Exploatarea cersetoriei (art. 214 Cod penal) Curtea de Apel Brasov

Cuvinte cheie: exploatarea cersetoriei, cod penal, infractiune, online, cersetori anglia, suedia, cersetorie dosar penal, amenda, condamnare curtea de apel dosar penal, art. art. 214 Cod penal, avocat cod penal, drept penal
Art. 214: Exploatarea cerşetoriei
(1)Fapta persoanei care determină un minor sau o persoană cu dizabilităţi fizice ori psihice să apeleze în mod repetat la mila publicului pentru a cere ajutor material sau beneficiază de foioase patrimoniale de pe urma acestei activităţi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2)Dacă fapta este săvârşită în următoarele împrejurări:
a)de părinte, tutore, curator ori de către cel care are în îngrijire persoana care cerşeşte;
b)prin constrângere,
pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani.

 

DECIZIA PENALĂ NR. 476/AP DOSAR NR. XXXXXXXXXXXXXX

Ședința publică din data de 13 iunie  2019

Starea de fapt a fost reținută în mod corect de către prima instanță. Din analiza mijloacelor de probă administrate în cursul urmăririi penale coroborate cu cele administrate în cursul cercetării judecătorești în fața instanței de fond, instanța de a___ constată că prima instanță a avut în vedere la stabilirea stării de fapt toate probele administrate, stabilind în mod corect vinovăția inculpatului la săvârșirea faptelor și încadrarea juridică a acestora.

Deși inculpatul invocă faptul că i s-a încălcat dreptul la apărare, că nu a avut dreptul la un proces echitabil, fiindu-i încălcate mai multe drepturi, și s-au făcut abuzuri împotriva sa, acesta nu prezintă în mod concret în ce mod i-au fost încălcate dreptul la apărare și dreptul la un proces echitabil.

Potrivit art. 214 alin. 2 lit. b din Codul penal, constituie infracțiunea de exploatarea cerșetoriei, fapta persoanei care determină un minor sau o persoană cu dizabilități fizice ori psihice să apeleze în mod repetat la mila publicului pentru a cere ajutor material sau beneficiază de foloase patrimoniale de pe urma acestei activități. Dacă fapta este săvârșită în următoarele împrejurări: b) prin constrângere, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani.

În drept, în mod justificat s-a apreciat că fapta inculpatului P______ I____ care în perioada iulie 2017 – octombrie 2017, imediat după eliberarea din penitenciar (fiind eliberat la termen, la data de 01.07. 2017 conform mențiunilor din cazierul judiciar) a determinat prin constrângere fizică și morală persoanele vătămate Subtirel D_____, Cimpoer A_____ M____ și D____ M______ să practice cerșetoria și a beneficiat de foloase patrimoniale de pe urma acestei activități întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de exploatare a cerșetoriei, prevăzută de art. 214 alin.1, alin.2 lit. b Cod penal, fapta fiind săvârșită cu vinovăție sub forma intenției directe.

Inculpatul P______ I____ arată prin motivele de a___ că nu a săvârșit infracțiunea de exploatarea cerșetoriei, arătând că nu există probe că a săvârșit această infracțiune și că există un dubiu cu privire la starea de fapt. Acesta, fiind ascultat în fața instanței de a___ la termenul de judecată din data de 22 mai 2019, a relatat aspecte legate de relația sa cu concubina, martora C________ R_____, arătând că a rămas o singură noapte în casa părăsită în care locuiau persoanele vătămate, arătând că în gară mergea aproape zilnic, că nu vorbea cu persoanele vătămate de la gară, se întâlneau în față la magazinul Profi când cumpăra de mâncare acesta și concubina sa, că nu punea banii la comun cu persoanele vătămate și nu le cerea bani acestora și a exercitat acte de violență asupra acestora, menționând că persoanele vătămate nu au practicat și nu practică cerșetoria.

Însă, chiar inculpatul în declarația dată la 3 noiembrie 2017, în fața judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul pentru Minori și Familie B_____ (dosar nr. xxxxx/197/2017)a menționat că a fost o perioadă începând cu luna august în care și-a petrecut timpul la Gara B_____, că le-a văzut deseori pe părțile vătămate cum trăgeau din pungă, ca și concubina sa, că de două, trei ori le-a fugărit pentru a nu mai sta lângă concubina sa C_______ R_____ și a nu o influența pentru a sufla în pungă, arătând că știe că persoanele vătămate cerșeau și obțineau bani și mai și furau. Și din declarațiile martorilor ascultați de către prima instanță rezultă că persoanele vătămate cerșeau, urmând a fi prezentate în continuare aspectele reținute de către instanța de a___.

