Articol

Audierea unui martor prin comisie rogatorie

TRIBUNALUL M____ SECȚIA PENALĂ Dosar nr. _____________ Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr.2991 ÎNCHEIEREA PENALĂ Nr. 31 Ședința publică din data de 3 martie 2021 Completul compus din JUDECĂTOR : G_______ B____ GREFIER: I____ M______ C_________ Ministerul Public a fost reprezentat de procuror F_____ G________, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul...

Articol

Tribunalul Mureș. Recunoașterea unui divorț care a avut loc în Statele Unite ale Americii

Tribunalul Mureș. Recunoașterea unui divorț care a avut loc în Statele Unite ale Americii SECȚIA CIVILĂ Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX Cod ECLI ECLI:RO:TBMUS:2019:002.xxxxxx Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr.2991 SENTINȚA CIVILĂ Nr. 295/2019 Ședința publică din data de 28 f ebruar ie 2019 Completul compus din: PREȘEDINTE A____ A______-B____ Grefier S_____ D___ Pe...

Articol

Cerere de obligare la emiterea deciziei de plată pentru pagubele produse de speciile de faună de interes cinegetic culturilor agricole și silvice

Cerere de obligare la emiterea deciziei de plată pentru pagubele produse de speciile de faună de interes cinegetic culturilor agricole și silvice TRIBUNALUL M____ SECȚIA C_________ ADMINISTRATIV ȘI FISCAL Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr.2991 Cod ECLI ECLI:RO:TBMUS:2021:003.______ Dosar nr. _____________ SENTINȚA NR.257 Ședința publică din 21 aprilie 2021 Completul constituit din:...

Articol

Tribunalul Prahova. Anularea deciziei de sancționare disciplinară cu avertismentul scris pentru neparcurgerea cercetării disciplinare prealabile

Tribunalul Prahova. Anularea deciziei de sancționare disciplinară cu avertismentul scris pentru neparcurgerea cercetării disciplinare prealabile. TRIBUNALUL PRAHOVA SECȚIA I CIVILĂ Dosar nr.  Cod ECLI ECLI:RO:TBPHV:2021:010.______ SENTINȚA CIVILĂ nr.1431 Ședința publică din data de 11 mai 2021 PREȘEDINTE: N_____ C____ ASISTENT JUDICIAR: I____ M______ D______ : M_______ F_________ A____ GREFIER: A________ B____ Pe rol fiind soluționarea...

Articol

Tribunalul Mureș. Pedeapsa detențiunii pe viață pentru infracțiunea de omor calificat

Tribunalul Mureș. Pedeapsa detențiunii pe viață pentru infracțiunea de omor calificat TRIBUNALUL M____ SECȚIA PENALĂ Dosar nr. ____________ Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr.2991 SENTINȚA PENALĂ NR. 57 Ședința publică din data de 9 aprilie 2021 Judecător: G_______ B____ Grefier: I____ M______ C_________ La judecarea cauzei din partea Ministerului Public s-a prezentat...

Articol

Spor de crematoriu. Inexistența dovezilor că locul de muncă al reclamantului avea un asemenea obiectiv.

Spor de crematoriu. Inexistența dovezilor că locul de muncă al reclamantului avea un asemenea obiectiv. CURTEA DE APEL TÂRGU M____ DECIZIA NR. 209/A Ședința publică din 15 aprilie 2021 Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele: Prin Sentința civilă nr. 1009 din 29.10.2020 a Tribunalului Harghita, pronunțată în dosarul nr.            , s-a respins ca...

Articol

Curtea de apel Tîrgu Mureș. Ridicarea măsurii popririi asiguratorii.

Curtea de apel Tîrgu Mureș. Ridicarea măsurii popririi asiguratorii. Curtea de apel Tîrgu Mureș DECIZIA PENALĂ Nr. 165/A Ședința publică din 16 Aprilie 2021 Examinând apelul promovat, prin prisma materialului aflat la dosarul nr. 5.             al Tribunalului M    , a motivelor invocate, precum și din oficiu, în limitele efectului devolutiv, potrivit dispozițiilor art. 417 Cod...

Articol

Judecătoria Constanța.Revocarea donației pentru ingratitudine. Neîndeplinirea condiților prevăzute la art. 1203 Cod civil

Judecătoria Constanța. Revocarea donației pentru ingratitudine. Neîndeplinirea condiților prevăzute la art. 1203 Cod civil Cuvinte cheie:Revocarea donatiei pentru ingratitudine, revocarea donatiei intre soti, revocarea donatiei pentru neexecutarea sarcinii, revocarea donatiei pentru survenienta de copil, revocarea donatiei de catre mostenitori, revocarea donatiei intre soti vechiul cod civil, revocarea donatiei cu sarcini revocarea donatiei pentru ingratitudine jurisprudenta...

Articol

Tribunalul Mureș.Tentativă la omor asupra unui membru de familie

Tribunalul Mureș.Tentativă la omor asupra unui membru de familie SENTINȚA PENALĂ nr. 33 Ședința publică de la 05 martie 2021 Faptic, reținem, pe latura penală a cauzei, că inculpata D       D        locuiește împreună cu victima , persoana vătămată M      I    de o perioadă de cca. 2, 3 ani la aceeași adresă, iar conform raportului de...

Articol

Cerere de ordonanță președințială pentru plata unei pensii lunare de întreținere

Cerere de ordonanță președințială pentru plata unei pensii lunare de întreținere JUDECĂTORIA TÂRGU M____ SECȚIA CIVILĂ Dosar nr. _____________ SENTINȚA CIVILĂ NR. 1063/2021 Ședința publică din data de 11.03.2021 Instanța constituită din: PREȘEDINTE: A_____ M____ C______ GREFIER: D_____-I_____ STRETE Pe rolul instanței se află judecarea cererii formulată de către reclamanta A___ A___ A____, în contradictoriu...