Pedeapa închisorii pentru infracțiunea de ultraj. art. 257 Cod penal

Pedeapa închisorii pentru infracțiunea de ultraj. art. 257 Cod penal

JUDECĂTORIA TÂRGU M____

Secția penală

Dosar nr. ____________

SENTINȚA PENALĂ NR. 23

Ședința publică din data de 08 ianuarie 2021

Completul constituit din:

PREȘEDINTE: I____ P___

GREFIER: D______ G_________

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror B_____ G_____

din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu M____

Pe rol se află judecarea cauzei penale privind pe inculpatul A____ A_____, trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj prev. de art. 257 alin. 1 Cod penal rap. la art. 206 alin. 1 Cod penal (subiect pasiv B_____ B____) și ultraj prev. de art. 257 alin. 1 Cod penal rap. la art. 206 alin. 1 Cod penal (subiect pasiv C______ C_____), cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal și fiecare cu aplic. art. 41 alin. 1 Cod penal rap. la art. 43 alin. 5 Cod penal.

În lipsa părților.

Dezbaterile în fond asupra cauzei au avut loc în ședința publică din 26.11.2020, cuvântul participanților fiind consemnat în încheierea de ședință de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta, când instanța a stabilit termen în vederea deliberării și pronunțării hotărârii pentru data de 10.12.2020, 23.12.2020, 07.01.2021, iar mai apoi pentru data de astăzi:

INSTANȚA

Deliberând asupra cauzei penale de față reține următoarele:

Prin Rechizitoriul nr. 3257/P/2018, emis la data de 30.12.2019 de Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu M____, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului A____ A_____, pentru săvârșirea infracțiunilor de ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 Cod penal rap. la art. 206 alin. 1 Cod penal (subiect pasiv B_____ B____) și ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 Cod penal rap. la art. 206 alin. 1 Cod penal (subiect pasiv C______ C_____), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal și fiecare cu aplic. art. 41 alin. 1 Cod penal rap. la art. 43 alin. 5 Cod penal.

Prin actul de sesizare al instanței, s-a reținut, în esență, că inculpatul A____ A_____, în data de 21.09.2018, în timp ce se afla la chioșcul pentru deținuți din cadrul Penitenciarului Târgu M____, cu ocazia efectuării cumpărăturilor, a devenit recalcitrant și a adus injurii și amenințări cu acte de violență (lovire) asupra agentului de penitenciar B_____ B____, aflat în exercițiul atribuțiilor de serviciu, spunându-i acestuia „îți fut un pumn de sari prin gratiile de la geamuri” și ”lasă că ne vedem noi afară”, iar în data de 17.10.2018, în jurul orelor 15.00, în timp ce se afla pe holul secției 1, din cadrul Penitenciarului Târgu M____, l-a amenințat cu acte de violență pe cms. C______ C_____ spunându-i acestuia că „îl va lovi cu cătușele peste gură”.

În cursul urmăririi penale au fost administrate următoarele mijloace de probă: declarația persoanei vătămate C______ C_____, declarația persoanei vătămate B_____ B____, declarațiile inculpatului A____ A_____, declarația martorului A_______ C____, declarația martorului F___ F____ F______, declarația martorului Mătea C____-C_____, înscrisuri (rapoarte de incident, hotărâri ale Comisiei de disciplină, a judecătorilor de supraveghere și ale instanței de judecată).

Sub aspectul laturii civile, în rechizitoriu s-a arătat că persoanele vătămate B_____ B____ și C______ C_____ au arătat că nu se constituie părți civile în cauză.

În cursul procedurii de cameră preliminară, față de starea de detenție a inculpatului A____ A_____, s-a dispus desemnarea unui apărător din oficiu pe seama acestuia, fiind depusă delegația pentru asistență juridică obligatorie nr. 209/2020 (f. 9 d. inst.).

În baza măsurilor premergătoare ședinței de judecată dispuse de către instanța de judecată, a fost atașată copia fișei de cazier judiciar a inculpatului A____ A_____ (f. 153-154 d. inst.), fișa rezultată din baza de date a ANP privind situația juridică a inculpatului (f. 9-10 d. inst.) și copia sentinței penale nr. 170/26.06.2019 a Judecătoriei Sighișoara, definitivă prin decizia penală nr. 434/A/17.10.2019 a Curții de Apel Târgu M____ și copia extrasului acestei decizii (f. 12-23 d. inst.).

Cauza a fost înregistrată pe rolul judecătoriei Târgu M____ sub nr. dosar ____________ la data de 15.01.2020.

Prin Încheierea Penală nr. 245/CP din data de 17.02.2020, definitivă prin necontestare, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul emis în dosarul nr. 3257/P/2018 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu M____, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală și a dispus începerea judecății.

Inculpatul A____ A_____ a participat la judecarea prezentei cauze prin intermediul videoconferinței, de la locul de deținere, acesta fiind în stare de deținere în cadrul Penitenciarului Aiud, potrivit dispozițiilor art. 62 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, acesta exprimându-și acordul pentru videoconferință prin cererea din data de 12.03.2020 (f. 35 d. inst.).

La termenul de judecată din data de 04.06.2020, instanța a adus la cunoștința inculpatului A____ A_____ dispozițiile art. 396 alin. (10) Cod procedură penală și soluțiile posibile ca urmare a acestei proceduri.

Inculpatul A____ A_____, în prezența apărătorului din oficiu, a precizat că nu recunoaște săvârșirea faptelor și nu dorește să fie judecat pe calea procedurii simplificate și pe cale de consecință, cauza a fost soluționată potrivit procedurii de drept comun.

În cursul cercetării judecătorești, au fost administrate următoarele mijloace de probă: declarația inculpatului A____ A_____ (f. 48 d. inst.), declarația martorului F___ F____ F______ (f. 58 d. inst.), declarația martorului Mătea C____-C_____-C_____ (f. 59 d. inst.), declarația persoanei vătămate C______ C_____ (f. 60 d. inst.), declarația martorului A_______ C____-I___ (f. 71 d. inst.), declarația martorului G____ G____-V_____ (f. 72 d. inst.).

