Avocat Cruciu Petru

Arii de practică

Drepturile și libertățile civile ale persoanelor fizice, precum și drepturile și libertățile civile ale persoanelor juridice sunt ocrotite și garantate de lege.
Dacă ei le vor încălca, noi te vom ajuta să le redobândești recunoașterea.

avocat malpraxis medical

În contencios administrativ se judecă litigii privind acte administrative emise sau încheiate de autorităţile publice locale sau centrale, precum și de alte instituții publice. Domeniul contenciosului administrativ este foarte complex și presupune cunoștințe specializate în domeniul dreptului administrativ și fiscal, dar și o bună cunoaștere a legilor care reglementează marea majoritate a raporturilor de drept public care au loc între cetățeni și instituțiile publice sau între instituțiile publice între ele.

drept comerciat si statutar

În domeniul dreptului comercial, munca noastră presupune consultanță și asistență juridică privind înființarea, organizarea și funcționarea societăților comerciale și organizațiilor non-profit, precum și modificări intervenite în activitatea acestora: schimbări sediu social, prelungire sediu social, înfiinţare punct de lucru, fuziuni, divizări, modificări de capital social, vânzare/achiziţie părți sociale etc;

drept penal

Cabinetul nostru de avocat asigură servicii avocațiale în toate fazele procesului penal, în scopul dovedirii nevinovăției dumneavoastră sau pentru a obține o soluție favorabilă. Asigurăm servicii avocațiale pentru arestați, asistenta si reprezentare in fata organelor de cercetare și urmărire penala, precum și redactarea căilor de atac pentru dumneavoastră. Serviciile noastre sunt complexe și acoperă o gamă largă de prestaţii.

dreptul familiei si protectia copilului

Cabinetul nostru de avocat asigură servicii avocațiale pentru toate problemele de dreptul familiei, precum divorțuri, încredințări de minori, pensie de întreținere, stabilirea autoritatății părintești, stabilirea locuinței minorului, stabilirea unui program de vizitare, ordin de protecție, suplinire consimțământ părinte, răpire înternațională de minori etc.

dreptul proprietatii intelectuale

Serviciile noastre se concretizează și prin redactarea contractelor din domeniul proprietății intelectuale – marci, indicatii geografice, inventii, desene si modele industriale, drepturi de autor, etc, dar și prin consultanță specializată în probleme juridice are se intersectează cu alte ramuri de drept, precum dreptul civil și dreptul penal, precum cazurile de protecție și exploatare a dreptului la propria imagine.

drepturile consumatorilor

Observăm cu stupoare că în ultima perioadă, atât la nivel naţional cât şi la nivel comunitar, instanţele de judecată competente, au fost asaltate cu mii de cereri de chemare în judecată, formulate de persoane fizice împotriva unor persoane juridice sau instituţii cu care aceştia au contractat diferite contracte de consum, care prin conţinutul lor îi dezavantajau în mod vădit. Conţinutul dezavantajos al contractului semnat de consumator este reprezentat de anumite clauze considerate ca fiind abuzive şi care, prin punerea lor în aplicare creează “un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor “. 

Dreptul civil este unul dintre cele mai complexe domenii ale dreptului, înglobând în conținutul său numeroase norme juridice care reglementează marea majoritate a raporturilor juridice dintre persoanele fizice și juridice. Cabinetul nostru de avocat asigură consultanță juridică și reprezentare pentru toate ramurile dreptului civil, precum : revendicare imobiliara, constructie, teren– partaj– succesiune (mostenire)– iesire din indiviziune– uzucapiune– evacuare– pretentii– anulare acte si contracte– reziliere si rezolutiune contracte– anulare act notarial– anulare certificat de mostenitor– recuperari creante– executare silita

litigii de munca

Litigiile de muncă și asigurări sociale sunt litigii complexe care vizează, preponderent, protejarea intereselor angajatului. Litigiile de muncă pot viza și interesele angajatorului, motiv pentru care serviciile cabinetului nostru de avocat vizează apărarea drepturilor tuturor persoanelor fizice sau juridice care au fost lezate printr-o conduită reprobată.

Serviciile noastre

Avem cele mai bune soluții legale.

Pentru ca problemele dumneavoastră să își găsească cele mai bune soluții legale, aveți nevoie de profesioniști care să cunoască legea și care să își folosească experiența pentru dumneavoastră.

Soluții pentru orice problemă

Cabinetul nostru oferă servicii specializate în mai multe domenii de drept, atât sub formă de consultanță juridică, cât și sub formă de reprezentare a litigiilor.

