Curtea de Apel Tîrgu Mureș. Contestație la executare. Scăderea din pedeapsă a zilelor compensatorii cuvenite potrivit legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor

Prin sentința penală nr. 113/7.11.2019 pronunțată de Tribunalul M____ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX s-a admis  contestația formulată de contestatorul condamnat B_____ S____ M_____,  iar  în baza art. 598 alin. 1 lit. d cod procedură penală, art. 55 ind. 1 din Legea nr. 254/2013, s-au scăzut din pedeapsa  aplicată  de   3 ani si 5 luni  închisoare, aplicată persoanei condamnate prin Sentința penală nr. 140/2017 a Tribunalului M____, 24 de zile compensatorii.

S-a anulat mandatul de executare a pedepsei închisorii   și dispune emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei, conform prezentei.

Cheltuielile  judiciare avansate de stat în prezenta cauză,  în primă instanță, de  50  lei  au fost lăsate în sarcina  statului , conform art.  275 alin . 3 Cod proc. penală.

În motivare, se arată că prin sentința penală nr. 140/2017 a Tribunalului M____, modificată prin decizia penală nr. 84/A/25.02.2019 a Curții de A___ TG. M____, persoanei condamnate i s-a aplicat pedeapsa rezultantă de 3 ani și 5 luni închisoare, în urma revocării suspendării executării sub supraveghere  a pedepsei de 1 an  și 8 luni  închisoare, aplicată p rin sentința penală nr. 159/2015 a Tribunalului M____. Ulterior prin Sentința penală nr. 48 din 31.05.2019 a Tribunalului M____ s-a dispus scăderea din pedeapsa rezultantă de 3 ani și 5 luni închisoare, aplicată persoanei condamnate reținerea de 24 de ore respectiv durata măsurii preventive a arestului la domiciliu din intervalul 8.04.2015, respectiv 6.05.2015, reținerea și arestul preventiv din intervalul 14.02.2017 respectiv 30.06.2017.

Analizând contestația formulată , în raport cu dispozițiile legale în materie, ale art. 597, art. 598 alin. 1 litera d  Cod proc. penală,  art. 55 ind. 1 din Legea nr. 169/14.07.2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal , invocate de contestator și aplicabile în situația de speță, prima instanță reține următoarele:

În baza art. 55 ind. 1 din Legea nr. 169/14.07.2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, la calcularea pedepsei executate efectiv  se are în vedere numărul de zile executate în condiții necorespunzătoare calculat începând cu data de 24.07.2012. În situația contestatorului , din adresa Penitenciarului TG. M____/fila –– dosar  , rezultă că în perioada 14.02.2017, respectiv 30.06.2017, care _________________________ indicate, acesta a executat 24 de zile în condiții necorespunzătoare.

În consecință , contestația este fondată, fiind incidente dispozițiile art. 598 alin. 1 litera d Cod proc. penală raportat la  art. 55 ind. 1 din Legea nr. 169/14.07.2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal , invocate de contestator

Împotriva acestei sentințe a formulat contestație petentul B_____ S____ M_____, solicitând deducerea perioadei reținerii din 7.04.2015, arestul la domiciliu din intervalul 8.04.2015 – 6.05.2015 și arestul preventiv din 14.02.2017 – 30.06.2017.

Contestația este fondată, pentru următoarele considerente:

Contestatorul execută mandatul nr. 60 din 11.06.2019, emis în baza  sentinței penale nr. 48/2019 a Tribunalului M____, în cuprinsul căruia este prevăzută pedeapsa de 3 ani și 5 luni închisoare, din care contestatorului i s-au dedus durata reținerii de 24 de ore din 7.04.2015, durata arestului la domiciliu 8.04.2015 – 6.05.2015 și arestul preventiv din 14.02.2017 – 30.06.2017.  Acesta a formulat o contestație la executare pentru a beneficia de cele 24 de zile compensatorii care i se cuvin potrivit art. 55 ind. 1 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate. Contestația a fost admisă prin sentința penală nr. 113/7.11.2019 pronunțată de Tribunalul M____, atacată cu contestație.

Dacă admiterea contestației la executare formulată de contestator este la adăpost de orice critică, discutabile sunt dispozițiile subsecvente ale instanței.