Analizând actele și lucrările dosarului, probatoriul administrat în cursul urmării penale și al cercetării judecătorești, instanța reține următoarele:

I.1. În fapt, în data de 21.09.2018, în timp ce se afla la chioșcul pentru deținuți din cadrul Penitenciarului Târgu M____, cu ocazia efectuării cumpărăturilor, deținutul A____ A_____, arestat preventiv pentru ultraj a devenit recalcitrant și a adus injurii și amenințări cu acte de violență (lovire) asupra agentului de penitenciar B_____ B____, spunându-i acestuia ”îți fut un pumn de sari prin gratiile de la geamuri” și ”lasă că ne vedem noi afară”.

Astfel, persoana vătămată B_____ B____ a declarat că în data de 21.09.2018 era de serviciu în echipa operativă, iar la un moment dat l-a observat pe colegul său, A_______ C____, care îl însoțea pe deținutul A____ A_____ în drum spre chioșcul unității și, știind că deținutul este unul problematic și recalcitrant, a mers să îl însoțească împreună cu colegul său pe deținut la chioșc.

În continuare, persoana vătămată B_____ B____ a relatat că inculpatul A____ A_____ în acea perioada avea interdicția de a-și cumpăra alte bunuri în afară de cele strict necesare, a devenit recalcitrant cu doamna care vindea la chioșc, astfel că i-a atras atenția să se calmeze, însă inculpatul s-a întors cu fața către persoana vătămată, a strâns pumnul, ținându-l în lateralul corpului său și i-a spus ”îți fut un pumn de sari prin gratiile de la geamuri”.

Persoana vătămată a susținut că i-a spus inculpatului să înceteze, iar cel din urmă i-a spus ”lasă că ne vedem noi afară”.

A mai menționat persoana vătămată B_____ B____ că, ulterior, în mai multe rânduri, de câte ori îl vedea, deținutul A____ A_____ îl interpela verbal și îi spunea ”lasă că ne vedem noi afară”, îl întreba dacă este mândru că i-a făcut raport și dacă s-a ”încălzit”.

Declarația persoanei vătămate se coroborează cu declarațiile martorului A_______ C____-I___ din cursul urmăririi penale și din cursul cercetării judecătorești, care a prezentat o situație de fapt similară cu cea prezentată de către persoana vătămată.

Martorul A_______ C____-I___ a relatat că în acea zi (21.09.2018) îl însoțea pe deținutul A____ A_____ către chioșc, pe drum fiind ulterior însoțiți și de către colegul său, B_____ B____, iar întrucât inculpatul era la acel moment în refuz de hrană, împreună cu colegul său i-a atras atenția deținutului că nu are voie să-și cumpere alimente, acesta a devenit recalcitrant, s-a uitat la colegul său, B_____ B____, „i-a spus că îi dă un pumn de îl scoate prin gratii, că o să-l caute afară” și l-a înjurat.

Cu privire la infracțiunea de ultraj săvârșită față de persoana vătămată B_____ B____, inculpatul A____ A_____ nu a recunoscut acuzația care i se aduce și a relatat, în cursul urmăririi penale, că în data de 21.09.2018 nu l-a amenințat pe agentul de penitenciar B_____ B____, a avut doar o discuție în contradictoriu cu acesta întrucât nu a vrut să îi dea zaharină, ulterior inculpatul a ieșit trântind ușa, astfel că agentul i-a spus că o să îi facă raport. Pentru acest motiv, inculpatul a susținut că i-a spus agentului că „îi ia raportul în pulă”.

Cu toate acestea, în cursul cercetării judecătorești, inculpatul a declarat că în data de 21.09.2018 se afla la chioșcul din penitenciar, i-a cerut doamnei de la chioșc o lingură, însă domnul agent i-a spus că nu se poate, astfel că a spus „îi fut un pumn la ușa aia de se rupe”. Totodată, inculpatul a menționat că a spus la nervi acest lucru întrucât suferă cu nervii.

Referitor la declarațiile inculpatului A____ A_____, instanța constată că în cursul urmăririi penale acesta a relatat aspecte care nu privesc obiectul cauzei de față, motiv pentru care le va înlătura.

De asemenea, instanța reține că prin declarația dată în cursul cercetării judecătorești, inculpatul a încercat să nuanțeze starea de fapt astfel încât să se exonereze de răspundere.

I.2. În fapt, în data de 17.10.2018, în jurul orelor 15.00, cms. dr. C______ C_____ a ieșit de la cabinetul medical după care, în timp ce mergea pe holul secției 1 din Penitenciarul Târgu M____, deținutul A____ A_____ a forțat grilajul și l-a amenințat pe acesta, spunându-i că „îl va lovi cu cătușele peste gură”.

Aceste aspecte reies din coroborarea declarațiilor persoanei vătămate C______ C_____ și a martorilor F___ F____-C______ și Mătea C____-C_____-C_____.

Astfel, în cursul urmăririi penale, dar și în cursul cercetării judecătorești, persoana vătămată C______ C_____ a relatat că în data de 17.10.2018, în jurul orelor 15.00 a ieșit de la cabinetul unde își desfășoară activitatea în cadrul Penitenciarului Târgu M____, l-a observat pe supraveghetorul secției nr. 1, Mătea C____-C_____, că închide grilajul metalic întrucât acesta îl văzuse pe deținutul A____ A_____, cu care persoana vătămată a susținut că a avut mai multe probleme în trecut, în sensul că acesta l-a amenințat de mai multe ori cu acte de violență, fiind un deținut recalcitrant și cu probleme de natură psihică, care însă nu sunt de natură a-i afecta discernământul.

