Serviciile noastre

Activitatea noastră avocațială se desfășoară atât pe raza județului Mures, în orașul Targu Mures, cât și pe raza Județului Alba, atât în Alba Iulia, cât și în orașele aferente.

Consultanță juridică

Avocatura nu înseamnă numai efectuarea unor acțiuni litigante, ci și oferirea de consultanță juridică persoanelor care au nevoie de un sfat pe care să îl urmeze atunci când au nevoie de soluții care nu implică neapărat apelarea la instanțele de judecată. Vă putem oferi consulatanță la sediul cabinetului nostru de avocat din Targu Mures sau la sediul dumneavoastră, pe raza județelor Mures și Alba.

Redactare contracte și acte cu conținut juridic

Noi ne vom asigura că interesele dumneavoastră vor fi în siguranță prin redactarea unor contracte care vă vor proteja din punct de vedere legal de neplăcerile care pot urma unei neexecutări din partea celuilalt contractant. Redactarea contractelor o putem face atât pentru persoane fizice și juridice din Targu Mures, precum și pentru cele din Alba Iulia sau din localitățile aferente acestor orașe.

Reprezentare

Asigurăm reprezentarea dumneavoastră în fața tuturor instituțiilor statului, precum și în fața tuturor persoanelor juridice. Reprezentarea dumneavoastră se va face prin emiterea unei împuterniciri avocațiale, care are un caracter autentic, potrivit Legii nr. 51/1995. Reprezentarea dumneavoastră se va putea face atât în Targu Mures și Alba Iulia, cât și în alte localități ale țării, în funcție de nevoile dumneavoastră.

Reprezentare în fața instanțelor

Asigurăm reprezentarea dumneavoastră în fața tuturor instanțelor românești și internaționale în vederea asigurării în mod eficient a dreptului la apărare. Reprezentarea se poate face atât în instanțele din Targu Mures și Alba Iulia, cât și în celelalte localități ale țării unde se desfășoară activități judiciare.

Informații juridice

Vă oferim cele mai noi informații cu privire la domeniile dumneavoastră de interes. Nu trebuie decât să ne solicitați acest lucru, în Targu Mureș și Alba Iulia, precum și în localitățile aferente acestor două orașe.

Evaluarea riscului

Raporturile juridice la care doriți să vă ancorați pot să prezinte numeroase riscuri financiare pentru dumneavoastră. Asigurați-vă că ne contactați înainte să semnați un contract de orice fel. Vă putem oferi consultanță atât la cabinetul nostru de avocat din orașul Targu Mures, cât și la sediul dumneavoastră ori în altă localitate de pe raza județelor Mureș și Alba.

Arii de practică

Asistență juridică pentru următoarele domenii

 • Accidente de mașină
 • Litigii cu Curtea de Conturi
 • Plângere contravențională
 • Înființare firmă
 • Litigii primării
 • Fond funciar
 • Jurisprudența instanțelor din Alba Iulia
 • Jurisprudența instanțelor din Targu Mures
 • Reprezentare în Alba Iulia
 • Reprezentare în Targu Mures

Noutăți juridice

Puteți găsi pe site-ul nostru

 • Informații despre jurisprudența dinstanțelor din Alba Iulia și Targu Mures
 • Noutăți legislative
 • Recursuri în înteresul legii
 • Practica Înaltei Curți de Casație și Justiție
 • Modele de contracte și acte juridice
 • Răspunsuri complexe la întrebări simple

Avocații noștri

Pentru cele mai bune soluții în materie legală, ai nevoie de niște profesioniști integri, buni cunoscători ai legii și cu o experiență suficient de variată ca să facă față oricăror încercări.

Ariile noastre de practică sunt diverse, pentru a putea răspunde mai bine nevoilor dumneavoastră, iar servicile noastre sunt oferite atât în Targu Mures, cât și în Alba Iulia

 • Contencios administrativ și fiscal
 • Drept civil
 • Drept penal și contravențional
 • Drept societar
 • Drept bancar

Cruciu Petru

Avocat definitiv

Munca unui avocat presupune aplicarea practică a teoriilor și cunoștințelor juridice abstracte în vederea resolvării unor probleme juridice particulare sau pentru protejarea drepturilor și intereselor celor care au nevoie de asistență juridică specializată.

Testimoniale

Despre avocați

Avocații sunt esențiali într-o societate democratică, deoarece, în lipsa lor, apărarea drepturilor și libertăților cetățenești ar rămâne la stadiul de teorie.

Îl văd pe avocat ca fiind un profesionist atipic, fiind independentul, fiind cel care asigură independența apărării și apărarea este bună pentru toți și pentru cei care atacă și pentru cei care se apără.

_

Ion Dogaru - avocat

Față de societate, avocatului i se cere înaltă moralitate, sa se supună legilor, o comportare din care să reiasă că este un factor de ordine, așezat în prima linie în viața socială.

