Somaţie de plată. Obligarea debitorului la plata penalităţilor convenţionale în cuantum de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere, aferente preţului neachitat, la plata dobânzilor comerciale legale aferente preţului neachitat şi la plata contravalorii taxei pentru rezilierea contractului înainte de termen. Caracterul abuziv al clauzelor

Somaţie de plată. Obligarea debitorului la plata penalităţilor convenţionale în cuantum de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere, aferente preţului neachitat, la plata dobânzilor comerciale legale aferente preţului neachitat şi la plata contravalorii taxei pentru rezilierea contractului înainte de termen. Caracterul abuziv al clauzelor.

În urma examinării clauzei inserate în contractul încheiat între părţi, cu privire la plata penalităţilor de întârziere datorate pentru neplata la scadenţă a contravalorii serviciilor prestate de creditoare într-un cuantum ce poate depăşi cuantumul debitului principal, asupra cărora sunt calculate, instanţa a apreciat că aceasta este o clauză abuzivă, impusă unilateral de către creditoare, care îi acordă un statut privilegiat acesteia, cu atât mai mult cu cât creditoarea poate să întârzie sesizarea instanţei cu acţiunea în pretenţii, în scopul măririi valorii penalităţilor de întârziere.
De altfel, creditoarea nu poate dovedi pe calea procedurii simplificate şi urgente a somaţiei de plată, ci numai pe calea dreptului comun, că a existat o negociere reală a acestei clauze între părţi.
Clauza privind obligarea debitoarei la plata taxei „pentru rezilierea contractului înainte de termen” reprezintă o clauză abuzivă, deoarece asupra acesteia debitoarea nu a avut posibilitatea să negocieze, dar şi datorită faptului că, după aprecierea instanţei, reprezintă o îmbogăţire fără justă cauză a creditoarei, care nu este justificată de producerea vreunui prejudiciu în patrimoniul acesteia.

Jud. Mizil, sent. civ. nr. 1126 din 7 octombrie 2010, portai.just.ro

Leave a Reply