În continuare, persoana vătămată C______ C_____ a precizat că atunci când a trecut pe lângă deținutul A____ A_____, acesta l-a amenințat, spunându-i că „o să îi dea cu cătușele peste gură”.

A mai menționat persoana vătămată că, având în vedere patologia acestuia, faptul că era extrem de recalcitrant și fusese condamnat pentru infracțiuni de ultraj, a solicitat ca prezența acestuia la cabinetul medical să se facă având aplicate cătușele și să fie în prezența unor agenți de penitenciar, fiindu-i teamă pentru integritatea sa fizică. Astfel, în acest context i-a adresat deținutul A____ A_____ amenințările respective, „i-a dat de înțeles că atunci când va avea ocazia chiar își va pune în aplicare amenințarea”.

Totodată, persoana vătămată C______ C_____ a mai susținut că în cursul anilor 2018 și 2019 chiar s-a simțit amenințat de multe ori de către deținutul A____ A_____, însă evenimentele respective nu fac obiectul prezentei cauze.

Cu toate acestea, analizând declarațiile persoanei vătămate C______ C_____, instanța constată că amenințarea proferată de către inculpatul A____ A_____ față de aceasta i-a produs persoanei vătămate o stare de temere. În acest sens, instanța reține că persoana vătămată a precizat în cuprinsul declarațiilor că „știe că (deținutul A____ A_____) vrea să îi facă rău” și „i-a produs o stare de temere”.

De asemenea, persoana vătămată a mai arătat că îl știe pe inculpatul A____ A_____ din perioada anului 2007-2008, din timpul executării primei sale pedepse, că i-a făcut 3 rapoarte de incident, iar din câte știe, în total, până la data transferului la Penitenciarul Aiud, inculpatului i s-au făcut 11 rapoarte de incident.

Aspectele relatate de către persoana vătămată se coroborează cu declarațiile martorului F___ F____-C______, asistent medical în cadrul Penitenciarului Târgu M____, care a declarat în cursul urmăririi penale și în cursul cercetării judecătorești că, în data de 17.10.2018, în jurul orelor 15.00 a ieșit din cabinetul medical împreună cu doctorul C______ C_____ și, pe holul secției nr. 1 în timp ce se îndreptau spre ieșire, au trecut pe lângă grilajul metalic și l-a văzut și auzit pe deținutul A____ A_____ care l-a amenințat pe C______ C_____, „spunându-i că îi dă cu cătușele în gură”.

De asemenea, martorul Mătea C____-C_____, agent în Penitenciarul Târgu M____ a declarat că inculpatul A____ A_____ are o atitudine recalcitrantă la adresa doctorului C______ C_____, însă la momentul audierilor în cauză, martorul a arătat că nu își amintește să-l fi auzit pe deținutul A____ A_____ amenințându-l pe doctorul C______ C_____ despre faptul că-l va lovi cu cătușele, susținând totodată că „îl duce mintea pe A____ A_____ la astfel de gesturi”.

În același sens, martorul G____ G____-V_____ a arătat că inculpatului A____ A_____ i-au fost întocmite rapoarte de către persoana vătămată C______ C_____ pentru atitudini necuviincioase, dar nu a fost de față și nu a auzit ca inculpatul să fi amenințat persoana vătămată în data de 17.10.2018.

Astfel, instanța constată că martorii Mătea C____-C_____ și G____ G____-V_____ nu au menționat aspecte relevante referitoare la fapta inculpatului din data de 17.10.2018, ceea ce este explicabil având în vedere perioada lungă de timp de la momentul săvârșirii faptei de către inculpat și momentul audierilor (aproximativ un an în cazul primei audieri a martorului Mătea C____-C_____, respectiv doi ani în cazul audierii martorului G____ G____-V_____ de către instanță), dar și atribuțiile acestora de serviciu, martorii fiind agenți în cadrul Penitenciarului Târgu M____ și luând astfel contact zilnic cu deținuții.

Cu toate acestea, atât martorul Mătea C____-C_____, cât și martorul G____ G____-V_____, au arătat că inculpatul A____ A_____ nu a avut un comportament corespunzător la locul de detenție cât timp a fost încarcerat în Penitenciarul Târgu M____.

Inculpatul A____ A_____ nu a recunoscut săvârșirea faptei din data de 17.10.2018. Acesta a precizat că nu este adevărat că l-ar fi amenințat că-i dă cu cătușele peste gură persoanei vătămate C______ C_____ întrucât nu purta cătușe.

Totodată, inculpatul a precizat în cursul urmăririi penale, la momentul audierii în calitate de suspect, că „un deținut, dacă vrea să facă ceva, face, nu amenință”, precum și că „există o stare conflictuală între el și dr. V______ întrucât acesta nu vrea să îl consulte decât cu pază și dacă este încătușat”.

De asemenea, în cursul cercetării judecătorești, inculpatul și-a menținut poziția procesuală și a mai specificat următoarele: „Sunt în relații de dușmănie cu C______ C_____, el e mai nebun ca mine, nu mă lasă în pace. El nu vrea să mă consulte.”

Având în vedere declarațiile persoanei vătămate, ale inculpatului și ale martorilor menționați anterior, instanța constată că între inculpatul A____ A_____ și persoana vătămată C______ C_____ există o stare conflictuală, pe fondul căreia inculpatul a amenințat persoana vătămată cu acte de violență, care au produs acesteia din urmă o stare de temere.

În egală măsură, instanța are în vedere că raportat la elementul material al infracțiunii de amenințare nu are relevanță dacă în momentul săvârșirii faptei inculpatul purta sau nu cătușe, din moment ce cuvintele adresate persoanei vătămate C______ C_____ au avut în concret apitudinea de a-i produce acestuia o stare de temere cu privire la integritatea sa fizică.

În concluzie, analiza ansamblului probator face dovada deplină a faptelor reținute în sarcina inculpatului, fiind apte să răstoarne prezumția de nevinovăție, acuzațiile în materie penală formulate prin actul de sesizare al instanței fiind astfel dovedite.

