Curtea de Apel Targu Mures. Violenta in familie (art. 199 Cod penal). Reindividualizare pedeapsa

Curtea de Apel Targu Mures. Violenta in familie (art. 199 Cod penal). Reindividualizare pedeapsa

curtea de apel targu mures, violenta in familie, art. 199 cod penal, reindividualizare sanctiune inculpat, tentativa de omor, concurs de infractiuni, avocat targu mures, avocat alba iulia, avocat violenta in familie, cod penal, jurisprudenta, studiu de caz,

Contactați-ne la numărul de telefon 0748.031.076 sau pe pagina de facebook avocat Cruciu Petru, precum și la adresa din Târgu Mureș, str. Stefan cel Mare nr. 1

DECIZIA PENALĂ Nr. 429 /A

Ședința publică din data de 11 octombrie 2019

Examinând apelul promovat de inculpat, prin prisma dispozițiilor art. 417 și urm. Cod procedură penală, art. 386 Cod procedură penală și a motivelor invocate, precum și din oficiu, în limitele efectului devolutiv, instanța de control judiciar îl găsește fondat, pentru următoarele considerente:

Instanța de control judiciar reține că inculpatul N______ C____ , în fața primei instanțe, a solicitat să fie judecat după procedura simplificată prevăzută de art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, cerere admisă de prima instanță.

Pe cale de consecință, s-a procedat la ascultarea inculpatului, acesta fiind de acord să dea declarație în fața judecătorului primei instanțe, inculpatul N______ C____ recunoscînd că pe fondul unor probleme de familie, a intrat în conflict cu fratele său, N______ P____, mai precis a fost lovit de către acesta în zona feței, după care acesta a fost tras înapoi de mama sa, persoana vătămată T____ I___. După ce a intrat în casă fratele său, a pornit încă o dată în direcția lui, motiv pentru care a luat toporul ce se afla lângă ușă și a dorit să-l lovească pe acesta. În acel moment însă persoana vătămată – mama elor doi s-a interpus între ei, fiind lovită de inculpat în zona capului.

Astfel, sub aspectul stării de fapt care a fost corect reținută – pornind de la declarația inculpatului-apelant N______ C____, declarația persoanei vătămate și ale martorilor, coroborate cu raportul de expertiză medico-legală nr. nr. A1 – 27 din data de 31 ianuarie 2019, din care rezultă că victima a suferit leziuni la nivelul regiunii parietale drepte care puteau data din data de 30 ianuarie 2019 ce s-a putut produce prin lovire directă cu corp tăietor despicător (posibil topor). Poziția verosimilă a autorului și a victimei a fost de față în față. Pentru vindecare erau necesare un număr de 100-110 zile de îngrijiri medicale. Prin leziunea traumatică suferită, viața victimei a fost pusă în primejdie – material probator administrat pe parcursul desfășurării procesului penal în faza de urmărire penală, menținut întocmai în fața primei instanțe – hotărârea instanței de fond nu comportă nici un fel de critici, fiind justă soluția la care s-a oprit prima instanță, respectiv la stabilirea existenței faptei penale, la stabilirea vinovăției celui în cauză și a împrejurării că răspunde din punct de vedere al legii penale.

Concret, în sarcina inculpatului N______ C____ s-a reținut că la data de 30 ianuarie 2019, în juriul orelor 17:40, la imobilul situat în _________________________. Harghita, purtând denumirea de Csigafalva, se aflau inculpatul N______ C____, fratele acestuia N______ C____ și părinții acestora, N______ P____ și T____ I___. Între N______ C____ și inculpat a avut loc un conflict verbal, care ulterior a degenerat, iar la un moment dat, inculpatul N______ C____ a luat un topor care se afla lângă ușa de intrare în locuință, cu intenția de a-l lovi pe fratele său. Între cei doi s-a interpus persoana vătămată T____ I___, mama inculpatului, aceasta fiind lovită de către inculpat cu toporul în zona capului. După săvârșirea faptei, inculpatul s-a deplasat la locuința martorului Raduly Lakatos A____, situată la o distanță de circa 150 metri, de unde a chemat salvarea. Leziunile traumatice cauzate astfel persoanei vătămate i-au pus în primejdie viața și au necesitat un număr de 100-110 zile de îngrijiri medicale.

Dacă starea e fapt este cea reținută corect de prima instanță, în ceea ce privește cuantumul pedeapsa aplicate, în opinia instanței de control judiciar, sentința penală apelată comportă critici.