Astfel, prima instanță a dispus anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii   și emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei.

Dispoziția nu este întemeiată pe dispozițiile Codului de procedură penală, care se limitează să prevadă, în art. 599 alin. 4 Cod pr. pen., că după pronunțarea soluției definitive ca urmare a admiterii contestației la executare, se face o nouă punere în executare conform procedurii prevăzute de prezentul titlu . Anularea vechiului mandat de executare și emiterea unuia nou, privitor la pedeapsa diminuată în urma admiterii contestației la executare, sunt măsuri care aparțin fazei executării sentinței, iar nu fazei judecării contestației la executare.

Inserarea ei în hotărârea judecătorească este făcută în baza bunelor practici uzuale la nivelul instanței.

Totuși, din momentul în care instanța, în baza acestei practici uzuale, înțelege să dispună cu autoritate de lucru judecat asupra măsurilor proprii fazei executării pedepsei, hotărârea leagă C_____________ de executări penale, care nu mai are libertatea să dispună punerea în exxecutare a sentinței potrivit art. 599 alin. 4 Cod pr. pen. ci, în baza caracterului obligatoriu al hotărârii judecătorești definitive, trebuie să se supună dispozitivului acesteia.

Prin urmare, deducerea tuturor perioadelor deja executate din pedeapsa aplicată trebuie dispusă prin hotărâre, iar nu lăsată în sarcina Compartimentului de executări penale.

Pentru aceste considerente, vom admite în temeiul art. 4251 alin. 7 pct. 2  lit. a C. pr. pen rap. la art. 597 alin. 8 C . pr. pen contestația formulată de contestatorul condamnat B_____ S____ M_____ împotriva sentinței penale nr. 113/7.11.2019 a Tribunalului M____ și, în rejudecare, vom scădea din pedeapsa  de   3 ani si 5 luni  închisoare, aplicată persoanei condamnate prin Sentința penală nr. 140/2017 a Tribunalului M____, pe lângă cele 24 de zile compensatorii deduse de prima instanță, și următoarele perioade: reținerea și durata arestului la domiciliu din intervalul 7.04.2015- 6.05.2015, reținerea și arestul preventiv din intervalul 14.02.xxxxxxxxxxxxxx17.

Vom menține restul dispozițiilor primei instanțe.

În baza art. 275 alin. 3 C. pr. pen, cheltuielile judiciare avansate de stat în judecarea contestației rămân în sarcina statului, iar suma de 313 lei, onorariul avocatului din oficiu, se va avansa Baroului M____ din fondurile Ministerului Justiției.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

În temeiul art. 425 1 alin. 7 pct. 2  lit. a C. pr. pen rap. la art. 597 alin. 8 C . pr. pen, admite contestația formulată de contestatorul condamnat B_____ S____ M_____ (fiul lui S____ și M____, născut la data de 08.03.1993 în mun. Târnăveni, jud. M____, domiciliat în _____________________, jud. M____, CNP. xxxxxxxxxxxxx, deținut în Penitenciarul Târgu M____), împotriva sentinței penale nr. 113/7.11.2019 a Tribunalului M____.

Desființează parțial hotărârea atacată și în rejudecare:

Scade din pedeapsa  de   3 ani si 5 luni  închisoare, aplicată persoanei condamnate prin Sentința penală nr. 140/2017 a Tribunalului M____, pe lângă cele 24 de zile compensatorii deduse de prima instanță, și următoarele perioade: reținerea și durata arestului la domiciliu din intervalul 7.04.2015- 6.05.2015, reținerea și arestul preventiv din intervalul 14.02.xxxxxxxxxxxxxx17.

Menține restul dispozițiilor primei instanțe.

În baza art. 275 alin. 3 C. pr. pen, cheltuielile judiciare avansate de stat în judecarea contestației rămân în sarcina statului, iar suma de 313 lei, onorariul avocatului din oficiu, se va avansa Baroului M____ din fondurile Ministerului Justiției.

Definitivă.

Pronunțată în ședința publică din data de 10.01.2020.

DECIZIA 1/C/2020 din data de 10 ianuarie 2020 

Leave a Reply