Curtea de Apel Timișoara. Achitare sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „trafic internaţional de droguri de risc” prevăzut de art. 3 alin. 1 din Legea nr. 143/2000.

Curtea de Apel Timișoara. Achitare sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „trafic internaţional de droguri de risc” prevăzut de art. 3 alin. 1 din Legea nr. 143/2000.

DECIZIA PENALĂ NR.####/A

Şedinţa publică din data de 11.11.2021

Curtea constituită din:

Preşedinte: ####### ######

Judecător: #### ######

Grefier: ####### ####

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial ######### este reprezentat de procuror ###### #######.

Pe rol se află soluţionarea apelului formulat de inculpatul #### ######, împotriva sentinţei penale nr. ###/PI din data de 13.05.2021 pronunţată în dosarul nr. ####/30/2020 de Tribunalul #####.

Dezbaterea în fond a cauzei şi susţinerile părţilor şi procurorului au avut loc la data de 01.11.2021, cele declarate fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată care face parte integrantă din prezenta hotărâre, iar instanţa, având în vedere dispoziţiile art.391 C.p.p. şi 405 C.p.p., a stabilit termenul pentru deliberare, redactare şi pronunţare la data de 11.11.2021, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor, şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

CURTEA,

Deliberând asupra cauzei penale, constată următoarele:

Prin sentinţa penală nr. ###/PI din data de 13.05.2021 pronunţată în dosarul nr. ####/30/2020 de Tribunalul #####, I.a fost condamnat inculpatul ######### ###### ###### la:

– 2 (doi) ani și 6 (șase) luni închisoare – pentru săvârşirea infracţiunii de trafic internaţional de droguri de risc prev. de art. 3 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 75 alin. 2 lit. b, art. 76 alin. 1 și art. 79 alin. 1 C. pen. și art. 396 alin. 10 rap. la art. 375 alin. 1 C. pr. pen.

În temeiul art. 3 alin. 1 din Legea 143/2000, art. 67 alin. 1 C. pen., i s-au aplicat inculpatului ######## ###### pedepsele complementare prevăzute la art. 66 alin. 1 lit. a) şi b), alin. 2 C. pen., pentru o perioadă de 1 an.

În baza art. 65 alin.1 C.pen., i-au fost interzise inculpatului, cu titlu de pedepse accesorii, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) C.pen., pe durata şi în condiţiile prev. de art. 65 alin.3 C.pen.

– 1 (un) an și 6 (șase) luni închisoare – pentru săvârșirea infracţiunii de trafic intern de droguri de risc sub forma participaţiei improprii prev. de art. 52 alin. 3 C.pen. rap. la art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 75 alin. 2 lit. b, art. 76 alin. 1 și art. 79 alin. 1 C. pen. și art. 396 alin. 10 rap. la art. 375 alin. 1 C. pr. pen.

În temeiul art. 2 alin. 1 din Legea 143/2000, art. 67 alin. 1 C. pen., i s-au aplicat inculpatului ######## ###### pedepsele complementare prevăzute la art. 66 alin. 1 lit. a) şi b), alin. 2 C. pen., pentru o perioadă de 1 an.

În baza art. 65 alin.1 C.pen., i-au fost interzise inculpatului, cu titlu de pedepse accesorii, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) C.pen., pe durata şi în condiţiile prev. de art. 65 alin.3 C.pen.

În baza art. 38 alin. 1, art. 39 alin. 1 lit. b) C. pen. au fost contopite pedepsele aplicate, iar inculpatul ######## ###### ###### va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani și 6 luni închisoare la care s-a adăugat sporul de 1/3 din cealaltă pedeapsă, respectiv 6 luni închisoare urmând ca, în final, să execute 3 (trei) ani închisoare.

În baza art. 45 alin. 1, art. 67 alin. 2 C.pen. i s-a aplicat inculpatului ######## ###### ###### pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) și b), alin. 2 C. pen., respectiv interzicerea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice și interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pentru o perioadă de 1 an.

În baza art. 45 alin. 5, art. 65 alin. 1 şi 3 C.pen. i s-a aplicat inculpatului ######## ###### ###### pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a) și b) C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice și interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe durata şi în condiţiile prev. de art. 65 alin.3 C.pen.

În baza art. 404 alin. 4 lit. a C. pr. pen., art. 72 alin. 1 C. pen. a fost dedusă din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerii, arestării preventive și arestului la domiciliu din data de 28.05.2020 până în data de 23.04.2021.

În temeiul art. 91 C.pen. s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicată inculpatului pe o durată de 3 (trei) ani care reprezintă termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 92 C. pen..

În baza art. 93 alin. 1 cu referire la art. 94 alin. 1 C. pen. s-a dispus ca pe durata termenului de supraveghere inculpatul ######## ###### ###### să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune #####, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, Serviciului de Probaţiune #####, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;

d) să comunice Serviciului de Probaţiune ##### schimbarea locului de muncă;

e) să comunice Serviciului de Probaţiune ##### informaţii și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b) C. pen. s-a dispus ca, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul ######## ###### ###### să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate.

În baza art. 93 alin. 3 C. pen. s-a dispus ca, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul ######## ###### ###### să presteze 70 zile de muncă neremunerată în folosul comunității, activităţi ce vor fi desfăşurate în cadrul Primăriei ######### sau SC ############ SA.

În baza art. 404 alin. 2 C.pr.pen. i s-a atras atenţia inculpatului asupra disp. art. 96 C.pen. cu privire la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul comiterii unei noi infracţiuni, cu intenţie, în interiorul termenului de încercare sau nerespectării măsurilor și obligațiilor dispuse şi asupra consecinţelor acestei revocări.

În temeiul art. 404 alin. 4 lit. b C. pr. pen., art. 399 alin. 1 C. pr. pen. a fost menţinută față de inculpatul ######## ###### ###### măsura controlului judiciar dispusă prin Încheierea finală măsuri preventive nr. 76 din 21.04.2021 pronunțată de Tribunalul ##### în dosarul nr. ####/30/2020/ a4.

După rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, în temeiul art. 7 alin. 1 din Legea nr. 76/2008 s-a dispus prelevarea probelor biologice de la inculpatul ######## ###### ######, în vederea introducerii profilului său genetic în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare.

În baza art. 5 alin. 5 cu rap. la art. 4 alin. 1 lit. b din Legea nr. 76/ 2008 i s-a adus la cunoştinţă inculpatului că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare a profilului său genetic.

II. A fost condamnată inculpata ######### ########, la 2 (doi) ani închisoare – pentru săvârşirea infracţiunii de trafic internaţional de droguri de risc prev. de art. 3 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 396 alin. 10 rap. la art. 375 alin. 1 C. pr. pen.

În temeiul art. 3 alin. 1 din Legea 143/2000, art. 67 alin. 1 C. pen., i s-a aplicat inculpatei ######## ######## pedepsele complementare prevăzute la art. 66 alin. 1 lit. a) şi b), alin. 2 C. pen., pentru o perioadă de 1 an.

În baza art. 65 alin.1 C.pen., i-u fost interzise inculpatei, cu titlu de pedepse accesorii, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) C.pen., pe durata şi în condiţiile prev. de art. 65 alin.3 C.pen.

În temeiul art. 91 C.pen. s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicată inculpatei ######## ######## pe o durată de 2 (doi) ani care reprezintă termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 92 C. pen..

În baza art. 93 alin. 1 cu referire la art. 94 alin. 1 C. pen. s-a dispus ca pe durata termenului de supraveghere inculpata ######## ######## să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune #####, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, Serviciului de Probaţiune #####, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;

d) să comunice Serviciului de Probaţiune ##### schimbarea locului de muncă;

e) să comunice Serviciului de Probaţiune ##### informaţii și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b) C. pen. s-a dispus ca, pe durata termenului de supraveghere, inculpata ######## ######## să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate.

În baza art. 93 alin. 3 C. pen. s-a dispus ca, pe durata termenului de supraveghere, inculpata ######## ######## să presteze 60 zile de muncă neremunerată în folosul comunității, activităţi ce vor fi desfăşurate în cadrul Primăriei ######### sau SC ############ SA.

În baza art. 404 alin. 2 C.pr.pen. s-a atras atenţia inculpatei asupra disp. art. 96 C.pen. cu privire la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul comiterii unei noi infracţiuni, cu intenţie, în interiorul termenului de încercare sau nerespectării măsurilor și obligațiilor dispuse şi asupra consecinţelor acestei revocări.

După rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, în temeiul art. 7 alin. 1 din Legea nr. 76/2008 s-a dispus prelevarea probelor biologice de la inculpata ######## ########, în vederea introducerii profilului său genetic în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare.

În baza art. 5 alin. 5 cu rap. la art. 4 alin. 1 lit. b din Legea nr. 76/ 2008 i s-a adus la cunoştinţă inculpatei că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare a profilului său genetic.

III. A fost condamnat inculpatul #### ######, la 3 (trei) ani închisoare – pentru săvârşirea infracţiunii de trafic internaţional de droguri de risc prev. de art. 3 alin. 1 din Legea nr. 143/2000

În temeiul art. 3 alin. 1 din Legea 143/2000, art. 67 alin. 1 C. pen., i s-a aplicat inculpatului #### ###### pedepsele complementare prevăzute la art. 66 alin. 1 lit. a) şi b), alin. 2 C. pen., pentru o perioadă de 1 an.

În baza art. 65 alin.1 C.pen., i-au fost interzise inculpatului, cu titlu de pedepse accesorii, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) C.pen., pe durata şi în condiţiile prev. de art. 65 alin.3 C.pen.

După rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, în temeiul art. 7 alin. 1 din Legea nr. 76/2008 s-a dispus prelevarea probelor biologice de la inculpatul #### ######, în vederea introducerii profilului său genetic în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare.

În baza art. 5 alin. 5 cu rap. la art. 4 alin. 1 lit. b din Legea nr. 76/ 2008 i s-a adus la cunoştinţă inculpatului că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare a profilului său genetic.

În baza art. 404 alin. 4 lit. d C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 din Legea ######## cu ref. la art. 2 din Legea ######## s-a dispus confiscarea specială de la inculpatul ######## ###### a următoarelor substanţe stupefiante care au făcut obiectul activităţii infracţionale, depuse la Camera de Corpuri Delicte, conform Dovezii seria TM-DR/ 297647 din data de 27.05.2020, după cum urmează:

– 5,1373 gr cannabis (contraproba 1) , ambalate în plic hârtie de culoare albă, sigilat cu sigiliul MAI cu nr. 19064;

– 5,6002 gr cannabis (contraproba 2);

– 1920 gr cannabis (proba nr. 2), ambalate într-un sac negru din material plastic, sigilat cu sigiliul tip MAI, cu nr. 19064;

– 2230 gr cannabis (proba nr. 1), ambalate într-un sac negru din material plastic, sigilat cu sigiliul tip MAI, cu nr. 19064.

