Ucidere din culpă. Încheierea unui contract de tranzacție cu asiguratorul.

Ucidere din culpă. Încheierea unui contract de tranzacție cu asiguratorul.

C_____ DE A___ TÂRGU M____

SECȚIA PENALĂ ȘI PENTRU CAUZE CU MINORI ȘI DE FAMILIE

Cod ECLI ECLI:RO:CATGM:2020:007.xxxxxx

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 3132

DECIZIA PENALĂ Nr. 288/ A

Ședința publică din 17 Iulie 2020

Completul constituit din:

PREȘEDINTE Dr. M______ Vas_____

Judecător S____ B____

Grefier D______ Ț____

Pe rol se află pronunțare a cu privire la apeluril e declarate de inculpatul apelant A______ M____-Claudi u ( CNP xxxxxxxxxxxxx, fiul lui A________ și M____, născut la data de 09 aprilie 1976 în Mun. Târgu M____, județul M____, fără antecedente penale, cu domiciliul în orașul Iernut, _______________________, ____________, _____________, județul M____) și părțile civile apelante B___ A_____ R_____, B____ E____, K____ I_____ și B___ D____ L______ , cu domiciliul procesual ales la sediul Cabinetului Individual de Avocat N___ Judita M____ din Reghin, ________________________, jud. M____, împotriva Sentinței penale nr. 59/11 martie 2020 pronunțate de Judecătoria Reghin în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX.

Se constată lipsa părților și a reprezentantei Ministerului Public.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Se constată că la data 6 iulie 2020, părțile civile prin apărător ales, au depus prin email, concluzii scrise și contractul de tranzacție încheiat cu asigurătorul.

Mersul dezbaterilor și susținerile în fond ale inculpatului apelant , personal și prin apărător ales , ale reprezentantei părților civile apelante, precum și ale reprezentantei parchetului au fost consemnate în încheierea din data de 3 iulie 2020, când s-a amânat pronunțarea pentru data de astăzi, 17 iulie 2020, încheiere care face parte integrantă din prezenta hotărâre. De asemenea, publicitatea ședinței de pronunțare este asigurată prin publicarea soluției pe portalul instanței www.curteadeapelmures.ro.

C_____ DE A___

Prin sentința penală nr. 59 din 11 martie 2020, pronunțată de Judecătoria Reghin, în dosarul penal nr. 4.XXXXXXXXXXXX, instanța de fond a dispus următoarele:

În temeiul art. 396 alin. 2 Cod Procedură Penală, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod Procedură Penală , l-a condamnat pe inculpatul A______ M____ C______ – cod numeric personal xxxxxxxxxxxxx, fiul lui A________ și M____, născut la data de 09 aprilie 1976 în Mun. Târgu M____, județul M____, fără antecedente penale, cu domiciliul în orașul Iernut, _______________________, __________________________________________, pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă, faptă prevăzută și sancționată de art. 192 alin. 1 și 2 Cod Penal, la pedeapsa de 2 ani închisoare .

În temeiul art. 67 alin. 1 Cod Penal, raportat la art. 66 alin. 1 Cod Penal, a interzis inculpatului A______ M____ C______, cu titlu de pedeapsa complementară, pe o perioadă de 1 an, dreptul prevăzut de art. 66 alin. 1 lit. i) Cod Penal, respectiv dreptul de a conduce toate categoriile de vehicule pentru care, conform OUG nr. 195/2002, este necesară deținerea unui permis de conducere, pedeapsă ce se va executa de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform art. 68 alin. 1 lit. b) Cod Penal.

În baza art. 65 alin. 1 Cod Penal, raportat la 66 alin. 1 lit. i) Cod Penal, a interzis inculpatului A______ M____ C______, ca pedeapsă accesorie, exercitarea dreptul de a conduce toate categoriile de vehicule pentru care, conform OUG nr. 195/2002, este necesară deținerea unui permis de conducere, care se va executa numai în cazul existenței unei modificări cu privire la modalitatea de executare a pedepsei principale.

Instanța a atras atenția inculpatului că sustragerea de la executare ori neexecutarea conform legii a unei pedepse complementare sau accesorii, constituie infracțiune potrivit art. 288 alin. 1 Cod Penal și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă.

În baza art. 91 Cod Penal, a dispus suspendarea executării pedepsei principale sub supraveghere și a stabilit un termen de supraveghere de 3 ani , ce urmează a se calcula de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, conform dispozițiilor art. 92 Cod Penal.

În baza art. 93 alin. 1 Cod Penal, a obligat inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune M____, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art. 93 alin. 2 lit. b) Cod Penal, a impus inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială ori de calificare profesională, derulat de Serviciul de probațiune sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate.

În baza art. 93 alin. 3 Cod Penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Administrației Publice Locale – Primăria Municipiului Târgu M____ sau în cadrul Administrației Publice Locale – Primăria Orașului Iernut, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare.

În baza art. 91 alin. 4 Cod penal, instanța a atenționat inculpatul asupra conduitei sale viitoare și a consecințelo r la care se expune (în acord cu dispozițiile art. 96 Cod Penal, privind revocarea suspendării pedepsei sub supraveghere) dacă va mai comite infracțiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligațiile ce îi revin pe durata termenu lui de supraveghere .

Instanța a desemnat Serviciul de Probațiune M____ pentru supravegherea executării măsurilor și obligațiilor instituite în sarcina inculpatului.

A luat act că persoanele vătămate B___ A_____ R_____, B___ D____ L______, B____ E____ și K____ I_____ au renunțat la constituirile de parte civilă în contradictoriu cu persoana responsabilă civilmente ____________________.

O copie a prezentei hotărâri se va comunica, după rămânerea definitivă, către IPJ M____ – Serviciul Rutier în vederea anulării permisului de conducere al inculpatului, în conformitate cu dispozițiile art. 114 alin. 1 lit. b) din OUG nr. 195/2002.

În temeiul art. 272 Cod Procedură Penală, a încuviințat onorariul avocațial parțial pentru apărătorul desemnat din oficiu pentru inculpatul A______ M____ C______, în cursul judecății – doamna avocat C_____ C______ V________ – în sumă de 1000 lei, care se avansează din Fondul Ministerului Justiției în favoarea Baroului M____.

În temeiul art. 272 Cod Procedură Penală, a încuviințat onorariul avocațial parțial pentru apărătorul desemnat din oficiu pentru persoana vătămată B___ D____ L______, în cursul judecății – domnul avocat S____ S_____ A_____ – în sumă de 300 lei, care se avansează din Fondul Ministerului Justiției în favoarea Baroului M____.

În baza art. 274 alin. 1 Cod Procedură Penală, l-a obligat pe inculpat la plata sumei de 1500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de Stat.

Pentru a pronunța această hotărâre prima instanță a reținut următoarele:

Prin Rechizitoriul nr. 1725/P/2018 – din data de 22.10.2019, al Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin, inculpatul A______ M____ C______, cercetat în stare de libertate, a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă, faptă prevăzută și sancționată de art. 192 alin. 1 și 2 Cod Penal.

Situația de fapt reținută prin rechizitoriu.

Prin actul de sesizare a instanței s-a reținut că la data de 22.10.2018, ora 08.00, pe ________________________ Mun. Reghin, județul M____, inculpatul A______ M____ C______, conducând autoutilitara marca SCANIA, cu numărul de înmatriculare XXXXXXXXX ce tracta semiremorca marca SCHMITZ cu numărul de înmatriculare XXXXXXXXX, pe sensul de mers Reghin-Bistrița, pe fondul neacordării de prioritate, a acroșat cu partea dreaptă a autoutilitarei pe pietonul B____ A_____, care se afla angajat în traversarea regulamentară a străzii, pe trecerea de pietoni. În urma accidentului rutier a rezultat decesul pietonului B____ A_____.

Potrivit Parchetului, accidentul rutier s-a produs pe fondul nerespectării de către inculpatul A______ M____ C______ a următoarelor norme rutiere: art. 72 alin. 2 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și art. 135 lit. h) din Regulamentul de punere în aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006.

Astfel, potrivit actului de sesizare a instanței, la data de 22.10.2018, ora 08.00, pe ________________________ Mun. Reghin, județul M____, în dreptul imobilului nr. 111A, inculpatul A______ M____ C______, conducând autoutilitara marca Scania, cu numărul de înmatriculare XXXXXXXXX ce tracta semiremorca marca Schmitz, cu numărul de înmatriculare XXXXXXXXX, pe sensul de mers Reghin-Bistrița, pe fondul neacordării de prioritate, a acroșat cu partea dreaptă a autoutilitarei pe pietonul B____ A_____, care se afla angajat în traversarea regulamentară a străzii, pe trecerea de pietoni. În urma accidentului rutier a rezultat decesul pietonului B____ A_____.