Astfel, s-a reținut în sarcina inculpatului Szekely I____ comiterea infracțiunii de tentativă la omor sub forma violenței în familie, reținîndu-se că inculpatul i-a aplicat mamei sale o lovitură de topor în cap, punându-i viața în primejdie, iar pentru vindecare a necesitat un număr de 100-110 zile de îngrijiri medicale.

Într-adevăr, dată fiind relația de rudenie dintre inculpatul și persoana vătămată, respectiv mamă-fiu, incidența prevederilor art. 199 Cod penal la încadrarea juridică a faptei era obligatorie. Dar, consecința reținerii acestei încadrări speciale – art. 199 alin. 1 Cod penal , este majorarea cu o pătrime doar a maximului special al pedepsei, nu și a minimului, astfel: „(1) Dacă faptele prevăzute în art. 188 , art. 189 și art. 193 – 195 sunt săvârșite asupra unui membru de familie, maximul special al pedepsei prevăzute de lege se majorează cu o pătrime .”

Așadar, limitele de pedeapsă de la care se pleacă în speța de față sunt cele prevăzute de art. 199 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 32 Cod penal, art. 188 alin. 1,2 Cod penal, cu art. 374 alin. 3, art. 375 Cod procedură penală și art. 396 Cod procedură penală, art. 79 Cod penal respectiv de la 10 ani închisoare la 25 de ani închisoare , iar nu de la 15 ani la 31 de ani și 3 luni închisoare (15 la 25 de ani de la articolul 188 alin. 1 cu maximul special majorat cu o pătrime potrivit art. 199 alin. 1 Cod penal cum a reținut prima instanță), acesta fiind un prim pas în stabilirea pedepsei.

În cazul inculpatului N______ C____ , în mod corect prima instanță a reținut că sunt incidente două dispoziții care au ca efect reducerea pedepsei, constituit de forma infracțiunii – tentativa și de dispozițiile art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală – efectele recunoașterii vinovăției și ca atare, în cauză sunt aplicabile dispozițiile art. 79 alin. 1 din Codul penal.

Astfel, în al doilea pas, făcînd aplicațiunea prevederilor art. 79 alin. 1 din Codul penal „Când în cazul aceleiași infracțiuni sunt incidente două sau mai multe dispoziții care au ca efect reducerea pedepsei, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru infracțiunea săvârșită se reduc prin aplicarea succesivă a dispozițiilor privitoare la tentativă, circumstanțe atenuante și cazuri speciale de reducere a pedepsei, în această ordine”, prima instanță trebuia să reducă cu jumătate acele limite, astfel că pedeapsa pornea de la 5 ani închisoare pînă la 12 ani și 6 luni închisoare.

Și, al treilea pas, era cel al aplicării prevederilor art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, respectiv reducerea cu o treime a pedepsei, ca urmare a admiterii cererii inculpatului de judecare a cauzei pe baza procedurii recunoașterii vinovăției, ceea ce făcea ca limitele de pedeapsă să coboare pînă la 3 ani și 4 închisoare, iar maximul să fie de 8 ani și 4 luni închisoare

Ținând seama de cele arătate, instanța de prim-grad în baza art. 32 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 199 alin. 1 din Codul penal cu trimitere la art. 188 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 374 alin. 4, a art. 375, a art. 377 și a art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală, l-a condamnat pe inculpatul N______ C____ la pedeapsa principală de 5 ani închisoare pentru comiterea infracțiunii de violență în familie sub forma tentativei la omor.

Este adevărat că pedeapsa aplicate este în limitele prevăzute de lege, așa cum ele au fost reduse ca efect al aplicării prevederilor legale amintite, dar este evident că prima instanță a înțeles să se orienteze spre o pedeapsa minimă, care pornește de la 3 ani și 4 luni închisoare, iar nu de la 5 ani închisoare. Această orientare reiese cu precădere din analiza tuturor circumstanțelor reale ale comiterii faptei și a celor personale ale inculpatului, așa cum apar ele în sentința penală apelată.

Așadar, așa cum reiese din probele cauzei, inculpatul și fratele acestuia au avut o altercație verbală, urmată imediat de o încăierare în care inculpatul a luat un topor cu care a vrut afirmativ să îi aplice fratelui său lovituri, dar cum între cei doi a intervenit mama lor, aceasta a fost cea care a încasat lovitura de la inculpat, gestul său fiind unic, instantaneu și de scurtă durată.