În temeiul art. 17 alin. 1 din Legea ######## s-a dispus distrugerea drogurilor de risc anterior menţionate, cu păstrarea de contraprobe.

În baza art. 404 alin. 4 lit. c C. pr. pen., art. 249 alin.1, 2 şi 4 C. pr. pen. a fost menţinută măsura sechestrului asigurător instituit asupra următoarelor bunuri aparţinând inculpatului ######### ###### ######:

– 2 (două) genţi de voiaj tip troler de culoare maro, respectiv roz, în care au fost expediate cele 6 (şase) pachete ce au conţinut Cannabis;

– 2 (două) ### – uri, cu volumul de 2,5 litri, respectiv 1,5 litri, ce conţin apă, cu care au fost substituite cele 6 (şase) pachete ce au conţinut Cannabis;

– resturi de material plastic transparent şi resturi de folie din aluminiu, în care au fost ambalate cele 6 (şase) pachete ce au conţinut Cannabis (dovada ##### # ### ####### din 17.09.2020).

În baza art. 404 alin. 4 lit. d C. pr. pen., art. 112 alin. 1 lit. b C. pen. s-a dispus confiscarea specială a următoarelor bunuri aparţinând inculpatului ######### ###### ######:

– 2 (două) genţi de voiaj tip troler de culoare maro, respectiv roz, în care au fost expediate cele 6 (şase) pachete ce au conţinut Cannabis;

– 2 (două) ### – uri, cu volumul de 2,5 litri, respectiv 1,5 litri, ce conţin apă, cu care au fost substituite cele 6 (şase) pachete ce au conţinut Cannabis;

– resturi de material plastic transparent şi resturi de folie din aluminiu, în care au fost ambalate cele 6 (şase) pachete ce au conţinut Cannabis (dovada ##### # ### ####### din 17.09.2020).

În baza art. 274 alin. 1 și 2 C. pr. pen. au fost obligaţi inculpații la plata cheltuielilor judiciare către stat după cum urmează: ######## ###### suma de 3.500 lei, ######## ######## suma de 1.500 lei și #### ###### suma de 2.000 lei.

În baza art. 272 alin. 2 C. pr. pen., suma de 4.989 lei reprezentând onorariile cuvenite apărătorilor din oficiu desemnați să asigure asistenţă juridică obligatorie (av. ### V, ###### I și av. #### D, câte 1.663 lei fiecare) se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei.

Pentru a hotărî astfel, prima instanță a reținut că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală nr. 583/D/P/2020 din data de 12.11.2020, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților ######### ###### ######, în stare de arest preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional de droguri de risc, prev. de art. 3 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 și trafic intern de droguri de risc sub forma participației improprii, prev. de art. 52 alin. 3 C.pen., rap. la art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.,art. 348 raportat la art. 207 C. proc. pen.; ######### ######## și #### ######, ambii trimiși judecată în stare de libertate pentru infracțiunea de trafic internațional de droguri de risc, prev. de art. 3 alin. 1 din Legea nr. 143/2000.

Prin același act de sesizare s-a mai dispus clasarea cauzei cu referire la numiţii ######## Perică-####### şi ####### ##### sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic intern de droguri de risc prev. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, precum și clasarea cauzei în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunilor de deţinere, fără drept, de droguri de risc şi de mare risc pentru consum propriu prev. de art. 4 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000, de trafic intern de droguri de mare risc prev. de art. 2 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000 şi de trafic internaţional de droguri de mare risc prev. de art. 3 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000.

În fapt, prin actul de sesizare, s-au reținut următoarele:

## data de 02.03.2020, a fost înregistrată sub nr. 583/ D/ P/ 2020, sesizarea din oficiu a lucrătorilor de poliţie din cadrul BCCOB – Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Ilfov cu privire la săvârşirea infracţiunilor de deţinere fără drept şi trafic de droguri de risc şi de mare risc prev. de art. 2 alin. 1 şi 2 şi art. 4 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000, constând în aceea că o grupare infracţională formată din numiţii ######## ###### – ######, ######## ####, ######## ######## și alţii se ocupă cu deţinerea şi traficul de droguri de risc şi de mare risc.

Din verificările şi investigaţiile efectuate de către lucrătorii de poliţie din cadrul SCCO Ilfov a rezultat faptul că numiţii ######## ###### – ######, ######## ####, ######## ######## și alţii sunt în legătură infracţională şi se ocupă cu introducerea de cannabis, cocaină şi comprimate MDMA pe teritoriul României din Spania prin intermediul unei firme de curierat cu sediul principal în oraşul Malaga, Spania, în cantităţi de cca. 3 – 5 kg. Aceştia introduc drogurile pe teritoriul României pentru a le distribui către principalii lideri marcanţi din rândul traficanţilor de droguri de pe raza municipiului #########, #### #####.

Astfel, în urma cercetărilor efectuate, în sarcina inculpatului ######### ###### ###### s-a reţinut că în data de 26.05.2020, a introdus în România, fără drept, cantitatea de 4,17 kg cannabis (drog de risc), disimulată în coletul poștal cu seria #############, având ca expeditor pe numitul #### ###### – MALAGA – telefon nr. ######### iar ca destinatar pe numitul ######## ####### – ######### – telefon 0727.605.175, colet transportat de către firma SC ####### ################## SRL (LOGISTIC EXPRESS S&M COMPANY).

De asemenea, s-a reţinut în sarcina inculpatului ######### ###### ###### că data de 28.05.2020, i-a determinat pe numiţii ######## PERICĂ-####### și ####### #####, prin promiterea unor sume de bani în acest sens şi punerea la dispoziţia acestora în vederea transportului a autoturismului propriu marca Volkswagen Passat de culoare gri, tip caroserie break, cu numărul de înmatriculare #########, să deţină fără drept cantitatea de 4,17 kg cannabis (drog de risc), disimulată în coletul poștal cu seria #############, având ca expeditor pe numitul #### ###### – MALAGA – telefon nr. 632991735, iar ca destinatar pe numitul ######## ####### – ######### – telefon 0727.605.175, colet transportat de către firma SC ####### ################## SRL (LOGISTIC EXPRESS S&M COMPANY), cantitate de droguri ce fusese anterior substituită total de către organele de urmărire penală, faptă săvârşită de către numiţii ######## PERICĂ-####### și ####### ##### fără vinovăţie, aceştia neavând cunoştinţă de existenţa drogurilor de risc în interiorul coletului.

S-a reţinut în sarcina aceluiaşi inculpat, incidenţa dispoz. art. 38 alin. 1 C.p. ce reglementează instituţia juridică a concursului real de infracţiuni având în vedere că infracţiunile au fost săvârşite de către acesta, înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre cele două infracţiuni pentru care este cercetat.

Prin același rechizitoriu în sarcina inculpatei ######### ######## s-a reţinut că în data de 26.05.2020, a introdus în România, fără drept, cantitatea de 4,17 kg cannabis (drog de risc), disimulată în coletul poștal cu seria #############, având ca expeditor pe numitul #### ###### – MALAGA – telefon nr. ######### iar ca destinatar pe numitul ######## ####### – ######### – telefon 0727.605.175, colet transportat de către firma SC ####### ################## SRL (LOGISTIC EXPRESS S&M COMPANY), activitatea infracţională a acesteia constând în primirea sumei de 7.000 euro expediată acesteia de către inculpatul ######### ###### ###### în vederea achiziţionării din Spania a cantităţii de droguri sus menţionată, achiziţionarea respectivei cantităţi de droguri, împreună cu numitul #### ######, pregătirea şi expedierea coletului sus indicat, ce conţinea cantitatea de droguri de mai sus.

În sarcina inculpatului #### ###### s-a reţinut că în data de 26.05.2020, a introdus în România, fără drept, cantitatea de 4,17 kg cannabis (drog de risc), disimulată în coletul poștal cu seria #############, având ca expeditor pe numitul #### ###### – MALAGA – telefon nr. ######### iar ca destinatar pe numitul ######## ####### – ######### – telefon 0727.605.175, colet transportat de către firma SC ####### ################## SRL (LOGISTIC EXPRESS S&M COMPANY), activitatea infracţională a acestuia constând în achiziţionarea respectivei cantităţi de droguri, împreună cu numita ######### ########, expedierea coletului sus indicat, ce conţinea cantitatea de droguri de mai sus, acesta figurând ca expeditor.

În cadrul cercetării judecătoreşti în primă instanţă, prin declarația dată în ședința publică din 10.02.2021, inculpatul ######### ###### ###### a învederat că recunoaşte în totalitate faptele expuse în actul de sesizare, solicitând judecarea cauzei pe procedura simplificată de judecată (fila 112); de asemenea, prin declarația autentică depusă la dosarul cauzei în ședința publică din 31.03.2021, inculpata ######## ######## a învederat că recunoaşte în totalitate faptele expuse în actul de sesizare, solicitând judecarea cauzei pe procedura simplificată de judecată (filele 181-200); în ședința publică din data de 31.03.2021, ambele cereri au fost respinse de instanţă, dată fiind poziţia procesuală a inculpatului #### ###### care a înțeles să nu se prezinte la nici unul dintre termenele de judecată acordate în cauză, deși a fost legal citat la ultimul domiciliu cunoscut, inclusiv cu mandat de aducere și prin notă telefonică la numărul de telefon menționat în rechizitoriu ca aparținându-i.

Pe cale de consecință, în cursul cercetării judecătoreşti au fost audiaţi martorii propuși prin rechizitoriu ######## ####### şi ####### ##### ale căror declarații au fost atașate la filele 240 și, respectiv 223.

Inculpatul ######### ###### ###### a depus la dosar ofertă de angajare, 2 caracterizări și acte medicale (filele 168-172).

Din oficiu, s-au atașat la dosarul cauzei fișele de cazier judiciar actualizate ale inculpaților (filele 58-60).

Din examinarea coroborată a probelor de la dosar – Tribunalul – raportat la învinuirile aduse inculpaţilor ######### ###### ######, ######### ######## și #### ###### – a reţinut că ansamblul probator administrat în cauză conturează dincolo de orice îndoială rezonabilă starea de fapt reţinută în actul de sesizare, recunoscută de inculpații Țigăieiru ###### ###### și ######### ########, în condiţiile art. 396 alin. 10 C. pr. pen.

Starea de fapt expusă în rechizitoriu şi reţinută de tribunal a rezultat din declarațiile date în cauză, atât în faza de urmărire penală, cât și în fața instanței, de inculpatul ######## ###### și martorii ######## și #######, precum și din declarația autentificată de recunoaștere a săvârșirii faptelor depusă la dosar de inculpata ######## ########, care se coroborează cu ansamblul probator administrat în cauză în faza de urmărire penală.

