Curtea de Apel Tîrgu Mureș. Achitare sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prev. de art. 336 alin. 1 C. pen

Curtea de Apel Tîrgu Mureș. Achitare sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prev. de art. 336 alin. 1 C. pen

DECIZIA PENALĂ NR. ###/A

Şedinţa publică din 8 decembrie 2021

Completul constituit din:

PREŞEDINTE: ##### #######

JUDECĂTOR: ##### ##### ######

GREFIER: ###### #######

Pe rol se află pronunţarea asupra apelului formulat de către inculpatul ##### ###### (CNP #############, fiul lui #### şi #####, născut în data de ########## în ###### ####, jud. Harghita, domiciliat în Sovata, #### # #### ####, #### #####), împotriva sentinţei penale nr. ### din data de 26.04.2021 pronunţată de către Judecătoria Sighișoara în dosarul nr. ####/308/2020.

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică se constată lipsa părţilor şi a reprezentantului Ministerului Public.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Mersul dezbaterilor şi susţinerile în fond ale părţilor, precum şi ale reprezentantului parchetului au fost consemnate în încheierea din data de 3 noiembrie 2021, când s-a stabilit că pronunţarea are loc la data de 8 decembrie 2021, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, încheiere care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

CURTEA DE APEL

Prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Târgu-##### la data de 09.09.2021, inculpatul ##### ###### a declarat apel împotriva sentinţei penale nr. ### din data de 26.04.2021 pronunţată de Judecătoria Sighişoara.

În motivarea apelului s-a solicitat achitarea inculpatului pe considerentul că fapta nu există, iar în subsidiar renunțarea la aplicarea pedepsei.

În sprijinul solicitării sale, inculpatul a arătat că nu a avut cunoștință despre faptul că mopedul nu este asimilat unei biciclete, aşa cum este prevăzut de art. 6 punctul 10 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi nici despre faptul că vehiculul condus şi propulsat de către acesta exclusiv prin forţa musculară, motorul acestuia fiind defect, nu este asimilat unei biciclete, ci unui moped/motociclu, aşa cum prevede art. 6 punctul 21 din O.U.G. 195/2002. Totodată, inculpatul a invocat faptul că prima instanţă nu a clarificat dacă vehiculul marca Gillera condus de către acesta este asimilat unei biciclete sau unui moped/motociclu.

De asemenea, inculpatul a arătat că probatoriul administrat în prezenta cauză nu este concludent și suficient pentru a se putea conchide că inculpatul a săvârşit infracţiunea de care este acuzat, dimpotrivă se degajă o îndoială cât se poate de puternică în privinţa existenţei acestei infracţiuni.

A fost asigurată asistenţa juridică prin apărător ales.

Inculpatul nu a dorit să facă noi declaraţii în faţa instanţei de apel.

Analizând actele si lucrările dosarului, instanţa de control reţine următoarea situaţie de fapt:

Prin sentinţa penală nr. ### din data de 26.04.2021 pronunţată de Judecătoria Sighişoara, s-au hotărât următoarele:

În baza art. 396 alin. (1), (2) C. pr. pen., a condamnat pe inculpatul ##### ######, la pedeapsa de 2000 lei amendă penală [200 zile-amendă x 10 lei (cuantumul unei zile – amendă)], pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prev. şi ped. de art. 336 alin. 1 C. pen.

În baza art. 63 alin. (1) C. pen., a atras atenţia inculpatului că, în cazul în care, cu rea-credinţă, nu execută pedeapsa amenzii, în tot sau în parte, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuieşte cu un număr corespunzător de zile cu închisoare.

O copie a prezentei hotărâri se va comunica, după rămânerea definitivă, către IPJ ##### – Serviciul Rutier în vederea anulării permisului de conducere al inculpatului, în conformitate cu dispozițiile art. 114 alin. 1 lit. b) din OUG nr. 195/2002.

În baza art. 274 alin. (1) C. pr. pen. a obligat inculpatul la plata sumei de 400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele:

În fapt, la data de 26.05.2019, în jurul orei 02:08, inculpatul ##### ###### a condus motociclul marca Gilera cu nr. de înmatriculare FXN 985, pe strada Principală din Sovata, având o îmbibaţie alcoolică de peste 2,40 g/l alcool pur în sânge.

