Litigii civile

Litigii civile

Dreptul civil este unul dintre cele mai complexe domenii ale dreptului, înglobând în conținutul său numeroase norme juridice care reglementează marea majoritate a raporturilor juridice dintre persoanele fizice și juridice.

Cabinetul nostru de avocat asigură consultanță juridică și reprezentare pentru toate ramurile dreptului civil, precum :

– revendicare imobiliara
constructie
– teren
– partaj
– succesiune (mostenire)
– iesire din indiviziune– uzucapiune
– evacuare
– pretentii
– anulare acte si contracte
– reziliere si rezolutiune contracte
– anulare act notarial
– anulare certificat de mostenitor
– recuperari creante– executare silita
– contestatii la executare
– raspundere civila delictuala
– punere sub interdictie– rectificare acte de stare civila
– ordonanta presedintiala
– sechestru judiciar
– sechestru asigurator
– poprire asiguratorie
– contestatie la executare