Astfel, din punerea în aplicare a mandatelor de supraveghere tehnică emise în cauză a rezultat faptul că ######## ###### – ######, zis Obezu se ocupă cu traficul de droguri de risc, respectiv cannabis, iar în activitatea sa infracțională, prin intermediul soţiei sale, inculpata ######### ######## zisă „####” în datele de 22.05.20202, orele 23:29:51, 00:00:14 18:09:04 a procurat din Spania Malaga cantitatea totală de aproximativ 4 kg cannabis pe care, în data de 24.05.2020, a trimis-o în România – ######### prin intermediul firmei de transport Logistic Express.

De asemenea, în urma verificărilor efectuate la sediul firmei de transport internațional Logistic Express a rezultat faptul că în data de 24.05.2020 din Malaga – Spania a fost trimis către România coletul (greutate 28,50 Kg, achitat cu suma de 43 Euro) cu seria ############# având ca expeditor pe inculpatul #### ######, iar ca destinatar pe martorul ######## ####### – ######### tel ##########.

În urma verificărilor efectuate a rezultat faptul că postul telefonic care apare în dreptul numitului ######## ####### aparține inculpatului ######## ######-######, interceptat în baza 717/UP/09.03.2020.

În procesul – verbal întocmit la data de 26.05.2020, ora 17.20, de către lucrători de poliţie judiciară din cadrul IGPR – DCCO – BCCOB – Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Ilfov, s-au menţionat următoarele:

„A încuviințat reținerea, predarea și percheziționarea, pe o perioadă de 30 zile, începând cu data de 25.05.2020 și până la 23.06.2020, inclusiv, a coletului poștal cu seria #############, având ca expeditor pe numitul #### ###### – Malaga – tel ######### iar ca destinatar pe numitul ######## ####### – ######### tel 0727.605.175, colet transportat de către firma ## ####### Transinternaţional Srl (Logistic Express S&M Company), în conformitate cu prevederile art. 147 din Codul de Procedură Penală, lucrătorii de poliţei s-au deplasat la punctul de lucru al furnizorului de servicii poștale și curierat menționat anterior, respectiv la adresa din sat Lancrăm, #### #####, Str. Dealului nr. 8, #### ####, împreună cu tehnician criminalist agent de poliție ###### #######-##### din cadrul I.P.J. #### – Poliția #### ##### – ############## Criminalistic, în vederea punerii în executare a mandatului cu numărul de mai sus, emis în cauză.

După ce şi-au declinat calitatea și identitatea și au arătat scopul prezenței acestora la adresa menționată, ofiţeri ide poliţie au înmânat reprezentantului furnizorului de servicii poștale și curierat precizat anterior o foto-copie a mandatului de supraveghere tehnică nr. 1206/UP/25.05.2020, emis de către judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București în dosarul de instanță nr. #####/3/2020, respectiv numita #####-###### ########, … având calitatea de administrator în cadrul societății în cauză.

În continuare coletul poștal ce face obiectul mandatului cu numărul de mai sus a fost identificat în custodia reprezentantului furnizorului de servicii poștale și curierat indicat anterior, respectiv în semi-remorca cu numărul de înmatriculare R6661BCS atașată capului tractor cu numărul de înmatriculare #######, ansamblu condus de către numitul ##### #######, angajat în calitate de șofer în cadrul societății.

Totodată, numita #####-###### ######## a pus la dispoziție declarația de conținut cu ##### ######, privind detaliile declarative oferite de către expeditorul din Spania – Malaga, respectiv numitul #### ######, privind coletul în cauză, din cuprinsul căreia reiese că acesta conține „haine și dulciuri”.

După acestea, s-a procedat la verificarea exteriorului și percheziționarea interiorului coletului în prezența numitei #####-###### ########, constatând următoarele:

Coletul în cauză a fost identificat ca fiind format din două trolere, ambele cu forma paralelipipedică, confecționate din material textil, unul de culoare roz cu dimensiunile de aprox. 50 cm. lungime x 45 cm. lățime x 22 cm. înălțime, prevăzut cu sistem de închidere tip fermoar și sistem de asigurare tip cifru, găsit în poziția închis/neasigurat, prezentând pe partea superioară a feței inscripționat textul „DEN R” cu font de culoare negru, iar cel de-al doilea fiind de culoare maro, cu dimensiunile de aprox. 45 cm. lungime x 35 cm. lățime x 20 cm. înălțime, prevăzut cu sistem de închidere tip fermoar și fără sistem de asigurare, găsit în poziția închis, prezentând pe partea superioară a feței inscripționat textul „MD” cu font de culoare roșu și textul „Modern & Fish” cu font de culoare negru. Cele două trolere sunt înfășurate cu folie succesivă din material plastic transparent, având aplicate pe exterior două etichete auto-colante de culoare albă și chenar de culoare galben, ambele inscripționate cu același cod de bare și același text, respectiv „#############”, iar pe interior având aplicată o coală de hârtie format A4, având inscripționat cu pix de culoare roșie următorul text:

„DESTINATAR ######## ####### ####### NR: ########## #########

EXPEDITOR #### ###### NR: ######### MALAGA”

Totodată, ambele trolere au aplicate bandă de tip scotch de culoare maro, de jur-împrejur precum și deasupra fermoarelor.

În continuare, ofiţeri ide poliţie au înlăturat folia de protecție succesivă din material plastic transparent și a benzii de tip scotch, iar în cele din urmă au extras conținutul trolerelor și l-au verificat, după cum urmează:

1)Trolerul de culoare roz conține o pereche de papuci, mai multe dulciuri ambalate, un halat din material textil, de culoare albastru, două pachete sigilate cu cafea, o sticlă ce par a conține o băutură alcoolică, precum și următoarele:

-O bluză de culoare roșie, în care se află 1 (unu) pachet ambalat în material plastic, vidat, ce conține fragmente vegetale uscate, înfășurat în folie din aluminiu;

-O bluză de culoare neagră cu buline albe, în care se află 1 (unu) pachet ambalat în material plastic, vidat, ce conține fragmente vegetale uscate, înfășurat în folie din aluminiu;

-O bluză de culoare roz, în care se află 1 (unu) pachet ambalat în material plastic, vidat, ce conține fragmente vegetale uscate, înfășurat în folie din aluminiu;

-O bluză de culoare mov cu dungi albe, în care se află 3 (trei) pachete ambalate în material plastic, vidate, ce conțin fragmente vegetale uscate, fiecare fiind înfășurat în folie din aluminiu;

-O bluză de culoare roșie cu dungi albe, în care se află 3 (trei) pachete ambalate în material plastic, vidate, ce conțin fragmente vegetale uscate, fiecare fiind înfășurat în folie din aluminiu.

Au efectuat control amănunțit al tuturor buzunarelor și compartimentelor pretabile disimulării de bunuri, obiecte sau valori, constatând că nu există pereți dubli, spații improvizate, ori modificări aduse obiectelor din interior, în respectivul colet nefiind găsite bunuri, obiecte sau valori disimulate.

Având în vedere cele constatate și descrise anterior, în temeiul mandatului de supraveghere tehnică nr. 1206/UP/25.05.2020, emis de Tribunalului București – Secția I Penală, precum și a ordonanței de delegare din data de 26.05.2020, emisă de D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală – Secția de Combatere a Traficului de Droguri, în dosarul penal cu nr. 583/D/P/2020, au procedat la ridicarea celor 9 (nouă) pachete ambalate în material plastic, vidate, găsite în trolerul de culoare roz, ce conțin fragmente vegetale uscate, fiecare fiind înfășurat în folie din aluminiu și le-am introdus într-o cutie din carton, pe care am sigilat-o cu sigiliul MAI 18690, în vederea expertizării, aceasta reprezentând „PROBA nr. 1”.

În același temei, au procedat la substituirea celor nouă pachete descrise anterior, cu un P.E.T. având volumul de 2,5l., ce conține apă și resturi de folie de aluminiu și resturi de material plastic transparent, cu o greutate totală aproximativă „PROBEI nr. 1”, după care am reintrodus toate bunurile în interiorul trolerului de culoare roz, în poziția inițială și am aplicat bandă adeziv-transparentă de tip scotch deasupra fermoarelor.

2)Trolerul de culoare maro conține mai multe dulciuri ambalate, conserve sigilate, mezeluri ambalate, două sticle ce par a conține băuturi alcoolice, precum și următoarele: o pereche de pantaloni din material textil, de culoare mov cu dungi albe, în care se află 6 (șase) pachete ambalate în material plastic, vidate, ce conțin fragmente vegetale uscate, fiecare fiind înfășurat în folie din aluminiu.

Totodată a fost găsit un telefon mobil marca „Samsung” de culoare roz, fiind ambalat într-o cutie de culoare neagră, inscripționată cu textul „Note 10” cu font de culoare argintiu, având aplicată o etichetă de culoare albă inscripționată cu textul „SM-N970F/DS și *######/11/008272/2 color: aura pink”.

Terminalul mobil are inscripționat pe partea inferioară/spate, următorul text: „IMEI: ######/11/008272/2.

În interiorul cutiei în care este ambalat telefonul mobil au fost găsite o pereche de căști, un încărcător pentru priză, precum o cartelă ###, introdusă în ambalajul original, sigilat, având inscripționat pe una dintre fețe, textul „Tarjeta Regalo Orange”, iar pe cealaltă față având inscripționat un cod de bare cu numărul „685255280”.

S-a efectuat control amănunțit al tuturor buzunarelor și compartimentelor pretabile disimulării de bunuri, obiecte sau valori, constatând că nu există pereți dubli, spații improvizate, ori modificări aduse obiectelor din interior, în respectivul colet nefiind găsite bunuri, obiecte sau valori disimulate.

Din punct de vedere criminalistic, s-a procedat la tratarea suprafeței exterioară a telefonului mobil și a cutiei în care acesta este ambalat, cu pulbere verde-fluorescentă, fiind relevată și ridicată pe suport folio adeziv de culoare neagră, 1(unu) fragment de urmă papilară de pe suprafața ecranului telefonului mobil, în vederea prelucrării acesteia în condiții de laborator.

Având în vedere cele constatate și descrise anterior, în temeiul mandatului de supraveghere tehnică nr. 1206/UP/25.05.2020, emis de Tribunalului București – Secția I Penală, precum și a ordonanței de delegare din data de 26.05.2020, emisă de D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală – Secția de Combatere a Traficului de Droguri, în dosarul penal cu nr. 583/D/P/2020, organele de urmărire penală au procedat la ridicarea celor 6 (șase) pachete ambalate în material plastic, vidate, găsite în trolerul de culoare maro, ce conțin fragmente vegetale uscate, fiecare fiind înfășurat în folie din aluminiu și le-au introdus într-o altă cutie din carton, pe care am sigilat-o cu sigiliul MAI 18690, în vederea expertizării, aceasta reprezentând „PROBA nr. 2”.