Potrivit buletinului de analiză toxicologică-alcoolemie nr. 2307/324/A-12 din 30.05.2019 eliberat de IML Târgu #####, la ora 02:31 susnumitul a avut la proba I o alcoolemie de 2,40 gr. %o alcool pur în sânge, iar la ora 03:31 a avut la proba a II-a o alcoolemie de 2,33 %o alcool pur în sânge.

Audiat fiind de prima instanță, ##### ###### a declarat că a mers cu motociclul, așa ca la o bicicletă, de la fratele său către casă, l-a oprit poliția, motorul nu era pornit, nici nu funcționa. În urmă cu o lună a vrut să-l repare, dar nu a reușit. Este adevărat că a consumat alcool înainte să conducă motociclul. A băut un litru, împreună cu fratele său. Nu știe dacă pentru motociclul îi trebuie permis de conducere. Nu știe ce capacitate cilindrică are motorul.

Fiind audiați de poliție, martorii ##### ###### și Paskuj Janos au confirmat faptul că motorul la mopedul, pe care inculpatul l-a condus, era defect și că inculpatul l-a pus în mișcare cu ajutorul pedalelor.

Martorul Angyal ###### a declarat, în fața poliției, că inculpatul a spus echipajului că vine de la Săcădat și că înainte de a conduce mopedul a consumat băuturi alcoolice. Martorul a mai precizat că mopedul era prevăzut cu pedale, dar el nu l-a văzut pe ##### ###### în timp ce circula cu mopedul și nici dacă acesta a suflat în aparatul alcooltest. Martorii și-au menținut declarațiile date în fața instanței.

Din ansamblul materialului probator instanţa de prim grad a constatat, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de către inculpat.

În drept, prima instanță a reținut că fapta inculpatului ##### ###### care, în data de 26.05.2019, în jurul orei 02:08, a condus motociclul marca Gilera cu nr. de înmatriculare FXN 985, pe strada Principală din Sovata, având o îmbibaţie alcoolică de peste 2,40 g/l alcool pur în sânge, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, prev. de art. 336 alin. 1 C. pen.

Instanța de prim grad a reținut că apărarea inculpatului în sensul că fapta nu există, întrucât a condus mopedul exclusiv prin forţa musculară, respectiv prin pedale, motorul fiind defect, nu poate fi primită.

Elementul material al infracțiunii se realizează prin acțiunea de a conduce un vehicul.

Înalta Curte de Casație și Justiție, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, prin Decizia nr. #/21.03.2019, a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Oradea, Secția Penală și pentru cauze cu minori, în dosarul #####/271/2017, și a stabilit că acțiunea de conducere a unui vehicul astfel cum este prevăzută de art. 336 C. pen., nu presupune în mod necesar punerea în mișcare a vehiculului prin acționarea sistemelor de autopropulsie.

Conform art. 6 punctele 6, 21, 35 din OUG 195/2002:

– autovehicul – orice vehicul echipat cu motor de propulsie, utilizat în mod obișnuit pentru transportul persoanelor sau mărfurilor pe drum ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau mărfurilor. Vehiculele care se deplasează pe șine, denumite tramvaie, precum și tractoarele agricole sau forestier nu sunt considerate autovehicule. Troleibuzele sunt considerate autovehicule

– moped- autovehicul, cu două sau trei roți, a cărui viteză maximă prin construcție este mai mare de 25 km/h, dar care nu depășește 45 km/h și care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depășește 50 cmc sau cu un alt motor cu ardere internă ori, după caz, electric, a cărui putere nominală continuă maximă nu depășește 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu depășește 350 kg, neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului electric. Este asimilat mopedului cvadriciclul ușor, astfel cum este definit la pct. 6 partea A din anexa nr. 1 la secțiunea 4 din Reglementările privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003, cu modificările și completările ulterioare.

– vehicul – sistemul mecanic care se deplasează pe drum, cu sau fără mijloace de autopropulsare, utilizat în mod curent pentru transportul de persoane și/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări.

Instanța de prim grad a reținut că acțiunea de a conduce înseamnă a dirija mersul unui vehicul, al unei mașini, etc. Nu este obligatoriu ca deplasarea pe drumul public să se realizeze cu ajutorul motorului și nu există nicio prevedere legală din care să rezulte că motorul trebuie să funcționeze efectiv în momentul conducerii.

