Suspendarea executării pedepsei pentru conducere sub influența alcoolului. art. 336 Cod penal

Suspendarea executării pedepsei pentru conducere sub influența alcoolului. art. 336 Cod penal

JUDECĂTORIA TÂRGU M____

SECȚIA PENALĂ

DOSAR NR. ______________

SENTINȚA PENALĂ NR. 29

Ședința publică din data de 12 ianuarie 2021

Completul de judecată constituit din:

PREȘEDINTE: R____ S_____

GREFIER: B____ C_____ S_____

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror A_____ T____ de la B________ B_ B_ B____ B__________ B____ B____.

Pe rol se află soluționarea cauzei penale privind pe inculpatul A____ A_____, născut la data de 18.01.1964, în mun. Tg. M____, Jud. M____, CNP: _____________, Cl ________, nr. ______, domiciliat în mun. Tg. M____, ________________________, nr. 10, _________________, de cetățenie română, studii: liceale, stare civilă: divorțat, stagiul militar satisfăcut, fără ocupație, fără antecedente penale, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice, prevăzută de art. 336 alin. 1 din Codul penal.

În lipsa inculpatului, dar și a reprezentantei Ministerului Public.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care:

Mersul dezbaterilor și susținerile pe fondul cauzei au fost consemnate în încheierea din ședința publică din data de 11.01.2021, când instanța, având nevoie de timp pentru deliberare, a stabilit termen în vederea deliberării și pronunțării pentru data de astăzi, și anume 12.01.2021, conform prevederilor art. 391 alin. 1 din Codul de procedură penală, încheierea menționată anterior făcând parte integrantă din prezenta hotărâre.

INSTANȚA

Deliberând asupra cauzei de față constată:

▪ Prin rechizitoriul din data de 28.09.2020 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu M____, întocmit în dosarul nr. 4125/P/2019, înregistrat pe rolul acestei instanțe la data de 30.09.2020, sub nr. ______________, s-a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului A____ A_____, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, faptă prev. de art. 336 alin. (1) din Codul penal.

În actul de sesizare a instanței s-a reținut, în esență, că în data de 18.07.2019, în jurul orei 19.50, inculpatul a condus autoturismul marca VW, cu nr. de înmatriculare _________ pe drumurile publice (pe _______________________ loc. Tg. M____, jud. M____), având în sânge o îmbibație alcoolică ce depășea concentrația de 0,80 g/l alcool pur în sânge (2,02-1,49‰ – alcool pur în sânge).

S-a arătat că situația de fapt mai sus menționată se susține cu următoarele mijloace de probă:

 proces verbal de constatare a infracțiunii

 rezultatul testării cu aparatul alcooltest

 procesul-verbal de prelevare a probelor biologice și buletinul de examinare clinică

 buletinul de analiză toxicologică-alcoolemie

 declarațiile inculpatului.

▪ Prin încheierea nr. 1214/19.11.2020, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanței, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală, a constatat competența materială și teritorială a Judecătoriei Târgu M____ și a dispus începerea judecății.

▪ La termenul de judecată din 11.01.2021, în prezența avocatului ales, inculpatul a recunoscut fără rezerve învinuirea ce i-a fost adusă, însușindu-și probele administrate în cursul urmăririi penale și totodată, a solicitat să-i fie aplicate prevederile art. 375 C pr. pen. privitoare la procedura de judecată în cazul recunoașterii vinovăției. Declarația acestuia cu privire la aceste aspecte a fost consemnată și atașată la dosar.

După luarea concluziilor, instanța a apreciat că prezenta cauză se poate judeca conform procedurii simplificate, fiind îndeplinite condițiile prev. de art. 349 alin. 2 C procedură penală, respectiv inculpatul a solicitat ca prezenta cauză să fie soluționată pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, a recunoscut fapta reținută în sarcina sa, iar instanța a apreciat că probele sunt suficiente pentru aflarea adevărului și justa soluționare a cauzei. De asemenea, acțiunea penală nu vizează o infracțiune care se pedepsește cu detențiune pe viață.

La același termen de judecată, după luarea concluziilor pe fondul cauzei, instanța a stabilit termen pentru deliberare și pronunțare la data de 12.01.2021.

