baza art. 274 alin. 1, raportat la art. 272 Cod procedură penală și Protocolul încheiat între Ministerul Justiției și UNBR, onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpat, av. Sofalvi A_____, în cuantum de 520 lei, va fi plătit către Baroul de Avocați Harghita din fondurile speciale ale Ministerului Justiției, urmând a rămâne în sarcina statului, potrivit art. 275 alin. 6 Cod procedură penală.

În motivare, se arată că persoana vătămată K____ E__ a fost înjunghiată, de mai multe ori, cu un cuțit de bucătărie, de către soțul său, inculpatul K____ K_____.

Astfel, din probatoriul administrat ulterior în cauză, rezultă că între cei doi soți, aflați ambii sub influența băuturilor alcoolice, a izbucnit în după-amiaza zilei de 12.10.2017 un conflict verbal, spontan, dar grefat pe o stare conflictuală mai veche, ce a avut la bază o ________ reproșuri adresate de persoana vătămată inculpatului, care enervat și deranjat de acestea, a pus mâna pe un cuțit aflat pe masa din bucătărie și a început să o lovească pe soția sa, în diverse părți ale corpului.

La momentul internării acesteia la Secția Chirurgie a Spitalului Județean M________ C___, persoana vătămată K____ E__ a prezentat diagnosticul de „politraumatism prin agresiune. TCCAI cu hematoame periorbitaie bilaterale. Plagă înțepată penetrantă cu perforația jejunului, peritonită generalizată, plăgi înțepate braț drept (7), antebraț drept (2), mâna dreaptă (2), mâna stângă (3), fața anterioară torace (3), șanțul subfesier drept (1), subfesier stâng (1), șoc hemoragic subcompensat, hemiperitoneu minim, hemotorace drept, disjuncție articulație cosot-vertebrală dreaptă.

De asemenea a prezentat plăgi înjunghiate și tăiate multiple, toraco abdominale și ale membrelor, una suprapubiană penetrantă, traumatism toracic închis drept cu ________ coastei a X-a și disjuncția articulației costo-vertebrale VIII, cu hemotorace drept evacuat, echimoze, hematoame și excoriații multiple.

Rezultă astfel că inculpatul a lovit persoana vătămată de numai puțin de 25 de ori. La un moment dat, inculpatul a scăpat cuțitul din mână, însă imediat a luat un altul și a continuat să-i aplice lovituri cu acesta soției sale. Inculpatul a aplicat lovituri și după ce persoana vătămată a căzut la pământ.

După încheierea agresiunii asupra persoanei vătămate, inculpatul a încercat să-și suprime viața, având două tentative de suicid, mai întâi a încercat să-și taie venele, iar apoi să se spânzure.

Persoana vătămată a reușit să-și sune fiul, martorul Madaras L______, căruia i-a spus că a fost înjunghiată de soțul său și i-a cerut ajutorul, martorul apelând serviciul de urgență 112.

Împotriva acestei sentințe a declarat a___ inculpatul K____ K_____, solicitând reținerea provocării și a circumstanței atenuante prev. de art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal, și contestând existența intenției infracționale.

Apelul este nefondat, pentru următoarele considerente :

Săvârșirea faptei de către inculpat nu e contestată. Inculpatul a recunoscut învinuirea din rechizitoriu și a solicitat aplicarea procedurii simplificate, iar declarațiile lui se coroborează cu probele dosarului. Intenția infracțională rezultă din recunoașterea de către inculpat a acuzelor, care includ intenția de a ucide, și din obiectul folosit la comiterea faptei și regiunile vizate, potrivit expertizei medico – legale.

Încadrarea juridică a fost în mod corect stabilită de prima instanță.

Sub aspectul individualizării pedepsei, instanța de a___ consideră că prima instanță a făcut o justă aplicare a criteriilor de individualizare prevăzute de art. 74 Cod penal.

Circumstanțele personale ale inculpatului, între care vârsta înaintată a acestuia și lipsa antecedentelor penale pledează, într-adevăr, în favoarea lui. Totuși, instanța nu este chemată, în prezenta cauză, să analizeze personalitatea inculpatului în ea însăși, ci numai în măsura în care această analiză este necesară pentru judecarea faptei comise. Gravitatea acesteia nu poate fi uitată. Inculpatul și-a înjunghiat în mod repetat soția cu cuțitul, în torace, abdomen, membre, a lăsat-o într-o baltă de sânge, i-a cauzat prin leziunile provocate o peritonită generalizată și i-a pus viața în primejdie.

Nu pot fi omise nici probele din care rezultă agresarea și cu alte ocazii de către inculpat a soției sale (f. 71, coroborat cu leziunile mai vechi descrise în raportul de expertiză medico-legală).

Ca urmare, nu este cazul reținerii ca circumstanță atenuantă a gravității reduse a faptei sau periculozității reduse a inculpatului.

În ce privește starea de provocare susținută de inculpat în a___, instanța de a___ are în vedere că nu rezultă din dosar vreun act de violență, o atingere gravă a demnității persoanei sau vreo altă acțiune ilicită gravă a victimei, care să fi prilejuit fapta inculpatului. Consumul cronic de alcool al victimei și certurile repetate, la care se referă inculpatul, nu constituie activități ilicite, cu atât mai puțin grave.

În concluzie, pedeapsa aplicată este necesară atât din perspectiva gravității faptei comise cât și din perspectiva evoluției comportamentului inculpatului. Cu alte cuvinte, reducerea pedepsei ar contraveni scopurilor acesteia: prevenția generală și cea specială.

Pentru aceste considerente, instanța va  respinge în baza art. 421 pct. 1 lit. b Cod pr. pen. apelul formulat .

Va face aplicarea dispozițiilor art. 422 Cod pr. pen. referitor la arestarea inculpatului.

În baza art. 275 alin. 2 Cod pr. pen. va obliga inculpatul la cheltuieli judiciare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

În baza art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, respinge ca nefondat apelul declarat de inculpatul K____ K_____ (fiul lui I___ si V_______, născut la data de 25.01.1951 în _______________________________, domiciliat în municipiul G_________, ______________________, județul Harghita) împotriva sentinței penale nr. 61/19 aprilie 2018 pronunțată de Tribunalul Harghita în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, menținând hotărârea atacată.

În baza art. 422 Cod procedură penală, deduce din pedeapsa aplicată de către instanța de prim grad și durata arestării preventive din 19 aprilie 2018   (data pronunțării hotărârii atacate cu a___), la zi.

În baza art. 275 alin. (2) Cod procedură penală, obligă inculpatul-apelant la plata sumei de 200 lei, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat în soluționarea cauzei.

În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală,  suma de 260 lei, reprezentând onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru inculpat în a___, se va plăti către Baroul M____ din fondurile Ministerului Justiției.

Definitivă.

Pronunțată în ședința publică, azi, 28 iunie 2018.

Leave a Reply