Prin urmare, prima instanță a reținut că acțiunea inculpatului, astfel cum a fost descrisă mai sus, realizează elementul material al infracțiunii sus-menționate, urmarea imediată constând în atingerea adusă relațiilor sociale create în jurul conceptului de siguranță a traficului rutier, valoare socială ocrotită penalmente, iar legătura de cauzalitate dintre elementul material și urmarea imediată rezultă ex re, din însăși săvârșirea faptei.

Sub aspectul laturii subiective, prima instanță a reținut că inculpatul a săvârşit infracţiunea cu vinovăţie în modalitatea intenţiei indirecte, întrucât acesta a prevăzut rezultatul faptelor sale şi a acceptat producerea lui prin săvârşirea faptelor.

La individualizarea pedepsei ce a fost aplicată inculpatului, instanţa de prim grad a ținut seama de împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, de gravitatea medie a infracțiunii comise, de faptul că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale, de conduita acestuia pe parcursul procesului penal.

Pornind de la aceste criterii, în baza art. 396 alin. (1), (2) C. pr. pen., prima instanță l-a condamnat pe inculpatul ##### ######, la pedeapsa de 2000 lei amendă penală [200 zile-amendă x 10 lei (cuantumul unei zile – amendă)], pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanţe, prev. şi ped. de art. 336 alin. (1) C. pen., această pedeapsă fiind suficientă, în opinia instanței, pentru atingerea scopului și îndeplinirea funcțiilor de constrângere și de reeducare.

Examinând apelul promovat, din prisma dispoziţiilor art. 417 şi urm. C. pr. pen., instanţa de control judiciar îl găseşte fondat, pentru următoarele considerente:

Reapreciind materialul probator administrat în cursul urmăririi penale şi al judecăţii în prim grad, Curtea constată că fapta descrisă în actul de sesizare, nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prev. şi ped. de art. 336 alin. 1 C. pen., soluţia de condamnare a inculpatului fiind una netemeinică.

Verificând actele dosarului, Curtea constată că instanţa de fond a emis o adresă către Registrul Auto Român în vederea comunicării capacităţii cilindrice a motorului motociclului marca Gillera cu nr. de înmatriculare FXN-985, serie şasiu NL 5002, precum și dacă pentru acesta este obligatorie deţinerea permisului de conducere (fila 73). Urmare a acestei adrese, Registrul Auto Român a comunicat faptul că motociclul nu figurează în sistemul informatic, fiind necesară identificarea acestuia de către un reprezentant RAR în vederea comunicării anumitor caracteristici tehnice (fila 86). Ulterior nu s-a mai procedat la o asemenea identificare (aceasta ar fi trebuit efectuată anterior acuzării inculpatului).

Curtea reţine că, la întrebarea primei instanţe, inculpatul a răspuns că nu ştie ce capacitate cilindrică are motorul (fila 56 verso). Nici martorii audiaţi în cauză nu au putut da lămuriri sub acest aspect. La dosar nu s-a depus măcar o fotografie a vehiculului.

Instanţa de control judiciar reţine că potrivit art. 6 pct. 21 din OUG nr. 195/2002 mopedul este un „autovehicul, cu două sau trei roți, a cărui viteză maximă prin construcție este mai mare de 25 km/h, dar care nu depășește 45 km/h și care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depășește 50 cmc sau cu un alt motor cu ardere internă ori, după caz, electric, a cărui putere nominală continuă maximă nu depășește 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu depășește 350 kg, neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului electric. Este asimilat mopedului cvadriciclul ușor, astfel cum este definit la pct. 6 partea A din anexa nr.1 la secțiunea 4 din Reglementările privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003, cu modificările și completările ulterioare.”

Curtea constată că, în prezenta cauză, nu s-au efectuat demersuri în vederea stabilirii stării tehnice a motorului motociclului marca Gillera cu nr. de înmatriculare FXN-985, nefiind aduse lămuriri cu privire la acest aspect, respectiv dacă mopedul are o capacitate de a rula cu o viteză mai mare de 25 km/h, până în 45 km/h și dacă este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depășește 50 cmc sau cu un alt motor cu ardere internă ori, după caz, electric, a cărui putere nominală continuă maximă nu depășește 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu depășește 350 kg.

