Articol

ORIENTARE nr. 23 din 6 mai 2021 de modificare a Orientării (UE) 2015/510 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului (BCE/2021/23) ((UE) 2021/889)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE, având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuţă, având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1 prima liniuţă, articolele 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 şi articolul 20 primul paragraf, întrucât: (1)Realizarea unei politici...