În atare situație, C_____ va proceda la reindividualizarea pedepsei aplicate inculpatului, apreciind că, în raport de toate circumstanțele reale ale cauzei și cele personale ale inculpatului N______ C____ și conform prevederilor art. 74 Cod penal care stabilesc criteriile generale de individualizare a pedepsei prevăzute de dispozițiile art. 74 Cod penal , respectiv împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura și gravitatea rezultatului produs, motivul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit, natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita acestuia după comiterea infracțiunii și în cursul procesului penal, nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate și situația familială și socială a acestuia, o pedeapsă de 3 ani și 4 luni închisoare corespunde nevoii de sancționare și de reeducare a inculpatului, fiind proporțională și necesară, just individualizată și suficientă pentru realizarea funcțiilor și atingerea scopului pedepsei.

Instanța de control judiciar s-a orientat totuși spre un minim al limitelor pedepsei astfel reduse, avîndu-se în vedere gravitatea acțiunii concrete a inculpatului, precum și întreaga sa conduită dinainte și post factum, așa cum a rezultat din depozițiile martorilor ascultați.

Conform prevederilor art. 188 alin. 1 Cod penal, fiind obligatorie aplicarea unei pedepse complementare, respectiv art. 66 alin.1-3 Cod penal, pentru săvârșirea infracțiunii de omor, instanța de control judiciar îi va aplica inculpatului N______ C____ și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a,b Cod penal , pe timp de 1 an, C_____ avînd în vedere circumstanțele, natura și gravitatea faptei penale, sens în care apreciază cu pedeapsa complementară a interzicerii dreptului prevăzut de art. 66 lit. j Cod penal „dreptul de a părăsi teritoriul României” nu se impune, neexistînd vreun indiciu că inculpatul ar intenționă să se sustragă în vreun fel executării pedepsei principale ori a celor complementare după.

Totodată, în acord cu prevederile art. 65 alin. 1,3 Cod penal, îi va interzice inculpatului N______ C____ exercițiul drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b Cod penal , ca pedeapsă accesorie , în condițiile în care inculpatul i-au fost interzise aceleași drepturi ca pedeapsa complementară, pedeapsa accesorie urmînd a se executa din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare și până când pedeapsa principală privativă de libertate va fi executată sau se va considera ca executată.

În ceea ce privește legalitatea și temeinicia celorlalte dispoziții ale hotărârii judecătorești atacate, nu s-a evidențiat nici o încălcare a dispozițiilor legale, care asigură garanțiile procesuale ale părților în cursul procesului penal, nesubzistând în cauză nici un motiv de nulitate absolută sau relativă față de măsurile dispuse de prima instanță.

Astfel, în temeiul art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, C_____ va admite apelul declarat de inculpatul N______ C____ împotriva sentinței penale nr. 84 din data de 14 august 2019 pronunțată de Tribunalul M____ și, în temeiul art. 423 alin.1 Cod procedură penală, va desființa parțial sentința atacată și rejudecând cauza:

În temeiul prevederilor art. 396 alin. 1,2 Cod procedură penală și 32 Cod penal, art. 199 alin.1 Cod penal, art. 188 alin. 1,2 Cod penal, cu art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, art. 375 Cod procedură penală 396 alin. 10 Cod procedură penală, îl va condamna pe inculpatul N______ C____ (fiul lui P____ și I___, născut la data de 7 mai 1981 în Miercurea C___, jud. Harghita, domiciliat în satul Valea Întunecoasă, nr. 133A, ___________________, jud. Harghita, CNP xxxxxxxxxxxxx, în prezent deținut în Penitenciarul Târgu M____) la pedeapsa de 3 ani și 4 luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b Cod penal, pe timp de 1 an , pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie – tentativă la omor.

În temeiul prevederilor art. 65 alin. 1 Cod penal, îi va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 lit. a, b Cod penal, ca pedeapsă accesorie.

În baza art. 72 alin. 1 din Codul penal, va scădea din durata pedepsei principale menționate mai sus durata reținerii și a arestării preventive, din data de 14 august 2019 până la zi și va respinge cererea de revocare a măsurii arestării preventive sau de înlocuire cu măsura arestului la domiciliu.

Totodată, C_____ va menține restul dispozițiilor din sentința penală apelată și care nu contravin prezentei.

În baza art. 275 alin. 3,6 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare din a___ vor rămîne în sarcina statului, din care onorariul apărătorului desemnat din oficiu va fi avansat Baroului M____ din fondurile Ministerului Justiției.

Leave a Reply