Potrivit raportului de expertiză medico-legală nr. 4297/A3/736/23.10.2018 emis de I.M.L. Tg. M____, moartea numitului B____ A_____, în vârstă de 62 de ani, a fost violentă; moartea s-a datorat șocului traumatic și hemoragie survenit în urma unui politraumatism cu fractură craniană lineară occipitală stângă cu iradiere la baza etaj mediu bilateral, hemoragie subdurală occipital bilateral, hemoragie subarahnoidiană occipitală bilaterală și pericerebeloasă, contuzie cerebrală frontală mediană, hemoragie intraventriculară bilaterală, edem cerebral marcat posttraumatic cu hemoragii secundare prin diapedeză, fracturi costale drepte cu deplasare, contuzie și rupturi pulmonare multiple, hemotorace drept; Leziunile traumatice mai sus menționate s-au putut produce prin mecanismul de lovire-proiectare, posibil în condițiile unui accident rutier cu victima în calitate de pieton și au legătură de cauzalitate direct necondiționată cu decesul persoanei. Facem precizarea că, în cursul autopsiei medico-legale s-a constatat o fractură de corp sternal și fracturi costale bilateral anterioare, care s-au putut produce prin mecanismul de comprimare a toracelui între două planuri, posibil în condițiile manevrelor de resuscitare mecanică și nu au intervenit în tanatogeneză; Alcoolemia victimei în momentul decesului a fost de l.62 g ‰; Victima a avut talia de 175 cm și greutatea de 82 kg; Decesul datează din 22.10.2018.

Prin actul de sesizare a instanței a fost subliniat faptul că inculpatul A______ M____-C______ nu a prezentat alcoolemie nici în aerul expirat nici în sânge .

Din declarația martorului ocular B___ A_____ rezultă că în data de 22.10.2018, în jurul orei 08.00, se afla pe ________________________ Mun. Reghin, jud. M____, în dreptul magazinului Claubis, situat la aproximativ 150 m de locul în care a avut loc accidentul rutier. Martorul a observat un TIR care se deplasa pe direcția Reghin-B_____ și care, în momentul în care a ajuns la trecerea de pietoni situată pe _______________________ acroșat cu partea dreaptă a cabinei un pieton – o persoană de sex masculin, de aproximativ 65 de ani, care traversa trecerea de pietoni, din partea stângă în partea dreaptă a direcției de deplasare Reghin-B_____. Martorul a declarat că în momentul în care a fost acroșat de tir, pietonul se afla pe trecerea de pietoni, pe partea dreaptă a acesteia, pe direcția Reghin-B_____, la aproximativ 1.5 metri de marginea drumului. De asemenea, martorul a observat că, în urma impactului, pietonul a fost proiectat în partea dreaptă, aproximativ trei metri de la locul impactului.

Martorul s-a deplasat imediat la fața locului, unde a constatat că pietonul se afla la pământ, întins pe spate, și sângera abundent din zona capului și a părții bucale. Împreună cu un polițist de la poliția locală, martorul l-a întors pe o parte pe pieton pentru a nu se îneca cu sânge. Potrivit martorului, după impact, tirul s-a oprit, după care s-a deplasat înainte și a parcat pe partea dreaptă. Conducătorul auto a coborât din cabina tirului și a venit la locul accidentului.

Cu ocazia audierilor, inculpatul A______ M____-C______ și-a recunoscut fapta fără rezerve. Potrivit acestuia, el și soția sa dețin firma S.C. Adebria Trans S.R.L. din localitatea Iernut, județul M____, care are ca obiect de activitate transportul de mărfuri și care deține ansamblul auto format din cap tractor cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX și remorca cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX. În data de 19.10.2018, a încărcat în ansamblul auto în cauză un număr de 25 de paleți P___-Ex, în greutate de 20.909 kg, de la firma PALLEX din Mun. Sibiu, urmând să o transporte această marfă în Mun. Bistrița.

În seara zilei de 19.10.2018 a ajuns cu transportul la sediul firmei sale. În dimineața zilei de 22.10.2018 inculpatul a plecat cu transportul în cauză către Bistrița, pornind în jurul orei 06.30. În jurul orei 07:50, inculpatul a intrat în municipiul Reghin, mergând pe itinerarul de deplasare către Bistrița. În jurul orei 08.00, în timp ce conducea ansamblul auto pe ________________________ Mun. Reghin, județul M____, pe o trecere de pietoni din dreptul imobilului cu nr. 111A, inculpatul a observat o persoană de sex masculin, la aproximativ 1 metru de partea dreaptă a străzii. Pietonul se deplasa pe trecerea de pietoni de la stânga la dreapta, pe direcția Reghin-Bistrița. Din cauză că nu l-a observat din timp, inculpatul nu a reușit să-l evite, deși a frânat și a tras de volan stânga. Pietonul a fost acroșat cu partea dreaptă a remorcii ansamblului auto.

Inculpatul a susținut că nu a avut viteză mare dar, din cauză că nu a observat pietonul la timp, nu a reușit să-l evite. După impact, inculpatul a continuat deplasarea aproximativ 20 de metri, a scos ansamblul auto de pe partea carosabilă, a coborât imediat de la volan și s-a deplasat la victima care se afla întinsă pe jos. La fața locului a ajuns o ambulanță care a transportat victima la spital, ulterior aflând că aceasta a decedat .

Pentru dovedirea situației de fapt reținută prin rechizitoriu au fost menționate următoarele mijloace de probă administrate în cursul urmăririi penale : Proces verbal de sesizare din oficiu din data de 22.10.2018; Declarația inculpatului A______ M____ C______ din data de 16.07.2019; Declarația suspectului A______ M____ C______ din data de 22.10.2018; Proces verbal de cercetare la fața locului din data de 22.10.2018; Declarația martorului B___ A_____ din data de 22.10.2018; Declarația persoanei vătămate B___ A_____ R_____ din data de 02.09.2019; Declarația persoanei vătămate B___ A_____ R_____ din data de 02.09.2019; Declarația persoanei vătămate B___ E____ din data de 02.09.2019; Declarația persoanei vătămate K____ I_____ din data de 02.09.2019; Raport medico-legal de necropsie nr. 4297/A3/736 din data de 23.10.2018, întocmit de Institutul de Medicină Legală Târgu M____; Consimțământ recoltare probe biologice; Proces verbal cu activitățile desfășurate cu ocazia recoltării probelor biologice; Proces verbal de recoltare mostre biologice; Rezultat alcooltest; Buletin de analiză Toxicologică Alcoolemie nr. 4317/670/A-12 din data de 24.10.2019, emis de Institutul de Medicină Legală Târgu M____; Cerere de analiză nr. xxxxxxxx; Examen clinic nr. xxxxxxxx; Planșe Fotografice; Înscrisuri .

Procedura camerei preliminare .

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Reghin sub nr. XXXXXXXXXXXXX la data de 24.10.2019. Prin Încheierea penală nr. 191 din data de 28.11.2019 a Judecătorului de Cameră Preliminară din cadrul Judecătoriei Reghin, definitivă prin necontestare, s-a constatat legalitatea sesizării instanței, a administrării probelor și a actelor de urmărire penală, dispunându-se începerea judecării cauzei privind pe inculpatul A______ M____ C______, trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă, faptă prevăzută și sancționată de art. 192 alin. 1 și 2 Cod Penal .

Desfășurarea cercetării judecătorești.

La termenul de judecată din data de 25.02.2020, ulterior citirii actului se sesizare, instanța a adus la cunoștința inculpatului dispozițiile art. 374 alin. 4 Cod Procedură Penală, raportat la art. 396 alin. 10 Cod Procedură Penală, privind judecata în procedura simplificată, respectiv soluțiile posibile ca urmare a acestei proceduri și a admis cererea inculpatului A______ M____ C______ de parcurgere a procedurii simplificate de recunoaștere a învinuirii, acesta din urmă recunoscând săvârșirea faptei de care a fost acuzat și solicitând ca judecarea sa să se facă pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale.

Judecarea prezentului dosar a avut loc în ședință publică, iar în cauză nu au mai fost administrate probe noi și nici readministrate probele din cursul urmăriri i penale.

A fost atașată fișa de cazier judiciar a inculpatului.

Analizând actele și lucrările dosarului și probatoriul administrat în cursul urmăririi penale, instanța a reținut următoarea situație de fapt:

În data de 22.10.2018, inculpatul A______ M____ C______ a condus autoutilitara marca SCANIA, cu numărul de înmatriculare XXXXXXXXX ce tracta semiremorca marca SCHMITZ cu numărul de înmatriculare XXXXXXXXX, pe sensul de mers Reghin-Bistrița, iar pe ________________________ Mun. Reghin, pe fondul neacordării de prioritate, a acroșat cu partea dreaptă a autoutilitarei pe pietonul B____ A_____, care se afla angajat în traversarea regulamentară a străzii, pe trecerea de pietoni, cauzând decesul acestuia.

Potrivit raportului de expertiză medico-legală nr. 4297/A3/736/23.10.2018 emis de I.M.L. Tg. M____, moartea numitului B____ A_____, în vârstă de 62 de ani, a fost violentă; moartea s-a datorat șocului traumatic și hemoragie survenit în urma unui politraumatism cu fractură craniană lineară occipitală stângă cu iradiere la baza etaj mediu bilateral, hemoragie subdurală occipital bilateral, hemoragie subarahnoidiană occipitală bilaterală și pericerebeloasă, contuzie cerebrală frontală mediană, hemoragie intraventriculară bilaterală, edem cerebral marcat posttraumatic cu hemoragii secundare prin diapedeză, fracturi costale drepte cu deplasare, contuzie și rupturi pulmonare multiple, hemotorace drept; Leziunile traumatice mai sus menționate s-au putut produce prin mecanismul de lovire-proiectare, posibil în condițiile unui accident rutier cu victima în calitate de pieton și au legătură de cauzalitate direct necondiționată cu decesul persoanei. Alcoolemia victimei în momentul decesului a fost de l.62 g ‰; Victima a avut talia de 175 cm și greutatea de 82 kg.