II. În drept, fapta inculpatului A____ A_____, care în data de 21.09.2018, în timp ce se afla la chioșcul pentru deținuți din cadrul Penitenciarului Târgu M____, cu ocazia efectuării cumpărăturilor, a devenit recalcitrant și a adus injurii și amenințări cu acte de violență (lovire) asupra agentului de penitenciar B_____ B____, aflat în exercițiul atribuțiilor de serviciu, spunându-i acestuia ”îți fut un pumn de sari prin gratiile de la geamuri”, ”lasă că ne vedem noi afară”, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 Cod penal cu ref. la art. 206 alin. 1 Cod penal (subiect pasiv secundar B_____ B____).

Fapta inculpatului A____ A_____, care în data de 17.10.2018, în jurul orelor 15.00, în timp ce se afla pe holul secției 1, din cadrul Penitenciarului Târgu M____, l-a amenințat cu acte de violență pe cms. dr. C______ C_____, aflat în exercițiul atribuțiilor de serviciu, spunându-i acestuia că îl va lovi cu cătușele peste gură, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 Cod penal cu ref. la art. 206 alin. 1 Cod penal (subiect pasiv secundar C______ C_____).

Elementul material al laturii obiective constă în acțiunile inculpatului de a amenința persoanele vătămate B_____ B____ și C______ C_____, aflate în exercitarea atribuțiilor de serviciu, cu acte de violență, prin cuvinte, în mod direct și explicit, acțiunile de intimidare fiind susceptibile de a le produce o stare de temere persoanelor vătămate, subiecți pasivi secundari ai infracțiunii de ultraj.

Urmarea imediată a infracțiunilor se reflectă pe de o parte în starea de pericol creată autorității, iar pe de altă parte în atingerea adusă integrității psihice a persoanelor vătămate.

Legătura de cauzalitate între urmarea imediată, în speță starea de pericol instituită pentru ordinea publică, precum și pentru respectul datorat autorității de stat, dar și pentru libertatea psihică a subiecților pasivi secundari, rezultă din materialitatea faptelor.

Sub aspectul laturii subiective, instanța reține că atitudinea subiectivă a inculpatului față de faptele săvârșite și de urmările acestora se caracterizează prin intenție directă, prevăzută de art. 16 alin. (3) lit. a) Cod penal, inculpatul având reprezentarea caracterului ilicit al faptelor sale, a prevăzut și a urmărit rezultatul acestora.

Având în vedere considerentele anterioare, instanța apreciază că în cauză sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 396 alin. 2 Cod de procedură penală, în sensul că faptele săvârșite de inculpat există, constituie infracțiuni și au fost săvârșite cu forma de vinovăție prevăzută de lege, motiv pentru care va dispune condamnarea acestuia pentru fiecare infracțiune în parte.

III. Individualizarea judiciară a pedepsei și a modalității de executare

În raport de fișa de cazier judiciar al inculpatului (f. 153-154 d. inst.), din care rezultă că inculpatul a fost liberat la termen la data de 19.10.2017 din executarea unei pedepse de 10 ani închisoare, aplicată pentru săvârșirea unei infracțiuni de viol prin sentința penală nr. 333/30.12.2008 a Tribunalului M____, definitivă prin decizia penală nr. 1384/14.04.2009 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, instanța constată că fiecare dintre infracțiunile ce constituie obiectul prezentei cauze au fost săvârșite de către inculpat în termenul de reabilitare al acestei pedepse, respectiv în stare de recidivă postexecutorie în condițiile prevederilor art. 41 alin. 1 cu aplicarea art. 43 alin. 5 Cod penal.

Luând în considerare aspectele precizate anterior, pentru fiecare infracțiune în parte, instanța va proceda la individualizarea pedepselor în raport de dispozițiile art. 41 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 43 alin. 5 Cod penal, referitoare la aplicarea regimului sancționator al recidivei postexecutorii.

În ceea ce privește individualizarea pedepselor ce urmează a fi aplicate inculpatului, în raport de cele două infracțiuni, instanța, are în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 Cod penal, respectiv, gravitatea infracțiunii săvârșite și periculozitatea infractorului, care se evaluează în funcție de împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, precum și de mijloacele folosite, natura și gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infracțiunii, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, motivul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit, natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedentele penale ale infractorului, conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal, nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială.

Prin raportare la criteriile enumerate anterior, instanța are în vedere numărul și natura celor două infracțiuni ce constituie obiectul prezentei cauze, dar și împrejurările de comitere a concret a acestora.

Instanța va avea în vedere că, în abstract, gradul de pericol social al faptelor este unul ridicat raportat la rezultatele grave care s-au produs în urma actelor de amenințare a persoanelor vătămate, libertatea psihică a persoanei reprezentând o valoare fundamentală pusă în pericol efectiv prin modul de manifestare al inculpatului, precum și prin raportare la necesitatea menținerii unui climat de securitate privitor la respectul datorat autorității de stat și moralității publice.

Referitor la persoana inculpatului, instanța are în vedere că inculpatul nu a recunoscut săvârșirea faptelor, are vârsta de 46 de ani, are studii primare, este necăsătorit și este fermier.

În egală măsură, instanța constată că acesta figurează cu antecedente penale, suferind și alte condamnări anterioare, fiind liberat la termen la data de 19.10.2017 din executarea unei pedepse de 10 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de viol, iar în prezent este încarcerat pentru săvârșirea a altor cinci infracțiuni concurente cu cele din prezenta cauză, ceea ce evidențiază perseverența sa în adoptarea conduitelor infracționale.

La stabilirea în concret a pedepsei, instanța va reține și faptul că inculpatul, nici măcar la acest moment nu a înțeles consecințele deosebit de grave la care s-a expus prin săvârșirea infracțiunilor și la care a expus persoanele vătămate.