În același temei, au procedat la substituirea celor şase pachete descrise anterior, cu un P.E.T. având volumul de 1,5l., ce conține apă și resturi de folie de aluminiu și resturi de material plastic transparent, cu o greutate totală aproximativă „PROBEI nr. 2”, după care am reintrodus toate bunurile în interiorul trolerului de culoare maro, în poziția inițială și am aplicat bandă adeziv-transparentă de tip scotch deasupra fermoarelor.

În cele din urmă am poziționat cele două trolere asemenea situației anterioare desfășurării activității polițienești și am aplicat folie adezivă de tip scotch de culoare maro, de jur-împrejurul acestora, după care au aplicat coala de hârtie format A4, ce conține textul inscripționat cu pix de culoare roșu, descris mai sus, iar la final au aplicat folie succesivă de din material plastic transparent de jur-împrejurul celor două trolere, pe exteriorul cărora am aplicat cele două etichete auto-colante de culoare albă și chenar de culoare galben, ambele inscripționate cu același cod de bare și același text, respectiv „#############”, aspectul final al coletului fiind corespunzător celui anterior desfășurării activității de urmărire penală descrisă.

Coletul în cauză a rămas în custodia numitei #####-###### ########, în vederea expedierii pe ruta #### #####, #### #### – mun. #########, #### #####, de către numitul ##### ######, angajat în calitate de șofer la SC ####### ################## SRL (Logistic Express S&M Company), coletul urmând a fi predat de acesta membrilor familiei #####, din #### #########, Str. #### ####### nr. 35, #### #####, conform înțelegerilor contractuale dintre persoanele menționate, pentru aducerea la îndeplinire a obligației de predare către destinatarul final, respectiv numitul ######## #######-#######.

Cu ocazia punerii în executare a măsurii de supraveghere în cauză nu au fost provocate distrugeri asupra coletului menționat ori a bunurilor din interiorul lor.

Pe parcursul activității descrise au fost efectuate fotografii judiciare de către tehnicianul criminalist, agent de poliție ###### #######-#####, din cadrul I.P.J. #### – Poliția #### ##### – ############## Criminalistic, cu aparat foto digital marca CANON, model 1900D, la lumină naturală, iar imaginile surprinse vor fi folosite la întocmirea unei planșe fotografice, urmând a fi anexată prezentului proces-verbal.

Totodată, activitatea descrisă, a fost înregistrată audio/video cu aparatul foto digital, marca SONY, model DSC-HX 350, din dotarea S.C.C.O. Ilfov, înregistrare ce va fi înaintată pe suport optic, către D.I.I.C.O.T. – S.C..

Reprezentantul furnizorului de servicii poștale și curierat ce a participat la punerea în executare a măsurii de supraveghere în cauză nu are de făcut mențiuni obiecţii cu privire la modul în care activitatea lucrătorilor de poliție s-a desfășurat ori cu privire la cele consemnate în procesul-verbal.

Activitatea descrisă a început la ora 14:00 şi s-a terminat la ora 17:00, efectuându-se la lumina naturală.”

Prin ordonanţa nr. 583D/P/2020 din 27.05.2020, s-a dispus efectuarea unei constatări fizico-chimice asupra substanțelor depistate, în data de 26.05.2020, în coletul poștal cu seria #############, având ca expeditor pe numitul #### ###### – MALAGA – tel ######### iar ca destinatar pe numitul ######## ####### – ######### tel 0727.605.175, colet transportat de către firma ## ####### Transinternaţional Srl (Logistic Express S&M Company), de către Laboratorul de Analiză și Profil al Drogurilor #########, căruia i-au fost puse la dispoziție următoarele probe:

a. Proba nr. 1 – 1 (una) cutie din carton, sigilată cu sigiliul MAI nr. 18690, în care se află 9 (nouă) pachete ambalate în material plastic, vidate, ce conțin fragmente vegetale uscate, fiecare pachet fiind înfășurat în folie din aluminiu şi

b.Proba nr. 2 – 1 (una) cutie din carton, sigilată cu sigiliul MAI nr. 18690, în care se află 6 (şase) pachete ambalate în material plastic, vidate, ce conțin fragmente vegetale uscate, fiecare pachet fiind înfășurat în folie din aluminiu.

Prin raportul de constatare tehnico – ştiinţifică nr. 1286971 din 27.05.2020, Laboratorul de Analiză și Profil al Drogurilor ######### a comunicat următoarele cu privire la probele puse la dispoziţie:

Proba nr. 1: 2,24 kg Cannabis şi

Proba nr. 2: 1,93 kg Cannabis.

5,1373 grame Cannabis (contraproba din proba nr. 1), 2,23 kilograme Cannabis (proba nr. 1), 5,6002 grame Cannabis (contraproba din proba nr. 2) şi 1,92 kilograme Cannabis (proba nr. 2), rămase din probe după efectuarea analizelor specifice de laborator şi reţinerea contraprobelor au fost ambalate în 2 (doi) saci negri din material plastic şi un plic alb din hârtie, toate sigilate cu sigiliul tip MAI nr. 19064 şi predate organului de urmărire penală.

Cantităţile sus menţionate, rămase după efectuarea analizelor de laborator, au fost depuse la Camera Corpuri Delicte a Serviciului Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţă Operativă din cadrul Inspectoratului de Poliție a Județului #####, conform dovezii seria/nr. TM – DR/297647 din 27.05.2020.

Totodată, prin ordonanţa nr. 583D/P/2020 din 26.05.2020, s-a dispus „Autorizarea efectuării unei livrări supravegheate, cu substituirea totală a drogurilor pe cale rutieră, pe itinerariul: sediul ## ####### Transinternaţional Srl (Logistic Express S&M Company) din ##### #######, componentă a municipiului #####, #### #### – via #### #####, municipiul #########, str. #### ####### nr. 35, la familia ##### (punct de lucru) – până la destinaţia unde urmează să ajungă persoana/persoanele care ridică şi transportă coletul sus menţionat, respectiv coletul poștal cu seria #############, având ca expeditor pe numitul #### ###### – MALAGA – tel ######### iar ca destinatar pe numitul ######## ####### – ######### tel 0727.605.175, colet transportat de către firma SC ####### ################## SRL (Logistic Express S&M Company).”

Prin ordonanţa nr. 583D/P/2020 din 26.05.2020, s-a dispus autorizarea folosirii în cauză a investigatorului cu identitate reală – inspector de poliţie ##### ###### și a colaboratorilor cu identitate reală ##### ###### şi ##### ######, pe o perioadă de 10 zile, începând de la data de 26.05.2020, până la data de 04.06.2020, inclusiv să desfășoare următoarele activități:

”- să manipuleze, să transporte şi să predea persoanei/persoanelor care ridică coletului poștal (din care au fost substituite total drogurile) cu seria #############, având ca expeditor pe numitul #### ###### – MALAGA – tel ######### iar ca destinatar pe numitul ######## ####### – ######### tel 0727.605.175, colet transportat de către firma SC ####### ################## SRL (Logistic Express S&M Company) de la sediul său situat în ##### #######, componentă a municipiului #####, #### #### – via #### #####, municipiul #########, str. #### ####### nr. 35, la familia ##### (punct de lucru) – până la destinaţia unde urmează să ajungă persoana/persoanele care ridică şi transportă coletul sus menţionat;

– să poarte discuții, cu respectarea art. 101 alin. (3) din Codul de procedură penală, cu persoana/persoanele care urmează să ridice şi să transporte coletul sus menţionat, în condițiile cadrului judiciar de investigație care face obiectul acestui dosar, creând aparența asigurării unei oportunități normale făptuitorilor de comitere a faptelor investigate, în conformitate cu rezoluția infracțională deja luată de către aceștia…”

În baza ordonanţelor mai sus menţionate, în data de 28.05.2020, ora 14.00, ofiţerii de poliţie judiciară delegaţi în cauză au întocmit un proces – verbal în care au consemnat următoarele:

„## nivelul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, se află în lucru dosarul penal înregistrat cu nr. 583/D/P/2020 în care s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la săvârşirea infracțiunilor prev. de art. 2, alin. 1) şi 2), art. 3, alin. 1) şi 2) și art. 4, alin. 1) şi 2), toate din Legea nr. 143/2000, în care Tribunalul București a emis mandatele de supraveghere tehnică nr. 717/UP din 09.03.2020 și 799/UP din 31.03.2020, privind interceptarea și înregistrarea convorbirilor telefonice purtate de la și către numerele de apel ########## și 0034692702958, utilizate de numitul ######### ######-###### iar din urma punerii în executare a acestora, au reieșit indicii temeinice cu privire la faptul că în data de 28.05.2020, în jurul orei 09:00, susnumitul urmează să se deplaseze de la adresa de reședință din sat Foeni, #### ##### ##. 72, #### #####, la punctul de lucru al SC ####### ################## SRL (Logistic Express S&M Company) din #### #########, str. #### ####### nr. 35, #### #####, pentru a ridica prin intermediul numitului ######## #######-####### un colet poștal cu seria #############, având ca expeditor pe numitul #### ###### – MALAGA – telefon nr. ######### iar ca destinatar pe numitul ######## ####### – ######### – telefon nr. 0727.605.175.

Având în vedere aspectele prezentate anterior, precum și în temeiul ordonanței de delegare emisă de D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, din data de 26.05.2020 în dosarul penal înregistrat cu nr. de mai sus, azi, data întocmirii prezentul proces-verbal, ora 08:30, au organizat un dispozitiv de supraveghere format din trei echipe cu auto din dotarea MAI, poziționate în mod conspirativ în proximitatea adresei indicate anterior, în vederea prinderii în flagrant a autorilor, precum și a completării materialului probator.

Astfel, la ora 08:45, cu sprijinul lucrătorilor din cadrul I.G.P.R. – D.O.S. – B.O.S. #########, precum și a specialiștilor din cadrul DIICOT – Biroul Tehnic și de Criminalistică, au identificat și totodată localizat autoturismul marca Volkswagen Passat de culoare gri, tip caroserie break, cu numărul de înmatriculare #########, staționat în parcarea aferentă Pieței Petőfi ###### situată în str. Ardealului din #### #########, #### #####. În interiorul acestui autoturism a fost observat un singur pasager, respectiv conducătorul auto, persoană de sex bărbătesc ale cărei trăsături fizice corespund cu cele ale numitului ######## ######-######.

În imediata apropiere a acestui autoturism, a fost identificat și localizat un altul, marca Volkswagen Polo, de culoare negru, cu numărul de înmatriculare #########, în care au fost observați doi ocupanți, respectiv conducătorul auto, fiind o persoană de sex bărbătesc necunoscută organelor de urmărire penală și pasagerul dreapta-față, fiind o persoană de sex bărbătesc, ale căror trăsături fizice corespund cu cele ale numitului ######## #######-#######.

