Împotriva acestei încheieri a declarat recurs petenta SC C. România SRL invocând motivele de nelegalitate prevăzute de art. 304 pct. 5 şi 9 C. pr. civ. în temeiul cărora a solicitat admiterea recursului, în principal casarea încheierii, respingerea excepţiei tardivităţii formulării cererii şi trimiterea cauzei la Curtea de Apel Piteşti pentru ca aceasta să se pronunţe pe fondul cauzei, în subsidiar modificarea în tot a încheierii recurate, respingerea excepţiei tardivităţii formulării cererii şi admiterea cererii de restituire a cauţiunii. În dezvoltarea în fapt a recursului recurenta a susţinut, în esenţă, următoarele: – Instanţa, respingând cererea ca prescrisă, nu a pus în discuţia părţilor această excepţie, încălcând în acest mod principiul contradictorialităţii care guvernează procesul civil şi dreptul la apărare. – Soluţia dată în cauză este rezultatul unei greşite aplicări a normei legale cât şi a încălcării legii – în fundamentarea soluţiei instanţa de apel a reţinut ca fiind incidente în cauză dispoziţiile art. 23 din Decretul nr. 167/1958, cu trimitere la alin. (1) şi (2) din acest text, însă cu ignorarea alin. (3) din textul de lege. – Alin. (3) din textul de lege menţionat este pe deplin aplicabil în cauză, cauţiunea depusă la dispoziţia instanţei de judecată, însă în baza unor texte legale care obligă la acest lucru, are natura juridică a unei garanţii legale pentru următoarele argumente: a) de text – alin. (1) al art. 23 nu discută despre cauţiuni legale ci doar sume “consemnate” la dispoziţia organelor statului, această ipoteză referindu-se doar la consemnările voluntare nu şi la cele obligatorii; b) de logică juridică – este posibil ca de la momentul depunerii cauţiunii şi până la momentul soluţionării cauzei pentru care s-a depus acea cauţiune, din motive procedurale să fi trecut mai mult de trei ani, aşa cum cere textul de lege. Textul de lege impune un termen de 3 ani (ca termen de prescripţie) calculat de la depunerea sumei de bani nu de la trecerea unui termen de 30 de zile de la soluţionarea cauzei, aşa cum consideră instanţa de apel; c) de interpretare legală – normele care reglementează instituţia prescripţiei extinctive sunt norme imperative, ele nu se interpretează, nu se extind, nu intră în interacţiune cu alte norme. Astfel se combină în mod eronat o normă imperativă [art. 23 alin. (1) din Decretul nr. 167/1958] care face vorbire de “consemnări”, însă atunci când stabileşte data de la care ar începe să curgă termenul de prescripţie nu mai foloseşte textul de lege invocat, ci acceptă ca moment de la care începe să curgă termenul de trei ani ca fiind 30 de zile după soluţionarea irevocabilă a problemei judiciare în legătură cu care s-a depus cauţiunea (art. 7231 alin. ultim C. pr. civ.).

http://www.webestools.com/profile-232034.html
https://my.bankstreet.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Learning_Through_Collaboration/Student_Papers_and_Projects.jnz?portlet=Student_Discussion&screen=PostView&screenType=change&id=85a3fda9-1c47-477c-ab9c-472091369367
https://my.dbq.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Web_Of_Life/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=4575bc50-478e-4c28-829b-d8930dad55a9
https://iway.rosemont.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Organization_of_African_American_Students/Home.jnz?portlet=Discussion_Board&screen=PostView&screenType=change&id=c13efb2f-1562-4d33-a55b-f58c6403be7d
https://exweb.olc.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Math_Science_and_Technology/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=2e854907-4132-47a0-a3cd-8721888ef9fc
https://portal.lackawanna.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/LC_READS/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=2646119c-e085-4664-ac3d-9790f5469543
http://e-zekiel.tv/System/Media/play.asp?id=30216&key=5E55A543-46BA-4C1C-8D9D-5A578D1B0815
http://clashofclansbuilder.com/forums/thread/254427
https://justaaa.com/topic.php?tid=282297&page=1
http://standxc.informe.com/forum/message5596.html#5596
https://hunch.lighthouseapp.com/projects/66522-kod/tickets/472-connect-with-airlines-reservations-number-for-cheap-flights#ticket-472-5
https://hunch.lighthouseapp.com/projects/66522-kod/tickets/1494-best-lawyers-from-romania
http://www.janubaba.com/c/forum/topic/163434/Freedom_of_Speech/roadrunner_email_setting_on_iphone
https://forums.emulator-zone.com/showthread.php?t=26397
http://groupspaces.com/Emailcustomer/forum/?bview=thread&thread_id=142000&msid=1595090244.8492
http://cms.pro.boxoffice.com/reviews/2008-08-krakatoa-east-of-java-1969?q=Maximilian+Schell
http://archives.lametropole.com/blog/lametropole3/enqu%C3%AAte-soldats-am%C3%A9ricains-et-prostitu%C3%A9es
https://www.ripenear.me/blog/event-people-powered-food-south-brisbane#comment-form
https://custforum.axis.com/viewtopic.php?f=2&t=8219
http://aowdbbs.snail.com/en/viewtopic.php?f=10&t=3481

Leave a Reply