_

Viorel Mihai Ciobanu - profesor de drept

Nu puțini literați au fost mai întâi avocați; elocinţa și arta juridică s-au translatat în literatură, făcând un corp comun, inseparabil. Această apropiere și completare perfectă, au făcut ca juriștii să devină străluciți scriitori, iar aceștia să se manifeste ca renumiţi avocați.

Mircea Duțu - avocat

Informează-te

Întrebări și răspunsuri

În cadrul site-ului nostru veți găsi răspunsuri pentru mai multe probleme juridice, dar și sfaturi care să vă ușureze legătura cu domeniul justiției. Veți găsi pe site-ul nostru secțiuni dedicate jurisprudenței, legislației, modele de acte juridice etc. Dacă vă interesează un anumit subiect anume, nu ezitați să ne contactați prin formularul din partea dreaptă sau la sediul nostru din Targu Mures sau Alba Iulia.

Întrebările clienților noștri

Informează-te

Constituția României garantează fiecărui om o paletă întreagă de drepturi și libertăți fundamentale pe care le enumeră și le explicitează în parte. Din aceste drepturi și libertăți fundamentale se nasc alte drepturi și libertăți, care, chiar dacă nu au un caracter fundamental, se bucură de protecția legii și a Statului. Atunci când aceste drepturi vă sunt încălcate sau când interesele dumneavoastră legitime sunt lezate, aveți posibilitatea de a-i solicita Statului să vă protejeze și să restabilească ordinea de drept încălcată de cel care v-a vătămat dreptul, prin intermediul instanțelor de judecată sau a celorlalte instituții jurisdicţionale competente.

Desigur că puteți. Trebuie însă să aveți în vedere faptul că legea solicită ca acțiunile prin care sunt investite instanțele să aibă o anumită formă și un anumit conținut. În ipoteza în care nu ați mai avut de a face cu o astfel de situație, există posibilitatea reală ca instanța să nu vă poată face dreptate și să nu vă cerceteze pretențiile, deoarece neîndeplinirea condițiilor amintite anterior poate conduce la anularea acțiunii voastre. Mai mult decât atât, sunt șanse mari să nu fiți familiarizat cu terminologia folosită de instanță, motiv pentru care există posibilitatea să nu puteți înțelege aspectele discutate acolo.

Obligaţia păstrării secretului profesional se impune avocaţilor ca o datorie decurgând din funcţia lor de apărare. Ea este generală şi absolută şi este însoţită întotdeauna de o garanţie de confidenţialitate cu privire la tot ceea ce avocatul ia cunoştinţă de la persoana căreia îi asigură apărarea şi din procedura în care aceasta este implicată. Încălcarea de către avocat a confidențialității client-avocat este considerată abatere disciplinară gravă și poate conduce la excluderea acestuia din avocatură.

Încă de la început trebuie să menționăm faptul că avocatul are obligația de a depune tot efortul și de a-și canaliza toate energiile pentru rezolvarea problemelor clientului. El nu își asumă și nici nu își poate asuma obligația de a vă câștiga procesul ori de a obține pentru clientul său satisfacerea interesului acestuia. Ceea ce poate garanta avocatul este faptul că va depune toate diligențele necesare ajungerii la finalitatea urmărită de client.

Desigur, sunt cazuri în care avocatul nu își îndeplinește obligațiile care îi revin potrivit contractului, statutului și legii profesiei de avocat, caz în care clientul poate renunța la contract, în temeiul art. 147 din Statutul profesiei de avocat sau poate formula plângere la baroul din care face parte avocatul dacă acesta din urmă are o conduită care se pretează uneia sau mai multor abateri disciplinare.

Avocații nu au onorarii stabilite pentru fiecare problemă juridică în parte. La stabilirea onorariului, avocatul are în vedere pe lângă complexitatea cauzei, timpul oferit pentru analizarea problemei juridice, consultațiile oferite părții pe care o reprezintă, timpul alocat redactării, gradul de aglomerare al cauzelor, termenul pentru care trebuie să pregătească actul procedural ș.a.

Oricum, onorariul avocațial se stabilește și în funcție de prestigiul avocatului, de pregătirea sa juridică, precum și de succesul pe care l-a avut în activitatea sa ca apărător, dar cert este că în anumite litigii, la stabilirea onorariului se are în vedere, într-o măsură considerabilă, valoarea obiectului cauzei. Este normal să fie așa, deoarece sunt cauze care necesită multă muncă din partea avocatului, dar care nu au o miză pecuniară mare, motiv pentru care, din păcate, nici onorariul nu se poate raporta strict la munca prestată, ci la valoarea obiectului cauzei.

Solicită consultanță juridică

Cauți un avocat care să îți ofere consultanța de care ai nevoie ?