Din declarația martorului ocular B___ A_____ rezultă că în data de 22.10.2018, în jurul orei 08.00, se afla pe ________________________ Mun. Reghin, jud. M____, în dreptul magazinului Claubis, situat la aproximativ 150 m de locul în care a avut loc accidentul rutier. Martorul a observat un TIR care se deplasa pe direcția Reghin – B_____ și care, în momentul în care a ajuns la trecerea de pietoni situată pe _______________________ acroșat cu partea dreaptă a cabinei un pieton – o persoană de sex masculin, de aproximativ 65 de ani, care traversa trecerea de pietoni, din partea stângă în partea dreaptă a direcției de deplasare. Martorul a declarat că în momentul în care a fost acroșat de tir, pietonul se afla pe trecerea de pietoni, pe partea dreaptă a acesteia, la aproximativ 1.5 metri de marginea drumului. De asemenea, martorul a observat că, în urma impactului, pietonul a fost proiectat în partea dreaptă, aproximativ trei metri de la locul impactului.

Martorul s-a deplasat imediat la fața locului, unde a constatat că pietonul se afla la pământ, întins pe spate, și sângera abundent din zona capului și a părții bucale. Împreună cu un polițist de la poliția locală, martorul l-a întors pe o parte pe pieton pentru a nu se îneca cu sânge. Potrivit martorului, după impact, tirul s-a oprit, după care s-a deplasat înainte și a parcat pe partea dreaptă. Conducătorul auto a coborât din cabina tirului și a venit la locul accidentului.

Cu ocazia audierilor, inculpatul A______ M____-C______ și-a recunoscut fapta fără rezerve. Potrivit acestuia, el și soția sa dețin firma S.C. Adebria Trans S.R.L. din localitatea Iernut, județul M____, care are ca obiect de activitate transportul de mărfuri și care deține ansamblul auto format din cap tractor cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX și remorca cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX. În data de 19.10.2018, a încărcat în ansamblul auto în cauză un număr de 25 de paleți, în greutate de 20.909 kg, de la firma PALLEX din Mun. Sibiu, urmând să o transporte această marfă în Mun. Bistrița.

În seara zilei de 19.10.2018 a ajuns cu transportul la sediul firmei sale. În dimineața zilei de 22.10.2018 inculpatul a plecat cu transportul în cauză către Bistrița, pornind în jurul orei 06.30. În jurul orei 07:50, inculpatul a intrat în municipiul Reghin, mergând pe itinerarul de deplasare către Bistrița. În jurul orei 08.00, în timp ce conducea ansamblul auto pe ________________________ Mun. Reghin, județul M____, pe o trecere de pietoni din dreptul imobilului cu nr. 111A, inculpatul a observat o persoană de sex masculin, la aproximativ 1 metru de partea dreaptă a străzii. Pietonul se deplasa pe trecerea de pietoni de la stânga la dreapta, pe direcția Reghin-Bistrița. Din cauză că nu l-a observat din timp, inculpatul nu a reușit să-l evite, deși a frânat și a tras de volan stânga. Pietonul a fost acroșat cu partea dreaptă a remorcii ansamblului auto.

Inculpatul a susținut că nu a avut viteză mare dar, din cauză că nu a observat pietonul la timp, nu a reușit să-l evite. După impact, inculpatul a continuat deplasarea aproximativ 20 de metri, a scos ansamblul auto de pe partea carosabilă, a coborât imediat de la volan și s-a deplasat la victima care se afla întinsă pe jos. La fața locului a ajuns o ambulanță care a transportat victima la spital, ulterior aflând că acea sta a decedat.

Vinovăția conducătorului de autovehicul în cazul unui accident mortal de circulație poate fi reținută numai în cazul în care a încălcat o regulă privind circulația pe drumurile publice și dacă între această încălcare și moartea victimei se stabilește existența raportului de cauzalitate. În cazul infracțiunii de ucidere din culpă, pentru dovedirea laturii subiective trebuie mai întâi făcută dovada nerespectării dispozițiilor legale ori a măsurilor de prevedere pentru exercițiul unei profesii sau meserii, ori pentru efectuarea unei anume activități, după care trebuie făcută dovada faptului că, între obligația încălcată și rezultatul socialmente periculos există legătura de cauzalitate. În speța de față, fiind vorba despre un accident de circulație, trebuie mai întâi stabilite care anume dintre obligațiile prevăzute de legislația referitoare la circulația pe drumurile publice au fost încălcate de către inculpat, în calitatea sa de conducător auto, ulterior urmând a se proceda la verificarea legăturii de cauzalitate dintre eventuala atitudine culpabilă în activitatea de conducere a autoturismului și rezultatul produs.

Accidentul rutier s-a produs pe fondul nerespectării de către inculpatul A______ M____ C______ a următoarelor norme rutiere: art. 72 alin. 2 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (pietonii au prioritate de trecere față de conducătorii de vehicule numai atunci când sunt angajați în traversarea drumurilor publice prin locuri special amenajate, marcate și semnalizate corespunzător, ori la culoarea verde a semaforului destinat pietonilor), art. 35 alin. 1 din OUG nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice (participanții la trafic trebuie să aibă un comportament care să nu afecteze fluența și siguranța circulației, să nu pună în pericol viața sau integritatea corporala a persoanelor și să nu aducă prejudicii proprietății publice ori private) și art. 135 lit. h) din Regulamentul de punere în aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, a probat prin HG nr. 1391/2006 (conducătorul de vehicul este obligat să acorde prioritate de trecere pietonului care traversează drumul public, prin loc special amenajat, marcat și semnalizat corespunzător ori la culoarea verde a semaforului destinat lui, atunci când acesta se află pe sensul de mers al vehiculului) .

Din ansamblul materialului probator administrat în faza de urmărire penală, instanța reține aceeași situație de fapt prezentată și în rechizitoriu, cu aceasta fiind de acord și inculpatul. Analiza ansamblului probator face dovada deplină a faptelor reținute în sarcina inculpatului, fiind aptă să răstoarne prezumția de nevinovăție, acuzațiile în materie penală formulate prin actul de sesizare al instanței fiind astfel dovedite. Constatând că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 396 alin 2 Cod Procedură Penală, fiind probat dincolo de orice îndoială rezonabilă că fapta există, constituie infracțiune și a fost săvârșită de inculpat, instanța a dispus condamnarea acestuia.

Încadrarea juridică a faptelor reținută de către instanță .

Fapta inculpatului A______ M____ C______, care la data de 22.10.2018 a condus autoutilitara marca SCANIA, cu numărul de înmatriculare XXXXXXXXX ce tracta semiremorca marca SCHMITZ cu numărul de înmatriculare XXXXXXXXX, pe sensul de mers Reghin – Bistrița, iar pe ________________________ Mun. Reghin, pe fondul neacordării de prioritate, a acroșat cu partea dreaptă a autoutilitarei pe pietonul B____ A_____, care se afla angajat în traversarea regulamentară a străzii, pe trecerea de pietoni, cauzând decesul acestuia, astfel cum a fost reținută de către instanță prin prisma probatoriului administrat în cursul urmăririi penale, recunoscută de către acesta, săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege, sub aspectul laturii subiective, întrunește elementele de tipicitate ale infracțiunii de ucidere din culpă, faptă prevăzută și sancționată de art. 192 alin. 1 și 2 Cod Penal.

Analizând comportamentul inculpatului A______ M____ C______, instanța reține culpa acestuia în decesul victimei B____ A_____. În ceea ce privește culpa inculpatului, instanța a reținut că infracțiunea de ucidere din culpă a fost comisă sub forma de vinovăție reglementată de art. 16 alin. 4 lit. b) Cod Penal, respectiv culpa fără prevedere, deoarece inculpatul nu a prevăzut rezultatul faptei sale, deși trebuia și putea să-l prevadă.

În stabilirea vinovăției inculpatului, instanța s-a raportat la atitudinea subiectivă a inculpatului A______ M____ C______ la momentul producerii evenimentului rutier, respectiv la experiența sa și aptitudinea de a interpreta informațiile pe care le avea la acel moment, precum și la cunoștințele pe care se presupune că la are o persoană diligentă, posesoare a unui permis de conducere. Cum forma de vinovăție este caracteristica laturii subiective a infracțiunii, instanța s-a raportat în stabilirea ei la materialul probator administrat în cauză, respectiv la declarațiile inculpatului, ale martorilor audiați, la actele medicale efectuate, precum și la posibilitatea obiectivă de a realiza probabilitatea existenței unei situații amenințătoare pentru viața numitului B____ A_____, raportat la o conduită responsabilă rutieră ce incumbă oricărui participant la trafic.

Neprevederea rezultatului constituie o formă simplă a culpei care implică încălcarea unei capacități medii, normale de prevedere a conducătorului auto, precum și posibilitatea concretă pe care acesta o avea în raport cu experiența sa în domeniu, de a prevedea rezultatul faptei sale. Din acest punct de vedere instanța a considerat că inculpatul nu a prevăzut pericolul în care se afla victima, deși trebuia și putea să prevadă.