Luând în considerare gravitatea infracțiunilor săvârșite, numărul și natura acestora, împrejurările concrete și modul de comitere a infracțiunilor, starea de pericol creată pentru valorile sociale ocrotite și motivul săvârșirii infracțiunilor, precum și urmările efectiv produse, dar și consecvența infracțională a inculpatului, astfel cum au fost analizate anterior, instanța apreciază că se impune stabilirea în sarcina acestuia a pedepsei cu închisoarea, pentru fiecare infracțiune în parte, scopul pedepsei, respectiv atenționarea și responsabilizarea inculpatului cu privire la consecințele încălcării legii penale, putând fi atins numai printr-o astfel de sancțiune.

Instanța apreciază că aplicarea pedepsei amenzii penale în raport de împrejurările de fapt ale cauzei nu are aptitudinea de a duce la împlinirea scopului preventiv al acesteia, considerând că aplicarea pedepsei cu închisoarea în ceea ce privește determinarea inculpatului la conștientizarea consecințelor faptelor sale și responsabilizarea acestuia în sensul adoptării unei conduite conforme cu ordinea de drept, se impune la acest moment, date fiind circumstanțele sale personale, precum și faptul că acesta nu a recunoscut împrejurările comiterii faptelor și figurează cu antecedente penale.

Întrucât instanța reține incidența cauzei de agravare a pedepsei prevăzută la art. 43 alin. 5 Cod penal, dispoziții potrivit cărora dacă după ce pedeapsa anterioară a fost executată sau considerată ca executată se săvârșește o nouă infracțiune în stare de recidivă, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru noua infracțiune se majorează cu jumătate, urmează ca pedeapsa să fie individualizată între limitele speciale 6 luni-2 ani închisoare.

Având în vedere aspectele analizate anterior, instanța va condamna inculpatul, pentru fiecare infracțiune în parte, la o pedeapsă cu închisoarea, orientată spre mediu ca urmare a aplicării prevederilor art. 41 alin. 1 coroborat cu art. 43 alin. 5 Cod penal.

Față de toate aceste considerente, în temeiul art. 396 alin. (1) și (2) Cod procedură penală, instanța va condamna inculpatul A____ A_____ la câte o pedeapsă de 1 an închisoare, pentru săvârșirea a două infracțiuni de ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 Cod penal rap. la art. 206 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 1 Cod penal rap. la art. 43 alin. 5 Cod penal, ambele săvârșite de inculpat în stare de recidivă postexecutorie.

Instanța consideră că pedeapsa de 1 an închisoare pentru fiecare infracțiune comisă este o sancțiune necesară și suficientă pentru conștientizarea importanței normelor legale încălcate și a repercusiunilor pe care o atare încălcare le are.

De asemenea, instanța apreciază necesară aplicarea pedepselor complementare raportat la gravitatea faptelor și la persoana inculpatului.

Astfel, în temeiul art. 67 alin. 1 Cod penal rap. la art. 66 alin. 1 lit. a, b, d, h Cod penal, va aplica inculpatului pe lângă fiecare pedeapsă principală pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor de a fi ales în autorități publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, de a alege, de a deține, purta și folosi orice categorie de arme, pe o perioadă de 3 ani, care se va executa după executarea pedepsei închisorii, după grațierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripție a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiționate.

În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal rap. la art. 66 alin. 1 lit. a, b, d, h Cod penal, va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorități publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, de a alege, de a deține, purta și folosi orice categorie de arme, de la rămânerea definitivă a prezentei sentințe și până când pedeapsă principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată.

Totodată, instanța constată că infracțiunile care au făcut obiectul prezentului dosar au fost săvârșite de către inculpat la diferite intervale de timp, respectiv în datele de 21.09.2018 și 17.10.2018, prin acțiuni distincte, înainte de a fi condamnat pentru vreuna dintre ele, astfel că sunt îndeplinite condițiile desprinse din prevederile art. 38 alin. 1 Cod penal privitoare la existența concursului real de infracțiuni.

De asemenea, prin sentința penală nr. 170/26.06.2019 a Judecătoriei Sighișoara, definitivă prin decizia penală nr. 434/A/17.10.2019 a Curții de Apel Târgu M____, inculpatul a fost condamnat pentru săvârșirea a altor 5 infracțiuni concurente, săvârșite în data de 11.03.2018 (f. 12-23 d. inst.).

Prin urmare, raportat la datele săvârșirii infracțiunilor din prezenta cauză, respectiv a infracțiunilor pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentința menționată anterior și la data rămânerii definitive a acesteia, în baza art. 38 alin. 1 Cod penal, va constata că infracțiunile ce constituie obiectul prezentei cauze sunt concurente atât între ele, cât și cu infracțiunile pentru care a fost condamnat definitiv prin sentința penală nr. 170/26.06.2019 a Judecătoriei Sighișoara, definitivă prin decizia penală nr. 434/A/17.10.2019 a Curții de Apel Târgu M____.

Așa fiind, va descontopi pedeapsa principală rezultantă de 4 ani și 2 luni închisoare, aplicată inculpatului prin sentința penală nr. 1170/26.06.2019 a Judecătoriei Sighișoara, definitivă prin decizia penală nr. 434/A/17.10.2019 a Curții de Apel Târgu M____, în pedepsele componente, pedepse pe care le va repune în individualitatea lor, după cum urmează:

– pedeapsa de 1 an închisoare, aplicată pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare, prev. de art. 206 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 1 raportat la art. 43 alin.5 Cod penal;

– pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare, aplicată pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere, prev. de art. 253 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 1 raportat la art. 43 alin.5 Cod penal;

– pedeapsa de 2 ani închisoare, aplicată pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj, prev. de art. 257 alin.1 și 4 Cod penal raportat la art. 206 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.1 Cod penal raportat la art. 43 alin.5 Cod penal;

– pedeapsa de 2 ani închisoare, aplicată pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj, prev. de art. 257 alin.1 și 4 Cod penal raportat la art. 206 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.1 Cod penal raportat la art. 43 alin.5 Cod penal;

– pedeapsa de 2 ani închisoare, aplicată pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj, prev. de art. 257 alin.1 și 4 Cod penal raportat la art. 206 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.1 Cod penal raportat la art. 43 alin.5 Cod penal.