De asemenea, instanța de a___ are în vedere la fel ca și instanța de fond mijloacele de probă administrate în procesul penal, din care rezultă activitatea infracțională de care este învinuit inculpatul P______ I____.

Astfel, se are în vedere că persoana vătămată S_______ D_____, ascultat de prima instanță în cursul cercetării judecătorești, a relatat cum a locuit cu sora sa și alte persoane : frații Bokor, vărul său Cimpoer M____ și inculpatul și C_______ R_____, o perioadă, într-o casă părăsită. Persoana vătămată a arătat că în acea perioadă, inculpatul îi trimitea să facă bani din cerșit, apoi îi controla prin buzunare când dormeau și le lua banii, cum inculpatul l-a bătut de câteva ori pentru că nu i-a dat banii și pentru că a intervenit pentru sora sa când o bătea, că și sora sa a fost bătută pentru că nu i-a dat banii, că a văzut când inculpatul i-a luat telefonul și banii surorii ei, că inculpatul știa că persoana vătămată cerșea lângă restaurantul Sergiana de lângă biserica de lemn, că Cimpoer A_____ îi dădea bani inculpatului la cererea acestuia, fiind bătut și acesta de inculpat, că persoana vătămată îi dădea inculpatului 40-50 lei la 2-3 zile, în funcție de cât câștiga, inculpatul mințindu-i că din acei bani cumpără mâncare, folosind doar o parte din bani, restul păstrându-i pentru el. Persoana vătămată a arătat că banii îi dădea inculpatului de frică pentru că erau amenințați, că de mai multe ori inculpatul le cerea banii, îi puneau că nu au, iar el îi controla noaptea și le lua banii, că a trimis-o pe sora sa la cerșit, precum și că toți banii pe care i-a dat inculpatului erau din cerșit.

S___ persoanei vătămate S_______ D_____, persoana vătămată D____ M______ a declarat de asemenea în fața primei instanțe că inculpatul îi punea să cerșească și le lua banii când dormeau, că acesta a bătut-o de mai multe ori, de 5-6 ori, o dată pentru că nu a ajutat-o pe C_______ R_____ să spele, iar în celelalte cazuri pentru că nu vrea să meargă la cerșit, inculpatul le spunea că, dacă nu vor să meargă la cerșit, îi bate, acesta le lua banii cu forța, că inculpatul i-a luat o dată 500 lei din papuc în timp ce dormea, că inculpatul nu i-a restituit telefonul, le lua toți banii în fiecare zi, în jur de 50-60 lei. Persoana vătămată a declarat că inculpatul îi trimitea la cerșit pe aceasta, pe fratele său și pe Cimpoer M____ A_____, că inculpatul îl mai bătea pe Cimpoer, îi lua banii, Cimpoer cerșind pentru inculpat, că inculpatul l-a bătut pe fratele ei, pentru că aceasta nu făcea bani pentru inculpat.

De asemenea, persoana vătămată Cimpoer M____ A_____ a declarat în fața primei instanțe cum a stat o lună într-o casă părăsită din zona Onix, împreună cu D____ M______, S_______ D_____, Bokor Ionata, inculpatul și C_______ R_____, că inculpatul a lovit-o pe persoana vătămată de 2-3 ori cu pumnii în spate pentru că nu i-a dat banii pe care i-a obținut din cerșit, că persoanei vătămate D____ M______, inculpatul i-a luat 500 de lei și un telefon pentru că nu a ajutat-o pe R_____ să spele, că inculpatul știa că cerșesc, o dată împrumutându-i bani inculpatului, acesta nu i-a mai restituit, că inculpatul îl bătea pe S_______ D_____ dacă nu îi dădea banii, că dacă nu îi dădeau banii, inculpatul le lua banii, că inculpatul îi mințea că dădea toți banii pe mâncare.