S-a reținut în sarcina inculpatului A______ M____ C______ încălcarea dispozițiilor art. 72 alin. 2 din OUG nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, art. 35 alin. 1 din OUG nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice și art. 135 lit. h) din Regulamentul de punere în aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin HG nr. 1391/2006. Între încălcarea dispozițiilor susmenționate de către inculpat și producerea rezultatului socialmente periculos, respectiv decesul victimei B____ A_____ este o legătură directă de cauzalitate, dovedită de probatoriul administrat în cauză. Accidentul ar fi putut fi prevenit dacă inculpatul ar fi adaptat viteza în funcție de condițiile de drum și chiar să oprească dacă era necesar, pentru a putea efectua în siguranță manevrele necesare evitării oricărui pericol ce ar fi putut apărea pe carosabil, pe traiectoria sa de deplasare și dacă ar fi respectat obligația de a avea un comportament care să nu afecteze siguranța circulației și să nu pună în pericol viața sau integritatea corporală a persoanelor, respectiv de a nu avea preocupări de natura a-i distrage în mod periculos atenția.

Sub aspectul laturii obiective a infracțiunii, elementul material constă în acțiunea de lovire a victimei, urmare a impactului cu autoturismul condus de inculpat, astfel încât accidentul s-a produs ca urmare a nerespectării de către inculpat a prevederilor legale privind circulația pe drumurile publice.

Urmarea imediată a acțiunii inculpatului o reprezintă decesul victimei B____ A_____, urmare imediată care se află în legătură de cauzalitate directă cu elementul material al infracțiunii, din concluziile raportului de necropsie rezultând că moartea victimei a fost violenta, între leziunile traumatice constatate la necropsie și cauza medicală a decesului existând legătură directă necondiționată. Leziunile traumatice constatate la examenul necroptic s-au putut produce prin lovire cu și de corpuri dure, cel mai probabil în cadrul unui accident de trafic rutier.

În stabilirea legăturii de cauzalitate este esențial a sublinia că pentru reținerea infracțiunii de ucidere din culpă trebuie dovedită legătura de cauzalitate între acțiunea sau inacțiunea inculpatului și rezultatul produs, însă nu are importanță pentru reținerea infracțiunii dacă între activitatea inculpatului și rezultat s-a interpus activitatea culpabilă sau fortuită a altor persoane, dacă se stabilește că acțiunea/inacțiunea culpabilă a autorului a fost aptă per se să conducă la producerea rezultatului.

Cu privire la același aspect, instanța a avut în vedere că dreptul penal român a îmbrățișat, în stabilirea legăturii de cauzalitate, teoria echivalenței condițiilor, potrivit căreia are valoare de cauză orice acțiune sau inacțiune anterioară, în absența căreia rezultatul nu s-ar fi produs, respectiv orice cauză sine qua non pentru rezultatul produs. În cazul analizat, legătura de cauzalitate rezultă din materialul probator administrat în cauză, întrucât în situația în care inculpatul ar fi respectat în totalitate regulile de circulație rutieră, producerea accidentului și, implicit, consecințele sale, ar fi fost evitate.

Individualizarea judiciară a pedepsei .

Infracțiunea, ca faptă socialmente periculoasă, creează o tulburare socială, aduce o atingere valorilor sociale ocrotite de legea penală și ordinii juridice instituite într-un sistem de drept. Pentru înlăturarea acestor consecințe negative ale infracțiunii este necesar să se reacționeze din partea societății, să se aplice anumite măsuri de constrângere juridică celor ce săvârșesc asemenea fapte. Mai mult, pentru înlăturarea neliniștii și tulburării sociale, pentru restabilirea ordinii juridice trebuie ca persoanele care au săvârșit infracțiuni să fie de îndată trași la răspundere penală.

Pedeapsa constituie criteriul principal prin care legea penală, evaluează, determină și diferențiază gradul de pericol social abstract, generic al fiecărei infracțiuni în parte. Pedeapsa este o măsură de constrângere și un mijloc de reeducare a condamnatului. Scopul pedepsei este prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni. Prin executarea pedepsei se urmărește formarea unei atitudini corecte față de muncă, față de ordinea de drept și față de regulile de conviețuire socială. Aplicarea și executarea pedepsei se realizează în vederea atingerii unor scopuri bine definite: pe de o parte, în scopul prevenirii săvârșirii de noi fapte penale din partea infractorilor, prin reeducarea acestora și din partea altor persoane, prin exemplaritatea pedepselor, iar pe de altă parte, în scopul restabilirii liniștii sociale și al reintegrării ordinii juridice.

De asemenea, exemplaritatea, care decurge din supunerea celui condamnat la executarea pedepsei, devine cu atât mai puternică cu cât punerea în executare se produce neîntârziat după condamnare. În aceste condiții, conștiința socială are încă vie și exactă imaginea pericolului pe care îl prezintă fapta și făptuitorul, a urmărilor dăunătoare sau primejdioase ale faptei săvârșite și va reacționa mai adecvat.

Față de aceste considerente teoretice, în privința inculpatului A______ M____ C______ , la stabilirea pedepsei, instanța a avut în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 Cod penal, respectiv gravitatea infracțiunii săvârșite și periculozitatea infractorului, care se evaluează în funcție de împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, precum și de mijloacele folosite, natura și gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infracțiunii, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, motivul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit, natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedentele penale ale infractorului, conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal, nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială .

Având în vedere că în ședința publică din 25.02.2020 instanța a admis solicitarea inculpatului de judecare a cauzei conform procedurii simplificate prevăzute de art. 374 alin. 4 Cod Procedură Penală, s-a reținut în cauză aplicabilitatea art. 396 alin. 10 Cod Procedură Penală, la individualizarea pedepsei urmând a fi avute în vedere limitele de pedeapsă prevăzute de lege, reduse cu o treime potrivit art. 396 alin. 10 Cod Procedură Penală.

I nfracțiunea de ucidere din culpă este pedepsită conform art. 192 alin. 1 și 2 Cod Penal, cu închisoarea de la 2 la 7 ani, iar, ca urmare a reducerii cu o treime a acestor limite și având în vedere că instanța s-a orientat către o pedeapsă cu închisoarea, pedeapsa ce a fost aplicată inculpatului pentru infracțiunea reținută în sarcina sa a fost cuprinsă în intervalul 1 an și 4 luni închisoare – 4 ani și 8 luni închisoare.

Pe cale de consecință, constatând că fapta există, constituie infracțiune și a fost săvârșită de inculpat, așa cum prevăd dispozițiile art. 396 alin. 2 Cod Procedură Penală, după reducerea limitelor de pedeapsă cu o treime, așa cum impun prevederile art. 396 alin. 10 Cod Procedură Penală, instanța l-a condamnat pe inculpatul A______ M____ C______ la o pedeapsă de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă, faptă prevăzută și sancționată de art. 192 alin. 1 și 2 Cod Penal.

Pedeapsa închisorii a fost gândită de legiuitor într-un triplu scop: constrângerea inculpatului în încetarea comportamentului socialmente deviant, educarea inculpatului în spiritul respectării valorilor sociale protejate de legea penală, și descurajarea inculpatului sau a terților subiecți de drept în comiterea de fapte penale. Toate cele trei finalități urmărite prin aplicarea unei pedepse pot fi atinse față de inculpatul A______ M____ C______. Inculpatul nu a dovedit că ar prezenta vreun pericol pentru societate, sau că ar mai avea orice fel de preocupare infracțională, ci din contră prezintă un pericol mic de a comite pe viitor alte fapte penale. Inculpatul dispune de valorile interne care l-au făcut deja să conștientizeze gravitatea faptei sale, consecințele acesteia și vinovăția sa.

Sub aspectul aplicării pedepselor complementare și accesorii, instanța a avut în vedere alături de dispozițiile penale și criteriul constituțional al proporționalității, înscris în art. 53 alin. 2, potrivit căruia restrângerea exercițiului unor drepturi trebuie să fie proporțională cu situația care a determinat-o.

Conform art. 67 alin. 1 Cod Penal, pedeapsa complementară a interzicerii exercitări unor drepturi poate fi aplicată dacă pedeapsa principală stabilită este închisoarea sau amenda și instanța constată că, față de natura și gravitatea infracțiunii, împrejurările cauzei și persoana infractorului, această pedeapsă este necesară. Prima condiție este întrunită, având în vedere faptul că pedeapsa principală stabilită de instanță este închisoare.

Împrejurările în care au fost comise faptele relevă indiferență față de normele de conviețuire socială. Instanța reține că pentru infracțiunea săvârșită, legea nu prevede în mod expres obligativitatea interzicerii unor drepturi, însă natura faptei săvârșite duce la concluzia că se impune pentru inculpat interzicerea dreptului de a conduce pe o perioadă de 1 an a tuturor categoriile de vehicule pentru care, conform OUG nr. 195/2002, este necesară deținerea unui permis de conducere.

De aceea, în temeiul art. 67 alin. 1 Cod Penal, raportat la art. 66 alin. 1 Cod Penal, față de natura și gravitatea infracțiunii, împrejurările cauzei și persoana inculpatului, a interzis inculpatului A______ M____ C______, cu titlu de pedeapsa complementară, pe o perioadă de 1 an, dreptul prevăzut de art. 66 alin. 1 lit. i) Cod Penal, respectiv dreptul de a conduce toate categoriile de vehicule pentru care, conform OUG nr. 195/2002, este necesară deținerea unui permis de conducere, pedeapsă ce se va executa de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform art. 68 alin. 1 lit. b) Cod Penal.