În continuare, toți pasagerii ambelor autoturisme s-au debarcat și s-au deplasat către o bancă amplasată în piața menționată anterior, unde au stat timp de aproximativ 10 minute, purtând discuții neinteligibile lucrătorilor de poliție. Cu această ocazie, au fost distinse următoarele semnalmente ale persoanelor menționate:

– bărbatul ale cărui trăsături fizice corespund cu cele ale numitului ######## ######-###### are înălțimea de aprox. 1,78 m., constituție supra-ponderală, ten măsliniu, păr brunet, tuns scurt, purtând un tricou și pantaloni lungi, ambele de culoare neagră, precum și o borsetă de culoare neagră, persoană pe care în continuare o vom denumi persoana „A”;

– bărbatul ale cărui trăsături fizice corespund cu cele ale numitului ######## ####### -#######, are înălțimea de aprox. 1,70 m., constituție atletică, ten deschis la culoare, păr șaten, purtând o bluză de tip hanorac cu glugă, de culoare neagră și pantaloni lungi de culoare deschisă, persoană pe care în continuare o vom denumi persoana „B”;

– bărbatul necunoscut, are înălțimea de aprox. 1,85 m., constituție astenică, ten deschis la culoare, păr șaten, purtând o geacă ce pare a fi piele, de culoare neagră și pantaloni lungi de culoare albastră, persoană pe care în continuare o vom denumi persoana „C”.

## ora 09:00, persoanele „B” și „C” s-au despărțit de persoana „A”, plecând împreună din piața menționată anterior și s-au îmbarcat în autoturismul marca Volkswagen Passat cu numărul de înmatriculare #########, utilizat inițial de persoana „A”, poziționându-se persoana „B” pe locul pasagerului dreapta-față, iar persoana „C”, pe locul conducătorului auto. De aici, au plecat cu autoturismul în cauză pe str. #### #######, în direcția imobilului cu nr. 35, din #### #########, unde au oprit stradal, în imediata apropiere a porții de acces în incinta curții acestuia, ajungând în jurul orei 09:01.

Persoana „B” s-a debarcat și a intrat în curtea imobilului indicat anterior, persoana „C”, rămânând în interiorul autoturismului în cauză. În tot acest timp, persoana „A”, se afla în continuare pe banca din Piața Petőfi ######.

După aproximativ un minut, din curtea imobilului cu nr. 35, a ieșit persoana „B”, transportând în brațe două trolere, unul de culoare roz iar cel de-al doilea fiind de culoare maro, înfășurate cu folie succesivă din material plastic transparent, către autoturismul cu numărul de înmatriculare #########. Ajungând în dreptul acestuia, persoana „C”, s-a debarcat la rândul său, moment în care cele două persoane au fost interceptate și imobilizate de către lucrătorii de poliție.

În continuare, s-a procedat la legitimarea celor două persoane, fiindu-le stabilită identitatea după cum urmează:

– persoana „B” a fost identificată ca fiind numitul ######## ####### ####### – fiul lui ########## și ########-#######, născut la data de ########## în #### #######, #### #######, domiciliat în sat Foeni, #### ##### ##. 437, #### #####, posesor CI , seria TZ, nr. 549395, eliberată la data de 01.10.2019 de S.P.C. #########, CNP ##############;

– persoana „C” a fost identificată ca fiind numitul ####### ##### – fiul lui ########## și #####, născut la data de ########## în #### #######, #### #######, domiciliat în sat Foeni, #### ##### ##. 436, #### #####, posesor CI , seria TZ, nr. 561056, eliberată la data de 21.11.2019 de S.P.C.L.E.P. #########, CNP #############.

Concomitent cu această activitate, a fost interceptată și imobilizată de către lucrătorii de poliție, persoana „A”, ce se afla în Piața Petőfi ######, iar în urma legitimării acesteia, i-a fost stabilită identitatea în persoana numitului ######### ######-######.

Au fost avute în vedere şi proceselor – verbale de redare a discuţiilor telefonice interceptate şi înregistrate în baza mandatului de supraveghere tehnică nr. 799/UP/31.03.2020 emis de Tribunalul Bucureşti privind interceptarea şi înregistrarea convorbirilor telefonice efectuate de la postul telefonic cu numărul de apel ##########, utilizat de numitul ######### ###### ###### zis „OBEZU”.

În drept, tribunalul a apreciat că faptele inculpatului ######### ###### ###### întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de trafic internaţional de droguri de risc prev. de art. 3 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, cannabis-ul fiind drog de risc înscris în tabelul nr. III din Legea 143/2000, unde sunt enumerate „drogurile de risc”.şi ale infracţiunii de trafic intern de droguri de risc sub forma participaţiei improprii prev. de art. 52 alin. 3 C.pen. rap. la art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, cannabis-ul fiind drog de risc înscris în tabelul nr. III din Legea 143/2000, unde sunt enumerate „drogurile de risc”.

În același timp, fapta inculpatei ######## ######## întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de trafic internaţional de droguri de risc prev. de art. 3 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, cannabis-ul fiind drog de risc înscris în tabelul nr. III din Legea 143/2000, unde sunt enumerate „drogurile de risc”.

În drept, tribunalul a apreciat că fapta inculpatului #### ###### întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de trafic internaţional de droguri de risc prev. de art. 3 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, cannabis-ul fiind drog de risc înscris în tabelul nr. III din Legea 143/2000, unde sunt enumerate „drogurile de risc”.

Urmarea imediată a faptelor săvârșite de inculpați este reprezentată de starea de pericol pentru relaţiile sociale ce ocrotesc sănătatea publică şi pe cea a consumatorilor, legătura de cauzalitate rezultând din însăşi materialitatea faptelor.

Sub aspectul laturii subiective, Tribunalul a reținut că cei trei inculpați au acţionat cu intenţie directă, având reprezentarea faptului că nu sunt îndreptăţiți să introducă în țară și să deţină substanţe stupefiante, activitatea lor reprezentând o acţiune ilicită, şi cu toate acestea au urmărit cumpărarea și deţinerea cantităţilor de cannabis menționate în vederea obţinerii unor câştiguri financiare.

Având în vedere că cele două infracțiuni reținute în sarcina inculpatului Țigăieiru ###### ###### au fost comise înainte ca pentru vreuna dintre ele sa intervină o hotărâre judecătorească de condamnare, tribunalul a reţinut că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art. 38 C. pen., privind concursul real de infracţiuni.

## individualizarea pedepselor care au fost aplicate inculpaților Țigăieiru ###### ######, ######### ######## și #### ######, pornind de la limitele speciale de pedeapsă (închisoare de la 3 ani la 10 ani și interzicerea unor drepturi pentru infracțiunea prev. de art. 3 alin. 1 din Legea ######## și închisoare de la 2 la 7 ani pentru infracțiunea prev. de art. 2 alin. 1 din Legea #########), Tribunalul a ţinut cont de criteriile generale de individualizare prev. de art. 74 C. pen., respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunilor expuse detaliat în cele ce preced, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea consecinţelor infracţiunii – infracţiunile prev. de Legea ######## prezintă un grad deosebit de ridicat de pericol social, reprezentând un fenomen ce tinde să ia amploare şi aduce atingere uneia din cele mai importante valori ocrotite de legea penală – sănătatea publică și, în același timp, reprezintă una dintre cele mai grave forme ale criminalității organizate; s-a avut în vedere, de asemenea, în cazul inculpaților ######## conduita lor după comiterea infracţiunilor, poziţia sinceră, de recunoaştere a comiterii faptelor și regretul manifestat faţă de acestea, faptul că au o familie organizată și 2 copii minori în întreținere. În cazul inculpatului #### ###### s-a avut în vedere că s-a sustras cercetărilor și nu s-a prezentat în fața organelor judiciare pentru a-și exprima poziția procesuală.

## stabilirea pedepsei, tribunalul a considerat că inculpații ######## ###### și ######## trebuie să beneficieze de cauza legală de reducere a pedepsei prevăzută de art. 396 alin. 10 C. proc.pen. întrucât, deşi aceștia au optat pentru judecarea potrivit procedurii simplificate, iar instanţa le-a respins cererile datorită exclusiv poziției procesuale a inculpatului #### ###### şi a aplicat regulile de drept comun cu privire la judecată, după deliberare s-a constatat că faptele descrise în rechizitoriu şi recunoscute de cei doi inculpați sunt probate dincolo de orice dubiu rezonabil.

S-a avut în vedere că pe parcursul întregii urmăriri penale, inculpatul ######## ###### a colaborat activ cu organele de urmărire penală, făcând eforturi pentru diminuarea consecințelor faptelor săvârșite și furnizând detalii importante despre modul în care era organizată activitatea infracțională și implicarea altor persoane, aspect ce a facilitat aflarea adevărului în cauză și tragerea la răspundere penală a celor vinovați, motiv pentru care i-au fost reținute circumstanțele atenuante prev. de art.75 alin.2 lit.b) C.p., cărora li s-a dat eficiență prin aplicarea prev. art. 76 alin. 1 și art. 79 alin. 1 C. pen.

În lumina acestor criterii, s-a apreciat că reeducarea inculpaților ######### ###### ######, ######### ######## și #### ###### se poate realiza în bune condiţii numai prin aplicarea unor pedepse privative de libertate ce au fost orientate spre minimul special ținând seama de contribuția fiecăruia la săvârșirea faptelor, inculpatul ######### ###### fiind cel care a determinat-o pe soția sa, Țigăieiru ######## să ridice de la firma de transport Logistic, acel colet poștal ce conținea suma de 7000 de euro, sumă cu care ulterior, aceasta împreună cu inculpatul #### ######, prieten al inculpatului ######## ###### au procurat drogurile din Spania pe care le-au introdus în țară, prin aceeași firmă de curierat.

Cu privire la individualizarea modalităţii de executare a pedepselor ce au fost aplicate inculpaților ######### ###### ###### și ########, tribunalul a constatat incidenţa în cauză a dispoziţiilor art. 91 alin. 1 C. pen., conform căruia se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţii prevăzute de lege.

În speță, tribunalul a reţinut că temeiurile pentru aplicarea disp. art. 91 C. pen. și suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei aplicată inculpaților ######### ###### ###### și ######## ######## sunt următoarele: pedeapsa aplicată este de 2 ani și 6 luni, respectiv de 2 ani închisoare, aceștia nu au antecedente penale în România, condamnările suferite în Spania de inculpatul ######## ###### nefiind recunoscute în România, astfel că nu își produc efectele, ambii inculpați şi-au manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, au recunoscut faptele comise uzând de prevederile procedurii prevăzute de art.375 C.pr.pen., au vârste apropiate de 40 ani, fiind persoane bine integrată în societate care nu prezintă o periculozitate care să justifice aplicarea imediată a pedepsei, scopul legal al pedepsei aplicate putând fi realizat cu maximă eficienţă printr-un tratament sancţionator mai blând, respectiv prin suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unor termene de supraveghere de 3 și, respectiv, 2 ani stabilite în condițiile art. 92 C. pen.

