Art. 32: Condiţii de exercitare a acţiunii civile

(1)Orice cerere poate fi formulată şi susţinută numai dacă autorul acesteia:
a)are capacitate procesuală, în condiţiile legii;
b)are calitate procesuală;
c)formulează o pretenţie;
d)justifică un interes.
(2)Dispoziţiile alin. (1) se aplică, în mod corespunzător, şi în cazul apărărilor.

Leave a Reply