Instanța a apreciat că prin săvârșirea infracțiunii deduse judecății inculpatul a dat dovadă de un comportament vădit antisocial și lipsă de respect față de valori sociale importante. Având în vedere implicațiile sociale și gravitatea faptei săvârșite de inculpat, instanța a apreciat că aplicarea pedepsei complementare astfel cum aceasta a fost anterior individualizată are rolul de a completa represiunea rezultată din aplicarea pedepsei principale. Interzicerea exercitării dreptului mai sus menționat pe o perioadă de 1 an este necesară și proporțională cu scopul urmărit prin aplicarea pedepsei, acela de a-l reeduca pe inculpat și de a îl determina pe acesta să își formeze o atitudine corectă față de ordinea de drept și față de regulile de conviețuire socială.

Restricționarea pentru o anumită perioadă a dreptului de a conduce poate avea un impact major asupra inculpaților în sensul disciplinării lor, dar și pentru a dezvolta un sentiment de responsabilitate și respect în desfășurarea unei activități precum conducerea pe drumurile publice, pe care legiuitorul a înțeles să o reglementeze tocmai dată fiind importanța valorilor ce trebuie protejate. În acest sens, instanța apreciază că interzicerea dreptului de a conduce pentru o perioadă de un an nu constituie o situație care ar putea avea repercusiuni disproporționate asupra inculpatului, acesta având posibilitatea de a apela la alte modalități de deplasare pentru a-și desfășura în mod normal viața cotidiană.

În baza art. 65 alin. 1 Cod Penal, raportat la 66 alin. 1 lit. i) Cod Penal, a interzis inculpatului, pentru aceleași motive, ca pedeapsă accesorie, exercitarea dreptul de a conduce toate categoriile de vehicule pentru care, conform OUG nr. 195/2002, este necesară deținerea unui permis de conducere. Executarea pedepselor accesorii va opera în cazul existenței unei modificări cu privire la modalitatea de executare a pedepsei principale (revocarea sau anularea suspendării sub supraveghere a pedepsei principale).

Apreciind că scopul pedepsei se poate realiza și fără privare de libertate, instanța, având în vedere că sunt întrunite condițiile din art. 91 Cod Penal, a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani închisoare, iar, în baza art. 92 Cod Penal, stabilește un termen de încercare de 3 ani ce urmează a se calcula de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

Scopul pedepsei este prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni care se realizează atât pentru cei cărora li se aplică o pedeapsă menită să asigure constrângerea și reeducarea inculpaților, cât și pentru ceilalți destinatari ai legii penale care își vor conforma conduita exigențelor acestei legi. Având în vedere gravitatea infracțiunii săvârșite de inculpat, instanța a apreciat că scopul preventiv al pedepsei poate fi atins și prin suspendarea sub supraveghere a executării acesteia.

Cu privire la această modalitate de individualizare judiciară de executare a pedepsei, instanța a apreciat-o ca fiind cea mai potrivită pentru inculpat, acesta îndeplinind condițiile cumulative strict și limitativ prevăzute de lege: pedeapsa stabilită pentru infracțiune nu depășește 3 ani, inculpatul nu a fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 1 an, și-a manifestat acordul în vederea prestării unei munci neremunerate în folosul comunității, iar aplicarea pedepsei este suficientă, chiar și fără executarea acesteia în regim de detenție. Conduita inculpatului urmează a fi verificată pe durata termenului de încercare, astfel încât se apreciază că există toate premisele ca scopul preventiv și educativ al pedepsei să fie atins și prin această modalitate de individualizare a executării.

Instanța a reținut faptul că inculpatul nu s-a sustras de la urmărire penală ori judecată, nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului, dimpotrivă, manifestând o conduită sinceră încă de la începutul cercetărilor. Toate aceste elemente conduc la concluzia că inculpatul nu va comite în viitor alte infracțiuni, cu atât mai mult cu cât acesta va fi supravegheat de un consilier de probațiune pe o perioadă determinată, astfel fiind justificată suspendarea sub supraveghere a pedepsei.

Cu privire la inculpat, instanța a reținut că acesta are 43 de ani, este căsătorit, are doi copii minor în întreținere și este la primul contact cu legea penală. Din înscrisurile depuse în circumstanțiere – filele 120-129, instanța a reținut că inculpatul este o persoană responsabilă, cu o conduită orientată prosocial și apreciată în comunitate.

Instanța a subliniat faptul că clemența arătată de organele judiciare va reprezenta un argument în plus pentru ca inculpatul să nu mai comită infracțiuni. Perioada trecută de la data comiterii infracțiunii a reprezentat pentru inculpat prilej de reflecție asupra propriei conduite sociale și rutiere și de conștientizare a implicațiilor multiple ale nerespectărilor regulilor privind circulație pe drumurile publice. Instanța și-a manifestă convingerea că implicarea inculpatului în prezentul proces penal a determinat o corijare a comportamentului socialmente deviant, a contribuit la educarea inculpatului în spiritul respectării valorilor sociale protejate de legea penală, și descurajarea acestuia în comiterea de fapte penale similare.

Lipsa antecedentelor penale, conduita inculpatului, vârsta acestuia, familia extinsă, dau asigurări instanței că inculpatul deține setul de valori interne care să îl determine să-și corecteze comportamentul socialmente deviant, și să nu mai comită o altă faptă de natură penală pe viitor. Inculpatul a manifestat o atitudine sinceră, recunoscând și regretând comiterea faptelor. Instanța a avut convingerea că regretul manifestat de inculpat nu este unul formal (arătat doar pentru atragerea unor consecințe juridice favorabile), ci unul sincer, rezultat dintr-un proces volitiv intern.

Instituția suspendării sub supraveghere a executării pedepsei prevăzute de Codul Penal la art. 91 oferă prin măsurile de supraveghere, prin obligațiile, și prin obligația muncii neremunerate în folosul comunității, perspective superioare pentru ca inculpatul să conștientizeze deplin gravitatea faptelor sale și să se reintegreze în societate fără a mai comite în viitor alte infracțiuni.

Reținând faptul că prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității este obligatorie pe parcursul termenului de supraveghere, în baza art. 93 alin. 3 Cod Penal, instanța a dispus îndeplinirea acestei obligații în cadrul Administrației Publice Locale – Primăria Municipiului Târgu M____ sau în cadrul Administrației Publice Locale – Primăria Orașului Iernut.

În privința numărului de zile de muncă în folosul comunității, la care inculpatul a fost obligat, instanța s-a orientat spre numărul minim de zile, respectiv 60, întrucât pune accentul spre ocuparea de către inculpat a unui loc de muncă plătit, iar un număr superior de zile de muncă neremunerată ar putea afecta prestarea unei slujbe stabile, specializate și remunerate.

În baza art. 93, alin. 1 Cod penal, instanța a obligat inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune M____, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

Pentru realizarea unei integrări depline în societate a inculpatului, pentru conștientizarea pe deplin a faptelor sale, instanța apreciază că este necesar ca aceasta să respecte obligația prevăzută de art. 93 alin. 2 lit. b) Cod Penal , pe durata termenului de supraveghere de 3 ani, și anume aceea de a frecventa un program de reintegrare socială ori de calificare profesională, derulat de către serviciul de probațiune sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate.

Dispoziții finale.

Instanța a atras atenția inculpatului că sustragerea de la executare ori neexecutarea conform legii a unei pedepse complementare sau accesorii, constituie infracțiune potrivit art. 288 alin. 1 Cod Penal și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă.

În baza art. 91 alin. 4 Cod penal, instanța a atenționat inculpatul asupra conduitei sale viitoare și a consecințelor la care se expune (în acord cu dispozițiile art. 96 Cod Penal, privind revocarea suspendării pedepsei sub supraveghere) dacă va mai comite infracțiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligațiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere .

Instanța a desemnat Serviciul de Probațiune M____ pentru supravegherea executării măsurilor și obligațiilor instituite în sarcina inculpatului.

Instanța a constatat că la data de 02.12.2019 s-au depus la dosar Note de Ședință, prin care persoana responsabilă civilmente ____________________ a informat instanța că a fost încheiată o Tranzacție judiciară cu persoanele vătămate B___ A_____ R_____, B___ D____ L______, B____ E____ și K____ I_____, solicitându-se ca instanța să ia act de Contractul de tranzacție încheiat de către părți la data de 19.11.2019, depus în copie la dosarul cauzei. Reprezentanta convențională a persoanelor vătămate, doamna avocat N___ Judita M____ a arătat că are cunoștință de conținutul Contractului de tranzacție încheiat de către părți, astfel că cele patru persoane vătămate nu mai au pretenții de natură civilă în prezentul dosar.

Instanța a luat act că persoanele vătămate B___ A_____ R_____, B___ D____ L______, B____ E____ și K____ I_____ au renunțat la constituirile de parte civilă în contradictoriu cu persoana responsabilă civilmente ____________________.

