Hartuirea ( art. 208 Cod penal ) – Hartuire si amenintare – Curtea de Apel Targu Mures

Hărțuirea ( art. 208 Cod penal ) – Hartuire si amenintare – Curtea de Apel Targu Mures

Cuvinte cheie: amenintare, art. 208 cod penal, avocat alba iulia, avocat amenintare, avocat penal, avocat targu mures hartuire, avocat tg mures, curtea de apel targu mures, hartuire, hartuire cod penal, hartuire facebook, hartuire internet, hartuire minor, hartuire morala, hartuire psihica, hartuire verbala, retele sociale,

Contactați-ne la numărul de telefon 0748.031.076 sau pe pagina de facebook avocat Cruciu Petru, precum și la adresa din Targu Mures, str. Stefan cel Mare nr. 1

Art. 208: Hărţuirea
(1)Fapta celui care, în mod repetat, urmăreşte, fără drept sau fără un interes legitim, o persoană ori îi supraveghează locuinţa, locul de muncă sau alte locuri frecventate de către aceasta, cauzându-i astfel o stare de temere, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 6 luni sau cu amendă.
(2)Efectuarea de apeluri telefonice sau comunicări prin mijloace de transmitere la distanţă, care, prin frecvenţă sau conţinut, îi cauzează o temere unei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.
(3)Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Curtea de Apel Targu Mures a hotărât prin Decizia penală nr. 82/2019 din data de 25.02.2019, ca:

Fapta inculpatului care în perioada 26.11.xxxxxxxxxxxxx16, în mod repetat, a urmărit-o, fara drept și fara un interes legitim, pe persoana vătămată , i-a supravegheat locuința, locul de muncă și alte locuri frecventate de aceasta, a apelat-o telefonic, în repetate rânduri, pe aceeași persoană vătămată și i-a trimis mesaje telefonice și prin e-mail, unele dintre ele conținând amenințări, care prin frecvență și conținut, i-au cauzat o stare de temere permanentă întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de amenințare, faptă prev. și ped. de art. 206, alin. 1 C.p .

Fapta inculpatului care în perioada octombrie 2016-ianuarie 2017 a urmărit fara drept și fara un interes legitim, persoana vătămată , i-a supravegheat locuința, locul de muncă și alte locuri frecventate de aceasta, a apelat-o telefonic, în repetate rânduri, pe aceeași persoană vătămată și i-a trimis mesaje telefonice și prin e-mail, unele dintre ele conținând amenințări, care prin frecvență și conținut, i-au cauzat o stare de temere permanentă întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de hărțuire, prev. de art.208 al.1, 2 C.pen.

Fapta inculpatului care în perioada octombrie 2016-ianuarie 2017, în mod repetat, a urmărit-o, fara drept și fara un interes legitim, pe persoana vătămată , i-a supravegheat locuința, locul de muncă și alte locuri frecventate de aceasta, a apelat-o telefonic, în repetate rânduri, pe aceeași persoană vătămată și i-a trimis mesaje telefonice și prin e-mail, unele dintre ele conținând amenințări, care prin frecvență și conținut, i-au cauzat o stare de temere permanentă inculpatul încălcând astfel dispozițiile S.P. nr. 106/03.06.2016 a Judecătoriei L____, def. prin. D.P. 535/A/10.10.2016 a Curții de A___ Tg. M____, prin care i s-a interzis, ca și pedeapsă complementară, pe o perioadă de 5 ani, drepturile prev. la art. 66, alin. 1, lit. n și o C.p., respectiv să comunice în vreun fel cu persoana vătămată și să păstreze o distanță mai mare de 200 m față de aceasta, de locuința sa ori de locul acesteia de muncă, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de neexecutare a sancțiunilor penale, faptă prev. și ped. de art. 288, alin. 1 C.p.,

Analizând latura obiectivă a infracțiunilor de amenințare, faptă prev. și ped. de art. 206, alin. 1 din Codul penal, de hărțuire, prev. de art. 208 al.1, 2 C.pen. de neexecutare a sancțiunilor penale, faptă prev. și ped. de art. 288, alin. 1 C.p. instanța reține că:

– elementul material al infracțiunii de amenințare, faptă prev. și ped. de art. 206, alin. 1 din Codul penal este reprezentat de acțiunile inculpatului care în mod repetat, a urmărit-o, fara drept și fara un interes legitim, pe persoana vătămată, i-a supravegheat locuința, locul de muncă și alte locuri frecventate de aceasta, a apelat-o telefonic, în repetate rânduri, pe aceeași persoană vătămată și i-a trimis mesaje telefonice și prin e-mail, unele dintre ele conținând amenințări, care prin frecvență și conținut, i-au cauzat o stare de temere permanentă,

– elementul material al infracțiunii de hărțuire prev. de art. 208 al.1, 2 C.pen. este reprezentat de acțiunea inculpatului de a urmări, fara drept și fara un interes legitim, persoana vătămată , de a-i supraveghea locuința, locul de muncă și alte locuri frecventate de aceasta precum și de a-i telefona și transmite mesaje telefonice și prin email, în mod repetat,

– elementul material al infracțiunii de neexecutare a sancțiunilor penale, faptă prev. și ped. de art. 288, alin. 1 din Codul penal este reprezentat de acțiunile inculpatului reprezentate urmărirea în mod repetat, fara drept și fara un interes legitim, a persoanei vătămate supravegherea locuinței, a locului de muncă și alte locuri frecventate de aceasta, apelarea telefonic, în repetate rânduri, a aceeași persoane vătămate și trimiterea de mesaje telefonice și prin e-mail, unele dintre ele conținând amenințări, care prin frecvență și conținut, i-au cauzat o stare de temere permanentă.

Toate aceste acțiuni realizează elementul material al infracțiunilor prevăzute de art. 206, alin. 1 din Codul penal, de art. 208 al.1, 2 C.pen. de art. 288, alin. 1 C.p., urmarea imediată constând în atingerea adusă relațiilor sociale privind libertățile persoanei și înfăptuirea justiției. Legătura de cauzalitate dintre elementul material și urmarea imediată rezultă în cauză din materialitatea faptelor.

Sub raportul laturii subiective, inculpatul a acționat cu intenție directă, întrucât a urmărit producerea acestei stări persoanei vătămate.

La stabilirea pedepsei și în procesul de individualizare a acesteia pentru faptele reținute în sarcina inculpatului , instanța are în vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei prevăzute de art.74 alin.1 C.p., respectiv împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, precum și mijloacele folosite; starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; natura și gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infracțiunii; motivul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit; natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal; nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială.

Astfel, instanța constată că inculpatul a săvârșit infracțiunile reținute în sarcina sa pe o perioadă foarte lungă de timp, reușind să atingă în ceea ce privește infracțiunea de hărțuire toate modalitățile de hărțuire prevăzute de art. 208 C.pen. Având în vedere durata mare de timp în care inculpatul a hărțuit-o pe persoana vătămată precum și temerea indusă acesteia, persoana vătămată fiind nevoită să se deplaseze tot timpul însoțită, instanța apreciază că suntem în prezența unei stări de pericol ridicate cu privire la libertatea persoanei vătămate.

Leave a Reply