Art. 4: Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene

În materiile reglementate de prezentul cod, normele obligatorii ale dreptului Uniunii Europene se aplică în mod prioritar,
indiferent de calitatea sau de statutul părţilor.

Leave a Reply