În continuare, va descontopi pedeapsa complementară rezultantă a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorități publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, de a alege, de a deține, purta și folosi orice categorie de arme, prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d, h Cod penal, aplicată inculpatului prin sentința penală nr. 1170/26.06.2019 a Judecătoriei Sighișoara, definitivă prin decizia penală nr. 434/A/17.10.2019 a Curții de Apel Târgu M____, în pedepsele componente, pedepse pe care le repune în individualitatea lor.

Va descontopi pedeapsa accesorie rezultantă a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorități publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, de a alege, de a deține, purta și folosi orice categorie de arme, prev. de art. art. 66 alin. 1 lit. a, b, d, h Cod penal, aplicată inculpatului prin sentința penală nr. 1170/26.06.2019 a Judecătoriei Sighișoara, definitivă prin decizia penală nr. 434/A/17.10.2019 a Curții de Apel Târgu M____, în pedepsele componente, pedepse pe care le repune în individualitatea lor.

În baza art. 40 alin. 1 Cod penal rap. la art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, va contopi pedepsele de: 1 an închisoare, aplicată prin prezenta sentință, 1 an închisoare, aplicată prin prezenta sentință, 1 an închisoare, aplicată prin sentința penală nr. 1170/26.06.2019 a Judecătoriei Sighișoara, definitivă prin decizia penală nr. 434/A/17.10.2019 a Curții de Apel Târgu M____, 1 an și 6 luni închisoare, aplicată prin sentința penală nr. 1170/26.06.2019 a Judecătoriei Sighișoara, definitivă prin decizia penală nr. 434/A/17.10.2019 a Curții de Apel Târgu M____, 2 ani închisoare, aplicată prin sentința penală nr. 1170/26.06.2019 a Judecătoriei Sighișoara, definitivă prin decizia penală nr. 434/A/17.10.2019 a Curții de Apel Târgu M____, 2 ani închisoare, aplicată prin sentința penală nr. 1170/26.06.2019 a Judecătoriei Sighișoara, definitivă prin decizia penală nr. 434/A/17.10.2019 a Curții de Apel Târgu M____, 2 ani închisoare, aplicată prin sentința penală nr. 1170/26.06.2019 a Judecătoriei Sighișoara, definitivă prin decizia penală nr. 434/A/17.10.2019 a Curții de Apel Târgu M____, va stabili pedeapsa cea mai grea, cea de 2 ani închisoare, la care va adăuga sporul fix și obligatoriu de o treime din celelalte pedepse, respectiv un spor de 2 ani și 10 luni închisoare, rezultând o pedeapsă rezultantă de 4 ani și 10 luni închisoare, care se va executa în regim de detenție.

În temeiul art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal raportat la art. 67 alin. 1, art. 66 alin. 1 lit. a, b, d, h Cod penal, va aplica inculpatului pe o perioadă de 3 ani pedeapsa complementară rezultantă a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorități publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, de a alege, de a deține, purta și folosi orice categorie de arme, care se va executa după executarea pedepsei închisorii, după grațierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripție a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiționate.

În temeiul art. 45 alin. 5 raportat la art. 65 alin. 1, art. 66 alin. 1 lit. a, b, d, h Cod penal, va aplica inculpatului pedeapsa accesorie rezultantă a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorități publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, de a alege, de a deține, purta și folosi orice categorie de arme, de la rămânerea definitivă a prezentei sentințe și până când pedeapsă principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată.

Va constata că prin sentința penală nr. 170/26.06.2019 a Judecătoriei Sighișoara, definitivă prin decizia penală nr. 434/A/17.10.2019 a Curții de Apel Târgu M____, în temeiul art. 72 alin 1 Cod penal, art. 404 alin. 4 lit. a, b Cod de procedură penală s-a dedus din durata pedepsei aplicată inculpatului durata reținerii și arestării preventive începând cu data de 12.03.2018 până la data de 21.11.2018 inclusiv și de la data de 3 aprilie 2019 la zi.

Prin urmare, în temeiul art. 404 alin. 4 lit. a) Cod de procedură penală raportat la art. 72 alin. 1 Cod penal, va deduce din pedeapsa rezultantă aplicată prin prezenta sentință durata reținerii și a arestării preventive începând cu data de 12.03.2018 până la data de 21.11.2018, inclusiv și de la data de 3 aprilie 2019 până la data de 17.10.2019, precum și perioada executată din pedeapsă executată în baza mandatului de executare al pedepsei nr. 190/17.10.2019 emis de Judecătoria Sighișoara începând cu data de 17.10.2019 la zi.

IV. Acțiunea civilă

În soluționarea laturii civile din prezenta cauză, în temeiul art. 397 alin. 1 Cod de procedură penală raportat la art. 25 alin. Cod de procedură penală, instanța va constata că persoanele vătămate B_____ B____ și C______ C_____ nu s-au constituit părți civile în cauză.

V. Prelevarea probelor biologice

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 76/2008, prelevarea probelor biologice de la persoanele persoane condamnate definitiv pentru săvârșirea infracțiunilor cuprinse în anexă la pedeapsa închisorii este dispusă de instanța de judecată, prin hotărârea de condamnare ori prin hotărârea de amânare a aplicării pedepsei sau de renunțare la aplicarea pedepsei, iar conform anexei Legii nr. 76/2008, pct. 23, în cazul infracțiunii de ultraj se poate dispune prelevarea de probe biologice, în vederea introducerii profilelor genetice în S.N.D.G.J.

