Articol

Încălcarea contractului pentru servicii de cazare și îngrijire în cadrul tratamentului medical în centrul de îngrijire

JUDECĂTORIA TÂRGU M____ SECȚIA CIVILĂ Dosar nr. _____________ SENTINȚA CIVILĂ NR. 3516 Ședința publică din data de 24 septembrie 2021 Instanța constituită din: PREȘEDINTE: S________ V_____ GREFIER: C______ S_____ Pe rolul instanței se află judecarea cererii formulată de reclamanții A_______ A_____ și B_____ B____ în contradictoriu cu pârâții G____ D____ D______ E________ și C_______ C___...

Articol

Obligarea de a da consimtamantul pentru eliberarea pașaportului și pentru părăsirea țării

Obligarea de a da comsimtamantul pentru eliberarea pașaportului și pentru părăsirea țării JUDECĂTORIA TÂRGU M____ SECȚIA CIVILĂ Dosar nr. _____________ SENTINȚA CIVILĂ NR. 3479/2021 Ședința publică din data de 21.09.2021 Instanța constituită din: PREȘEDINTE: B_____-V______ A________ GREFIER: I___ N_____ A___ Pe rol se află judecarea cauzei civile formulate de reclamanta A___ A_____ A___ A___________ A____...

Articol

Cerere de anulare a unei ordonanțe de plata. Respingerea cererii.

JUDECĂTORIA TÂRGU M____ CIVIL SENTINȚA CIVILĂ Nr. 3281/2021 Ședința publică de la 01 Septembrie 2021 Completul compus din: PREȘEDINTE A________ A____ JUDECĂTOR A________ B_____-V______ Grefier M____ M_______ Pe rol fiind soluționarea acțiunii în anulare formulată de creditorul-reclamant A_____ A_____ A__________ A_ A_ în contradictoriu cu debitorul-pârât B__ B B B__. La apelul nominal făcut în...

Articol

Uzucapiune. Condițiile necesare pentru joncțiunea posesiilor.

JUDECĂTORIA TÂRGU MUREȘ SENTINȚA CIVILĂ NR. 3288/2021 Ședința publică din data de 1 septembrie 2021 Instanța reține că pentru a se putea concluziona dacă a operat în cauză joncțiunea posesiilor inclusiv în ceea ce îl privește pe reclamantul , se impune a se stabili ce se înțelege prin noțiunea de autor, respectiv succesor, în accepțiunea...

Articol

Audierea unui martor prin comisie rogatorie

TRIBUNALUL M____ SECȚIA PENALĂ Dosar nr. _____________ Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr.2991 ÎNCHEIEREA PENALĂ Nr. 31 Ședința publică din data de 3 martie 2021 Completul compus din JUDECĂTOR : G_______ B____ GREFIER: I____ M______ C_________ Ministerul Public a fost reprezentat de procuror F_____ G________, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul...

Articol

Tribunalul Mureș. Recunoașterea unui divorț care a avut loc în Statele Unite ale Americii

Tribunalul Mureș. Recunoașterea unui divorț care a avut loc în Statele Unite ale Americii SECȚIA CIVILĂ Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX Cod ECLI ECLI:RO:TBMUS:2019:002.xxxxxx Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr.2991 SENTINȚA CIVILĂ Nr. 295/2019 Ședința publică din data de 28 f ebruar ie 2019 Completul compus din: PREȘEDINTE A____ A______-B____ Grefier S_____ D___ Pe...

Articol

Cerere de obligare la emiterea deciziei de plată pentru pagubele produse de speciile de faună de interes cinegetic culturilor agricole și silvice

Cerere de obligare la emiterea deciziei de plată pentru pagubele produse de speciile de faună de interes cinegetic culturilor agricole și silvice TRIBUNALUL M____ SECȚIA C_________ ADMINISTRATIV ȘI FISCAL Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr.2991 Cod ECLI ECLI:RO:TBMUS:2021:003.______ Dosar nr. _____________ SENTINȚA NR.257 Ședința publică din 21 aprilie 2021 Completul constituit din:...

Articol

Tribunalul Prahova. Anularea deciziei de sancționare disciplinară cu avertismentul scris pentru neparcurgerea cercetării disciplinare prealabile

Tribunalul Prahova. Anularea deciziei de sancționare disciplinară cu avertismentul scris pentru neparcurgerea cercetării disciplinare prealabile. TRIBUNALUL PRAHOVA SECȚIA I CIVILĂ Dosar nr.  Cod ECLI ECLI:RO:TBPHV:2021:010.______ SENTINȚA CIVILĂ nr.1431 Ședința publică din data de 11 mai 2021 PREȘEDINTE: N_____ C____ ASISTENT JUDICIAR: I____ M______ D______ : M_______ F_________ A____ GREFIER: A________ B____ Pe rol fiind soluționarea...

Articol

Tribunalul Mureș. Pedeapsa detențiunii pe viață pentru infracțiunea de omor calificat

Tribunalul Mureș. Pedeapsa detențiunii pe viață pentru infracțiunea de omor calificat TRIBUNALUL M____ SECȚIA PENALĂ Dosar nr. ____________ Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr.2991 SENTINȚA PENALĂ NR. 57 Ședința publică din data de 9 aprilie 2021 Judecător: G_______ B____ Grefier: I____ M______ C_________ La judecarea cauzei din partea Ministerului Public s-a prezentat...

Articol

Spor de crematoriu. Inexistența dovezilor că locul de muncă al reclamantului avea un asemenea obiectiv.

Spor de crematoriu. Inexistența dovezilor că locul de muncă al reclamantului avea un asemenea obiectiv. CURTEA DE APEL TÂRGU M____ DECIZIA NR. 209/A Ședința publică din 15 aprilie 2021 Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele: Prin Sentința civilă nr. 1009 din 29.10.2020 a Tribunalului Harghita, pronunțată în dosarul nr.            , s-a respins ca...