Contencios administrativ și fiscal

Contencios administrativ și fiscal

În contencios administrativ se judecă litigii privind acte administrative emise sau încheiate de autorităţile publice locale sau centrale, precum și de alte instituții publice. Domeniul contenciosului administrativ este foarte complex și presupune cunoștințe specializate în domeniul dreptului administrativ și fiscal, dar și o bună cunoaștere a legilor care reglementează marea majoritate a raporturilor de drept public care au loc între cetățeni și instituțiile publice sau între instituțiile publice între ele.

Cabinetul nostru de avocat oferă servicii în domeniul contenciosului administrativ și fiscal, precum:
– Atacarea actelor emise de Curtea de Conturi
– Redactare de cereri şi plângeri prealabile de orice fel;
– Cerere privind emiterea unui act administrativ
– Contestaţie administrativă – cerere privind procedura prealabilă
– Cerere de suspendare a unui act administrativ pe cale principală
– Acţiune în anularea actului administrativ
– Acţiune în obligarea autorităţii administrative la emiterea unui act administrativ
– Acţiune în pretenţii constând în despăgubiri materiale şi morale
– Acţiune împotriva ordonanţelor Guvernului
– Excepţia de nelegalitate