Având în vedere faptul că instanța a reținut faptul că inculpatul a săvârșit infracțiunea de ultraj, pentru prevenirea și combaterea unor categorii de infracțiuni prin care se aduc atingeri grave drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, în temeiul art. 7 alin. 1 din Legea nr. 76/2008 , va dispune prelevarea probelor biologice de la inculpatul A____ A_____, în vederea adăugării profilului în Sistemul N_______ de Date Genetice Judiciare.

În conformitate cu art. 5 alin. 1 din Legea nr. 76/2008, se va aduce la cunoștința inculpatului că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obținerea și stocarea în Sistemul N_______ de Date Genetice Judiciare a profilului genetic.

Prelevarea se va realiza în strictă conformitate cu dispozițiile Legii nr. 76/2008, iar probele biologice astfel recoltate și datele din Sistemul N_______ de Date Genetice Judiciare nu pot fi folosite în alte scopuri decât cele prevăzute de Legea nr. 76/2008.

VI. Alte dispoziții

În temeiul art. 555 Cod de procedură penală, va dispune anularea tuturor mandatelor de executare a pedepselor emise în baza sentințelor penale indicate în paragrafele anterioare și emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei închisorii, în conformitate cu prezenta hotărâre, la data rămânerii definitive.

VII. Cheltuieli de judecată

În ceea ce privește cheltuielile ocazionate de prezentul proces instanța, având în vedere soluția dată cauzei și făcând aplicarea art. 404 alin. 4 lit. e) Cod procedură penală cu referire la art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, va obliga inculpatul A____ A_____ la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat, în cuantum total de 1273 de lei, din care 373 de lei provin din faza de urmărire penală.

În temeiul art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, suma de 1495 de lei reprezentând onorariul apărătorului din oficiu, av. C______ H______, desemnat pentru inculpatul A____ A_____ (delegația pentru asistență obligatorie nr. 209/2020), va rămâne în sarcina statului și se va avansa din fondul Ministerului Justiției.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂREȘTE:

În temeiul art. 396 alin. 1 și 2 Cod de procedură penală, condamnă pe inculpatul A____ A_____, fiul lui A_____ și S_____, născut la 24.12.1974 în mun. Sighișoara, jud. M____, domiciliat în mun. Sighișoara, ________________________, jud. M____, cetățean român, necăsătorit, stagiul militar nesatisfăcut, studii gimnaziale, fără ocupație, având CNP _____________, cu antecedente penale, în prezent deținut în Penitenciarul Aiud, la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 Cod penal rap. la art. 206 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 1 Cod penal rap. la art. 43 alin. 5 Cod penal (persoană vătămată B_____ B____), în stare de recidivă postexecutorie.

În temeiul art. 67 alin. 1 Cod penal rap. la art. 66 alin. 1 lit. a, b, d, h Cod penal, inculpatului pe o perioadă de 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorități publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, de a alege, de a deține, purta și folosi orice categorie de arme, care se va executa după executarea pedepsei închisorii, după grațierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripție a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiționate.

În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal rap. la art. 66 alin. 1 lit. a, b, d, h Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorități publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, de a alege, de a deține, purta și folosi orice categorie de arme, de la rămânerea definitivă a prezentei sentințe și până când pedeapsă principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată.

În temeiul art. 396 alin. 1 și 2 Cod de procedură penală, condamnă pe inculpatul A____ A_____ la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 Cod penal rap. la art. 206 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 1 Cod penal rap. la art. 43 alin. 5 Cod penal (persoană vătămată C______ C_____), în stare de recidivă postexecutorie.

În temeiul art. 67 alin. 1 Cod penal rap. la art. 66 alin. 1 lit. a, b, d, h Cod penal, inculpatului pe o perioadă de 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorități publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, de a alege, de a deține, purta și folosi orice categorie de arme, care se va executa după executarea pedepsei închisorii, după grațierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripție a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiționate.

În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal rap. la art. 66 alin. 1 lit. a, b, d, h Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorități publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, de a alege, de a deține, purta și folosi orice categorie de arme, de la rămânerea definitivă a prezentei sentințe și până când pedeapsă principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată.

În baza art. 38 alin. 1 Cod penal, constată că infracțiunile ce constituie obiectul prezentei cauze sunt concurente atât între ele, cât și cu infracțiunile pentru care a fost condamnat definitiv prin sentința penală nr. 170/26.06.2019 a Judecătoriei Sighișoara, definitivă prin decizia penală nr. 434/A/17.10.2019 a Curții de Apel Târgu M____.

Descontopește pedeapsa principală rezultantă de 4 ani și 2 luni închisoare, aplicată inculpatului prin sentința penală nr. 1170/26.06.2019 a Judecătoriei Sighișoara, definitivă prin decizia penală nr. 434/A/17.10.2019 a Curții de Apel Târgu M____, în pedepsele componente, pedepse pe care le va repune în individualitatea lor, după cum urmează:

– pedeapsa de 1 an închisoare, aplicată pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare, prev. de art. 206 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 1 raportat la art. 43 alin.5 Cod penal;

– pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare, aplicată pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere, prev. de art. 253 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 1 raportat la art. 43 alin.5 Cod penal;

– pedeapsa de 2 ani închisoare, aplicată pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj, prev. de art. 257 alin.1 și 4 Cod penal raportat la art. 206 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.1 Cod penal raportat la art. 43 alin.5 Cod penal;

– pedeapsa de 2 ani închisoare, aplicată pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj, prev. de art. 257 alin.1 și 4 Cod penal raportat la art. 206 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.1 Cod penal raportat la art. 43 alin.5 Cod penal;

– pedeapsa de 2 ani închisoare, aplicată pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj, prev. de art. 257 alin.1 și 4 Cod penal raportat la art. 206 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.1 Cod penal raportat la art. 43 alin.5 Cod penal.