O copie a prezentei hotărâri se va comunica, după rămânerea definitivă, către IPJ M____ – Serviciul Rutier în vederea anulării permisului de conducere al inculpatului, în conformitate cu dispozițiile art. 114 alin. 1 lit. b) din OUG nr. 195/2002.

În temeiul art. 272 Cod Procedură Penală, instanța a încuviințat onorariul avocațial parțial pentru apărătorul desemnat din oficiu pentru inculpatul A______ M____ C______, în cursul judecății – doamna avocat C_____ C______ V________ – în sumă de 1000 lei, care se avansează din Fondul Ministerului Justiției în favoarea Baroului M____.

În temeiul art. 272 Cod Procedură Penală, instanța a încuviințat onorariul avocațial parțial pentru apărătorul desemnat din oficiu pentru persoana vătămată B___ D____ L______, în cursul judecății – domnul avocat S____ S_____ A_____ – în sumă de 300 lei, care se avansează din Fondul Ministerului Justiției în favoarea Baroului M____.

În ceea ce privește cheltuielile ocazionate de proces, instanța, având în vedere soluția dată cauzei și făcând aplicarea art. 404 alin. 4 lit. e) Cod Procedură Penală, cu referire la art. 274 alin. 1 Cod Procedură Penală, l-a obligat pe inculpat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 1500 lei din care 1000 lei provin din faza de urmărire penală.

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, au declarat a___ inculpatul A______ M____ C______, precum și părțile civile B___ A_____ R_____, B____ E____, K____ I_____ și B___ D____ L______.

În motivarea căii de atac declarate , inculpatul A______ M____ C______ a solicitat:

1. reindividualizarea pedepsei închisorii aplicate,

2. înlăturarea interdicției de a conduce toate categoriile de vehicule pentru care este necesară deținerea unui permis de conducere, stabilită ca pedeapsă complementară respectiv accesorie, sau cel puțin limitarea interdicției la o anumită categorie de vehicule.

3. înlăturarea dispoziției ca o copie a hotărârii să fie comunicată, după rămânerea definitivă, către IPJ M____ – Serviciul Rutier în vederea anulării permisului de conducere al inculpatului, în conformitate cu dispozițiile art. 114 alin. 1 lit. b) din OUG nr. 195/2002.

4. reducerea perioadei muncii neremunerate în folosul comunității stabilită în sarcina acuzatului.

Părțile civile, au solicitat ca în urma desființării în parte a hotărârii atacate să se dispună luarea act de tranzacția intervenită între aceste părți și partea responsabilă civilmente.

Examinând apelurile promovate , prin prisma materialului aflat la dosarul nr. 4.XXXXXXXXXXXX al Judecătoriei Reghin, a motivelor invocate, precum și din oficiu, în limitele efectului devolutiv, potrivit dispozițiilor art. 417 Cod procedură penală, instanța de control judiciar găsește căile de atac declarate de părțile civile B___ A_____ R_____, B____ E____, K____ I_____ și B___ D____ L______ a fi fondate, iar aspectele pe care le vom semnala impun admiterea acestora, cu consecința reformării hotărârii judecătorești analizate, în următoarele limite, iar apelul declarat de inculpatul A______ M____ C______, nefondat, pentru considerentele ce urmează a fi expuse:

Sub aspectul stării de fapt, care a fost corect reținută – pornind de la conținutul materialului probator administrat pe parcursul desfășurării procesului penal în fața primei instanțe – hotărârea instanței de fond nu comportă nici un fel de critică, fiind justă soluția la care s-a oprit prima instanță, relativ la condamnarea inculpatului-apelant, sub aspectul comiterii infracțiunii pentru care a fost deferit justiției.

Pentru a face o asemenea apreciere, considerăm că din conținutul materialului probator administrat, rezultă fără putință de tăgadă faptul că inculpatul se face vinovat de comiterea faptelor penale, în modalitățile descrise, pe parcursul desfășurării procesului penal, acesta a recunoscut comiterea faptelor fără rezerve și a optat ca soluționarea cauzei să se facă în cadrul procedurii reglementate de prevederile art. 375 raportat la art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, aplicabilă în cazul recunoașterii vinovăției.

Referitor la încadrarea juridică a infracțiunii reținute în sarcina inculpatului, raportat la starea de fapt expusă în actul de sesizare și implicit reținută de instanța de fond, apreciem că aceasta este corectă.

Reamintim că, inculpatul A______ M____ C______, la data de 22.10.2018 a condus autoutilitara marca SCANIA, cu numărul de înmatriculare XXXXXXXXX ce tracta semiremorca marca SCHMITZ cu numărul de înmatriculare XXXXXXXXX, pe sensul de mers Reghin – Bistrița, iar pe ________________________ Mun. Reghin, pe fondul neacordării de prioritate, a acroșat cu partea dreaptă a autoutilitarei pe pietonul B____ A_____, care se afla angajat în traversarea regulamentară a străzii, pe trecerea de pietoni, cauzând decesul acestuia.

Referitor la motivele de a___ invocate de inculpat, considerăm că pentru fapta comisă, inculpatului i s-a aplicat o pedeapsă corect individualizată, prima instanță a ținut seama atât de circumstanțele reale ale comiterii faptei, cât și de cele personale ale inculpatului, făcând așadar o riguroasă interpretare și aplicare a prevederilor art. 74 Cod penal referitoare la criteriile de individualizare a pedepsei și prin urmare cuantumul pedepsei stabilite reprezentă un tratament penal just, fiind respectat totodată și principiul proporționalității directe a sancțiunii, oglindit în cuantumul pedepsei stabilite și nu se impune reducerea cuantumului pedepsei sub limita stabilită.

În opinia noastră, pentru îndeplinirea funcțiilor sancțiunii penale, în particular a funcției de reeducare și a celei de exemplaritate, este necesară aplicarea pedepsei complementare, precum și a pedepsei accesorii. În aceeași ordine de idei arătăm că, natura și gravitatea infracțiunii săvârșite de acuzat, circumstanțele cauzei și persoana inculpatului, așa cum au fost surprinse în considerentele sentinței apelate, reprezintă elemente care îl fac pe inculpat nedemn de exercitarea dreptului de a conduce autovehicule, prevăzut de art. 66 alin. 1 lit. i Cod penal.

În ceea ce privește durata pedepsei complementare asupra căreia s-a oprit instanța de fond, considerăm că, perioada stabilită a fost corect determinată și pentru a formula acest punct de vedere pornim de la natura și gravitatea infracțiunii săvârșite de inculpat, context în care pedeapsa complementară stabilită la o durată la 1 (un) an este pe deplin justificată și satisface, în totalitate, principiul proporționalității.

În prezența acestor realități, nu se impune eliminarea pedepsei complementare, precum și a acelei accesorii, constând în interzicerea exercitării dreptului înserat în economia art. 66 alin. 1 lit. i Cod penal.

În sprijinul punctului nostru de vedere mai subliniem că, evenimentul rutier a avut loc din culpa exclusivă a inculpatului.

Totodată, notăm că, la momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, permisul de conducere al inculpatului va fi anulat de drept, potrivit prevederilor art. 114 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 195/2002 și prin urmare acesta nu va mai avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice, pentru un interval de cel puțin 1 an, în condițiile în care dispozițiile art. 116 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 195/2002 , stipulează faptul că persoana condamnată poate să se prezinte la examen pentru obținerea unui nou permis de conducere, după o perioadă de un an de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

În final mai subliniem că, instanța de fond a stabilit ca pe durata termenului de supraveghere inculpatul să execute 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, iar această durată reprezintă perioada minimă menționată în economia art. 93 alin. 3 Cod penal și prin urmare sub nicio formă nu poate fi redusă sub valoarea stabilită.

În ceea ce privește motivele de a___ ale părților civile, observăm că la data de 19 noiembrie 2019, între cele patru părți civile și partea responsabilă civilmente SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE C___ I________ S.A. s-a încheiat un contract de tranzacție.

Întrucât contractul de tranzacție respectă condițiile de formă și de fond prevăzute de art. 2.267 și urm. Cod civil, iar sumele tranzacționate sunt rezonabile și reflectă practica acestei instanțe în materia daunelor materiale și morale acordate în cauze similare, astfel încât tranzacția nu a fost încheiată în lezarea ori fraudarea intereselor legitime ale inculpatului, prin prezenta decizie în apelul părților civile vom lua act și vom consfinți tranzacția încheiată între partea responsabilă SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE C___ I________ S.A. și părțile civile B___ A_____ R_____, B____ E____, K____ I_____ și B___ D____ L______, tranzacție a cărui conținut este redată în dispozitivul hotărârii.