Și instanța de a___ are în vedere că declarațiile persoanelor vătămate se coroborează între ele și sunt dovedite prin coroborarea cu declarațiile martorilor date în cursul urmăririi penale, inclusiv cu declarațiile date și în cursul cercetării judecătorești în fața primei instanțe, urmând a fi indicate în continuare respectivele mijloace de probă avute în vedere la stabilirea vinovăției inculpatului P______ I____ la săvârșirea faptei pentru care este cercetat. Astfel, martorul Bokor L________ S____ a declarat în fața primei instanțe că D____ M______ i-a spus că P______ a bătut-o pentru un telefon, că a văzut când inculpatul l-a lovit cu palma pe Cimpoer M____ în timp ce se afla în spatele gării, confirmând că persoanele vătămate cerșeau atât în gară cât și în alte zone ale Brașovului și de asemenea că în perioada cât a locuit în casa de la Onix, atât inculpatul cât și concubina lui puneau bani pentru cumpărarea mâncării și a țigărilor. Martorul Cimpoer M____ a declarat la rândul său în fața primei instanțe că îl știe pe inculpat din gară, pentru că umbla cu persoanele vătămate, verișorii săi și că, pentru că nu a vrut să îi dea banii, inculpatul l-a lovit, că a văzut cum inculpatul a bătut-o pe D____ M______, că verișorii săi i-au spus că inculpatul i-a luat Marcelei 500 de lei și un telefon mobil, că știe de la persoanele vătămate știe că inculpatul le lua banii și îi punea la cerșit, că atunci când aveau bani din cerșit, inculpatul îi prindea în spatele gării și le lua banii din buzunar, că inculpatul știa că atât martorul cât și persoanele vătămate cerșeau,

Martorul Bokor Ionatan a arătat în fața instanței că un băiat i-a spus că persoanele vătămate îi dădeau bani inculpatului pentru ca inculpatul să cumpere mâncare, dar fără a confirma cele declarate în cursul urmăririi penale. Ulterior, în cursul cercetării judecătorești, martorul Bokor Ionatan, fiind cercetat pentru infracțiunea de mărturie mincinoasă, a declarat în calitate de suspect în respectivul dosar, că menține declarațiile date în cursul urmăririi penale și că la instanța de judecată i-a fost milă de inculpatul P______ I____ și nu vrut să îi facă rău, de aceea a declarat diferit la Judecătorie față de Poliție, arătând că și lui, inculpatul P______ i-a cerut bani din cerșit, din 20 lei cerându-i 10 lei, bani pe care i-a dat de frica acestuia.

Prezența inculpatului pe lângă persoanele vătămate și faptul că persoanele vătămat3e cerșeau sunt dovedite și cu declarațiile martorului B____ I___ care, ascultat și de către prima instanță, a declarat că a văzut persoanele vătămate cerșind în zona gării, văzându-l pe inculpat de mai multe ori cu copiii, crezând că sunt copiii lui.

De asemenea, martora C_______ V_______, audiată de către prima instanță, confirmă faptul că inculpatul le lua bani copiilor și îi trimitea la cerșit, declarând că a văzut că o fată și un băiat care cerșeau îi dădeau bani în stația de autobuz, auzindu-l pe inculpat spunându-i uneia dintre fetele care cerșeau să se ducă și să facă bani. Sunt avute în vedere și declarațiile martorei D____ A_____ A______, ascultată de către prima instanță, care confirmă de asemenea prezența inculpatului lângă copiii care cerșeau, și faptul că aceștia și C_______ R_____ se adunau și puneau bani să cumpere de mâncare.

Împrejurarea că martorul P______ A_____ a declarat că nu știe de unde erau obținuți banii de inculpatul P______ I____, că nu a văzut ca vreunul din copiii care cerșeau în gară să îi dea lui P______ bani, că nu știe ca acei copii să fi locuit o perioadă de timp împreună cu inculpatul și prietena acestuia, că nu a văzut niciodată ca inculpatul P______ să agreseze fizic sau verbal pe vreunul dintre copiii care cerșeau în gară, nu este de natură a infirma cele declarate de persoanele vătămate și martorii în modalitatea prezentată mai sus. Chiar martorul P______ A_____ confirmă că persoanele vătămate cerșeau în zona gării, în parcări, pe unde apucau, fiind situații când se adunau în zona gării, martorul, inculpatul și copiii stând pe lângă ei.