Analizând coroborat actele și lucrările dosarului, instanța reține că se conturează starea de fapt expusă în actul de sesizare, după cum urmează:

În data de 18.07.2019, în jurul orei 19:50, un echipaj de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean M____, Poliția Mun. Târgu M____, Biroul Rutier a oprit în trafic pe ______________________ din mun. Târgu M____, jud. M____ autoturismul marca VW, cu nr. de înmatriculare _________.

A fost identificat conducătorul auto în persoana inculpatului A____ A_____, care a fost testat cu aparatul alcooltest tipul DRAGER, __________ 0373, nr. test _____, la ora 19:50, iar în urma testării a rezultat o valoare de 0,86 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care acesta a fost transportat la sediul UPU SMURD Târgu M____, unde i-au fost recoltate 2 probe de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Conform buletinului de analiză toxicologică – alcoolemie nr. 3225/469/A-12 din data de 22.07.2019, rezultatul analizei privind cantitatea de alcool exprimată în grame la 1000 ml sânge este următorul: Proba I prelevată la data de 18.07.2019, ora 20:25 este de — 2,02 ‰, Proba II prelevată la ora 21:25 este de — 1,49 ‰.

Pentru a reține situația de fapt mai sus descrisă, instanța a avut în vedere analiza coroborată a probelor, obținute prin mijloacele de probă indicate în rechizitoriu și precizate anterior, toate coroborate cu declarația inculpatului din cursul judecății, prin care a recunoscut comiterea faptei.

Cu ocazia audierii din cursul urmăririi penale, inculpatul A____ A_____ a recunoscut și regretat fapta și a oferit detalii cu privire la împrejurările comiterii acesteia. Astfel, a precizat că în data de 18.07.2019, după programul de lucru, în jurul orelor 17:00, a consumat bere și țuică în timp ce își spăla autoturismul personal marca VW tip Golf cu nr. de înmatriculare _________.

Ulterior a condus autoturismul cu intenția de a-l parca în garajul casei. ____________________ unic, a trebuit să întoarcă autoturismul și nu și-a dat seama de faptul că a condus până la sensul giratoriu de la intersecția ____________________ ________________________________>

A menționat că a fost oprit în trafic de către un echipaj de poliție, fiindu-i solicitate documentele, a fost cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,86 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ca urmare a rezultatului indicat a fost condus la sediul UPU SMURD Tg. M____ unde i-au fost recoltate două probe de sânge. În autoturism se aflam singur în momentul opririi.

A mai precizat faptul că la data respectivă nu a mâncat nimic, fiind supărat întrucât se afla în divorț, acesta fiind motivul pentru care a băut.

▪ În drept, raportat la starea de fapt reținutã prin prisma probelor administrate în cursul procesului penal, instanța constatã cã fapta inculpatului A____ A_____, care în data de 18.07.2019, în jurul orei 19.50, a condus autoturismul marca VW, cu nr. de înmatriculare _________ pe drumurile publice (pe _____________________ raza mun. Târgu M____, jud. M____), având în sânge o îmbibație alcoolică ce depășea concentrația de 0,80 g/l alcool pur în sânge (2,02-1,49‰ – alcool pur în sânge), întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, faptă prev. de art. 336 alin. 1 Cod penal.

Elementul material al infracțiunii este realizat în cazul de față prin acțiunea inculpatului de a conduce un autovehicul pe drumurile publice pentru care legea cere deținerea permisului de conducere, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice.

Urmarea imediată a faptei constă în crearea unei stări de pericol pentru circulația pe drumurile publice.

Fiind o infracțiune formală, de pericol, legătura de cauzalitate între urmarea imediată și acțiune se prezumă, starea de pericol fiind inerentă acțiunii. Astfel, legătura de cauzalitate între fapta săvârșită și urmarea socialmente periculoasă rezultă ex re, din însăși săvârșirea faptei.

Sub aspect subiectiv, fapta comisă îmbracă forma intenției directe conform art. 16 alin. 3 lit. a Cod penal, vinovăția inculpatului fiind dovedită cu mijloacele de probă administrate atât în cursul urmăririi penale, cât și în timpul judecății. Astfel, inculpatul, știind că se afla sub influența băuturilor alcoolice, a condus autoturismul pe drumurile publice, fiind conștient de starea de pericol creată pentru relațiile sociale privind circulația în siguranță pe drumurile publice.