Așadar, instanţa de control judiciar constată că aspectele privind starea tehnică a mopedului nu au fost dovedite prin probele administrate în cursul urmăririi penale şi al judecăţii în prim grad, astfel încât nu rezultă în mod cert dacă mopedul condus de către inculpat îndeplinește condițiile prevăzute de dispozițiile art. 6 pct. 21 din OUG nr. 195/2002.

Întrucât instanţa de control judiciar a fost sesizată numai cu apelul inculpatului, lămurirea aspectelor referitoare la starea tehnică a mopedului nu se poate realiza decât prin încălcarea dispoziţiilor art. 418 C. pr. pen privind neagravarea situației în propria cale de atac.

Având în vedere că, la pronunţarea unei condamnări, instanţa trebuie să-şi întemeieze convingerea vinovăţiei inculpatului pe bază de probe sigure, certe şi întrucât în cauză probele în acuzare nu au un caracter cert, nu sunt decisive sau sunt incomplete, lăsând loc unei nesiguranţe în privinţa vinovăţiei inculpatului, se impune a se da eficienţă regulii potrivit căreia „orice îndoială este în favoarea inculpatului”.

Regula in dubio pro reo constituie un complement al prezumţiei de nevinovăţie, un principiu instituţional care reflectă modul în care principiul aflării adevărului se regăseşte în materia probaţiunii. Ea se explică prin aceea că, în măsura în care dovezile administrate pentru susţinerea vinovăţiei celui acuzat conţin o informaţie îndoielnică tocmai cu privire la vinovăţia făptuitorului în legătură cu fapta imputată, autorităţile judecătoreşti nu-şi pot forma o convingere care să se constituie într-o certitudine şi, de aceea, ele trebuie să concluzioneze în sensul nevinovăţiei acuzatului şi să-l achite.

În lipsa altor probe care să infirme dubiul existent privind posibilitatea ca mopedul să nu îndeplinească condițiile prevăzute de dispozițiile art. 6 pct. 21 din OUG nr. 195/2002, având în vedere şi prevederile art. 103 alin. 2 C. pr. pen., conform cărora condamnarea se dispune doar atunci când instanţa are convingerea că acuzaţia a fost dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă, instanţa de control judiciar apreciază că în prezenta cauză nu se poate dispune condamnarea inculpatului, iar soluţia de achitare este cea care rezidă din întreaga economie a actelor şi lucrărilor dosarului.

Faţă de aceste considerente, în temeiul art. 421 pct. 2 lit. a C. pr. pen., va admite apelul declarat de inculpatul ##### ###### împotriva sentinţei penale nr. ###/26.04.2021 pronunţată de Judecătoria Sighişoara.

În temeiul art. 423 alin. 1 C. pr. pen va desfiinţa integral sentinţa atacată şi rejudecând cauza:

În baza art. 396 alin. 1, 6 şi art. 17 alin. 2 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C. pr. pen, va achita pe inculpatul ##### ###### de sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prev. de art. 336 alin. 1 C. pen.

În baza art. 275 alin. 3 C. pr. pen, cheltuielile judiciare aferente urmării penale, judecăţii în prim grad şi în apel vor rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

În temeiul art. 421 pct. 2 lit. a C. pr. pen, admite apelul declarat de inculpatul ##### ###### fiul lui #### şi #####, născut în data de ########## în ###### ####, jud. Harghita, domiciliat în Sovata, #### # #### ####, #### #####, CNP ############# împotriva sentinţei penale nr. ###/26.04.2021 pronunţată de Judecătoria Sighişoara.

În temeiul art. 423 alin. 1 C. pr. pen desfiinţează integral sentinţa atacată şi rejudecând cauza:

În baza art. 396 alin. 1, 6 şi art. 17 alin. 2 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C. pr. pen, achită pe inculpatul ##### ###### de sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prev. de art. 336 alin. 1 C. pen.

În baza art. 275 alin. 3 C. pr. pen, cheltuielile judiciare aferente urmării penale, judecăţii în prim grad şi în apel rămân în sarcina statului.

Definitivă.

Pronunţată prin punerea la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei azi, 08 decembrie 2021.

Leave a Reply