La fel, declarațiile martorului R_____ S____-A________, vărul inculpatului, care arată că a stat o săptămână în gară, confirmă că inculpatul punea bani împreună cu copiii care cerșeau și aceștia mâncau împreună. Împrejurarea arătată și de acest martor, că nu a văzut ca inculpatul să îi trimită la cerșit și că nu a văzut ca inculpatul să agreseze vreunul din copiii care cerșeau în gară, nu este de natură să infirme acțiunile inculpatului dovedite cu mijloacele de probă prezentate mai sus. Aceleași aspecte sunt reținute și în raport de declarațiile martorului P______ N___, ascultat de către prima instanță la termenul de judecată din data de 09.01.2019.

Se mai invocă de către inculpat că persoanele vătămate frecventau Gara din B_____, se drogau cu prelandez și comiteau infracțiuni. Însă, obiectul judecății din prezentul dosar îl constituie trimiterea în judecată a inculpatului P______ I____, neexistând în situația acestui inculpat vreo cauză justificativă sau de neimputabilitate, legată de acțiunile persoanelor vătămate. Împrejurarea că acestea se drogau conduce la reținerea că persoanele vătămate erau vulnerabile, inculpatul profitând deci că acestea erau nesupravegheate de reprezentanții legali, cerșeau și se drogau.

Analizând motivele de a___ formulate de către inculpatul P______ I____ în ceea ce privește individualizarea pedepsei, se constată că instanța de fond a prezentat criteriile care au condus la stabilirea cuantumului pedepsei conform art. 74 din Codul penal.

Pentru infracțiunea de exploatarea cerșetoriei, prevăzută de art. 214 alin. 2 lit. b din Codul penal, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani. Infracțiunea a fost săvârșită de inculpatul P______ I____ în stare de recidivă postexecutorie, ceea ce conduce, conform art. 43 alin. 5 din Codul penal, la majorarea cu jumătate a limitelor speciale ale pedepsei prevăzute de lege, respectiv de la 1 an și 6 luni închisoare la 7 ani și 6 luni închisoare. Infracțiunea fiind continuată, în condițiile art. 36 alin. 1 din Codul penal, maximul se poate majora cu cel mult 3 ani în cazul pedepsei închisorii.

Astfel, se apreciază de către instanța de a___ că pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată este de natură să conducă la atingerea scopului pedepsei, acela de prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni și constituie măsuri de constrângere și mijloace de reeducare a inculpatului P______ I____.

Având în vedere toate acestea, în baza art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură pena lă, instanța de a___ va respinge ca nefondat apelul declarat de inculpatul P______ I____, împotriva sentinței penale nr. 345/27.02.2019 a Judecătoriei B_____, pronunțată în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXXX, pe care o va menține.

În baza art. 422 din Codul de procedură penală raportat la art. 72 alin. 1 din Codul penal, va adăuga la perioada deducerii arestării preventive a inculpatului P______ I____, timpul scurs după pronunțarea sentinței atacate cu a___, începând cu data de 27 februarie 2019 și până la zi.

În baza art. 241 alin. 1 lit. c din Codul de procedură penală, va constata încetată de drept măsura arestării preventive luată față de inculpatul P______ I____ .

Î n baza art. 275 alin. 2 din Codul de procedură penală, îl va obliga pe inculpatul P______ I____ la plata sumei de 200 lei către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

Respinge ca nefondat apelul declarat de inculpatul P______ I____, împotriva sentinței penale nr. 345/27.02.2019 a Judecătoriei B_____, pronunțată în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXXX, pe care o menține.

În baza art. 422 din Codul de procedură penală raportat la art. 72 alin. 1 din Codul penal, adaugă la perioada deducerii arestării preventive a inculpatului P______ I____, timpul scurs după pronunțarea sentinței atacate cu a___, începând cu data de 27 februarie 2019 și până la zi.

În baza art. 241 alin. 1 lit. c din Codul de procedură penală, constată că încetează de drept măsura arestării preventive luată față de inculpatul P______ I____ .

Î n baza art. 275 alin. 2 din Codul de procedură penală, obligă pe inculpatul P______ I____ la plata sumei de 200 lei către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare.

În baza art. 275 alin. 6 din Codul de procedură penală, suma de 868 lei reprezentând onorariu avocat oficiu pentru inculpat și suma de 1410 reprezentând onorariu avocați oficiu pentru persoanele vătămate se suportă din fondurile Ministerului Justiției.

Definitivă.

Pronunțată în ședința publică din 13 iunie 2019.

Leave a Reply