În aceeași ordine de idei, Tribunalul a apreciat că pentru a conduce la atingerea scopului pedepsei, nu trebuie accentuat rolul punitiv al acesteia în detrimentul celui de reintegrare socială, interesul comunității fiind ca asemenea fapte să nu se mai repete, iar inculpatul să se reintegreze social în spiritul respectării normelor legale indiferent de orice tentații.

Pe cale de consecinţă, în temeiul art. 91 C.pen., s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepselor cu închisoare aplicate inculpaților ######### ###### ###### și ######## ######## în sarcina cărora, pe durata termenelor de supraveghere le-au fost impuse măsurile de supraveghere obligatorii prev. de art. 93 alin. 1 C. pen. şi obligaţia prevăzută de art. 93 alin. 2 lit. b) C. pen.

De asemenea, au fost obligaţi să presteze 70 zile și, respectiv, 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, activităţi ce vor fi desfăşurate în cadrul Primăriei ######### sau SC ############ SA.

Cu privire la individualizarea modalităţii de executare a pedepsei ce a fost aplicată inculpatului #### ######, tribunalul a constată că nu sunt îndeplinite condițiile anterior expuse cu privire la suspendarea executării sub supraveghere întrucât inculpatul #### ###### nu s-a prezentat niciodată în fața organelor judiciare pe parcursul procesului penal și nu și-a manifestat acordul de a presta muncă neremunerată în folosul comunității, astfel că singura modalitate de individualizare a executării pedepsei dispusă în sarcina sa este executarea efectivă, în stare de detenție.

Pentru motivele anterior expuse, Tribunalul a procedat la soluționarea cauzei potrivit dispozitivului sentinței penale atacate.

Împotriva sentinţei penale nr. ###/PI din data de 13.05.2021 pronunţată în dosarul nr. ####/30/2020 de Tribunalul #####, a declarat apel în termen legal, inculpatul #### ######, dosarul fiind înregistrat pe rolul Curţii de Apel ######### la data de 29.07.2021, sub acelaşi număr de dosar.

Apelul nu au fost motivat în scris, fiind susținut oral în fața instanței de control judiciar, conform celor menționate în încheierea de amânare a pronunțării din 01.11.2021.

Analizând apelul prin prisma motivelor invocate de inculpatul #### ######, precum şi din oficiu conform art. 417 alin.2 C.pr.pen., Curtea constată că apelul este fondat, pentru următoarele considerente:

Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală emis în dosarul nr. 583/D/P/2020 la data de 12.11.2020, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților: ######### ###### ######, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional de droguri de risc, prev. de art. 3 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 și trafic intern de droguri de risc sub forma participației improprii, prev. de art. 52 alin. 3 C.pen., rap. la art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.,art. 348 raportat la art. 207 C. proc. pen.; ######### ######## și #### ######, ambii trimiși judecată pentru infracțiunea de trafic internațional de droguri de risc, prev. de art. 3 alin. 1 din Legea nr. 143/2000.

Prin același act de sesizare s-a mai dispus clasarea cauzei cu referire la numiţii ######## Perică-####### şi ####### ##### sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic intern de droguri de risc prev. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, precum și clasarea cauzei în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunilor de deţinere, fără drept, de droguri de risc şi de mare risc pentru consum propriu prev. de art. 4 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000, de trafic intern de droguri de mare risc prev. de art. 2 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000 şi de trafic internaţional de droguri de mare risc prev. de art. 3 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000.

Ca stare de fapt s-a reţinut că:

Inculpatul ######### ###### ###### în data de 26.05.2020, a introdus în România, fără drept, cantitatea de 4,17 kg cannabis (drog de risc), disimulată în coletul poștal cu seria #############, având ca expeditor pe numitul #### ###### – MALAGA – telefon nr. ######### iar ca destinatar pe numitul ######## ####### – ######### – telefon 0727.605.175, colet transportat de către firma SC ####### ################## SRL (LOGISTIC EXPRESS S&M COMPANY).

De asemenea, s-a reţinut în sarcina inculpatului ######### ###### ###### că data de 28.05.2020, i-a determinat pe numiţii ######## PERICĂ-####### și ####### #####, prin promiterea unor sume de bani în acest sens şi punerea la dispoziţia acestora în vederea transportului a autoturismului propriu marca Volkswagen Passat de culoare gri, tip caroserie break, cu numărul de înmatriculare #########, să deţină fără drept cantitatea de 4,17 kg cannabis (drog de risc), disimulată în coletul poștal cu seria #############, având ca expeditor pe numitul #### ###### – MALAGA – telefon nr. 632991735, iar ca destinatar pe numitul ######## ####### – ######### – telefon 0727.605.175, colet transportat de către firma SC ####### ################## SRL (LOGISTIC EXPRESS S&M COMPANY), cantitate de droguri ce fusese anterior substituită total de către organele de urmărire penală, faptă săvârşită de către numiţii ######## PERICĂ-####### și ####### ##### fără vinovăţie, aceştia neavând cunoştinţă de existenţa drogurilor de risc în interiorul coletului.

Prin același rechizitoriu în sarcina inculpatei ######### ######## s-a reţinut că în data de 26.05.2020, a introdus în România, fără drept, cantitatea de 4,17 kg cannabis (drog de risc), disimulată în coletul poștal cu seria #############, având ca expeditor pe numitul #### ###### – MALAGA – telefon nr. ######### iar ca destinatar pe numitul ######## ####### – ######### – telefon 0727.605.175, colet transportat de către firma SC ####### ################## SRL (LOGISTIC EXPRESS S&M COMPANY), activitatea infracţională a acesteia constând în primirea sumei de 7.000 euro expediată acesteia de către inculpatul ######### ###### ###### în vederea achiziţionării din Spania a cantităţii de droguri sus menţionată, achiziţionarea respectivei cantităţi de droguri, împreună cu numitul #### ######, pregătirea şi expedierea coletului sus indicat, ce conţinea cantitatea de droguri de mai sus.

În sarcina inculpatului #### ###### s-a reţinut că în data de 26.05.2020, a introdus în România, fără drept, cantitatea de 4,17 kg cannabis (drog de risc), disimulată în coletul poștal cu seria #############, având ca expeditor pe numitul #### ###### – MALAGA – telefon nr. ######### iar ca destinatar pe numitul ######## ####### – ######### – telefon 0727.605.175, colet transportat de către firma SC ####### ################## SRL (LOGISTIC EXPRESS S&M COMPANY), activitatea infracţională a acestuia constând în achiziţionarea respectivei cantităţi de droguri, împreună cu numita ######### ########, expedierea coletului sus indicat, ce conţinea cantitatea de droguri de mai sus, acesta figurând ca expeditor.

Inculpatul #### ###### nu a fost audiat în cauză nefiindu-i cunoscută poziţia procesuală faţă de acuzaţiile aduse.

Sintetizând acuzaţiile aduse inculpatului #### ######; Curtea reţine că acesta a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracțiunii de trafic internațional de droguri de risc, prev. de art. 3 alin. 1 din Legea nr. 143/2000; constând în aceea că în data de 26.05.2020, a introdus în România, fără drept, cantitatea de 4,17 kg cannabis (drog de risc), disimulată în coletul poștal cu seria #############, având ca expeditor pe numitul #### ###### – MALAGA – telefon nr. ######### iar ca destinatar pe numitul ######## ####### – ######### – telefon 0727.605.175, colet transportat de către firma SC ####### ################## SRL (LOGISTIC EXPRESS S&M COMPANY), activitatea infracţională a acestuia constând în achiziţionarea respectivei cantităţi de droguri, împreună cu numita ######### ######## şi expedierea coletului sus indicat, ce conţinea cantitatea de droguri de mai sus, acesta figurând ca expeditor.

Sub aspectul acuzaţiilor aduse inculpatului #### ###### au fost administrate ca mijloace de probă, sub aspectul vinovăției inculpatului, declarațiile inculpatului ######### ###### ###### şi procese verbale de redare a unor interceptări telefonice.

Astfel din declarația inculpatului ######### ###### ###### (f. 43-47 dos. up vol. I) rezultă că după ce i-a expediat din ţară 7.000 euro, în data de 24 sau 25 mai 2021 soţia sa împreună cu #### ###### şi Franco s-au dus la o fermă din Spania aflată la 50 Km de Malaga de unde au achiziţionat circa 3 Kg de canabis, restul de 1- 1,5 Kg canabis a fost cumpărat de la persoane dintr-un sat; coletul poştal care a conţinut canabisul introdus în ţară a fost pregătit de Franco şi amicii săi, el furnizându-i datele destinatarului; în privinţa datelor expeditorului #### ###### datele au fost furnizate de acesta (#### ######); crede că datele de expediţie ale coletului au fost completate de #### ######, cu privire la fila A4 alăturată coletului pe care erau precizate datele expeditorului şi ale destinatarului crede că a fost scrisă de #### şi Franco, cel mai probabil de Franco. Prezenţa soţiei (######### ########) a fost necesară pentru a se asigura că Franco nu-şi însuşeşte banii. Pe #### îl cunoaşte de 5, 6 ani colectând fier; toţi trei respectiv soţia sa, #### şi Franco i-au confirmat telefonic că a fost expediat coletul ce nonţinea canabis.

Din procesul verbal de redare a convorbirilor telefonice din data de 30.05.2020 purtate între inculpatul ######### ###### ###### şi o terţă persoană ###### (f. 123,124 vol. 2 dos. up.), rezultă că inculpatul, după ce află că pachetul a fost filat, întreabă dacă pachetul a fost pus pe numele soţiei sale, el auzind că a fost pus „pe unu #####”, spunând totodată că „ea nu se pune nici o dată expeditor”

Din procesul verbal de redare a convorbirilor telefonice din data de 24.05.2020 purtate între inculpatul ######### ###### ###### şi o terţă persoană ###### (f. 136 vol. 2 dos. up.) nu rezultă elemente incriminatoare faţă de inculpatul #### ######, fiind discuţii cu caracter general.

Din procesul verbal de redare a convorbirilor telefonice din data de 23.05.2020 purtate între inculpatul ######### ###### ###### şi #### (soţia inculpatului) (f. 137 vol. 2 dos. up.) rezultă că se vorbeşte de ####, dar fără valoare probatorie.

Din procesul verbal de redare a convorbirilor telefonice din data de 22.05.2020 purtate între inculpatul ######### ###### ###### şi #### (f. 138-141 vol. 2 dos. up.) rezultă că persoana care se ocupa de achiziţia canabisului de la Franco este ####, care îl reprezenta pe inculpat la faţa locului. Din aceeaşi discuţie rezultă că #### i-a spus inculpatului ########, „stai că fumează ######…”, cu referire la verificarea calităţii canabisului.