Descontopește pedeapsa complementară rezultantă a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorități publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, de a alege, de a deține, purta și folosi orice categorie de arme, prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d, h Cod penal, aplicată inculpatului prin sentința penală nr. 1170/26.06.2019 a Judecătoriei Sighișoara, definitivă prin decizia penală nr. 434/A/17.10.2019 a Curții de Apel Târgu M____, în pedepsele componente, pedepse pe care le repune în individualitatea lor.

Descontopește pedeapsa accesorie rezultantă a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorități publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, de a alege, de a deține, purta și folosi orice categorie de arme, prev. de art. art. 66 alin. 1 lit. a, b, d, h Cod penal, aplicată inculpatului prin sentința penală nr. 1170/26.06.2019 a Judecătoriei Sighișoara, definitivă prin decizia penală nr. 434/A/17.10.2019 a Curții de Apel Târgu M____, în pedepsele componente, pedepse pe care le repune în individualitatea lor.

În baza art. 40 alin. 1 Cod penal rap. la art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, contopește pedepsele de: 1 an închisoare, aplicată prin prezenta sentință, 1 an închisoare, aplicată prin prezenta sentință, 1 an închisoare, aplicată prin sentința penală nr. 1170/26.06.2019 a Judecătoriei Sighișoara, definitivă prin decizia penală nr. 434/A/17.10.2019 a Curții de Apel Târgu M____, 1 an și 6 luni închisoare, aplicată prin sentința penală nr. 1170/26.06.2019 a Judecătoriei Sighișoara, definitivă prin decizia penală nr. 434/A/17.10.2019 a Curții de Apel Târgu M____, 2 ani închisoare, aplicată prin sentința penală nr. 1170/26.06.2019 a Judecătoriei Sighișoara, definitivă prin decizia penală nr. 434/A/17.10.2019 a Curții de Apel Târgu M____, 2 ani închisoare, aplicată prin sentința penală nr. 1170/26.06.2019 a Judecătoriei Sighișoara, definitivă prin decizia penală nr. 434/A/17.10.2019 a Curții de Apel Târgu M____, 2 ani închisoare, aplicată prin sentința penală nr. 1170/26.06.2019 a Judecătoriei Sighișoara, definitivă prin decizia penală nr. 434/A/17.10.2019 a Curții de Apel Târgu M____, stabilește pedeapsa cea mai grea, cea de 2 ani închisoare, la care adaugă sporul fix și obligatoriu de o treime din celelalte pedepse, respectiv un spor de 2 ani și 10 luni închisoare, rezultând o pedeapsă rezultantă de 4 ani și 10 luni închisoare, care se va executa în regim de detenție.

În temeiul art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal raportat la art. 67 alin. 1, art. 66 alin. 1 lit. a, b, d, h Cod penal, aplică inculpatului pe o perioadă de 3 ani pedeapsa complementară rezultantă a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorități publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, de a alege, de a deține, purta și folosi orice categorie de arme, care se va executa după executarea pedepsei închisorii, după grațierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripție a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiționate.

În temeiul art. 45 alin. 5 raportat la art. 65 alin. 1, art. 66 alin. 1 lit. a, b, d, h Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie rezultantă a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorități publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, de a alege, de a deține, purta și folosi orice categorie de arme, de la rămânerea definitivă a prezentei sentințe și până când pedeapsă principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată.

Constată că prin sentința penală nr. 170/26.06.2019 a Judecătoriei Sighișoara, definitivă prin decizia penală nr. 434/A/17.10.2019 a Curții de Apel Târgu M____, în temeiul art. 72 alin 1 Cod penal, art. 404 alin. 4 lit. a, b Cod de procedură penală s-a dedus din durata pedepsei aplicată inculpatului durata reținerii și arestării preventive începând cu data de 12.03.2018 până la data de 21.11.2018 inclusiv și de la data de 3 aprilie 2019 la zi.

În temeiul art. 404 alin. 4 lit. a) Cod de procedură penală raportat la art. 72 alin. 1 Cod penal, deduce din pedeapsa rezultantă aplicată prin prezenta sentință durata reținerii și a arestării preventive începând cu data de 12.03.2018 până la data de 21.11.2018, inclusiv și de la data de 3 aprilie 2019 până la data de 17.10.2019, precum și perioada executată din pedeapsă executată în baza mandatului de executare al pedepsei nr. 190/17.10.2019 emis de Judecătoria Sighișoara începând cu data de 17.10.2019 la zi.

În temeiul art. 397 alin. 1 Cod de procedură penală raportat la art. 25 alin. Cod de procedură penală, constată că persoanele vătămate B_____ B____ și C______ C_____ nu s-au constituit părți civile în cauză.

În temeiul art. 7 alin. 1 din Legea nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului N_______ de Date Genetice Judiciare, dispune prelevarea probelor biologice de la inculpatul A____ A_____, în vederea introducerii profilelor genetice în S.N.D.G.J.

În temeiul art. 5 alin.5 din Legea nr.76/2008, informează inculpatul A____ A_____, că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obținerea și stocarea în S.N.D.G.J. a profilului genetic.

În temeiul art. 555 Cod de procedură penală, dispune anularea tuturor mandatelor de executare a pedepselor emise în baza sentințelor penale indicate în paragrafele anterioare și emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei închisorii, în conformitate cu prezenta hotărâre, la data rămânerii definitive.

În temeiul art. 274 alin. 1 Cod de procedură penală, obligă pe inculpatul A____ A_____ la plata sumei de 1273 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 373 de lei reprezintă cheltuieli judiciare aferente fazei de urmărire penală și suma de 900 de lei reprezintă cheltuieli judiciare aferente fazelor de cameră preliminară și judecată.

În temeiul art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, suma de 1495 de lei, reprezentând onorariul apărătorului din oficiu, av. C______ H______ (delegația pentru asistență obligatorie nr. 209/2020), rămâne în sarcina statului și se avansează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției în contul Baroului M____.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei.

Pronunțată în ședință publică, azi, 08.01.2021.

PREȘEDINTE, GREFIER,

I____ P___ D______ G_________

Leave a Reply