Pentru considerentele expuse:

I.) În temeiul art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, vom admite apelurile declarate de apelanții – părți civile B___ A_____ R_____, B____ E____, K____ I_____ și B___ D____ L______ , împotriva sentinței penale nr. 59 din 11 martie 2020, pronunțată de Judecătoria Reghin, în dosarul penal nr. 4.XXXXXXXXXXXX și în consecință:

Vom desființa parțial sentința penală atacată, în ceea ce privește latura civilă și rejudecând cauza în aceste limite:

Vom lua act și vom consfinți tranzacția încheiată la 19 noiembrie 2019 între partea responsabilă SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE C___ I________ S.A. și părțile civile B___ A_____ R_____, B____ E____, K____ I_____ și B___ D____ L______ , pe care o redăm în continuare:

„CONTRACT DE TRANZACȚIE

încheiat astăzi 19.11.2019 între:

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE C___ I________ S.A., persoană juridică română, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/3150/31.03.1998, C.U.I. xxxxxxxx, cu sediul în București, __________________________. 93-95, parter, ___________ și 5, sector 1, înregistrată în Registrul asigurătorilor și brokerilor de asigurare sub nr. RA-008 din 10.04.2003 în baza autorizației nr. 9 din 23.10.2001, prin PREȘEDINTE DIRECTORAT -EPAMEINONDAS PAPANIKOLAOU, VICEPREȘEDINTE – DIRECTORAT – R_____ S_______,

în calitate de Asigurător R.C.A.

și

D-na. B___ A_____-R_____, CNP:xxxxxxxxxxxxx, cetățean român, cu domiciliul în _____________________, nr. 361, jud. M____, identificată cu C.I., ________, nr. xxxxxx eliberat de SPCLEP Reghin la data de 24.08.2012

D-na. B____ E____, CNP.xxxxxxxxxxxxx, cetățean român, cu domiciliul în mun. București, _____________________, ____________, _____________, sec. 2, identificată cu C.I., ________, nr. xxxxxx eliberat de SPCEP Sector 2 la data de 19.07.2018

D-na. K____ I_____, CNP:xxxxxxxxxxxxx, cetățean român, cu domiciliul în _____________________, nr. 361, jud. M____, identificată cu C.I., ________, nr. xxxxxx eliberat de SPCLEP Reghin’la data de 10.01.2019

Minorul B___ D____-L______, CNP:xxxxxxxxxxxxx, cetățean român, cu domiciliul în _____________________, nr. 361, jud. M____, identificată cu C.N., ________, nr. xxxxxx prin reprezentant legal mama, B___ A_____-R_____, CNP:xxxxxxxxxxxxx

în calitate de persoane păgubite în urma accidentului rutier din data de 22.10.2018

reprezentate de AVOCAT N___ JUDITA M____, titulara CABINETULUI DE AVOCAT N___ JUDITA M____, cu sediul principal în București, _____________________, ___________________. 2, sector 1, sediul secundar Reghin, ________________________, jud. M____, conform împuternicire avocațială, _______, nr. xxxxxxx din 19.02.2019

Noi, părțile, în vederea stingerii definitive a litigiului dintre părți am înțeles să încheiem prezenta tranzacție, în temeiul art. 2267-2276 Cod Civil, în următoarele condiții:

2. OBIECTUL TRANZACȚIEI

Plata de către Societatea de Asigurare – Reasigurare C___ I________ S.A. a

sumelor următoare:

• suma de 65.000 (șaizecișicincimii) lei – pentru B___ A_____-R_____

• suma de 65.000 (șaizecișicincimii) lei – pentru B____ E____

• suma de 85 .000 (optzecișicincimii) lei – pentru K____ I_____

• suma de 15 .000 (cincisprezecemii) lei – pentru B___ D____-L______

prin care sunt despăgubite definitiv și integral oricare și toate prejudiciile/pagubele prezente și viitoare (atât cele materiale cât și cele fără caracter patrimonial-moral) suferite de sus-numiții, ca urmare a accidentului de circulație produs la data de 22.10.2018 soldat cu decesul lui B____ A_____ din culpa numitului A______ MHAI-C______ (din datele existente până la acest moment), conducătorul autoutilitarei marca Scania R420, cu numărul de înmatriculare XXXXXXX, proprietatea ADEBRIA TRANS SRL, vând polița de asigurare RCA, ________/25/C25/HP, nr .xxxxxxxxx, cu valabilitate de la 04.10.2018 pana la 03.11.2018.

Având în vedere pretențiile persoanelor păgubite, Societatea de Asigurare – Reasigurare C___ I________ S.A. a deschis dosarele de daună nr:

• RCA/B/2597/2019 pentru B___ A_____-R_____ în calitate de fiică RCA/B/2599/2019 pentru B____ E____ în calitate de fiică RCA/B/2601/2019 pentru K____ I_____ în calitate concubină RCA/B/2603/2019 pentru B___ D____-L______ în calitate de nepot

dosare ce urmează a fi soluționate prin încheierea prezentului contract.

Plata sumei de 230.000 (douăsutetreizecimii) lei, se va efectua astfel:

– 80.000 lei în contul IBAN RO30CECEB00008RON0714669 deschis la CEC Bank, de B___ A_____-R_____ (și pentru fiul B___ D____-L______);

– 65.000 lei în contul IBAN RO24BTRLRONCRTxxxxxxxxxx deschis la Banca Transilvania, de B____ E____;

– 85.000 lei în contul IBAN RO50BTRLRONCRTxxxxxxxxxx deschis la Banca Transilvania, de K____ I_____ , în cel mult 10 zile de la data semnării prezentului contract.

3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3.1. Prin primirea sumelor descrise mai sus, numiții B___ A_____-R_____, B____ E____, K____ I_____ și B___ D____-L______ se obligă:

a) să NU pretindă sume suplimentare acelora primite cu titlu de despăgubire, în baza prezentei tranzacții, pe cale judecătorească, arbitrală, administrativă sau prin oricare altă procedură, în nume propriu ori prin mandatari/reprezentanți și/sau prin constituirea de parte civilă, în nume propriu sau prin mandatari/reprezentanți, de la Societatea de Asigurare – Reasigurare C___ I________ S.A. sau de la persoana ce în prezent este presupus a fi vinovată pentru producerea accidentului;

b) să renunțe la orice fel de acțiune sau demers judiciar, indiferent de natură, aflat în curs de desfășurare împotriva Societății de Asigurare-Reasigurare C___ I________ S.A. sau a persoanei ce în prezent este presupus a fi vinovată pentru producerea accidentului;

c) să restituie de îndată, parțial sau total, despăgubirea primită de la Societatea de Asigurare-Reasigurare C___ I________ S.A., în cazul în care se va stabili prin orice modalitate vinovăția altei persoane decât a conducătorului autoturismului asigurat la Societatea de Asigurare-Reasigurare C___ I________ S.A.,

d) să nu folosească prezentul contract în nici o cauză civilă sau penală, să nu îl publice sau să îl transmită direct sau prin orice mijloace media fără acordul scris al Societății de Asigurare-Reasigurare C___ I________ S.A.;

3.2. Obligațiile Societății de Asigurare-Reasigurare C___ I________ S.A.

a) să plătească sumele descrise mai sus cu titlu de despăgubiri care acoperă integral toate prejudiciile/pagubele suferite de numiții B___ A_____-R_____, B____ E____, K____ I_____ și B___ D____-L______ ca urmare a accidentului (atât cele materiale cât și cele fără caracter patrimonial – morale), în termenul precizat la Punctul 2.

4. SANCȚIUNI

Nerespectarea de către persoana păgubită a oricărei obligații pe care și-o asumă prin semnarea prezentului contract atrage sancțiunea restituirii despăgubirii descrise la Punctul 2 către Societatea de Asigurare-Reasigurare C___ I________ S.A.,

5. DISPOZIȚII FINALE

5.1. Prin primirea sumei de mai sus, numiții B___ A_____-R_____, B____ E____, K____ I_____ și B___ D____-L______ declară că au fost despăgubiți integral și definitiv pentru toate prejudiciile, atât cele materiale cât și cele fără caracter patrimonial ~ morale, suferite în urma accidentului menționat la Punctul 2 și nu mai au niciun fel de pretenții prezente sau viitoare de la Societatea de Asigurare-Reasigurare C___ I________ S.A., asigurat și /sau persoană presupus a fi vinovată.

5.2. Prezența tranzacție este încheiată în considerarea calităților individuale ale părților, nici una dintre părți neavând dreptul să transmită în orice mod vreun drept sau vreo obligație izvorând din tranzacție.

Încheiata azi 19.11.2019, în doua exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.”

Vom menține toate celelalte dispoziții din hotărârea atacată care nu contravin prezentei.

II.) În temeiul art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, vom respinge , ca nefondat, apelul declarat de apelantul– inculpat A______ M____ C______ , împotriva aceleiași hotărâri judecătorești.