La individualizarea judiciarã a tratamentului sancționator pentru infracțiunea pentru care este judecat inculpatul, instanța urmează să țină cont cu prioritate de prevederile art. 374 alin 4 raportat la art. 396 alin. 10 Cod procedurã penalã, care instituie reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii și respectiv, reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei amenzii, raportate la disp. art. 336 din Codul penal, potrivit cãrora pedeapsa prevãzutã de lege pentru infracțiunea reținutã în sarcina inculpatului este închisoarea între 1 și 5 ani ori amenda penalã.

Cum inculpatul a recunoscut în întregime învinuirea care i se aduce și a solicitat să i se facă aplicarea art. 374 alin. 4 Cod procedurã penalã, instanța îi va aplica beneficiile care decurg din cauza de atenuare a răspunderii penale mai sus indicatã.

Totodatã, în vederea unei juste individualizãri judiciare a tratamentului sancționator ce urmeazã a fi stabilit în cauzã, instanța va avea în vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei prevãzute de disp. art. 74 Cod penal, respectiv împrejurãrile și modul de comitere a infracțiunii, mijloacele folosite, starea de pericol creatã pentru valoarea ocrotitã, natura și gravitatea rezultatului produs, motivul sãvârșirii infracțiunii și scopul urmãrit, natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita acestuia dupã comiterea infracțiunii și în cursul procesului penal, nivelul de educație, vârsta, starea de sãnãtate și situația familialã și socialã a acestuia.

Astfel, pe de o parte, instanța va avea în vedere gradul ridicat de pericol social al faptei concretizat în valorile sociale care au fost puse în pericol (infracțiunea pentru care inculpatul a fost cercetat fiind o infracțiune de pericol, iar nu de rezultat) – viața persoanelor, sănătatea și integritatea fizică și psihică a participanților la trafic, precum și siguranța traficului rutier, împrejurări care impun adoptarea unei conduite prudente pe măsura responsabilității sporite a oricărui conducător auto în trafic. De asemenea, va avea în vedere și valoarea foarte ridicată a alcoolemiei, respectiv 2,02 ‰ la prima probă și 1,49 ‰ la a doua probă.

În ceea ce privește circumstanțele personale, instanța constată că inculpatul A____ A_____ are 56 de ani, este de cetățenie română, studii: liceale, stare civilă: divorțat, stagiul militar satisfăcut, fără ocupație, fără antecendente penale. Din înscrisurile în circumstanțiere depuse la dosar rezultă că acesta se bucură de aprecieri din partea comunității în care trăiește și are grijă de mama sa, care este cunoscută cu afecțiuni medicale.

Instanța va reține și împrejurarea că inculpatul a manifestat o atitudine sinceră, regretând și recunoscând în mod constant săvârșirea faptei. Totodată, va lua în considerare și conduita inculpatului reliefată prin atitudinea sa procesuală concretizată în prezentarea în fața organelor judiciare, contribuind astfel în mod nemijlocit la soluționarea justă și cu celeritate a cauzei și la aflarea adevărului, cu respectarea exigențelor impuse de art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale.

Toate aspectele pozitive cu referire la persoana inculpatului, reliefate anterior, vor fi valorificate cu prioritate pentru stabilirea modalității de individualizare a executării pedepsei.

Văzând toate aceste împrejurări, instanța constată că o pedeapsă de 10 luni închisoare este necesară și suficientă pentru a se îndeplini rolul represiv și educativ al pedepsei, iar ca modalitate de executare va alege suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, apreciind că raportat la circumstanțele reale ale săvârșirii faptei și la alcoolemia ridicată, scopul pedepsei nu ar putea fi atins prin dispunerea amânării aplicării pedepsei, chiar și cu stabilirea obligației de a nu conduce autoturisme pentru o anumită perioadă, așa cum a solicitat inculpatul, prin intermediul avocatului ales și nici prin stabilirea unei pedepse cu amenda penală.

Constată astfel că sunt îndeplinite condițiile prev. de art. 91 alin. (1) din Codul penal, respectiv: pedeapsa stabilită nu este mai mare de 3 ani închisoare, inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale, acesta și-a manifestat acordul de a presta muncă neremunerată în folosul comunității, iar în raport de persoana inculpatului, de posibilitățile acestuia de îndreptare, instanța apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă și, chiar fără executarea acesteia, acesta nu va mai comite alte infracțiuni, însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

În baza art. 91 din Codul penal va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și va stabili un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispozițiilor art. 92 din Codul penal. La stabilirea duratei de supraveghere, instanța are în vedere gravitarea infracțiunii săvârșite, precum și perspectivele de resocializare a inculpatului, criterii în funcție de care vor fi determinate și măsurile/obligațiile ce urmează a fi stabilite în sarcina inculpatului.