Din procesul verbal de redare a convorbirilor telefonice din data de 22.05.2020 purtate între inculpatul ######### ###### ###### şi #### (f. 244 vol. 2 dos. up.) rezultă că #### se duce la #### acasă să-l ia şi să plece împreună, Franco venind şi sunând-o; din discuţie rezultă că #### este cea care se ocupă de achiziţie.

Din procesul verbal de redare a convorbirilor telefonice din data de 22.05.2020 purtate între inculpatul ######### ###### ###### şi o terţă persoană ###### (f. 145 vol. 2 dos. up.) nu rezultă elemente incriminatoare faţă de inculpatul #### ######, fiind discuţii cu caracter general, respectiv că ###### merge cu un mijloc de transport în comun către ####.

Din procesul verbal de redare a convorbirilor telefonice din data de 22.05.2020 purtate între inculpatul ######### ###### ###### şi o terţă persoană ###### (f. 146 vol. 2 dos. up.) rezultă că inculpatul ######### îi spune lui ###### că la şase trebuie să fie undeva că nu mai poate să meargă o altă persoană la amiază; totodată i-a spus să nu se îmbete până atunci.

În faţa instanţei de apel inculpatul ######### ###### ###### a fost reaudiat, ocazie cu care a arătat vis a vis de inculpatul #### ###### că îl cunoaşte din anul 2012, fiind un fel de om al străzii şi că îl ajuta la strâns de fier vechi. El l-a rugat pe #### să se ducă la Franco cu soţia sa, ca aceasta să ducă banii. Mai apoi după două zile Franco l-a contactat pe #### să i-a genţile, ocazie cu care #### l-a întrebat pe Franco dacă în ele este ceva ilegal, Franco spunându-i că nu. De la soţia sa a aflat de această discuţie. Ulterior #### a sunat-o pe soţia sa (pe ######### ########), spunându-i că este posibil ca ceva să nu fie în regulă şi că este posibil ca în acele genţi să fie ceva ilegal, pentru că ştia #### că el (######### ###### ######) are probleme cu cămătarii. Poate că #### a bănuit că era vorba de droguri dar la ajutat pentru că îi era prieten şi el la rându-l lui ajutându-l; #### nu a fost plătit şi nici nu urma să fie plătit pentru această tranzacţie.

Din cazierul judiciar al inculpatului #### ###### (f. 93 dos. fond) rezultă că acesta a mai suferit condamnări pentru ameninţare şi violenţă domestică în Spania, dar nu are condamnări legate de traficul de droguri.

Curtea în raport cu probatoriul administrat în cauză reţine sub aspectul aprecierii probelor următoarele:

Proba este definită în art. 97 alin. (1) ca fiind un element de fapt cu ajutorul căruia se constată existența sau inexistența infracțiunii, se identifică persoana care a comis-o, se stabilesc împrejurările necesare pentru justa soluționare a cauzei și care contribuie la aflarea adevărului în procesul penal.

Proba este considerată unul din elementele principale ale procedurii penale, deoarece, dacă proba nu este relevantă în raport cu obiectul probațiunii din cauză, se impune o soluție de achitare a inculpatului.

Probele se clasifică după mai multe criterii. De interes este, în acest caz, clasificarea probelor după izvorul din care provin, sens în care probele se împart în probe imediate (nemijlocite, primare) și mediate (mijlocite, derivate). Probele imediate sunt cele care provin de la surse direct legate de comiterea faptei penale; spre exemplu, probele care provin din declarația unui martor ocular. Probele mediate sunt probele care provin de la surse indirecte, din planul secund al comiterii infracțiuni; spre exemplu, declaraţia unui martor indirect care a auzit despre săvârşirea infracţiunii de la un martor ocular.

Având în vedere că dispozițiile procesual penal nu fac o ierarhie a importanței probelor, care sunt lăsate la aprecierea organelor judiciare, administrarea unor probe indirecte, obiective, suficient de convingătoare și care nu lasă loc nici unor îndoieli, constituie temeiul suficient pentru o hotărâre de condamnare, indiferent de gravitatea infracțiunii comise.

Tot de interes în această cauză este şi clasificarea probelor în funcție de raportul în care se află cu obiectul probațiunii; sub acest aspect probele se împart în directe și indirecte.

Probele directe sunt cele care se află în legătură directă cu existenţa infracţiunii, vinovăţia sau nevinovăţia suspectului sau inculpatului; proba directă este un fapt principal. Probele indirecte sunt cele care nu se află în legătură directă cu obiectul probațiunii; prin intermediul acestora se constată faptele probatorii (res probantes), adică acele fapte sau împrejurări care conduc în mod indirect la stabilirea faptei prevăzute de legea penală și a persoanei care a săvârșit-o (exemplu, identificarea în locuința inculpatului a unor bunuri ce au fost sustrase persoanei vătămate).

Condamnarea se dispune, potrivit art. 396 alin. (2) C.pr.pen., dacă instanța constată, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că fapta există, constituie infracțiune și a fost săvârșită de inculpat.

Constituie obiect al probei, potrivit art. 98 C.pr.pen., starea de fapt care trebuie dovedită în procesul penal.

Legiuitorul a consacrat în art. 4 alin. (2) C.pr.pen. principiul in dubio pro reo, potrivit căruia, după administrarea întregului probatoriu, orice îndoială în formarea convingerii organelor judiciare se interpretează în favoarea suspectului sau inculpatului.

Pentru a fi admisă în procesul penal, proba trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să fie pertinentă, adică să aibă legătură cu obiectul cauzei; să fie concludentă, relevantă în raport cu obiectul probațiunii, adică să contribuie la aflarea adevărului în procesul penal; să fie utilă, adică necesară cauzei; să fie permisă de lege, adică administrarea acesteia să nu fie contrară legii.

Conform art. 99 alin. (1) C.pr.pen., sarcina administrării probei în acțiunea penală aparține, în principal, procurorului, ca titular al acțiunii penale, iar în acțiunea civilă, părții civile.

În actuala reglementare, procurorul are sarcina de a administra probe pentru a convinge judecătorul cauzei, „dincolo de orice îndoială rezonabilă” – art. 103 alin. (2) C.pr.pen..

Aprecierea probelor, în legislația română, este reglementată expres în art. 103 C.pr.pen.

Aprecierea probelor intervine în activitatea finală de administrare a probelor, determinând măsura în care acestea formează organelor judiciare convingerea certă că faptele și împrejurările la care se referă au avut sau nu loc în realitate. În anumite limite, aprecierea probelor poate interveni chiar anterior, la momentul verificării admisibilității probelor și fiabilității lor. În acest sens art. 100 alin. (3) C.pr.pen., arată că admiterea sau respingerea cererii privitoare la administrarea unor probe se face motivat, iar art. 100 alin. (4) C.pr.pen., arată că organele judiciare pot respinge o cerere referitoare la administrarea unei probe și atunci când proba nu este relevantă în raport cu obiectul probațiunii din cauză.

Odată administrate probele, organele judiciare trebuie să le aprecieze pentru stabilirea adevărului și justa soluționare a cauzei.

Probele sunt guvernate de principiul liberei aprecieri, prevăzut în art. 103 alin. (1) C.pr.pen., care arată, printre altele, că „probele nu au o valoare dinainte stabilită prin lege”, ceea ce înseamnă că nu se acordă valoare probantă preferențială probelor, toate având valoare probantă egală.

Prin urmare, valoarea probantă concretă a fiecărei probe nu este dată a priori, ci rezultă a posteriori, după evaluarea și aprecierea acestora.

Potrivit art. 103 alin. (1) C.pr.pen., aprecierea probelor se face de către organele judiciare „în urma evaluării tuturor probelor administrate în cauză”, inclusiv a celor administrate în calea de atac, întrucât, cu ocazia analizării materialului probator administrat, se poate ajunge la o concluzie diferită decât cea la care a ajuns prima instanță.

În materia probaţiunii penale se observă că legiuitorul a adoptat un anumit standard de apreciere a probelor, respectiv „standardul probei dincolo de orice dubiu rezonabil”, care presupune, pentru o soluție de condamnare, probe care să creeze judecătorului, care admite existența unui dubiu, convingerea că acesta nu depășește limitele rezonabile și că acuzația a fost dovedită.

Conceptul de dubiu rezonabil nu poate fi definit cu exactitate, întrucât acesta ține de forul interior al judecătorului care trebuie să se bazeze pe argumente raționale, logice, acceptate de majoritatea persoanelor care le parcurg.

În legătură cu valoarea probantă a probelor, legiuitorul a adoptat principiul liberei aprecieri a probelor– art. 103 alin. (1) C.pr.pen. –, recunoscând totodată și principiul liberei sau intimei convingeri a judecătorului în adoptarea hotărârii – art. 103 alin. (2) C.pr.pen. –, principii în baza cărora judecătorul apreciază liber mijloacele de probă administrate în cauză la data soluţionării cauzei.

Din conţinutul regulilor generale în materia probaţiunii, se deduc trei categorii de acţiuni care pot vicia probele, şi anume: încălcarea prescripţiilor procedurale de administrare a lor; obţinerea probelor prin utilizarea unor metode ilegale; respectiv stabilirea conţinutului probei în neconcordanţă cu realitatea obiectivă pe care aceasta trebuie să o reflecte. Primele două categorii intră direct sau indirect sub incidenţa instituţiei nulităţii procesuale, în timp ce a treia scapă acestei sancţiuni procesuale, vicierea putând fi îndreptată, de la caz la caz, pe cale penală, pe cale tehnică sau, pur şi simplu, pe calea liberei aprecieri a organului judiciar cum ar fi desfiinţarea sentinţei în apel pe motiv de pură netemeinicie, demers ce nu se întemeiază pe o nulitate procesuală, ci pe autoritatea conferită de lege judecătorului de a evalua o situaţie şi a pronunţa o hotărâre potrivit propriei sale aprecieri.

În cadrul procesului penal nu pot fi folosite prezumțiile pentru a justifica condamnarea unei persoane, instanța de judecată fiind obligată să-și întemeieze hotărârea de condamnare pe probe certe, probe care, în ceea ce priveşte infracţiunea săvârşită de inculpat, nu există.

Astfel, în cazul de faţă este dovedit că inculpatul #### ###### apare ca expeditor al coletului în care au fost găsite drogurile. Însă, pentru a se reţine săvârşirea infracţiunii de „trafic internaţional de droguri de risc” prevăzut de art. 3 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, în cauză trebuie dovedită vinovăţia făptuitorului în săvârşirea faptei.