Pornind de la soluția ce urmează a fi pronunțată în cauză, în baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, vom obliga inculpatul A______ M____ C______ să plătească în favoarea statului suma de 100 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare parțiale, avansate de stat în procedura soluționării prezentelor apeluri, urmând ca restul cheltuielilor judiciare în cuantum de 100 lei, să rămână în sarcina statului, conform art. 275 alin. 3 Cod procedură penală.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

I.) În temeiul art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, admite apelurile declarate de apelanții – părți civile B___ A_____ R_____ (domiciliată în Vălenii de M____, nr. 361, jud. M____, CNP xxxxxxxxxxxxx ), B____ E____ (domiciliată în București, sector 2, șoseaua C________, nr. 2, __________, ___________, CNP xxxxxxxxxxxxx), K____ I_____ (domiciliată în Vălenii de M____, nr. 361, jud. M____, CNP xxxxxxxxxxxxx) și B___ D____ L______ (domiciliat în Vălenii de M____, nr. 361, jud. M____, având CNP xxxxxxxxxxxxx), împotriva sentinței penale nr. 59 din 11 martie 2020, pronunțată de Judecătoria Reghin, în dosarul penal nr. 4.XXXXXXXXXXXX și în consecință:

Desființează parțial sentința penală atacată, în ceea ce privește latura civilă și rejudecând cauza în aceste limite:

Ia act și consfințește tranzacția încheiată la 19 noiembrie 2019 între partea responsabilă SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE C___ I________ S.A. și părțile civile B___ A_____ R_____, B____ E____, K____ I_____ și B___ D____ L______ , pe care o redă în continuare:

„CONTRACT DE TRANZACȚIE

încheiat astăzi 19.11.2019 între:

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE C___ I________ S.A., persoană juridică română, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/3150/31.03.1998, C.U.I. xxxxxxxx, cu sediul în București, __________________________. 93-95, parter, ___________ și 5, sector 1, înregistrată în Registrul asigurătorilor și brokerilor de asigurare sub nr. RA-008 din 10.04.2003 în baza autorizației nr. 9 din 23.10.2001, prin PREȘEDINTE DIRECTORAT -EPAMEINONDAS PAPANIKOLAOU, VICEPREȘEDINTE – DIRECTORAT – R_____ S_______,

în calitate de Asigurător R.C.A.

și

D-na. B___ A_____-R_____, CNP:xxxxxxxxxxxxx, cetățean român, cu domiciliul în _____________________, nr. 361, jud. M____, identificată cu C.I., ________, nr. xxxxxx eliberat de SPCLEP Reghin la data de 24.08.2012

D-na. B____ E____, CNP.xxxxxxxxxxxxx, cetățean român, cu domiciliul în mun. București, _____________________, ____________, _____________, sec. 2, identificată cu C.I., ________, nr. xxxxxx eliberat de SPCEP Sector 2 la data de 19.07.2018

D-na. K____ I_____, CNP:xxxxxxxxxxxxx, cetățean român, cu domiciliul în _____________________, nr. 361, jud. M____, identificată cu C.I., ________, nr. xxxxxx eliberat de SPCLEP Reghin’la data de 10.01.2019

Minorul B___ D____-L______, CNP:xxxxxxxxxxxxx, cetățean român, cu domiciliul în _____________________, nr. 361, jud. M____, identificată cu C.N., ________, nr. xxxxxx prin reprezentant legal mama, B___ A_____-R_____, CNP:xxxxxxxxxxxxx

în calitate de persoane păgubite în urma accidentului rutier din data de 22.10.2018

reprezentate de AVOCAT N___ JUDITA M____, titulara CABINETULUI DE AVOCAT N___ JUDITA M____, cu sediul principal în București, _____________________, ___________________. 2, sector 1, sediul secundar Reghin, ________________________, jud. M____, conform împuternicire avocațială, _______, nr. xxxxxxx din 19.02.2019

Noi, părțile, în vederea stingerii definitive a litigiului dintre părți am înțeles să încheiem prezenta tranzacție, în temeiul art. 2267-2276 Cod Civil, în următoarele condiții:

2. OBIECTUL TRANZACȚIEI

Plata de către Societatea de Asigurare – Reasigurare C___ I________ S.A. a

sumelor următoare:

• suma de 65.000 (șaizecișicincimii) lei – pentru B___ A_____-R_____

• suma de 65.000 (șaizecișicincimii) lei – pentru B____ E____

• suma de 85 .000 (optzecișicincimii) lei – pentru K____ I_____

• suma de 15 .000 (cincisprezecemii) lei – pentru B___ D____-L______

prin care sunt despăgubite definitiv și integral oricare și toate prejudiciile/pagubele prezente și viitoare (atât cele materiale cât și cele fără caracter patrimonial-moral) suferite de sus-numiții, ca urmare a accidentului de circulație produs la data de 22.10.2018 soldat cu decesul lui B____ A_____ din culpa numitului A______ MHAI-C______ (din datele existente până la acest moment), conducătorul autoutilitarei marca Scania R420, cu numărul de înmatriculare XXXXXXX, proprietatea ADEBRIA TRANS SRL, vând polița de asigurare RCA, ________/25/C25/HP, nr .xxxxxxxxx, cu valabilitate de la 04.10.2018 pana la 03.11.2018.

Având în vedere pretențiile persoanelor păgubite, Societatea de Asigurare – Reasigurare C___ I________ S.A. a deschis dosarele de daună nr:

• RCA/B/2597/2019 pentru B___ A_____-R_____ în calitate de fiică RCA/B/2599/2019 pentru B____ E____ în calitate de fiică RCA/B/2601/2019 pentru K____ I_____ în calitate concubină RCA/B/2603/2019 pentru B___ D____-L______ în calitate de nepot

dosare ce urmează a fi soluționate prin încheierea prezentului contract.

Plata sumei de 230.000 (douăsutetreizecimii) lei, se va efectua astfel:

– 80.000 lei în contul IBAN RO30CECEB00008RON0714669 deschis la CEC Bank, de B___ A_____-R_____ (și pentru fiul B___ D____-L______);

– 65.000 lei în contul IBAN RO24BTRLRONCRTxxxxxxxxxx deschis la Banca Transilvania, de B____ E____;

– 85.000 lei în contul IBAN RO50BTRLRONCRTxxxxxxxxxx deschis la Banca Transilvania, de K____ I_____ , în cel mult 10 zile de la data semnării prezentului contract.

3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3.1. Prin primirea sumelor descrise mai sus, numiții B___ A_____-R_____, B____ E____, K____ I_____ și B___ D____-L______ se obligă:

a) să NU pretindă sume suplimentare acelora primite cu titlu de despăgubire, în baza prezentei tranzacții, pe cale judecătorească, arbitrală, administrativă sau prin oricare altă procedură, în nume propriu ori prin mandatari/reprezentanți și/sau prin constituirea de parte civilă, în nume propriu sau prin mandatari/reprezentanți, de la Societatea de Asigurare – Reasigurare C___ I________ S.A. sau de la persoana ce în prezent este presupus a fi vinovată pentru producerea accidentului;

b) să renunțe la orice fel de acțiune sau demers judiciar, indiferent de natură, aflat în curs de desfășurare împotriva Societății de Asigurare-Reasigurare C___ I________ S.A. sau a persoanei ce în prezent este presupus a fi vinovată pentru producerea accidentului;

c) să restituie de îndată, parțial sau total, despăgubirea primită de la Societatea de Asigurare-Reasigurare C___ I________ S.A., în cazul în care se va stabili prin orice modalitate vinovăția altei persoane decât a conducătorului autoturismului asigurat la Societatea de Asigurare-Reasigurare C___ I________ S.A.,

d) să nu folosească prezentul contract în nici o cauză civilă sau penală, să nu îl publice sau să îl transmită direct sau prin orice mijloace media fără acordul scris al Societății de Asigurare-Reasigurare C___ I________ S.A.;

3.2. Obligațiile Societății de Asigurare-Reasigurare C___ I________ S.A.

a) să plătească sumele descrise mai sus cu titlu de despăgubiri care acoperă integral toate prejudiciile/pagubele suferite de numiții B___ A_____-R_____, B____ E____, K____ I_____ și B___ D____-L______ ca urmare a accidentului (atât cele materiale cât și cele fără caracter patrimonial – morale), în termenul precizat la Punctul 2.

4. SANCȚIUNI

Nerespectarea de către persoana păgubită a oricărei obligații pe care și-o asumă prin semnarea prezentului contract atrage sancțiunea restituirii despăgubirii descrise la Punctul 2 către Societatea de Asigurare-Reasigurare C___ I________ S.A.,

5. DISPOZIȚII FINALE

5.1. Prin primirea sumei de mai sus, numiții B___ A_____-R_____, B____ E____, K____ I_____ și B___ D____-L______ declară că au fost despăgubiți integral și definitiv pentru toate prejudiciile, atât cele materiale cât și cele fără caracter patrimonial ~ morale, suferite în urma accidentului menționat la Punctul 2 și nu mai au niciun fel de pretenții prezente sau viitoare de la Societatea de Asigurare-Reasigurare C___ I________ S.A., asigurat și /sau persoană presupus a fi vinovată.

5.2. Prezența tranzacție este încheiată în considerarea calităților individuale ale părților, nici una dintre părți neavând dreptul să transmită în orice mod vreun drept sau vreo obligație izvorând din tranzacție.

Încheiata azi 19.11.2019, în doua exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.”

Menține toate celelalte dispoziții din hotărârea atacată care nu contravin prezentei.

II.) În temeiul art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, respinge , ca nefondat, apelul declarat de apelantul– inculpat A______ M____ C______ ( CNP xxxxxxxxxxxxx, fiul lui A________ și M____, născut la data de 09 aprilie 1976 în Mun. Târgu M____, județul M____, fără antecedente penale, cu domiciliul în orașul Iernut, _______________________, ____________, _____________, județul M____ ), împotriva aceleiași hotărâri judecătorești.

În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă inculpatul A______ M____ C______ să plătească în favoarea statului suma de 100 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare parțiale, avansate de stat în procedura soluționării prezentelor apeluri, urmând ca restul cheltuielilor judiciare în cuantum de 100 lei, să rămână în sarcina statului, conform art. 275 alin. 3 Cod procedură penală.

Definitivă.

Pronunțată în ședința publică din 17 iulie 2020.

Leave a Reply