Clientul este important.

Nu vă facem să așteptați, ci suntem mereu la dispoziția dumneavoastră.

Cruciu Petru

Avocat definitiv

Munca unui avocat presupune aplicarea practică a teoriilor și cunoștințelor juridice abstracte în vederea resolvării unor probleme juridice particulare sau pentru protejarea drepturilor și intereselor celor care au nevoie de asistență juridică specializată.

Constituția României garantează fiecărui om o paletă întreagă de drepturi și libertăți fundamentale pe care le enumeră și le explicitează în parte. Din aceste drepturi și libertăți fundamentale se nasc alte drepturi și libertăți, care, chiar dacă nu au un caracter fundamental, se bucură de protecția legii și a Statului. Atunci când aceste drepturi vă sunt încălcate sau când interesele dumneavoastră legitime sunt lezate, aveți posibilitatea de a-i solicita Statului să vă protejeze și să restabilească ordinea de drept încălcată de cel care v-a vătămat dreptul prin intermediul instanțelor de judecată sau a celorlalte instituții jurisdicţionale competente.

Desigur că puteți. Trebuie însă să aveți în vedere faptul că legea solicită ca acțiunile prin care sunt investite instanțele să aibă o anumită formă și un anumit conținut. În ipoteza în care nu ați mai avut de a face cu o astfel de situație, există posibilitatea reală ca instanța să nu vă poată face dreptate și să nu vă cerceteze pretențiile, deoarece neîndeplinirea condițiilor amintite anterior poate conduce la anularea acțiunii voastre. Mai mult decât atât, sunt șanse mari să nu fiți familiarizat cu terminologia folosită de instanță, motiv pentru care există posibilitatea să nu puteți înțelege aspectele discutate acolo.

Obligaţia păstrării secretului profesional se impune avocaţilor ca o datorie decurgând din funcţia lor de apărare. Ea este generală şi absolută şi este însoţită întotdeauna de o garanţie de confidenţialitate cu privire la tot ceea ce avocatul ia cunoştinţă de la persoana căreia îi asigură apărarea şi din procedura în care aceasta este implicată. Încălcarea de către avocat a confidențialității client-avocat este considerată abatere disciplinară gravă și poate conduce la excluderea acestuia din avocatură.

Încă de la început trebuie să menționăm faptul că avocatul are obligația de a depune tot efortul și de a-și canaliza toate energiile pentru rezolvarea problemelor clientului. El nu își asumă și nici nu își poate asuma obligația că va câștiga procesul ori că va obține pentru clientul său satisfacerea interesului acestuia. Ceea ce poate garanta avocatul este faptul că va depune toate diligențele necesare ajungerii la finalitatea urmărită de client.

Desigur, sunt cazuri în care avocatul nu își îndeplinește obligațiile care îi revin potrivit contractului, statutului și legii profesiei de avocat, caz în care clientul poate renunța la contract în temeiul art. 147 din Statutul profesiei de avocat sau poate formula plângere la baroul din care face parte avocatul dacă acesta din urmă are o conduită care reprezintă o abatere disciplinară.

Avocații nu au onorarii stabilite pentru fiecare problemă juridică în parte. La stabilirea onorariului, avocatul are în vedere pe lângă complexitatea cauzei, timpul oferit pentru analizarea problemei juridice, consultațiile oferite părții pe care o reprezintă, timpul alocat redactării, gradul de aglomerare al cauzelor, termenul pentru care trebuie să pregătească actul procedural ș.a.

Oricum, onorariul avocațial se stabilește și în funcție de prestigiul avocatului, de pregătirea sa juridică, precum și de succesul pe care l-a avut în activitatea sa ca apărător, dar cert este că în anumite litigii, la stabilirea onorariului se are în vedere, într-o măsură considerabilă, valoarea obiectului cauzei. Este normal să fie așa, deoarece sunt cauze care necesită multă muncă din partea avocatului, dar care nu au o miză pecuniară mare, motiv pentru care, din păcate, nici onorariul nu se poate raporta strict la munca prestată, ci la valoarea obiectului cauzei.

Pentru a beneficia de consultanță juridică vă rugăm să completați formularul de mai jos

În urma completării formularului de mai jos veți fi contactați de un reprezentant al cabinetului în vederea fixării unei întâlniri pentru discutarea problemelor dumneavoastră juridice. Nu uitați să indicați și numărul dumneavoastră de telefon pentru a putea fi contactați cât mai prompt.