Astfel, în baza art. 93 alin. (2) lit. a) din Codul penal va impune inculpatului să execute și următoarea obligație:

-să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probațiune sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate.

Conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. (1) lit. c) – e) se comunică Serviciului de probațiune M____.

În baza art. 93 alin. (3) din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Primăriei Municipiului Târgu M____ sau în cadrul Primăriei Comunei S_________ de M____, jud. M____, pe o perioadă de 60 de zile. În ceea ce privește unitățile administrative în cadrul cărora inculpatul urmează să presteze munca neremunerată în folosul comunității, instanța a ales cele două instituții prin raportare la faptul că sunt situate în localitatea unde inculpatul are domiciliul în prezent, respectiv într-o localitate apropiată de cea de domiciliu.

În baza art. 91 alin. (4) din Codul penal va atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 96 din Codul penal, respectiv asupra consecințelor nerespectării măsurilor de supraveghere și obligațiilor impuse și ale săvârșirii de noi infracțiuni în cursul termenului de supraveghere, constând în posibilitatea revocãrii suspendării sub supraveghere a executării pedepsei și consecutiv, aplicarea și executarea pedepsei inițial suspendate.

O copie a prezentei hotărâri se va comunica, după rămânerea definitivă, către IPJ M____ – Serviciul Rutier, în vederea anulării permisului de conducere al inculpatului, în conformitate cu dispozițiile art. 114 alin. 1 lit. b) din OUG nr. 195/2002.

Având în vedere soluția de condamnare ce va fi dispusă în cauză, în baza art. 274 alin. (1) din Codul de procedură penală va obliga pe inculpat la plata sumei de 800 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (600 lei pentru faza de urmărire penală și 200 lei pentru faza de cameră preliminară și judecată).

Va lua act că inculpatul a fost asistat de avocat ales.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

În baza art. 396 alin. (1), alin. (2) și alin. (10) din Codul de procedură penală condamnă pe inculpatul A____ A_____, născut la data de 18.01.1964, în mun. Târgu M____, Jud. M____, CNP: _____________, posesor al Cl ________, nr. ______, domiciliat în mun. Târgu M____, ________________________, nr. 10, _________________, adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură la sediul cabinetului avocatului ales, respectiv în mun. Târgu M____, ______________________. 27, jud. M____, de cetățenie română, studii: liceale, stare civilă: divorțat, stagiul militar satisfăcut, fără ocupație, fără antecedente penale, la pedeapsa de 10 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, prevăzută de art. 336 alin. (1) din Codul penal.

În baza art. 91 din Codul penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și stabilește un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispozițiilor art. 92 Cod penal.

În baza art. 93 alin. (1) din Codul penal obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de probațiune M____ la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile, precum și întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art. 93 alin. (2) lit. a) din Codul penal impune inculpatului să execute și următoarea obligație:

-să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probațiune sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate.

Conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. (1) lit. c) – e) se comunică Serviciului de probațiune M____.

În baza art. 93 alin. (3) din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Primăriei Municipiului Târgu M____ sau în cadrul Primăriei Comunei S_________ de M____, jud. M____, pe o perioadă de 60 de zile.

În baza art. 91 alin. (4) din Codul penal atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 96 din Codul penal, respectiv asupra consecințelor nerespectării măsurilor de supraveghere și obligațiilor impuse și ale săvârșirii de noi infracțiuni în cursul termenului de supraveghere, constând în posibilitatea revocãrii suspendării sub supraveghere a executării pedepsei și consecutiv, aplicarea și executarea pedepsei inițial suspendate.

O copie a prezentei hotărâri se va comunica, după rămânerea definitivă, către IPJ M____ – Serviciul Rutier, în vederea anulării permisului de conducere al inculpatului, în conformitate cu dispozițiile art. 114 alin. 1 lit. b) din OUG nr. 195/2002.

În baza art. 274 alin. (1) din Codul de procedură penală obligă pe inculpat la plata sumei de 800 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (600 lei pentru faza de urmărire penală și 200 lei pentru faza de cameră preliminară și judecată).

Ia act că inculpatul a fost asistat de avocat ales.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședința publică, azi, 12.01.2021.

PREȘEDINTE GREFIER
R____ S_____ B____ C_____ S_____

Leave a Reply