În condiţiile art. 15 C.pen. infracţiunea este o faptă prevăzută de legea penală, săvârşită cu vinovăţie, nejustificată şi imputabilă persoanei care a săvârşit-o. Enumerarea vinovăţiei printre trăsăturile esenţiale ale infracţiunii nu constituie în fapt o trăsătură esenţială distinctă, ci constituie elementul de natură subiectivă din cuprinsul normei de incriminare (intenţia, culpa, praeterintenţia); astfel tipicitatea ca trăsătură esenţială a infracţiunii înglobează două din menţiunile cuprinsului definiţiei infracţiunii prevăzute de art. 15 alin. 1 C.pen.; respectiv prevederea faptei în legea penală (tipicitatea obiectivă) şi vinovăţia (tipicitatea subiectivă).

În noul cod penal vinovăţia ca trăsătură esenţială generală a infracţiunii a fost denumită “imputabilitate”. Vinovăţia este factorul volitiv şi intelectiv, respectiv legătura psihică între autor şi condiţia care determină rezultatul infracţional. Imputabilitatea nu este susceptibilă de forme de vinovăţie-element constitutiv al infracţiunii (intenţie, culpa, praeterintenţie).

Imputabilitatea este o condiţie esenţială a existenţei vinovăţiei ca componentă a tipicităţii infracţiunii. Imputabilitatea implică capacitatea de a înţelege şi a voi, iar vinovăţia este o condiţie a răspunderii penale înţeleasă ca obligaţie a persoanei de a răspunde de consecinţele actelor sale.

Vinovăţia identificată în art. 15 Cod penal, intră, aşa cum s-a arătat mai sus în tipicitatea infracţiunii; în noţiunea de “faptă prevăzută de legea penală”, ca şi componentă subiectivă a prevederii faptei de către legea penală şi se distinge de noţiunea de imputabilitate regăsită la acelaşi articol al codului penal care are în vedere vinovăţia ca trăsătură generală a infracţiunii.

Potrivit art. 30 alin. 1 din Codul penal „nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală săvârşită de persoana care, în momentul comiterii acesteia, nu cunoştea existenţa unei stări, situaţii ori împrejurări de care depinde caracterul penal al faptei”.

În raport cu aceste prevederi, prin „eroare” ca şi cauză de neimputabilitate, se înţelege necunoaşterea sau cunoaşterea greşită de către cel care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, fie a unei stări, situaţii sau împrejurări esenţiale pentru corecta caracterizare a faptei, fie a unui element circumstanţial de agravare, fie a unei dispoziţii legale nepenale sau a caracterului ilicit al faptei. Reprezentarea greşită, neconformă realităţii formează conţinutul erorii. Greşita reprezentare a realităţii se poate datora fie completei necunoaşteri a vreunui element din realitate, fie cunoaşterii lui greşite.

Din definiţia dată erorii în dreptul penal rezultă că o faptă îşi pierde caracterul imputabil ca urmare a necunoaşterii sau a cunoaşterii greşite a unor date ale realităţii obiective, în acest sens vinovăţia este alterată datorită influenţei suferite de factorul intelectiv, făptuitorul având o reprezentare greşită a realităţii. Deformarea factorului intelectiv se datorează deci necunoaşterii sau a cunoaşterii greşite a stării, situaţiei sau împrejurării în care a avut loc săvârşirea faptei, adică provine din reprezentarea greşită, deformată pe care făptuitorul a avut-o cu privire la realitatea din momentul săvârşirii faptei. Eroarea se răsfrânge asupra vinovăţiei ca urmare a lipsei elementului intelectiv din structura acesteia; cu duce la lipsa imputabilităţii faptei ca infracţiune (trăsătură esenţială a infracţiunii ce are ca şi corespondent vinovăţia în vechea reglementare a codului penal). În măsura în care cunoaşterea realităţii este afectată din varii motive, există o discrepanţă între ceea ce făptuitorul săvârşeşte, gândeşte şi voieşte (realitatea faptică) şi realitatea normativă (comportamentul prescris de lege).

În cazul de faţă nu rezultă dincolo de orice îndoială rezonabilă că inculpatul #### ###### ştia că în coletul expediat se aflau droguri.

Mai mult din declarația inculpatului ######### ###### ######, rezultă că inculpatul #### ###### nu ştia ce se afla în realitate în coletul expediat din Spania pe numele său. Din interceptări rezultă că este posibil ca inculpatul #### ###### să fi fumat canabis în prezenţa soţiei inculpatului ######### ###### ###### şi să fi spus că este de calitate, dar aceste împrejurări nu sunt suficiente a convinge un observator obiectiv că inculpatul #### ###### ştia în mod cert de conţinutul coletelor; atâta timp cât probatoriul reliefează că de ambalarea coletelor nu s-a ocupat acesta, ci Franco şi soţia inculpatului #########, tot aceştia fiind cei care au încheiat tranzacţia privind achiziţionarea drogurilor din Spania. Relevante sunt şi interceptările inculpatului ######### ######, din care rezultă că soţia sa are grijă să nu expedieze colete pe numele său, ci pe numele unor terţe persoane; foarte probabil pentru a nu fi prinsă în cazul interceptării unor colete cu conţinut ilicit.

În cauză nu există suficiente elemente din care să rezulte că inculpatul #### ######, era implicat în traficul de droguri în Spania sau România; pe de altă parte soţii ######### este dovedit că au fost implicaţi în traficul de droguri internaţional în acest sens fiind declarațiile celor doi soţi inculpaţi şi interceptările efectuate în cauză.

În cazul de faţă probatoriul reliefează că inculpatul #### ######, care a fost cunoscut ca un om al străzii de inculpatul ######### ######, apare ca expeditor al canabisului fără a avea vri-un beneficiu direct sau indirect, de unde se naşte întrebarea de ce s-ar fi expus într-o astfel de situaţie unei răspunderi penale aspre.

În cazul numiţilor ######## #######- ####### şi ####### ##### s-a dispus clasarea reţinându-se în esenţă că aceştia se aflau în eroare asupra conţinutului coletului; avându-se în vedere inclusiv declarația inculpatului ######### ######; ori din declarația de martor al numitului ######## #######- ####### (f. 80-83 vol. II dos. up ) rezultă că martorul urma să primească coletul pe numele său contra sumei de 500 lei, aspect ce putea ridica suspiciuni asupra conţinutului coletului, în raport cu suma semnificativă ce urma să o primească fără mari eforturi acest martor, dar cu toate acestea în cazul acestui martor s-a reţinut că a fost în eroare la data faptei.

Ori în lipsa unui probatoriu pentru a dovedii că inculpatul #### ###### cunoştea cu certitudine conţinutul ilicit al coletului şi în lipsa oricărei recompense, dar şi în lipsa altor elemente probatorii din care să rezulte cel puţin în mod indirect că inculpatul era implicat în traficul de droguri; Curtea apreciază că participaţia penală a inculpatului #### ###### este una improprie fiind în faţa modalităţii intenţie din partea celorlalţi inculpaţi şi lipsă de vinovăţie (neimputabilitate) în cazul inculpatului #### ######.

Faţă de cele de mai sus, având în vedere principiul „in dubio pro reo”, reglementat la art. 4 alin. (2) din Codul de procedură penală, conform căruia orice îndoială în formarea convingerii organelor judiciare se interpretează în favoarea suspectului/inculpatului, principiu ce constituie, de fapt, o altă garanţie juridică a prezumţiei de nevinovăţie şi, prin aceasta, a dreptului la un proces echitabil; Curtea în baza art. 16 alin. 1 lit. c) c.p.pen. va dispune achitarea inculpatului reţinând că nu sunt probe că infracţiunea a fost săvârşită de inculpat.

Pentru toate aceste considerente, Curtea, în baza art. 421 alin. 1 pct.2 lit. a) Cod procedură penală va admite apelul declarat de inculpatul #### ######, împotriva Sentinţei penale nr. ###/PI din 13 mai 2021 pronunţată de Tribunalul ##### în dosarul nr. ####/30/2020; va desfiinţa în parte sentinţa penală atacată şi rejudecând cauza:

În baza art. 16 alin. 1 lit. c) Cod procedură penală va achita inculpatul #### ###### sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „trafic internaţional de droguri de risc” prevăzut de art. 3 alin. 1 din Legea nr. 143/2000.

Va înlătura din sentinţa apelată toate dispoziţiile ce derivă din condamnarea penală a inculpatului #### ###### (aplicarea pedepsei: principale, complementare accesorii; recoltarea probelor biologice de la inculpat; obligarea inculpatului la cheltuieli de judecată)

II. Va menţine în rest dispoziţiile sentinţei penale apelate ce nu contravin prezentului dispozitiv.

În baza art. 422, art. 272 C.p.pen., se va dispune virarea sumei de 868 lei, în favoarea d-lui avocat ###### #### #########; respectiv se va dispune virarea sumei de 1736 lei în favoarea d-nei avocat ##### #####-###########; ambele sume reprezentând onorariu avocat din oficiu; sume ce vor fi achitate din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului #####, care în temeiul art. 275 al. 6 C.p.pen., va rămâne în sarcina statului.

În baza art. 422, art. 275 alin 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat în apel, vor rămâne în sarcina acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

În baza art. 421 alin. 1 pct.2 lit. a) Cod procedură penală admite apelul declarat de inculpatul #### ######, împotriva Sentinţei penale nr. ###/PI din 13 mai 2021 pronunţată de Tribunalul ##### în dosarul nr. ####/30/2020.

I. Desfiinţează în parte sentinţa penală atacată şi rejudecând cauza:

În baza art. 16 alin. 1 lit. c) Cod procedură penală achită inculpatul #### ###### sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „trafic internaţional de droguri de risc” prevăzut de art. 3 alin. 1 din Legea nr. 143/2000.

Înlătură din sentinţa apelată toate dispoziţiile ce derivă din condamnarea penală a inculpatului #### ###### (aplicarea pedepsei: principale, complementare accesorii; recoltarea probelor biologice de la inculpat; obligarea inculpatului la cheltuieli de judecată)

II. Menţine în rest dispoziţiile sentinţei penale apelate ce nu contravin prezentului dispozitiv.

În baza art. 422, art. 272 C.p.pen., dispune virarea sumei de 868 lei, în favoarea d-lui avocat ###### #### #########; respectiv dispune virarea sumei de 1736 lei în favoarea d-nei avocat ##### #####-###########; ambele sume reprezentând onorariu avocat din oficiu; sume ce vor fi achitate din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului #####, care în temeiul art. 275 al. 6 C.p.pen., rămâne în sarcina statului.

În baza art. 422, art. 275 alin 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat în apel, rămân în sarcina acestuia.

Definitivă.

Pronunţată, în condiţiile art. 405 alin. 1 C.p.pen., prin punerea hotărârii la dispoziţia participanţilor la procesul penal prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 11 noiembrie 2021.

Leave a Reply